Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Таблиця 4.22

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

на 1 квітня 2004 року

 

 

Коди

Форма № 7 км

за ДКУД

 

Установа: Обласна клінічна лікарня (Спеціальний фонд)

за ЄДРПОУ

01993701

Територія: м. Київ

за КОАТУУ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

ДОХОДИ

х

010

444 682

466 034

56 716

11 095

0

11 095

0

0

0

0

0

0

0

Видатки — всього на утримання

установи

х

020

35 173

22 460

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

у тому числі:

Поточні видатки

1000

030

24 851

14 527

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Видатки на товари та послуги

1100

040

24 851

14 527

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

050

0

547

0

2772

0

2772

0

4523

0

4523

0

0

0

Заробітна плата

1111

060

0

547

0

2747

0

2747

0

4304

0

4304

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

080

0

0

0

30

0

30

0

219

0

219

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

090

1990

2176

0

423

0

423

0

1799

0

1799

0

0

0

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

100

22 746

11 756

0

251 707

251 707

0

0

199 462

199 462

0

0

0

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

110

5090

1612

0

3600

3600

0

0

0

0

0

0

0

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

120

4307

0

0

141 438

141 438

0

0

95 431

0

0

0

0

0

Продукти харчування

1133

130

0

89

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

М’який інвентар та обмундирування

1134

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

150

5101

0

0

7370

7370

0

0

1941

1941

0

0

0

0

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання

1137

170

2645

2961

0

44 094

44094

0

0

36 252

36 252

0

0

0

0

Послуги зв’язку

1138

180

0

0

 

0523

523

0

0

958

958

0

0

0

0

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

190

5599

7094

0

54 682

54 682

0

0

64877

64 877

0

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

200

115

48

0

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

220

0

0

0

193 799

7828

185 971

0

261161

111

261 050

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

240

0

0

0

30 958

0

30 958

0

35 557

0

35 557

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

250

0

0

0

38 751

0

38 751

0

46 477

0

46 477

0

0

0

Оплата природного газу

1164

260

0

0

0

116 262

0

11 6262

0

179 016

0

179 016

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

270

0

0

0

7828

7828

0

0

111

111

0

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Стипендії

1342

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Поточні трансферти за кордон

1350

380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні видатки

2000

390

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

400

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

410

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інше будівництво

2123

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція жит-лового фонду

2131

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Закінчення табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нерозподілені

видатки

3000

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

х

410

479 855

488 493

56 716

459 852

259 586

200 266

0

466 945

199 573

26 7372

0

0

0

Керівник

Головний бухгалтер

«___» ___________ 200__ р.

М.п