Дана стаття написана для людей, яким в силу непереборних обставин приспічило терміново вивчити Перл. Для мене такою обставиною стало те, що мій комп'ютер став WEB-сервером, тільки я, відповідно, WEB-майстром. Вчитися прийнято на чужих помилках також експерименті, тому раджу Вашому турботі свій експеримент вивчення Перла.

Відразу потрібно пояснити, для кого це все написано. якщо Ваш сервер працює на платформі UNIX, то це ми змушений вимовляти Вашу статтю. У мене ж встановлений Windows NT workstation 4.0 (RUS) плюс Service Pack 3. В який час прийшло пора зробити з комп'ютера WEB-сервер, ми було кинувся до вбудованих Служб вузла WEB, але спішно усвідомив, що це мені ніяк не подобається (чому? ). І тут один добродушний індивід порадив поставити Xitami WEB Server від iMatix Corporation ( www.imatix.com ), який також варто по цей день.

Що стосується самого Перла, то тут дещо складніше. Покопавшись з різних перлової серверів (www.perl.org, www.perl.com) ми дізнався, що версій Перла настільки чимало, що вибрати що-небудь конкретне досить складно. При цьому якихось зрозумілих рекомендацій з приводу обрання тієї чи іншої версії ніде немає. Перепробувавши приблизно всі версії для Windows, ми зупинив свій обрання на Active Perl.

Людині, розпещеному кожними Віндовоз також Дельфах, строчити програми на Перл досить незвично, тому настійно рекомендую разом встановити Perl Builder. Взяти його можна на www.solutionsoft.com. Там лежала тридцятиденний Демо різновид.

Ну, думаю, пора переходити безпосередньо до заняття. У загальному випадку, скрипт на Перл, як також будь-яка інша програма, працює так:

  1. отримує дані
  2. обробляє дані
  3. видає результати

Передати дані скрипту можна дублем методами - GET також POST. Різниця між ними в тому, що при використанні GET дані постійно байдикують в рядку адреси браузера, напимер:

httр://treagraf.tasur.edu.ru/cgi-bin/price.pl?Category=POWER&Description=varta

В цьому випадку скрипт B_price.pl бере дані в змінній оточення QUERY-STRING.

$data=$ENV{'QUERY_STRING'};

При використанні методу POST дані передаються на стандартний вхід скрипта. Довжина блоку даних береться у змінній CONTENT_LENGTH:

read(STDIN,$data,$ENV{'CONTENT_LENGTH'});

Тепер дані дані потрібно перевести в більш-менш прийнятний вигляд, оскільки вони закодовані.

Стандартним угодою служить заміна пробілів знаками плюс також потім кодування залишилися неприпустимих символів за допомогою ASCII-кодів в шестнадцатиричной формі, перед якими ставиться знак (%). приклад:

http://treagraf.tasur.edu.ru/cgi-bin/B_price.pl?Category=%C2%E8%E4%E5%EE&Description=%E0%E1%E2%E3

Це означає:

http://treagraf.tasur.edu.ru/cgi-bin/B_price.pl?Category=Видео&Description=абвг

Декодувати рядок запитів в головний одного разу краще самому. На завдання "а як?" є безліч відповідей, переписувати які немає сенсу. Наведу лише тільки малий зразок:

Замінюємо знаки (+) на прогалини

$query = s/\+/ /g;

Потім замінюємо всі поєднання знака (%), пізніше якого слідують шістнадцяткові цифри, на відповідний символ ASCII

$query = s/%([0-9A-H]{2})/pack('C', hex($1))/eg;

Я використовую тим, що радить Perl Builder:

#! E:\perl5\bin\perl &GetFormInput; # вызов подпрограммы получения данных $Category = $field{'Category'}; # приобретаем данные из поля Category $Description = $field{'Description'}; # приобретаем данные из поля Description $Page = $field{'Page'}; # приобретаем данные из поля Page

В кінці скрипта розміщуємо підпрограму "прозорого" читання даних.

sub GetFormInput { (*fval) = @_ if @_ ; local ($buf); if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') { read(STDIN,$buf,$ENV{'CONTENT_LENGTH'}); } else { $buf=$ENV{'QUERY_STRING'}; } if ($buf eq "") { return 0 ; } else { @fval=split(/&/,$buf); foreach $i (0 .. $#fval){ ($name,$val)=split (/=/,$fval[$i],2); $val=tr/+/ /; $val= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; $name=tr/+/ /; $name= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; if (!defined($field{$name})) { $field{$name}=$val; } else { $field{$name} .= ",$val"; } } } return 1; }

Другий етап праці скрипта - обробка даних - повністю на ваш розсуд. Перевіряйте отримані дані на правильність, пишіть їх в файл, робіть що хочете.

