This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Матюки, Які роблять з тебе українця. Як правильно лаятися?

Українська Брудна лайка

Авангардових журнал «Відрижка», Який відає українська молодь у Польщі, надрукував теоретичну розвідку в добряче підзабуту й занедбану практиками Царина української брудної лайки, а такоже давши деякі настанови по ее вживання.

Національне самоусвідомлення українців растет. Це помітно - у Києві українську мову чути дедалі Частіше. Много людей, особливо з-поміж інтелігенції, перейшло на українську. І зіткнулося з виразности труднощамі. Аджея творчий процес неміслімій без смачного Матюка.

Оте самє бля та інші відшліфовані щоденно ужітком перли так стімулюють інтелектуальну діяльність! А тут Раптена віявляється, что матюки - явіще «істінно Рускоє». Як же буті свідомому патріотові? Наш народ, слава Богу, має доробок и в Цій царіні. Хоч и не такий Значний, як у братів, но Дещо є.

Система української лайки грунтується геть на других засідках, аніж лайка московська

Українська брудна лайка

Кацапські матюки - сексоцентрічні або ж відгенітальні. В Основі їх - статево акт, часто збочення, органи, что беруть у ньом доля, та особи, Які ма ють ті чи інші Сексуальні характеристики.

Матюки українські - копроректального типу, смороду пов'язані з актом дефекації, з ефекторні органом та продуктом цього акту. Цім українська лайка Близько до лайки європейської. Порівняйте: французьке merde, німецьке Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch, польське gowno. Прінагідно зауважімо, что срок копроректальній НЕ є цілковіто адекватним, бо Образотворче функцією народ наділяє НЕ rectum як такий, и не anus, а сраку в широкому розумінні цього слова, самперед обидвоє Musculus gluteus maximus. На доказ цього тверджень можна навести той факт, что демонстрування оголених сіднічніх м'язів традіційно є найефектівнішім ендшпільнім ходом у міжсусідському конфлікті «за межу» чи «за курку».

Перейдемо від сухих дефініцій до зеленого дерева практичних Настанов

Отож, если вам треба дати Стислий й вісокоемоційну оцінку якоїсь особи, предмета, ситуации чи процесса, вживалися слова: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (гімнючка), засранець (засранка), серун (Серуґа), дрістун, бздюха, бздун.

Іноді, для означення молодших за вас осіб, вжівається позасистемних слово сцікун (сцікуха).

Для відтінення чієїсь неправоти, як аргумент у суперечці, побажання ТОЩО, вжіваються фразеологізмі:

 • Насеру его матери!
 • Насеру твоїй матері (увага: твоїй вімовляється через два "т")
 • Поцілуй мене в сраку!
 • Поцілуй собаку в сраку!
 • йди ти в сраку!
 • щоб ти всрався!

Матеріальні збитки підсумовуються вирази: собаці під хвіст.

Коли хтось перебірає харчами, Йому можна дати пораду: то гімно з'їж!

Московські матюки дають можлівість пунктуації усного мовлення (бля вместо комі, тощо). Українська лайка, на превеликий жаль, позбавлено цієї чудової Властивості. Можливе только Позначення абзаців и знаків оклику вирази Насеру его матери та редукованімі формами даного фразеологізму Насеру матері и сірку-матері (вімовляється як Одне слово).

Проти застерігаємо - будьте обережні, вживаючи цею виразі, бо існує на него нещадно контраргумент у виде фрази Насері Собі в голови, щоб м'якіше спати було!

Если ж на заваді Вашому самовіраженню через здорову українську лайку стояти якісь Чинник внутрішнього (інфантілізм) чи зовнішнього (по піці дадуть) характеру, то вживалися індеферентні вирази:

 • матері его ковінька
 • трясця его матери
 • сто копанок чортів тобі в печінку

Можливе использование евфемізмів типу:

 • к чорту
 • до бісу
 • під три чорти
 • галицизмів холєра
 • шлягу трафив
Пам'ятайте - ніщо так не знімає стресів, як широкий матюк, ніщо так не допомагає Розкрити Глибинне Вашої душі, як здорова лайка! Хай тремтять наші вороги! Щоб смороду повсіралісь! Щоб смороду віздіхалі!

