Готові для використання приклади JavaScript

ПРИКЛАД-1 Банерна система
Все баннерооменние мережі використовують CGI скрипти,
але ми можемо обійтися звичайним Java скриптом.
Цей скрипт допоможе вам організувати на своєму сайті
або сторінці банерну систему.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>Первый фрагмент вы вставляете в любое место странички. Лучше в теге &lt;HEAD&gt;. &lt;SCRIPT language=JavaScript&gt;// &lt;!-- Main function banners() { Дальше идёт перечисление ссылок и соответствующих им баннеров. Мы для примера берём 4 ссылки. this[1]="http://www.eurostar.com.ua/rus.htm"; Здесь вы пишете вашу ссылку. this[2]="http://www.eurostar.com.ua/img/banner468x60ru-1.gif"; Здесь указываете путь к графическому файлу this[3]="http://www.eurostar.com.ua/vac.htm"; this[4]="http://www.eurostar.com.ua/img/banner468x60ru-2.gif"; this[5]="http://www.eurostar.com.ua/promotion.htm"; this[6]="http://www.eurostar.com.ua/img/banner468x60ru-3.gif"; this[7]="http://www.eurostar.com.ua/promotion.htm"; this[8]="http://www.eurostar.com.ua/img/banner468x60ru-4.gif"; Количество таких ссылок может быть любым. Дальше идёт часть скрипта, которая как раз и отвечает за функцию обмена баннерами. Приведём его : if ((navigator.appName == "Netscape") &amp;&amp; (parseInt(navigator.appVersion.substring(0,1)) &lt; 3)) { return(' '); } var j=(new Date()).getSeconds() % 4; document.write('&lt;a href=' + this[2*j+1] + ' target=blank&gt;&lt;img src=' + this[2*j+2] + ' border=0 width=468 height=60&gt;&lt;/a&gt;'); return(' '); } // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;Следует разобрать только одну переменную VAR J. Она должна соответствовать количеству показываемых баннеров. У нас это "4". Следующий фрагмент нужно разместить в том месте, где предполагается вывод на экран баннера. &lt;center&gt;&lt;SCRIPT language=JavaScript&gt;// &lt;!-- Main banners(); // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-2 Зміна картинки
Зміна картинки при завантаженні документа в залежності від поточного
часу здійснюється з використанням об'єкта Date.
Працює у всіх браузерах, що підтримують JavaScript.
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript&gt;function ban() { j=(new Date()).getSeconds()%2 this[0]="file1.gif" this[2]="file2.gif" вставьте свои картинки вместо file1.gif и file2.gif document.write("&lt;img src=",this[2*j],"&gt;") return (" "); } &lt;/script&gt;&lt;SCRIPT&gt;document.write(ban()) &lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-3 Голосування
Якщо немає можливості використання CGI-скриптів,
а Вам дуже важливо отримати від відвідувачів відповіді
на конкретні питання, рекомендую нижченаведений скрипт.
Голосування побудоване з використанням функції mailto.
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- function SendMail(){ document.forms[0].action="mailto: name@company.com?body=Vote="+ document.forms[0].menu.options[document.forms[0]. menu.selectedIndex].value; } //--&gt;&lt;/script&gt;&lt;form method=post name=form onsubmit=SendMail()&gt;&lt;SELECT name=menu size=1&gt; кол-во видимых полей 1-5 &lt;option value=1&gt;1 &lt;option value=2&gt;2 &lt;option value=3&gt;3 &lt;option value=4&gt;4 &lt;option value=5&gt;5 &lt;/select&gt;&lt;input type=submit value="Отправить"&gt;&lt;/form&gt;</code>

ПРИКЛАД-4 Два фрейма
Java-скрипт, при якому, клікнувши на посилання, відкриється
сторінка з двома фреймами.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;a href=" javascript: loadFrames(&amp;#39;http://www.eurostar.com.ua/&amp;#39;, &amp;#39;www.eurostar.com.ua/promotion.htm&amp;#39;) "&gt; Нажмите здесь. &lt;/a&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- Begin function loadFrames(page1, page2) { framecode = "&lt;frameset rows='50%,50%'&gt;" + "&lt;frame src='" + page1 + "'&gt;" + "&lt;frame src='" + page2 + "'&gt;" + "&lt;/frameset&gt;"; page = window.open(""); page.document.open(); page.document.write(framecode); page.document.close(); } // End --&gt;&lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-5 Годинки 02/17/2002 8:00:00

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript&gt;function fulltime() { var time=new Date(); document.clock.full.value=time.toLocaleString(); setTimeout('fulltime()',500) } &lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;form name=clock&gt;&lt;input type=text size=20 name=full&gt;&lt;/form&gt;&lt;script language=JavaScript&gt;fulltime(); &lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-6 Поточна дата
Поточна дата: Sun Feb 17 9:24:32 UTC + 0300 2002