І, врешті-решт, Вам потрібно видати якісь результати броузеру замовника, причому так, щоб броузер правильно їх відобразив. Тобто, видавати результати потрібно в HTML. Це робиться просто: (теж можна по-різному)

print 'Content-type: text/html', "/n/n"; #обязательная строка print 'Content-type: text/html', "/n/n"; #обязательная строка print '

В поле Category Ви ввели: ', $ Category,'

', "\ N"

Все це стосується скриптів, які отримують дані з форми на сторінці HTML. При цьому сторінка з формою - окремо, скрипт - окремо. Можна зробити гарніше також зручніше: об'єднати сторінку також скрипт в єдине ціле. Для цього скрипт пишеться за схемою:

  1. При головному запуску скрипт малює HTML сторінку з формою також посиланням в тезі ACTION на самого себе. Перший запуск визначається за відсутність вхідних даних.
  2. Якщо вхідні дані є, то набуваємо їх, обробляємо також видаємо результати.

приклад:

#! E:\perl5\bin\perl if (($ENV{'QUERY_STRING'} eq '') or ($ENV{CONTENT_LENGTH}=0) ) { # генерируем страницу с формой } else {# приобретаем данные, обрабатываем также выдаем результат}

Гостьова книга

Загальний алгоритм праці гостьової книги така:

1. якщо відвідувач хоче зробити запис в книгу, то
1.1 Отримуємо дані
1.2 Записуємо їх в файл або в базу даних
1.3 Говоримо спасибі на HTML також радимо шанувати інші записи
2. якщо відвідувач хоче шанувати записи в книзі, то
2.1 Читаємо записи з файлу або з бази даних
2.2 Виводимо їх красиво в HTML

Для зручності сприйняття ми оформив пункти 1 також 2 окремими скриптами add_guestbook.pl також read_guestbook.pl відповідно. Повідомлення гостьової книги зберігаються в текстовому файлі через підрядник, тобто на кожну запис - рядок. Так зроблено для зручності читання цього файлу. Приклад запису:

Sat Dec 5 13:31:20 1998 & Наташа & студентка & Good & Для витоку добре. Успіхів на даному терені Вам, Александр!&нету@пока&194.226.60.34

Ось опис полів даної гостьової книги.
Name - ім'я, прізвище, по батькові, кличка - на розсуд користувача
Work - професія, сімейство занять
RadioButton - три кнопки: сподобалося (Good), ніяк не сподобалося (Bad), пофігу (Different)
Text - text box коментарів також приміток
Email - зворотна адреса

