special
  • #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~557770+1120
     | Enemy losses on 870th day of War in Ukraine

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитаціїУкраїнська академія зовнішньої торгівлі, Київська державна академія водного транспорту, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національна музична академія ім.П.І.Чайковського, Академія муніципального управління, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київський національни університет ім.Тараса Шевченка, Київський державний Лінгвістичний університет, Київський національний університет культури і мистецтва, Національний технічний університет Україникиївський політехнічний інститут, Київський державний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний економічний університет, Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Український державний університет харчових технологій, Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ), Національний аграрний університет, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва центр Ринок, Міжгалузевий інститут управління, Державна академія житлово-комунального господарства, Київський інститут зв'язку, Київський інститут Харківської державної академії залізничного транспорту, Київський державний інститут театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого, Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення, Навчально-науковий комплекс (Інститут прикладного системного аналізу"КПІ"), Інститут статистики, обліку та аудиту, Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.М.БойчукаCreated/Updated: 25.05.2018