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt; current_date = new Date(); document.write("&lt;p&gt;&lt;i&gt;Текуща\я дата:&lt;/i&gt; " + current_date + ".&lt;p&gt;"); &lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-7 Дата Число: 17.1.2002.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt; current_date = new Date(); document.write("&lt;i&gt;Число:&lt;/i&gt; " + current_date.getDate() + "." + current_date.getMonth() + "." + current_date.getYear() + "."); &lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-8 Графічні годинник і дата
Додатково необхідно мати 14 .gif файлів, загальний розмір всіх
близько 5 Kbt, розмістити в одній папці з документом .html,
(var text = "Тут можна вставити текст")
Cкачать .gif тут

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;document.write(setClock()) function setClock() { var text = "" var openImage = "&lt;IMG SRC=\"" + getPath(location.href) + "dg" var closeImage = ".gif\" HEIGHT=21 WIDTH=16&gt;" var now = new Date() var hour = now.getHours() var minute = now.getMinutes() now = null var ampm = "" if (hour &gt;= 12) { hour -= 12 ampm = "pm" } else ampm = "am" hour = (hour == 0) ? 12 : hour if (minute &lt; 10) minute = "0" + minute // do not parse this number! minute += "" hour += "" for (var i = 0; i &lt; hour.length; ++i) { text += openImage + hour.charAt(i) + closeImage } text += openImage + "c.gif\" HEIGHT=21 WIDTH=9&gt;" for (var i = 0; i &lt; minute.length; ++i) { text += openImage + minute.charAt(i) + closeImage } text += openImage + ampm + closeImage return text}function getPath(url) { lastSlash = url.lastIndexOf("/") return url.substring(0, lastSlash + 1)} &lt;/SCRIPT&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;document.write(setDate()) function setDate() { var text = "" var openImage = "&lt;IMG SRC=\"" + getPath(location.href) + "dg" var closeImage = ".gif\" HEIGHT=21 WIDTH=16&gt;" var now = new Date() var date = now.getDate() var month = now.getMonth() var year = now.getYear() now = null month++ // 0 - 11 =&gt; 1 - 12 date += "" month += "" year += "" for (var i = 0; i &lt; date.length; ++i) { text += openImage + date.charAt(i) + closeImage } text += openImage + "p.gif\" HEIGHT=21 WIDTH=9&gt;" for (var i = 0; i &lt; month.length; ++i) { text += openImage + month.charAt(i) + closeImage } text += openImage + "p.gif\" HEIGHT=21 WIDTH=9&gt;" for (var i = 0; i &lt; year.length; ++i) { text += openImage + year.charAt(i) + closeImage } return text}function getPath(url) { lastSlash = url.lastIndexOf("/") return url.substring(0, lastSlash + 1)} &lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-9 Та, що біжить рядок в поле

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript&gt;var line="Бегущая строка"; var speed=150; var i=0; function m_line() { if(i++&lt;line.length) { document.cit.forum.value=line.substring(0,i); } else{ document.cit.forum.value=" "; i=0; } setTimeout('m_line()',speed); } &lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;form name=cit&gt;&lt;input type=text size=20 name=forum&gt;&lt;/form&gt;&lt;/center&gt;&lt;script language=JavaScript&gt;m_line(); &lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-10, що біжить рядок в Рядок статусу

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Бегущая строка&lt;/title&gt;&lt;script language=javascript&gt;function statusmessageobject(p,d) { this.msg = message this.out = " " this.pos = position this.delay = delay this.i = 0 this.reset = clearmessage } function clearmessage() { this.pos = position } var position = 100 var delay = 40 var message = "Бегущая строка" + " в строке статуса" var scroll = new statusmessageobject() function scroller() { for (scroll.i = 0; scroll.i &lt; scroll.pos; scroll.i++) { scroll.out += " " } if (scroll.pos &gt;= 0) scroll.out += scroll.msg else scroll.out = scroll.msg.substring(-scroll.pos,scroll.msg.length) window.status = scroll.out scroll.out = " " scroll.pos-- if (scroll.pos &lt; -(scroll.msg.length)) { scroll.reset() } setTimeout ('scroller()',scroll.delay) } &lt;/script&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgcolor=white onLoad=scroller()&gt;&lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</code>

ПРИКЛАД-11 ПРИВІТАННЯ
Cкриптов дозволяє вітати відвідувача в залежності від часу доби.
Цей код вставити між тегами ...
(де 18 - час, після якого настає вечір;
Добрий вечір - фраза Привітальні, в разі, якщо час вечірні;
12 - час після якого настає день;
Добрий день - фраза Привітальні днем; Доброго ранку - відповідно вранці.)