add_guestbook.pl - запис в книгу

#! e:\perl5\perl # Первая строка, как обычно require "ssi-pl.pl"; # Я использую навигационную панель в виде SSI-включения. Для этого используется модуль ssi-pl.pl if (($ENV{'QUERY_STRING'} eq '') or ($ENV{CONTENT_LENGTH}=0) ) { # если нет входных данных, то генерируем страницу с формой print < <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0"><title>Книга жалоб также предложений</title></head><body background="../images/background_new.jpg"><div align="left"><table border="0" width="630" height="49"> <tr> <td width="200" height="45"></td> <td width="430" height="45"><p align="center"><img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td> </tr></table></div><div align="left"><table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" height="260" valign="top"> <p align="center">HTML DoInclude("_menu.htm"); # Это SSI-включение навигационной панели. print <<HTML; </p> <p align="left"> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> <td width="410" height="53" valign="top"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="100%"><form name="GuestBook" method="POST" action="add_guestbook.pl"> <div align="left"><p><small>Я, <input type="text" name="Name" size="20"></small>, <small>по профессии бесхитростный </small><input type="text" name="Work" size="20">, <small>посетив этот сервер также ознакомившись с представленными на нем материалами, хочу выразить свои чувства , эмоции следующими приличными словами:</small></p> </div><div align="left"><p><small> </small><input type="radio" value="Good" checked name="RadioButton"><small>мне понравилось Smile happy </small></p> </div><div align="left"><p><small> </small><input type="radio" name="RadioButton" value="Bad"><small>мне никак не понравилось Smile sad </small></p> </div><div align="left"><p> <input type="radio" name="RadioButton" value="Different"><small>мне пофигу :-| </small></p> </div><div align="left"><p><small>В дополнение к сказанному хочу так же сказать: </small></p> </div><div align="left"><p><textarea rows="4" name="Text" cols="30"></textarea></p> </div><div align="left"><p><small>Прошу принять к рассмотрению мое заявление также незамедлительно принять мерки. Решение по моему заявлению направить письменно на мой электрический адрес </small><input type="text" name="Email" size="20"><small>.</small></p> </div><div align="center"><center><p><input src="../images/send.JPG" name="Send" alt="Послать" border="0" type="image" WIDTH="53" HEIGHT="21"> <a href="read_guestbook.pl"><img src="../images/read.jpg" alt="Почитать" border="0" WIDTH="63" HEIGHT="21"></a></p> </center></div> </form> </td> </tr> </table> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> </tr></table></div></body></html>HTML die; } # Нынче приобретаем входные данные. &GetFormInput; $Name = $field{'Name'} ; $Work = $field{'Work'} ; $RadioButton = $field{'RadioButton'} ; $Text = $field{'Text'} ; $Email = $field{'Email'} ; $Send = $field{'Send'} ; # это поле никак не используется # Проверяем, заполнены ли обязательные поля. # если нет - генерируем HTML страницу с прошением заполнить нужные поля. if ($Name eq '' || $Email eq '' || $Text eq '') { print <<HTML; Content-type: text/html <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0"><title>Книга жалоб также предложений - ошибка</title></head><body background="../images/background_new.jpg"><div align="left"><table border="0" width="630" height="49"> <tr> <td width="200" height="45"></td> <td width="430" height="45"><p align="center"><img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td> </tr></table></div><div align="left"><table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" height="260" valign="top"><p align="center">HTML DoInclude("D:/InetPub/wwwroot/_menu.htm"); print <<HTML; </p> <p align="left"> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> <td width="410" height="53" valign="top"><p align="left"><small>Вы никак не указали свое имя, E-mail, или никак не заполнили самолично текст Вашего отзыва. Вернитесь, пожалуйста, на страницу формы также заполните требуемые поля.</small></p> <p align="center"><a href="add_guestbook.pl">Назад</a> </td> </tr></table></div><table> <tr> <td width="10" height="53" valign="top"></td> </tr></table></body></html>HTML } else # все данные правильно введены { # если все поля заполнены правильно, то затеваем их обрабатывать. $Text=tr/\r\n/ /; #заменяем перевод строки на пробел # если в текстовом поле формы (text box) посетитель нажимал Enter, # то нужно убрать символы перевода строки, чтобы можно было записать # все поля формы в одну строку файла. if ($Work eq '') {$Work=' '}; #если пусто - то пробел # если поле никак не заполнено, то оно равно пробелу. $Name=s/&/ /g; $Work=s/&/ /g; $Text=s/&/ /g; $Email=s/&/ /g; # если посетитель использовал символ &, то заменяем его на пробел, # поскольку этот символ мы будем использовать для деления наших полей в файле. open(OutFile, ">>guestbook.txt") || die; # Вскрываем файл для прибавления. $Time=localtime; #получаем время # Получаем пора заполнения гостевой книги. $line=join('&', $Time, $Name, $Work, $RadioButton, $Text, $Email, $ENV{REMOTE_HOST}); # И, в конце концов, слепляем все поля формы в одну строку. На каждый приключение добавляем в конце # IP адрес посетителя, взятый из переменных окружения. print OutFile "$line\n"; close OutFile; # Записываем полученную строку в файл также закрываем его. # Осталось только сказать посетителю спасибо. # выводим сообщение о успехе print "Content-type: text/html\n\n"; print "<html>\n" ; print "\n" ; print "<head>\n" ; print '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">'."