Любі друзі! Оволодівайте лексічнім та стілістічнім багатством української лайки, несіть ее в масі, пропагуйте ее повсюдне вживання, широко користуюсь нею в побуті!

Українська брудна лайка

Лайліві вирази

А добра б тобі НЕ було ...

А щоб в тебе пір'я в роті поросло ...

Трясця твоїй матері ... (трясця - це лихоманка, хвороблівій стан, коли людину періодічно кідає то в жар, то в холод)

Ті нечиста сило ...

А щоб швидка Настя тут тобі знос ...

А Щоби нижчих пояса зціпіло за пупа ...

А Щоби пуп тієї вілісів, як від маку ступа ...

А щоб тобі чорне було ...

А щоб тобі відмовілі, як чогось попросіш ...

А щоб твоєю мордою просо молотили ...

А щоб твоя дружиноньку з кумом повів ...

А Щоби твоя срака по шву розійшлася ...

А щоб ти щастя не знаючи ...

А щоб ти луснув ...

А щоб тобі заціпіло ...

А щоб тобі повілазіло ... (вжівається коли хтось чогось НЕ бачіть, б або не Побачив)

А щоб тобі жертву принесений ...

А щоб ти НЕ діждав ...

А щоб ти всрався, як маленький був ...

А щоб вам пусто було ...

А щоб тобі підняло и гепнуло (вертіло) ...

А щоб тобі грім побив ...

А щоб тобі злидні обсілі ...

А щоб Йому голова облізла ...

А щоб тобі Морана побила ...

А бодай тобі чорти вхопив ...

А щоб тобі добре було ... (вжівається и як лайка)

А щоб ти здоровий був ... (вжівається и як лайка)

А щоб ти падло дрістать та й дрістать ...

А шоб тобі булька з носа Віскочьи ...

А щоб тобі муха вбрікнула ...

А шоб тобі колька сколовся ...

А щоб тобі курка на ногу наступила ...

А щоб вас лиха біда стороною обходила ... (вжівається и як лайка)

А щоб тобі рачки лазить ...

А щоб ви згинули ...

А щоб ти скис!

А щоб ти сказівся! ...

Дурний як ціп ...

Стара шкапа ...

Срав пес їхній матері ...

Най ті качка копиці! ...

Всрався тай криво! ...

Кров бі тобі нахабна заллєла, сучий ти сину! ...

Дідька лісого тобі дам ...

Сто чортів в печінку ...

Іди до бісової матері ...

Бісовій син ...

Вражий син ...

Вражі діти ...

Бісова ковінька ...

Дурний тебе піп хрест (Про «нерозумну людину») ...

Матері твоїй ковінька ...

Матері твоїй хіря ...

Дам по макітрі ...

Відвідаєш макогона ...

Бісова душа ...

Арештанська душа ...

Підла душа ...

Підлої матері син ...

Підлого стерва робота ...

Підлого сина (дочки) робота ...

Най бі тобі пранці з'їли ...

Хай вам грець ...

Ті, гімно нероздушене!

Просто цікаві вирази

A, cобача кров!

Дідька лісого ...

Дідько б его взявши (вхопив)!

Де его чорти понесли? (Вжіваеться, як хтось кудісь Пішов, або десь забарівся)

Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обліччі?

Зацідіть в зуби ...

За патли та в пику (потіліцю) ...

Діждався сраної немочі ...

Морда - хоч пацюків бий ...

Морда - что й возом НЕ об'їдеш ...

Стільці пйльку ... (теж саме, что й «закрити рота»)

Тю (тьху), на тебе!

Чого Балух вілупів? (Ті самє, что й «чого дивишся?»)

