This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Без паніки! Як вести себе в надзвичайній ситуації

Без паники! Как вести себя в чрезвычайной ситуации

Надзвичайна ситуація - це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, що може спричинити або спричинила за собою людські жертви, а також шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Українське законодавство визначає: обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або інший небезпечною подією, яка призвело (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних ущ ерб, а також до неможливості рожівання населення на такій території чи об'єкті, проведення на ній господарської діяльності ".

Дуже важливо дотримуватися холоднокровність в будь-якій надзвичайній ситуації. На жаль, часто небезпека полягає в тому, що люди роблять необдумані дії, які і призводять до їх загибелі. Ви точно повинні знати, що будете робити в наступну хвилину і які кроки зробите. Однак намагайтеся не витрачати на це занадто багато часу, пам'ятайте, що зволікання в небезпечній ситуації також загрожує серйозними наслідками.

Для того щоб завантажити пам'ятку в вихідному розмірі, натисніть на потрібне зображення, воно відкриється в повному розмірі!

Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях

Для того щоб завантажити пам'ятку в вихідному розмірі, натисніть на потрібне зображення, воно відкриється в повному розмірі!

Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях

Для того щоб завантажити пам'ятку в вихідному розмірі, натисніть на потрібне зображення, воно відкриється в повному розмірі!

Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях

Для того щоб завантажити пам'ятку в вихідному розмірі, натисніть на потрібне зображення, воно відкриється в повному розмірі!

Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях
Пам'ятка при надзвичайних ситуаціях

Для того щоб завантажити пам'ятку в вихідному розмірі, натисніть на потрібне зображення, воно відкриється в повному розмірі!

Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації класифікуються в залежності від їх характеру, сфери виникнення, масштабів і розмірів збитку.

За характером джерел виникнення:

 • природного
 • техногенного
 • екологічного
 • біолого-соціального характеру

За сферою виникнення:

 • терористичного характеру
 • гуманітарного характеру

В основі класифікації НС за масштабом лежать величина території, на якій поширюється НС, число постраждалих і розмір збитку. За масштабом надзвичайні ситуації можуть бути класифіковані н:

 • Локального характеру - зона надзвичайної ситуації (територія, на якій склалася надзвичайна ситуація і порушені умови життєдіяльності людей) не виходить за межі території об'єкта, при цьому кількість постраждалих (людей, які загинули або отримали збиток здоров'ю) не більше 10 осіб, або розмір матеріального збитку ( розмір збитку навколишньому природному середовищу і матеріальних втрат) становить не більше 100 000 рублів;
 • Муніципального характеру - зона надзвичайної ситуації не виходить за межі території одного поселення або внутрішньо території міста федерального значення, при цьому кількість постраждалих становить не більше 50 осіб або розмір матеріального збитку становить не більше 5 млн рублів, і надзвичайна ситуація не може бути віднесена до надзвичайної ситуації локального характеру;
 • Міжмуніципального характеру - зона надзвичайної ситуації торкається території двох і більше поселень, внутрішньоміських територій міста федерального значення або межселенной територію, при цьому кількість постраждалих становить не більше 50 осіб або розмір матеріального збитку становить не більше 5 млн рублів;
 • Регіонального характеру - зона надзвичайної ситуації не виходить за межі території одного суб'єкта Російської Федерації, при цьому кількість постраждалих понад 50 осіб, але не більше 500 чоловік, або розмір матеріального збитку становить понад 5 млн рублів, але не більше 500 млн рублів;
 • Міжрегіонального характеру - зона надзвичайної ситуації торкається території двох і більше суб'єктів Російської Федерації, при цьому кількість постраждалих понад 50 осіб, але не більше 500 чоловік, або розмір матеріального збитку становить понад 5 млн рублів, але не більше 500 млн рублів;
 • Федерального характеру - кількість постраждалих понад 500 осіб або розмір матеріального збитку становить понад 500 млн рублів.

Джерело надзвичайної ситуації викликає небезпечні явища або процеси вражаючого фактора. Вражаючі дії можуть мати різний характер: механічний, тепловий, хімічний, радіаційний, біологічний. [5] В результаті настає ураження людей, тварин, техніки, об'єктів і навколишнього середовища.

Класифікація не поширюється на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок лісових пожеж.

Інформування та оповіщення

Для оповіщення населення про надзвичайні ситуація використовуються різні технічні засоби - сирени, ефірне (наприклад, Weather Radio) і проводове радіо, розсилка СМС на мобільні телефони, телебачення. У багатьох розвинених країнах існує Автоматизована система централізованого оповіщення.

Це основний принцип і головний і невід'ємний елемент всієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них.

Оповіщення про загрозу виникнення НС техногенного та природного характеру і постійне інформування про них населення забезпечуються шляхом:

 • завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення
 • організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання
 • завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки
 • централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіо ведучого, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передачі інформації

Via ns-plus.com.ua & wiki