\n" ; print '<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">'."\n" ; print "<title>Книга жалоб также предложений</title>\n" ; print "</head>\n" ; print "\n" ; print '<body background="../images/background_new.jpg">'."\n" ; print '<div align="left">'."\n" ; print "\n" ; print '<table border="0" width="630" height="49">'."\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="200" height="45"></td>'."\n" ; print ' <td width="430" height="45"><p align="center">'; print '<img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print '</div><div align="left">'."\n" ; print "\n" ; print '<table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0">'."\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="200" height="260" valign="top"><p align="center">'."\n" ; DoInclude("D:/InetPub/wwwroot/_menu.htm"); print ' <p align="left"> </td>'."\n" ; print ' <td width="10" height="53" valign="top"></td>'."\n" ; print ' <td width="410" height="53" valign="top"><p align="center"><small>Ваши данные'."\n" ; print " приняты. Спасибо.</small></p>\n" ; print ' <p align="center"><a href="read_guestbook.pl">'; print '<img src="../images/read.jpg" alt="Почитать" border="0" WIDTH="63" HEIGHT="21"></a> </td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print "</div>\n" ; print "\n" ; print "<table>\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="10" height="53" valign="top"></td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print "</body>\n" ; print "</html>\n" ; } # Не забываем подпрограмму разбора данных из формы. sub GetFormInput { (*fval) = @_ if @_ ; local ($buf); if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') { read(STDIN,$buf,$ENV{'CONTENT_LENGTH'}); } else { $buf=$ENV{'QUERY_STRING'}; } if ($buf eq "") { return 0 ; } else { @fval=split(/&/,$buf); foreach $i (0 .. $#fval){ ($name,$val)=split (/=/,$fval[$i],2); $val=tr/+/ /; $val= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; $name=tr/+/ /; $name= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; if (!defined($field{$name})) { $field{$name}=$val; } else { $field{$name} .= ",$val"; #if you want multi-selects to goto into an array change to: #$field{$name} .= "\0$val"; } } } return 1; } #! e:\perl5\perl # Первая строка, как обычно require "ssi-pl.pl"; # Я использую навигационную панель в виде SSI-включения. Для этого используется модуль ssi-pl.pl if (($ENV{'QUERY_STRING'} eq '') or ($ENV{CONTENT_LENGTH}=0) ) { # если нет входных данных, то генерируем страницу с формой print < <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0"><title>Книга жалоб также предложений</title></head><body background="../images/background_new.jpg"><div align="left"><table border="0" width="630" height="49"> <tr> <td width="200" height="45"></td> <td width="430" height="45"><p align="center"><img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td> </tr></table></div><div align="left"><table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" height="260" valign="top"> <p align="center">HTML DoInclude("_menu.htm"); # Это SSI-включение навигационной панели. print <<HTML; </p> <p align="left"> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> <td width="410" height="53" valign="top"><table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="100%"><form name="GuestBook" method="POST" action="add_guestbook.pl"> <div align="left"><p><small>Я, <input type="text" name="Name" size="20"></small>, <small>по профессии бесхитростный </small><input type="text" name="Work" size="20">, <small>посетив этот сервер также ознакомившись с представленными на нем материалами, хочу выразить свои чувства , эмоции следующими приличными словами:</small></p> </div><div align="left"><p><small> </small><input type="radio" value="Good" checked name="RadioButton"><small>мне понравилось Smile happy </small></p> </div><div align="left"><p><small> </small><input type="radio" name="RadioButton" value="Bad"><small>мне никак не понравилось Smile sad </small></p> </div><div align="left"><p> <input type="radio" name="RadioButton" value="Different"><small>мне пофигу :-| </small></p> </div><div align="left"><p><small>В дополнение к сказанному хочу так же сказать: </small></p> </div><div align="left"><p><textarea rows="4" name="Text" cols="30"></textarea></p> </div><div align="left"><p><small>Прошу принять к рассмотрению мое заявление также незамедлительно принять мерки. Решение по моему заявлению направить письменно на мой электрический адрес </small><input type="text" name="Email" size="20"><small>.