This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Шпаргалки та Формули

n Натисніть на зображення для перегляду в повному розмірі n

Таблиця всіх основних формул ЄДІ

Таблиця всіх основних формул ЄДІ

Шпаргалка з математики для ЄДІ

Шпаргалка з математики для ЄДІ

Збірник формул для 11 класу

Збірник формул для 11 класу

Стара добра радянська шпаргалка

Стара добра радянська шпаргалка

Збірник формул по елементарної математики

Збірник формул по елементарної математики

Формули для похідних функцій

Формули для похідних функцій

Таблиця первісних

Таблиця первісних

Тригонометрія і площі фігур

тригонометричний коло

тригонометричний коло

Синус, косинус, тангенс ...

Синус, косинус, тангенс ...

формули тригонометрії

формули тригонометрії

Геометрія. площі фігур

Геометрія. площі фігур

Геометрія на ЄДІ з математики. Трикутники, чотирикутники, окружності.

Висоти, медіани, бісектриси

Висоти, медіани, бісектриси

Паралелограм, ромб, квадрат та їх властивості

Паралелограм, ромб, квадрат та їх властивості

Дотична до кола

Дотична до кола

Центральні і вписані кути

Центральні і вписані кути

Стереометрія: формули обсягу і площі поверхні.

Вписані і описані трикутники

Вписані і описані трикутники

Вписані і описані чотирикутники

Вписані і описані чотирикутники

Стереометрія: Формули об'єму і площі поверхні

Стереометрія: Формули об'єму і площі поверхні.

Креслення в задачах по стереометрії

Креслення в задачах по стереометрії

Класична стереометрія і метод координат

Основи стереометрії. Частина 1

Основи стереометрії. Частина 1.

Основи стереометрії. Частина 2

Основи стереометрії. Частина 2.

Стереометрія: Вектори і координати

Стереометрія: Вектори і координати.

Як розташувати прямокутну систему координат

Як розташувати прямокутну систему координат.

алгебра

Таблиця похідних

Таблиця похідних.

Перетворення графіків функцій. завдання С5

Перетворення графіків функцій. Завдання С5.

Формули скороченого множення

Квадрат суми:
(A + b) 2= a 2+ 2 ab + b 2

Квадрат різниці:
(Ab) 2= a 2- 2 ab + b 2

Куб суми:
(A + b) 3= a 3+ 3 a 2b + 3 b 2a + b 3

Куб різниці:
(A - b) 3= a 3- 3 a 2b + 3 b 2a - b 3

Формула Біному-Ньютона:
(A + b) n= C 0na n+ C 1na n- 1b + ... + C kna n- kb k+ C n nb n, коефіцієнти C kn= n! / [K! (N? K)!]

Сума квадратів:
a 2+ b 2 - не розкладається

Різниця квадратів:
a 2- b 2= (a - b) (a + b)

Сума кубів:
a 3+ b 3= (a + b) (a 2- ab + b 2)

Різниця кубів:
a 3- b 3= (ab) (a 2+ ab + b 2)

тригонометричні формули

тригонометричні формули

прогресії

арифметична прогресія арифметична прогресія

Ступеня і коріння

формули для ступенів і коренів

логарифми

формули для логарифмів

межі

Основні правила знаходження меж

Межа постійної величини дорівнює постійній величині:

межа постійної

Межа суми дорівнює сумі меж:

межа суми

Межа різниці дорівнює різниці меж:

межа різниці

Межа твори дорівнює добутку меж:

межа твори

Границя відношення дорівнює відношенню меж:

межа відносини

Межа функції в ступеня:

межа функції в ступеня

Межа кореня з функції:

межа кореня з функції


Основні межі

Перший чудовий межа:

перший чудовий межа

Другий чудовий межа:

другий чудовий межа

Інші корисні формули меж:

формули меж


нескінченно малі

Еквівалентність нескінченно малих:

еквівалентність нескінченно малих

Таблиця похідних

Основні правила диференціювання

Похідна постійної:

похідна постійної

Похідна суми дорівнює сумі похідних:

похідна суми

Похідна різниці дорівнює різниці похідних:

похідна різниці

Похідна твори:

похідна твори

Похідна дробу:

похідна дробу

Похідна складної функції:

похідна складної функції


Формули диференціювання деяких елементарних функцій

Степенева функція:

похідна статечної функції

корінь:

похідна кореня

Показова і логарифмічна функції:

похідна показовою і логарифмічною функції

Тригонометричні функції:

похідна тригонометричних функцій

Показово-ступенева функція:

похідна показово-статечної функції