Чого шкірішся? (Ті самє, что й «чого смієшся?»)

Одною сракою на два базари ... (ті самє, что й «сідіті на двох стільцях?»)

Сралі-мазали ... (ті Саме. Что й «сделать Щось абіяк»)

Тіць моя радість ...

Лайліві cлова

Бздун (бздюха)

Бевзень (Лайл. Вайло, йолоп, Бовдур)

Бешкетник (Той, хто Робить, зчіняє бешкет; учасник, прізвіднік бешкет / Учень, Який систематично порушує дісціпліну, пустує)

Біс (уявно надприродна істота, что втілює зло и Звичайно зображується у виде людини з козячого ногами, хвостом и ріжкамі; злий дух, чорт, диявол, сатана. 2. Ужівається як лайка. ** Де в біса! - ужівається як заперечення, спростування у знач. ні! де там! До біса: а) (у сполуч. зі сл. посілаті, проганяті и т. ін.) геть; на всі Чотири вітри; б) (чого) багато, безліч. На [которого] біса - нащо, для чого. Один біс - однаково, все одно. У (в) біса - ужівається у знач. підсіл. част. при займ. хто, что, Який або присл. д е, коли, куди, як. Що за біс? - ужівається для виразу здівування. Якого біса? - ужівається для виразу незадоволення у знач. навіщо, чому)

Блазень (1. застаріле - Особа при дворі монарха або вельможного пана, что Розважайся господаря та его гостей різнімі вітівкамі, жарт и т. Ін. 2. КОМЕДІЙНИЙ персонаж у старовинних Вистава. 3. переносне, зневажліве - Про людину, яка на потіху іншім удає з себе дурніка, Штукарі. 4. Лайл. Дурень, телепень. 5. ДІАЛ. Молокосос, малюк.)

Бовдур (1. Димар (у хаті, на хаті). 2. ДІАЛ. Стовп диму, клуб туману, хмар и т. Ін. 3. Лайл. Про грубу, нерозумну людину)

Бусурман (Про людину Іншої віри (перев. Про магометанина). 2. Ужівається як лайліве слово.)

Вайло (розм. Неповоротка, незграбних людина; тюхтій)

Вілупок (зневажліво 1. Про дитину. 2. Про людину з негативними рісамі)

Виродок (1. зовнішньо потворна людина. 2. Людина, что Втрата Кращі якості; недолюдок / Лайл.)

Вішкребок (розм. 1. Невеликий хліб Із залишків тіста на дні та стінках макітрі, діжі. 2. перен., Жарт. Про Останню дитину в сім'ї / Лайл. Про неповноцінну, зневажувану людину)

Відлупцюваті (Сильно побити когось)

Волоцюга (зневажл. 1. бездомних людина, яка НЕ ​​працює, а живе з крадіжок, жебрацтва и т. Ін., Постійно змінюючі Местоположение; бродяга, пройдісвіт / Про того, хто ходити кудісь без спожи, часто унікаючі роботи / жарт. Про того , хто Певний час БУВ відсутній вдома. 2. Той, хто любить волочити за ким-небудь.)

Гамселіті (Сильно бити кого-небудь, з силою ударяті, стукаті по чому-небудь, у що-небудь)

Гаспід (Ті самє, что чорт; диявол, дідько, біс / Ужівається як лайліве слово. ** До гаспіда - дуже много.)

Гидота (Ті, что віклікає огиду / Поганий, підлій вчинок; підлість, мерзотність. 2. перен. Про підлу, мерзенну людину; погань.)

Глузуваті (Уїдліво насміхатіся; вісміюваті когось або Щось.)

Дідько (Ті самє, что біс 2. Ужівається як лайліве слово. ** Дідько знає - Важко сказати, невідомо, чи не знати. Дідька лісого - нізащо, Ніколи. На которого дідька? - навіщо? Для чого? Якого дідька? - чого? чому?)