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt; &lt;!-- Begin datetoday = new Date(); timenow=datetoday.getTime(); datetoday.setTime(timenow); thehour = datetoday.getHours(); if (thehour &gt; 18) display = "Добрый вечер"; else if (thehour &gt;12) display = "Добрый день"; else display = "Доброе утро"; document.write(display); // End --&gt; &lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-12
Перевірити чи включений JavaScript в браузері

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=Javascript&gt;&lt;!-- document.write('Yes! JavaScript!'); // --&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;Your browser can't do JavaScript. &lt;/noscript&gt;&lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-13 Дуже практичне меню

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;html&gt;&lt;body text=white link=#ff5555 alink=#ff0000 vlink=#999999&gt;&lt;style&gt;.menu{ position: absolute; top:0; z-index: 2;} .submenu{ position: absolute; top: 22; z-index: 0; visibility: hide; visibility: hidden;} &lt;/style&gt;&lt;script&gt;&lt;!-- var old; var memold; var subold; if(document.layers) { window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown=do_out; } else { document.onmouseup=do_out; } function show_layer(x) { if(document.layers) document.layers[x].visibility="show"; else document.all[x].style.visibility="visible"; } function hide_layer(x) { if(document.layers) document.layers[x].visibility="hide"; else document.all[x].style.visibility="hidden"; } function do_menu(x) { if(!old) old=memold; if(old!=x) { show_layer(x); old=x; } else old=""; } function do_check(x) { if(old &amp;&amp; old!=x) { hide_layer(old); show_layer(x); old=x; } do_submenu(); } function do_out() { if(old) hide_layer(old); memold=old; old=""; do_submenu(); } function do_submenu(x) { if(subold) { hide_layer(subold); subold=""; } if(x) { show_layer(x); subold=x; } } // --&gt;&lt;/script&gt;&lt;div id=m1 class=menu style="left: 5;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=115&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=javascript:do_menu(&amp;#39;m1x&amp;#39;) onmouseover="do_check('m1x')"&gt;&lt;b&gt;Системы&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/code&gt;&lt;div id=m1x class=submenu style="left: 5;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=115&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Windows&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Mac&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Unix&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;BeOS&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m2 class=menu style="left: 120;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=javascript:do_menu(&amp;#39;m2x&amp;#39;) onmouseover="do_check('m2x')"&gt;&lt;b&gt;Software&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m2x class=submenu style="left: 120;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ onmouseover="do_submenu('m21x')"&gt;Work&lt;/a&gt; &amp;gt;&amp;gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ onmouseover=do_submenu()&gt;Tools&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ onmouseover="do_submenu('m22x')"&gt;Spiele&lt;/a&gt; &amp;gt;&amp;gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m21x class=submenu style="left: 180; top:24; z-index:1;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Star Office&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Communicator&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Photoshop&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Freehand&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m22x class=submenu style="left: 180; top:58; z-index:1;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Tomb Raider&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Quake&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Swing&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m3 class=menu style="left: 220;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=javascript:do_menu(&amp;#39;m3x&amp;#39;) onmouseover="do_check('m3x')"&gt;&lt;b&gt;Hardware&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=m3x class=submenu style="left: 220;"&gt;&lt;table bgcolor=000000 cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 width=100&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;PC&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Mac&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;Amiga&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http:&amp;amp;usg=ALkJrhgaTKCSkbsszWnGYIUr5R-D-RQUHQ&gt;UNIX&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr style="color: red;"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;P&gt;&lt;font size=+2 color=Green&gt;&lt;i&gt;ПРИМЕР-14&lt;/i&gt; &lt;font size=+1&gt;всплывающая подсказка&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Следующий скрипт будет выдавать всплывающую подсказку при &lt;br&gt;наведении мыши на кнопку или просто на рисунок. &lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=spoiler_main2 onclick=show_hide_text(this)&gt;&lt;u&gt;» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=spoiler_main3&gt;&lt;code&gt;&lt;xmp&gt; &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv=Content-Type&gt;&lt;script language=JavaScript&gt;if (parseInt(navigator.appVersion)&gt;= 4) { if (navigator.appName == "Netscape") { layerStyleRef="layer."; layerRef="document.layers"; styleSwitch=""; } else { layerStyleRef="layer.style."; layerRef="document.all"; styleSwitch=".style"; } } function show(layerName) { if (parseInt(navigator.appVersion)&gt;= 4) { eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility="visible"'); } } function cls(layerName){ if (parseInt(navigator.appVersion)&gt;= 4) { eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility="hidden"'); } } &lt;/script&gt;&lt;style type=text/css&gt;#text1 { HEIGHT: 80px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 50px; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 250px; Z-INDEX: 10 } &lt;/style&gt;&lt;meta content="Microsoft FrontPage 3.0" name=GENERATOR&gt;&lt;title&gt;Всплывающая подсказка&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgColor=#FFFFFF text=#000000&gt;&lt;div align=center id=text1 style="HEIGHT: 80px; LEFT: 10px; TOP: 15px; WIDTH: 250px"&gt;&lt;table border=0 width=100% bgcolor=#000000 cellspacing=1 cellpadding=2&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=middle bgcolor=#FFFFE1&gt;&lt;p align=center&gt;&lt;font face=Fixedsys color=#FF0000&gt;Всплывающая подсказка&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=left&gt;&lt;font face="MS Sans Serif" size=1&gt; А вот собственно и сама всплывающая подсказка...&lt;br&gt;Она удобна тем, что:&lt;br&gt;1. Она не исчезает в самый неподходящий момент (она исчезнет только после того, как вы уберёте курсор с ссылки);&lt;br&gt;2. Всплывающую подсказку можно добавлять не только к графической ссылке, но и к обычному тексту;&lt;br&gt;3. Здесь можно менять шрифты;&lt;br&gt;4. Можно менять цвета шрифтов;&lt;br&gt;5. Сюда можно вставлять рисунки и т.д.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/table&gt;&lt;/code&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.eurostar.com.ua/&amp;amp;usg=ALkJrhhStZIh-jw_jOnEL-4pCJoNL1Apsw onmouseout="cls('text1');" onmouseover="show('text1');"&gt;&lt;img src=../img/banner88x31.jpg border=0 width=88 height=31&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;hr style="color: red;"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;P&gt;&lt;font size=+2 color=Green&gt;&lt;i&gt;ПРИМЕР-15&lt;/i&gt; &lt;font size=+1&gt;Авто ссылка&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Этот скрипт очень часто применяют для автоматического открытия &lt;br&gt;окна с ссылкой на какого-нибудь спонсора, &lt;br&gt;устанавливайте желаемые размеры окна&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=spoiler_main2 onclick=show_hide_text(this)&gt;&lt;u&gt;» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=spoiler_main3&gt;&lt;code&gt;&lt;xmp&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;window.open('ВАША ССЫЛКА',"PROBY",'height=300,width=550'); &lt;/SCRIPT&gt;</code>