</small></p> </div><div align="center"><center><p><input src="../images/send.JPG" name="Send" alt="Послать" border="0" type="image" WIDTH="53" HEIGHT="21"> <a href="read_guestbook.pl"><img src="../images/read.jpg" alt="Почитать" border="0" WIDTH="63" HEIGHT="21"></a></p> </center></div> </form> </td> </tr> </table> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> </tr></table></div></body></html>HTML die; } # Нынче приобретаем входные данные. &GetFormInput; $Name = $field{'Name'} ; $Work = $field{'Work'} ; $RadioButton = $field{'RadioButton'} ; $Text = $field{'Text'} ; $Email = $field{'Email'} ; $Send = $field{'Send'} ; # это поле никак не используется # Проверяем, заполнены ли обязательные поля. # если нет - генерируем HTML страницу с прошением заполнить нужные поля. if ($Name eq '' || $Email eq '' || $Text eq '') { print <<HTML; Content-type: text/html <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0"><title>Книга жалоб также предложений - ошибка</title></head><body background="../images/background_new.jpg"><div align="left"><table border="0" width="630" height="49"> <tr> <td width="200" height="45"></td> <td width="430" height="45"><p align="center"><img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td> </tr></table></div><div align="left"><table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" height="260" valign="top"><p align="center">HTML DoInclude("D:/InetPub/wwwroot/_menu.htm"); print <<HTML; </p> <p align="left"> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> <td width="410" height="53" valign="top"><p align="left"><small>Вы никак не указали свое имя, E-mail, или никак не заполнили самолично текст Вашего отзыва. Вернитесь, пожалуйста, на страницу формы также заполните требуемые поля.</small></p> <p align="center"><a href="add_guestbook.pl">Назад</a> </td> </tr></table></div><table> <tr> <td width="10" height="53" valign="top"></td> </tr></table></body></html>HTML } else # все данные правильно введены { # если все поля заполнены правильно, то затеваем их обрабатывать. $Text=tr/\r\n/ /; #заменяем перевод строки на пробел # если в текстовом поле формы (text box) посетитель нажимал Enter, # то нужно убрать символы перевода строки, чтобы можно было записать # все поля формы в одну строку файла. if ($Work eq '') {$Work=' '}; #если пусто - то пробел # если поле никак не заполнено, то оно равно пробелу. $Name=s/&/ /g; $Work=s/&/ /g; $Text=s/&/ /g; $Email=s/&/ /g; # если посетитель использовал символ &, то заменяем его на пробел, # поскольку этот символ мы будем использовать для деления наших полей в файле. open(OutFile, ">>guestbook.txt") || die; # Вскрываем файл для прибавления. $Time=localtime; #получаем время # Получаем пора заполнения гостевой книги. $line=join('&', $Time, $Name, $Work, $RadioButton, $Text, $Email, $ENV{REMOTE_HOST}); # И, в конце концов, слепляем все поля формы в одну строку. На каждый приключение добавляем в конце # IP адрес посетителя, взятый из переменных окружения. print OutFile "$line\n"; close OutFile; # Записываем полученную строку в файл также закрываем его. # Осталось только сказать посетителю спасибо. # выводим сообщение о успехе print "Content-type: text/html\n\n"; print "<html>\n" ; print "\n" ; print "<head>\n" ; print '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">'."\n" ; print '<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">'."\n" ; print "<title>Книга жалоб также предложений</title>\n" ; print "</head>\n" ; print "\n" ; print '<body background="../images/background_new.jpg">'."\n" ; print '<div align="left">'."\n" ; print "\n" ; print '<table border="0" width="630" height="49">'."\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="200" height="45"></td>'."\n" ; print ' <td width="430" height="45"><p align="center">'; print '<img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print '</div><div align="left">'."\n" ; print "\n" ; print '<table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0">'."\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="200" height="260" valign="top"><p align="center">'."\n" ; DoInclude("D:/InetPub/wwwroot/_menu.htm"); print ' <p align="left"> </td>'."\n" ; print ' <td width="10" height="53" valign="top"></td>'."\n" ; print ' <td width="410" height="53" valign="top"><p align="center"><small>Ваши данные'."\n" ; print " приняты. Спасибо.</small></p>\n" ; print ' <p align="center"><a href="read_guestbook.pl">'; print '<img src="../images/read.jpg" alt="Почитать" border="0" WIDTH="63" HEIGHT="21"></a> </td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print "</div>\n" ; print "\n" ; print "<table>\n" ; print " <tr>\n" ; print ' <td width="10" height="53" valign="top"></td>'."\n" ; print " </tr>\n" ; print "</table>\n" ; print "</body>\n" ; print "</html>\n" ; } # Не забываем подпрограмму разбора данных из формы. sub GetFormInput { (*fval) = @_ if @_ ; local ($buf); if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') { read(STDIN,$buf,$ENV{'CONTENT_LENGTH'}); } else { $buf=$ENV{'QUERY_STRING'}; } if ($buf eq "") { return 0 ; } else { @fval=split(/&/,$buf); foreach $i (0 .. $#fval){ ($name,$val)=split (/=/,$fval[$i],2); $val=tr/+/ /; $val= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; $name=tr/+/ /; $name= s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge; if (!defined($field{$name})) { $field{$name}=$val; } else { $field{$name} .= ",$val"; #if you want multi-selects to goto into an array change to: #$field{$name} .= "\0$val"; } } } return 1; }