Дурепа (зневажліво. Розумово обмежена, тупа жінка. Ужівається як лайліве слово)

Дурбелік

Дупа (галицизмами. Сідніця)

Занедбаній (Який має ознака занепад, недогляд, байдужим Ставлення з боку когось / Неохайній, занехаяній (про вигляд и т. Ін.)

Запроданець (Продажна людина, тієї, хто зраджує кого-, що-небудь Із коріслівою метою)

Збоченець

Злиденності (злидар) (1.Людіна, яка живе в зліднях, нестатках; бідняк / 2.Ужівається як лайліве слово)

Злодій (1. Той, хто вчіняє злодійство / Про звірів, птахів, что крадуть їстівне. 2. Зрадник, Злочинець.)

Знайдібiда

Йолоп (Ті самє, что дурень 1; бевзь, недотепа. ** Йолоп царя небесного - Бовдур, телепень.)

Карколомній (1. Через которого можна зламаті карк, шию; дуже небезпечний. 2. перен. Важкий, складний для Виконання, для розв'язання / ризикованості. 3. перен. Ті самє, что надзвичайний)

Кепсько (1. Ті самє, что погано. ** кепські жарти з ким - чим - погані, небезпечні жарти. 2. поганенький.)

Кумедний (Смішний, забавний / Ті самє, что дивовижний)

Курва (вульг., Лайл. Повія, шлюха)

Лайдак (1. вбогії бездомна людина. 2. Ужівається як лайліве слово.)

Лайно (Кал, послід, гній. 2. Вжівається як лайліве слово, напр. «Лайно собачому»)

Ліходій (Той, хто чинить лихо, здатно чинити хвацько)

Лихвар (Той, хто позічає гроші за великий відсоток.)

Лярва (зневажл. Гуляща жінка, шльондра, курва)

мерзотнік (Особа, здатно на всіляку підлість; негіднік / Ужівається як лайліве слово.)

Набрід (зневажл. Нікчемні, шкідливі для Суспільства люди, Які Випадкове зібраліся разом.)

Навіженій (1. психічно хворий; Божевільний, Божевільна / Ужівається як лайліве слово. 2. Неврівноваженій, нестриманий. 3. Позбавленій розумного змісту. 4. перен. Який Вихід за Межі нормального относительно сили, величини, напруженості и т. Ін.)

Наволоч (зневажл. Підлі, нікчемні, шкідливі для Суспільства люди; набрід. 2. зневажл., Лайл. Нікчемна, підла людина; негіднік.)

Націцюрнік (аналог бюстгальтера)

Нахаба (Людина, яка Діє зухвало, безцеремонно, порушуючі Моральні норми, и не зважає на Ставлення до цього других.)

Нездара (Людина, яка НЕ ​​має таланту, здібностей до чого-небудь / Неповоротка, незграбних людина / Ужівається як лайліве слово.)

Незґраба (розм. 1. Незґрабна людина / Ужівається як лайліве слово. 2. Ті, что зроблене грубо, без смаку.)

Недолугий (1. безсилля, слабкі, кволій фізично (про людину и тварин). 2. Який НЕ відповідає своєму місцю, призначення и т. Ін. 3. Слабкий относительно сили свого впліву / Слабкий у художньому и змістовому аспектах. 4. незначна относительно ОБСЯГИ, розміру, значення и т. ін.)

Недотепа (1. Людина, яка НЕ ​​вміє сделать, Виконати, здійсніті и т. Ін. Що-небудь з належно умінням, як слід; невміла людина / Ужівається як лайліве слово. 2. розумово обмежена, тупа людина; дурень.)

Непотріб (1.Непотрібні РЕЧІ 2.Нікчемна людина)

Одоробло, одоробала (розм. 1. Великий, громіздкій предмет. 2. зневажл. Незграбних людина.)

Падлюка (1. труп тварини; падаль. 2. розм. Негідна людина; мерзотнік / Ужівається як лайліве слово.)

Підлюка (-і, ж. И ч., Лайл. Підла людина.)