ПРИКЛАД-16 Кожен день нове повідомлення
Цей скрипт буде кожен день видавати на вашій сторінці корисну пораду,
а може ще що-небудь, коротше будь-яке ваше повідомлення.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;html&gt;&lt;table border=0 width=100% bgcolor=#E8E8E8 cellspacing=0 cellpadding=0&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=100%&gt;&lt;script&gt;&lt;!-- var today_obj=new Date() var today_date=today_obj.getDate() var tips=new Array() //Можете вставить свой заголовок var tiptitle=' &lt;b&gt;Совет дня&lt;/b&gt;&lt;br&gt;' //Измените на свои советы tips[1]='Совет на 1 день месяца' tips[2]='Совет на 2 день месяца' tips[3]='Совет на 3 день месяца' tips[4]='Совет на 4 день месяца' tips[5]='Совет на 5 день месяца' tips[6]='Совет на 6 день месяца' tips[7]='Совет на 7 день месяца' tips[8]='Совет на 8 день месяца' tips[9]='Совет на 9 день месяца' tips[10]='Совет на 10 день месяца' tips[11]='Совет на 11 день месяца' tips[12]='Совет на 12 день месяца' tips[13]='Совет на 13 день месяца' tips[14]='Совет на 14 день месяца' tips[15]='Совет на 15 день месяца' tips[16]='Совет на 16 день месяца' tips[17]='Совет на 17 день месяца' tips[18]='Совет на 18 день месяца' tips[19]='Совет на 19 день месяца' tips[20]='Совет на 20 день месяца' tips[21]='Совет на 21 день месяца' tips[22]='Совет на 22 день месяца' tips[23]='Совет на 23 день месяца' tips[24]='Совет на 24 день месяца' tips[25]='Совет на 25 день месяца' tips[26]='Совет на 26 день месяца' tips[27]='Совет на 27 день месяца' tips[28]='Совет на 28 день месяца' tips[29]='Совет на 29 день месяца' tips[30]='Совет на 30 день месяца' tips[31]='Совет на 31 день месяца' document.write(tiptitle) document.write(tips[today_date]) //--&gt;&lt;/script&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/HTML&gt;</code>

ПРИКЛАД-17 Падаючі сніжинки
Цей скрипт створює на сторінці ефект падаючого снігу (листя і т.д.)
Змінювати малюнок у цьому рядку скрипта:
var snowflake = "1.gif"; ( Тут можете скачати сніжинки, листя )

