Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах

Таблиця 4.11

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ

Коди

Форма № 3-5

 

 

за ЗКУД

 

Заклад: Відділ народної освіти Солом’янського району м. Києва

за ЗКПО

 

 

на 1 січня 2004 р. Дата

 

 

Періодичність: річна

за ЗКУД

 

Контрольна сума

 

 

Показники

Код

Фактична наявність

Середньорічна кількість

за СПОВ

рядка

на початок року

на кінець року

річний план

виконано

Кількість закладів, од. — всього 1

 

010

 

 

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

початкові 2, од.

 

020

 

 

х

х

неповні середні (дев’ятирічні) 2, од.

 

030

 

 

х

х

середні 2, од.

 

040

 

 

х

х

школи-дитячі садки 2, од.

 

050

 

 

х

х

Кількість класів 3, од.

 

060

636

641

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1—4 класів (комплектів) 3, од.

 

070

208

196

 

 

з них у дитячих дошкільних закладах 2, од.

 

080

4

3

 

 

5—9 класів 3, од.

 

090

323

331

 

 

10—11/12 класів 3, од.

 

100

105

111

 

 

Кількість учнів 4, осіб

 

110

17538

17370

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1—4 класів (комплектів) 3, осіб

 

120

5590

5290

х

х

Продовження табл. 4.11

Показники

Код

Фактична наявність

Середньорічна кількість

за СПОВ

рядка

на початок року

на кінець року

річний план

виконано

з них у дитячих дошкільних закладах 2, осіб

 

130

93

х

х

5—9 класах 3, осіб

 

140

9135

9063

х

х

10—11/12 класах 3, осіб

 

150

2813

3017

х

х

Кількість груп з подовженим днем 2, од.

 

160

68

65

 

 

Кількість учнів, які перебувають на режимі подовженого дня, або вихованців, що мешкають у школі-інтернаті або не мешкають, але одержують харчування і обмундирування 3, осіб

 

170

2485

2364

 

 

з них кількість учнів, звільнених від плати за харчування повністю або частково (у перерахунку на повністю звільнених), осіб

 

180

1705

993

 

 

Кількість дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку, осіб

 

190

331

 

 

Кількість днів харчування учнів, яким надано безплатне або пільгове харчування, або мешкання вихованців у школі-інтернаті, спецшколі, дитино-днів

 

200

х

х

 

 

Кількість днів харчування дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку, дитино-днів

 

210

х

х

 

 

Витрати на харчування у групах з подовженим днем2

 

220

х

х

 

 

Плата батьків за утримання дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку

 

230

х

х

 

 

Кількість випущених зі школи-інтернату вихованців, які не мають батьків і залишилися без опіки батьків, осіб

 

240

х

 

х

х

Витрати на видачу їм допомоги та обмундирування

 

250

х

х

 

 

Продовження табл. 4.11

Показники

Код

Фактична наявність

Середньорічна кількість

за СПОВ

рядка

на початок року

на кінець року

річний план

виконано

Кількість річних педагогічних класів, од. 2

 

260

 

 

 

 

з них кількість учнів, осіб 2

 

270

 

 

 

 

Фонд заробітної плати педагогічного персоналу, включаючи плату за перевірку зошитів та інші види педагогічної заробітної плати, а також зарплату по річних педагогічних класах

 

280

х

х

 

 

Кількість штатних одиниць керівних працівників, адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу, включаючи додатковий штат по школах і групах з подовженим днем (включаючи вихователів), а також по річних педагогічних класах

 

290

 

 

 

 

Фонд заробітної плати керівних працівників, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного штатного персоналу і персоналу, який не ввійшов до штату, включаючи додатковий штат по школах і групах з подовженим днем (включаючи вихователів), а також по річних педагогічних класах

 

300

х

х

 

 

Із загальної кількості учнів — кількість учнів із заочною формою навчання 4, осіб

 

310

 

 

 

 

Контрольна сума

 

980

 

 

 

 

______

1 Заповнюють тільки у зведених звітах.

2 По школах-інтернатах і спецшколах ці рядки не заповнюються.

3 По спецшколах ці рядки не заповнюються.

4 По вечірніх (змінних) і заочних середніх загальноосвітніх школах заповнюються рядки 110 і 310, а у зведених звітах — ще й рядок 010. По рядку 110 графи 6 і 7 заповнюють тільки вечірні (змінні) і заочні загальноосвітні школи і спецшколи.
Закінчення табл. 4.11

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ

Показники

Код

Фактична наявність

Середньорічна кількість

за СПОВ

рядка

на початок року

на кінець року

річний план

виконано

Інтернати з повним утриманням за рахунок бюджету

 

 

 

 

 

 

Кількість інтернатів1, од.

 

010

 

 

х

х

Кількість дітей у них, осіб

 

020

 

 

 

 

Разом дитино-днів

 

030

х

х

 

 

Інтернати інші

Кількість інтернатів1, од.

 

040

 

 

х

х

Кількість дітей у них, осіб

 

050

 

 

 

 

у тому числі, які отримали харчування за рахунок бюджету (у перерахунку на повністю звільнених), осіб

 

060

 

 

 

 

Разом дитино-днів харчування вихованців за рахунок бюджету

 

070

х

х

 

 

Разом видатків на харчування по всіх інтернатах при школах

 

080

 

 

 

 

Контрольна сума

 

980

 

 

 

 

___________

1 Заповнюють тільки у зведених звітах.

Керівник установи Керівник планово-фінансової служби

Головний бухгалтер “__” ______________ 20__р.

М.п.