This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Український алфавіт має офіційну транслітерацію латиницею (таблиця)

Украинская официальная транслитерация

Транслітерація - точна передача знаків однієї писемності знаками іншої писемності [1], при якій кожен знак (або послідовність символів) однієї системи письма передається відповідним знаком (або послідовністю знаків) іншої системи письма.

Кабінет міністрів України постaновою від 27 січня 2010 затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал .

Отже, українська буква Aа відповідає латинській Aа, ББ - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Її - Eе, Її - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), ЖЖ - з'єднанням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, II - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях) .

Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, мм - Mm, НН - Nn, Оо - Oo, ПП - Pp, РР - Rr, Сс - Ss, ТТ - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh , Цц - сполученням Ts ts, чч - з'єднанням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, ЩЩ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова ), ia (в інших позиціях).

Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" (наприклад, Згорани - Zghorany, Розгон - Rozghon) на відміну від "zh" - відповідності української букви "ж".

Що ж стосується м'якого знака та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Украинская официальная транслитерация

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Для транслітерації зручно користуватися також і офіційним онлайн транслітером.

Via lviv1256.com & wiki