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript1.2&gt;&lt;!-- Begin var no = 35; // колличество снежинок var speed = 6; // скорость снежинок var snowflake = "1.gif"; var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var dx, xp, yp; var am, stx, sty; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx = new Array(); xp = new Array(); yp = new Array(); am = new Array(); stx = new Array(); sty = new Array(); for (i = 0; i &lt; no; ++ i) { dx[i] = 0; xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); yp[i] = Math.random()*doc_height; am[i] = Math.random()*20; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); if (ns4up) { if (i == 0) { document.write("&lt;layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "); document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"&gt;&lt;img src=\""); document.write(snowflake + "\" border=\"0\"&gt;&lt;/layer&gt;"); } else { document.write("&lt;layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "); document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"&gt;&lt;img src=\""); document.write(snowflake + "\" border=\"0\"&gt;&lt;/layer&gt;"); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("&lt;div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"&gt;&lt;img src=\""); document.write(snowflake + "\" border=\"0\"&gt;"); } else { document.write("&lt;div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"&gt;&lt;img src=\""); document.write(snowflake + "\" border=\"0\"&gt;&lt;/div&gt;"); } } } function snowNS() { for (i = 0; i &lt; no; ++ i) { yp[i] += sty[i]; if (yp[i] &gt; doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { for (i = 0; i &lt; no; ++ i) { yp[i] += sty[i]; if (yp[i] &gt; doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); } // End --&gt;&lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-18 Додаємо звук і відео на сторінку

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
Ви можете додати на свою сторінку звуки або відео кліпи.
Вони можуть запускатися автоматично при завантаженні сторінки.
Нижче знаходиться список атрибутів які ви можете використовувати
для досягнення потрібної мети
(всі вони використовуються в тезі & ltEMBED ...> </ EMBED>):
SRC = name.ext - ім'я звукового, відео кліпу.
ALIGN = CENTER - розташування пульта управління (LEFT | CENTER | RIGHT).
WIDTH = X - де X ширина відео кліпу в пікселах.
HEIGHT = Y - де Y висота відео кліпу в пікселах.
AUTOSTART = TRUE - дозволяє або забороняє браузеру запускати кліп при завантаженні сторінки (TRUE | FALSE).
REPEAT = TRUE - дозволяє або забороняє повторювати звуковий / відео кліп (TRUE | FALSE).
PLAY_LOOP = Z - якщо Ви вказали REPEAT = TRUE, вкажіть тут замість Z кількість повторень.
CONTROLS = SMALLCONSOLE - використовуйте цей атрибут якщо хочете, щоб пульт управління був маленьким.
HIDDEN = TRUE - а цей атрибут необхідний для того, щоб не показувати пульт управління (TRUE | FALSE).

Ось кілька прикладів використання звукових / відео кліпів

<code>WAV файл со стандартным пультом управления: &lt;EMBED SRC="файл.wav" WIDTH=145 HEIGHT=55&gt;&lt;/EMBED&gt; MIDI файл со стандартным пультом управления: &lt;EMBED SRC="файл.mid" WIDTH=145 HEIGHT=55&gt;&lt;/EMBED&gt; AVI видео: &lt;EMBED SRC="файл.avi" WIDTH=300 HEIGHT=200&gt;&lt;/EMBED&gt;</code>

ПРИКЛАД-19 Меню, що випадає
Якщо ви хочете використовувати кілька випадають меню на сторінці,
у кожного меню повинно бути індивідуальне ім'я, у цього воно menu.
Наприклад, якщо буде два меню тоді в другому меню пропишіть menu1
замість menu.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;form&gt; &lt;select name=menu&gt; &lt;option value=../notes.htm&gt;Статьи - Все для Вебмастера &lt;option selected value=java1-10.htm&gt;Примеры JavaScript1-10 &lt;option value=../applets.htm&gt;Примеры апплетов &lt;option value=../promotion.htm&gt;Все для раскрутки сайта &lt;/select&gt; &lt;input type=button value=Ok onclick="top.location.href = this.form.menu.options[this.form.menu.selectedIndex].value"&gt; &lt;/form&gt;</code>

ПРИКЛАД-20 Дата поновлення документа
Цей скрипт призначений для економії вашого часу.
Використовуючи його вам не доведеться міняти дату поновлення документа
при кожному його зміні. Він особливо корисний, якщо Ви оновлюєте
сторінки дуже

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;FONT SIZE=-1&gt;Документ обновлен: &lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- document.writeln(document.lastModified) // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;&lt;/FONT&gt;</code>

ПРИКЛАД-21 Миготливі посилання
Цей код вставляєте між тегами & ltHEAD> ... </ HEAD>:

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript&gt;&lt;!-- function initArray() { for (var i = 0; i &lt; initArray.arguments.length; i++) { this[i] = initArray.arguments[i]; } this.length = initArray.arguments.length; } // далее вы заполняете массив цветами, которые в последствии // и будут поочередно меняться у ссылки var colors = new initArray( "#008000", "green", "#C6C68C", "green", "blue", "purple", "black", "red"); pause_time = 0.5; // в секундах link = 0; // начиная с этого номера в массиве // (о котором уже говорилось выше) будут меняться цвета у ссылок vlink = 4; // тоже самое, только для просмотренных ссылок function linkDance() { link = (link+1)%colors.length; vlink = (vlink+1)%colors.length; document.linkColor = colors[link]; document.vlinkColor = colors[vlink]; setTimeout("linkDance();",pause_time*1000); } linkDance(); // --&gt;&lt;/script&gt;</code>

ПРИКЛАД-22 Підкреслення посилання при наведенні на неї мишки
Цей код вставляєте між тегами & ltHEAD> ... </ HEAD>:

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;style type=text/css&gt;&lt;!-- A:link {text-decoration: none;} A:visited {text-decoration: none;} A:hover {text-decoration: underline; } --&gt;&lt;/style&gt;</code>

ПРИКЛАД-23 Mеню з підсвічуванням кнопок, посилань
Підставляйте свої .gif, посилання і користуйтеся!

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt; &lt;title&gt;меню с подсветкой кнопок, ссылок&lt;/title&gt;&lt;script language=JavaScript1.2&gt;function high(which2){ theobject=which2 highlighting=setInterval("highlightit(theobject)",50) } function low(which2){ clearInterval(highlighting) which2.filters.alpha.opacity=30 } function highlightit(cur2){ if (cur2.filters.alpha.opacity&lt;100) cur2.filters.alpha.opacity+=5 else if (window.highlighting) clearInterval(highlighting) } &lt;/script&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000FF VLINK=#7F007F ALINK=#FF0000&gt;&lt;H2&gt;&lt;center&gt;Загарающееся меню.&lt;/H2&gt;&lt;HR&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0 style=filter:alpha(opacity=50) onMouseover=high(this) onMouseout=low(this)&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0 style=filter:alpha(opacity=50) onMouseover=high(this) onMouseout=low(this)&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0 style=filter:alpha(opacity=50) onMouseover=high(this) onMouseout=low(this)&gt;&lt;/a&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</code>

ПРИКЛАД-24 Mеню кнопкою GO

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;Form&gt;&lt;Select Name=mymenu&gt; &lt;Option Value=http://&gt;Ваш текст - 1 &lt;Option Value=http //"&gt;Ваш текст - 2 &lt;Option Value=http //"&gt;Ваш текст - 3 &lt;Option Value=http //"&gt;Ваш текст - 4 &lt;/Select&gt; &lt;Input Type=button Value=Go OnClick=top.location.href=this.form.mymenu.options[this.form.mymenu.selectedIndex].value&gt;&lt;/Form&gt;</code>

ПРИКЛАД-25 Mеню без кнопки GO

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;Form&gt;&lt;Input Type=hidden Name="select value"&gt; &lt;Select Name=sel Size=1 OnChange="top.location.href = this.options[this.selectedIndex].value;"&gt; &lt;Option selected value=#&gt;Навигация по сайту&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 1&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 2&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 3&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 4&lt;/Option&gt;&lt;/Select&gt;&lt;/Form&gt;</code>

ПРИКЛАД-26 Mеню Навігатор, в формі

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;TABLE border=2 bgcolor=black cellspacing=0 cellpadding=1&gt;&lt;TD align=center&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT FACE=arial FONT SIZE=+1 COLOR=white&gt;НАВИГАТОР&lt;/FONT&gt;&lt;br&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &lt;script language=JavaScript&gt; &lt;!-- Hide this from older browsers function gotoPage (form) { if (form.way.selectedIndex == 0) parent.location="http://www.eurostar.com.ua"; if (form.way.selectedIndex == 1) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 2) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 3) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 4) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 5) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 6) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 7) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 8) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 9) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 10) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 11) parent.location="http://"; if (form.way.selectedIndex == 12) parent.location="http://www.eurostar.com.ua"; if (form.way.selectedIndex == 13) parent.location="http://www.eurostar.com.ua"; } document.write('&lt;td valign="middle"&gt;&lt;center&gt;&lt;form name="WebNavigator"&gt;'); document.write('&lt;select name="way" size="5" onChange="gotoPage(this.form)"&gt;'); document.write('&lt;option&gt;Евро Транс'); document.write('&lt;option&gt;2. Link'); document.write('&lt;option&gt;3. Link'); document.write('&lt;option&gt;4. Link'); document.write('&lt;option&gt;5. Link'); document.write('&lt;option&gt;6. Link'); document.write('&lt;option&gt;7. Link'); document.write('&lt;option&gt;8. Link'); document.write('&lt;option&gt;9. Link'); document.write('&lt;option&gt;10. Link'); document.write('&lt;option&gt;11. Link'); document.write('&lt;option&gt;12. Link'); document.write('&lt;option&gt;13. Link'); document.write('&lt;option&gt;14. Link'); document.write('&lt;/select&gt;'); document.write('&lt;/form&gt;&lt;/td&gt;'); // End hide --&gt; &lt;/script&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=center&gt;&lt;b&gt;&lt;font face=arial size=0 color=white&gt;Выбирай и жми!&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</code>