Ось також все. Приклад праці описаного скрипта можна подивитися на http://treagraf.tasur.edu.ru/cgi-bin/add_guestbook.pl

read_guestbook.pl - читання книги

#! e:\perl5\perl # Первая строка, как обычно require "ssi-pl.pl"; # Я использую навигационную панель в виде SSI-включения. Для этого используется модуль ssi-pl.pl open(InFile, "guestbook.txt") || die; # Вскрываем файл с записями гостевой книги. @lines=<InFile>; # Читаем строки в массив. # Выдаем шапку HTML страницы. print <<HTML; Content-type: text/html <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0"><title>Книга жалоб также предложений - нам пишут</title></head><body background="../images/background_new.jpg"><div align="left"><table border="0" width="630" height="49"> <tr> <td width="200" height="45"></td> <td width="430" height="45"><p align="center"><img src="../images/guestbook.GIF" alt="Книга жалоб" WIDTH="258" HEIGHT="60"></td> </tr></table></div><div align="left"><table border="0" width="630" height="53" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200" height="260" valign="top"><p align="center"><small>HTML DoInclude("D:/InetPub/wwwroot/_menu.htm"); print <<HTML; </p> <p align="left"> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> <td width="410" height="53" valign="top"><p align="center">Нам пишут:</p> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">HTML # Нынче выводим записи в невидимой (в смысле, рамка никак не видима) таблице. # Чтобы свежие записи отображать первыми, обрабатываем массив строк с конца. for ($i=$#lines; $i>=$[; $i--) #обрабатываем строки файла с конца { # Делим строку на элементы @item=split('&', $lines[$i]); #разделяем на элементы # Нынче заменяем HTML тэги в записи (на приключение какого-нибудь хитрого юзера) foreach (@item) { $_=s/</</g; $_=s/>/>/g; } # Приступаем непосредственно к заключению записей в HTML print "<tr>\n"; print '<td width="100%"><dl>'."\n"; # В зависимости от поля, в каком месте посетителю предлагался избрание понравилось - никак не понравилось, # рисуем картинку с радостной либо грустной мордочкой соответственно. В качестве ALT тэга # картинки пропишем IP адрес посетителя. print '<dt><img src="../images/'.$item[3].'.gif" width="31" height="31" alt="'; priny $item[6].'" align="absbottom"'."\n"; # Выводим остальные поля. print 'align="absmiddle"><small>'.' '.$item[4]."</small></dt>\n"; print '<dt><small>'.$item[1].', '.$item[2]."</small></dt>\n"; print '<dt><a href="mailto:'.$item[5].'"><small>'.$item[5].'</small></a></dt>'."\n"; print '<dt><small>'.$item[0]."</small></dt>\n"; print "</dl>\n"; print "</td>\n"; print "</tr>\n"; } # Осталось вывести окончание HTML print <<HTML; </table> </td> <td width="10" height="53" valign="top"></td> </tr></table></div></body></html>HTML close InFile; # Закрываем файл с записями гостевой книги.