Пологовий (Який віклікає зневагу, огиду, непоказний, міршавій (про людину) / перен. Огидний, мерзенній, підлій.)

Погань (1. Покидько. 2. розм. Тварини, комахи и т. Ін., Что віклікають у людини відразу, огиду и т. Ін. 3. розм. Нечиста сила, чорт, відьма и т. Ін. 4. перен. , розм. Що-небудь, что віклікає відразу, огиду и т. ін .; все, что віклікає осуд / Негідна, нікчемна людина, что віклікає зневагу, презірство)

Покидьок (1. Непрідатні для использование, непотрібні Залишки чого-небудь, Мотлох, старі РЕЧІ и т. Ін. 2. перен., Зневажл. Морально розкладені люди, декласовані, злочінні елементи Суспільства; непотріб, негідь, потолоч / Ужівається в значенні лайлівого слова.)

Потвора (1. Страхітліва фантастична істота; страховіще / Про велетенську тварин, что вражає розмірамі свого тела / Про Бридко, негарну зовні людину або тварин, что має непропорційну будову тела, Фізичні вади ТОЩО. 2. перен. Про люту, жорстокости и т. ін. людину, что Втрата Кращі Моральні якості; недолюдок.)

Пранцюватій (хворий на пранці (сіфіліс) / Ужівається як лайліве слово)

Пришелепкувата (Нетямущій, безтолковій.)

Скажений (1. Хворий на сказ; Який сказівся. Який має псіхічній розлад; Божевільний. Хвора на сказ чи Божевільна людина (ужівається перев. Як лайка). 2. Який легко втрачає самовладання, Нестримна у гніві; Несамовите, нестямній / Який перебуває у стані несамовітості, шаленства / Який віражає несамовітість, шаленство / Який Діє за власним бажанням, за, власною волею, чи не зважаючі ні на кого; свавільній / басків, гарячий (про коня). 3. перен. Дуже сильний, Значний силою свого виявило / Інтенсивний , Надзвичайно глибокий (про стан, почуття и т. ін.) / Дуже Швидкий / Рвучкі й (про вітер) / Нестерпній (про холод, спеку та ін.) / З великими морозами; лютий (про зиму) / Бурхливий (про море) / Міцний (про тютюн) / Дуже напруженного, клопітлівій, заповнений справами, робот и т . ін / Неймовірній, дивовижний. ** Мов скажений: a) не здатно контролюваті свои вчінкі, Дії; б) ужівається для підкреслення енергійності, інтенсівності якоїсь Дії, сили ее виявило.)

Срака (вульг. Зад, сідніці)

Стерво (1. труп тварини; падаль. 2. розм. Підла, негідна людина; мерзотнік / Ужівається як лайліве слово.)

Схібленій

Телепень (розм. 1. перев. Лайл. Нерозумна, вайлувата людина; дурень, недотепа, Вайло, тюхтій. 2. Рідко. Серце дзвона.)

Тюхтій (розм. Про вайлувату, неповоротку людину)

Хвойда (зневажл. Неохайна, нечепурна людина; нечепура / Ужівається як лайліве слово)

Шелепа (зневажл. Ті самє, что недотепа)

Шибеник (Той, хто повісився або кого повісілі на шібеніці / Лайл. Той, хто заслуговує шібеніці; негіднік. 2. розм. Ті самє, что бешкетник.)

Шльондра (1. зневажл. Неохайна жінка. 2. вульг., Лайл. Повія, шлюха)

Шляк (-у, ч., Зах. Удар, інсульт. ** Шляк би (аби) трафив кого, зах. - ужівається як лайка, что віражає ліхе побажання комусь.)

Шмаркатій, шмаркач (1. такий, у которого тече слиз Із носа; зі шмарклямі під носом. 2. перен., Зневажл. Малолітній або дуже молодий, недосвідченій, невмілій / Ужівається як лайліве слово.)

Via ipress.ua