ПРИКЛАД-27 Mеню c коментарями

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt; &lt;title&gt;Меню с комментариями&lt;/title&gt; &lt;script&gt;&lt;!-- var content=new Array() //change the array below to the text associated with your links Expand or contract the array, depending on how many links you have content[0]='&lt;h3&gt;&lt;font color="Green"&gt;Java Applets&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;Примеры апплетов' content[1]='&lt;h3&gt;&lt;font color="Navy"&gt;Java Scripts&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br&gt;Примеры JavaScript' content[2]='&lt;h3&gt;&lt;font color="Maroon"&gt;Архив Статей&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br&gt;Архив статей - ВСЕ для ВЕБМАСТЕРА!' content[3]='&lt;h3&gt;&lt;font color="Olive"&gt;Промоушин&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br&gt;Раскрутка сайта - самые эффективные методы' content[4]='&lt;h3&gt;&lt;font color="Purple"&gt;Справочники&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br&gt;Ваш текст.&lt;/h3&gt;' function regenerate(){ window.location.reload() } function regenerate2(){ if (document.layers) setTimeout("window.onresize=regenerate",450) } function changetext(whichcontent){ if (document.all) descriptions.innerHTML='&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;small&gt;'+whichcontent+'&lt;font&gt;&lt;/small&gt;' else if (document.layers){ document.d1.document.d2.document.write('&lt;font face="Verdana"&gt;&lt;small&gt;'+whichcontent+'&lt;/small&gt;&lt;/font&gt;') document.d1.document.d2.document.close() } } //--&gt;&lt;/script&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000FF VLINK=#7F007F ALINK=#FF0000&gt;&lt;center&gt;&lt;H3&gt;&lt;center&gt;Меню с комментариями.&lt;/H3&gt;&lt;HR&gt;&lt;div id=scriptmenu style=line-height:20px&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=Verdana&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/applets.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjxFysmgkztYVefNgDplFr7hG7M-A onMouseover=changetext(content[0]) target=_blank&gt;&lt;h6&gt;&lt;font color=Green&gt;Java Applets&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/java.htm&amp;amp;usg=ALkJrhhJfOQOwvE0NkPjMD5QACMo_5i4vg onMouseover=changetext(content[1]) target=_blank&gt;&lt;font color=Navy&gt;Java Scripts&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/notes.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjuZsS0wYNu847iXV6VSBD8XtbDiQ onMouseover=changetext(content[2]) target=_blank&gt;&lt;font color=Maroon&gt;Архив статей&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/promotion.htm&amp;amp;usg=ALkJrhiQlBd2bYOfVtqEEwKlHG-rLgD7vA onMouseover=changetext(content[3]) target=_blank&gt;&lt;font color=Olive&gt;Промоушин&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua&amp;amp;usg=ALkJrhi2ZYmqL4SnErRpY9va9xNek4Ga8A onMouseover=changetext(content[4]) target=_blank&gt;&lt;font color=Purple&gt;Справочники&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h6&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</code>

