Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Таблиця 4.17

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

за 1 квартал 2004 р.

Форма № 4-1 кд

Коди

за ДКУД

 

Установа Криворізький економічний інститут за ЄДРПОУ

 

Територія м. Кривий Ріг за КОАТУУ

 

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів за СПОДУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2201160

 

Періодичність: квартальна

 

Одиниця виміру: гривні

 

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок напочаток року

Перераховано залишок

Нараховано доходів

Надійшло коштів

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

усього

у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду

усього

у т. ч. проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Надходження коштів — усього

х

010

2761

1421

 

703

703

х

х

х

х

1514

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

х

020

2736

х

х

698

698

х

х

х

х

х

Продовження табл. 4.17

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок напочаток року

Перераховано залишок

Нараховано доходів

Надійшло коштів

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

усього

у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду

усього

у т. ч. проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Від господарської та/або виробничої діяльності

х

030

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

За оренду майна бюджетних установ

х

040

 

х

х

 

 

х

х

х

х

х

Від реалізації майна

х

050

25

х

х

5

5

х

х

х

х

х

Видатки — усього

х

060

2761

х

х

х

х

610

 

736

 

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

 

070

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

 

080

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

090

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Заробітна плата

1111

100

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

110

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездат-

ності

1113

120

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

130

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

140

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

150

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

160

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

170

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

180

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

190

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

200

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

210

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

220

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

230

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

240

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

250

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.17

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок напочаток року

Перераховано залишок

Нараховано доходів

Надійшло коштів

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

усього

у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду

усього

у т. ч. проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

260

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

270

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

280

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

290

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

300

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

310

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

320

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

330

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

340

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

350

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

360

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

370

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

380

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

390

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

400

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

410

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

420

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

430

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

440

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

450

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

460

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

470

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адмініст-

ративних об’єктів

2122

480

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

490

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

500

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 4.17

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок напочаток року

Перераховано залишок

Нараховано доходів

Надійшло коштів

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

усього

у т.ч. направлено на погашення заборгованості загального фонду

усього

у т. ч. проведені за видатками загального фонду

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

510

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

520

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів

2133

530

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

540

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

550

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

560

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

570

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

580

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам дер-жавного управління інших рівнів

2420

590

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

600

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

610

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

620

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

630

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

640

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.