ПРИКЛАД-28 Подвійне меню

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- var maxLength = 10; website = new Array; website[0] = "Морской бизнес"; website[1] = "Все для Вебмастера"; website[2] = "Разное"; website[3] = "Трудоустройство"; var trueLength = website.length; var lst = website.length; url = new Array; url[0] = "http://"; url[1] = "http://"; url[2] = "http://"; url[3] = "http://"; url[4] = "http://"; ccselect = new Array; ccselect[0] = "Морской бизнес"; ccselect[1] = "Все для Вебмастера"; ccselect[2] = "Разное"; ccselect[3] = "Трудоустройство"; function changePage() { menuNum = document.ccDoubleList.ccBitsyG.selectedIndex; if (menuNum == null){alert("Please select a category from the menu.");return;} else { i = document.ccDoubleList.ccDoubleZ.selectedIndex; window.location.href = url[i]; } } function changeMenu() { website.length = 0; menuNum = document.ccDoubleList.ccBitsyG.selectedIndex; if (menuNum == null) return; if (menuNum == 0) { website = new Array; website[0] = new Option("Услуги нашего агентства"); website[1] = new Option("Оформление паспорта моряка"); website[2] = new Option("STCW документы"); website[3] = new Option("Морские ссылки(компании, порты, суда..."); website[4] = new Option("Открытые вакансии для моряков"); website[5] = new Option("Анкета для моряка"); website[6] = new Option("Cправочник морских сокращений"); website[7] = new Option("Наши реквизиты"); url = new Array; url[0] = "http://www.eurostar.com.ua/rus.htm"; url[1] = "http://www.eurostar.com.ua/seaid.htm"; url[2] = "http://www.eurostar.com.ua/stcw.htm"; url[3] = "http://www.eurostar.com.ua/mlink.htm"; url[4] = "http://www.eurotrans.com.ua/vac.htm"; url[5] = "http://www.eurostar.com.ua/form.doc"; url[6] = "http://www.eurostar.com.ua/az/az.htm"; url[7] = "http://www.eurostar.com.ua/contactru.htm"; } if (menuNum == 1) { website = new Array; website[0] = new Option("Статьи"); website[1] = new Option("Раскрутка сайта"); website[2] = new Option("Примеры аплетов"); website[3] = new Option("Примеры JavaScript"); website[4] = new Option("Полезные ссылки, проги"); website[5] = new Option("Обмен баннерами"); website[6] = new Option("Бесплатныe Web Site Hosting"); website[7] = new Option("Бесплатные e-mail"); url = new Array; url[0] = "http://www.eurostar.com.ua/notes.htm"; url[1] = "http://www.eurostar.com.ua/promotion.htm"; url[2] = "http://www.eurostar.com.ua/applets.htm"; url[3] = "http://www.eurostar.com.ua/java.htm"; url[4] = "http://www.eurostar.com.ua/ok.htm"; url[5] = "http://www.eurostar.com.ua/exch.htm"; url[6] = "http://www.eurostar.com.ua/freeweb.htm"; url[7] = "http://www.eurostar.com.ua/emailfree.htm"; } if (menuNum == 2) { website = new Array; website[0] = new Option("Мощный поисковик(42 в 1)"); website[1] = new Option("Обзор поисковиков "); website[2] = new Option("Обзор Каталогов"); website[3] = new Option("Доски бесплатных объявлений"); website[4] = new Option("Желтые страницы"); website[5] = new Option("Бесплатные звонки и факс"); website[6] = new Option("Бесплатные телефонные карточки"); website[7] = new Option("Виртуальный Херсон"); website[8] = new Option("Вся халява Инета здесь!"); url = new Array; url[0] = "http://www.eurostar.com.ua/multipoisk.htm"; url[1] = "http://www.eurostar.com.ua/search.htm"; url[2] = "http://www.eurostar.com.ua/catalog.htm"; url[3] = "http://www.eurostar.com.ua/bbs.htm"; url[4] = "http://www.eurostar.com.ua/yp.htm"; url[5] = "http://www.eurostar.com.ua/phfaxfree.htm"; url[6] = "http://www.eurostar.com.ua/phcardfree.htm"; url[7] = "http://www.eurostarstar.com.ua/kherson.htm"; url[8] = "http://top-halyava.ru/index.php?id=823"; } if (menuNum == 3) { website = new Array; website[0] = new Option("a"); website[1] = new Option("b"); website[2] = new Option("c"); website[3] = new Option("d"); website[4] = new Option("e"); url = new Array; url[0] = "http://"; url[1] = "http://"; url[2] = "http://"; url[3] = "http://"; url[4] = "http://"; } tot = website.length; for (i = lst; i &gt; 0; i--) { document.ccDoubleList.ccDoubleZ.options[i] = null; } for (i = 0; i &lt; tot; i++) { document.ccDoubleList.ccDoubleZ.options[i] = website[i]; } document.ccDoubleList.ccDoubleZ.options[0].selected = true; lst = website.length; } // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- with (document) { writeln('&lt;CENTER&gt;'); writeln('&lt;TABLE BORDER=3 BGCOLOR=#ffffff CELLPADDING=3 CELLSPACING=0&gt;'); writeln('&lt;TR&gt;&lt;TD COLSPAN=3&gt;&lt;FORM NAME="ccDoubleList"&gt;'); writeln('&lt;CENTER&gt;&lt;FONT SIZE=4 COLOR=#808080 FACE=ARIAL&gt;'); writeln('&lt;font color="Green"&gt;Двойное меню&lt;/font&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;'); writeln('&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD ALIGN=LEFT&gt;'); writeln('&lt;FONT SIZE=3 COLOR=#808080 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;&lt;font color="Navy"&gt;&lt;center&gt;Меню&lt;/font&gt;&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br&gt;'); writeln('&lt;SELECT NAME="ccBitsyG" onChange="changeMenu(this.form)"&gt;'); tot = ccselect.length; for (i = 0; i &lt; tot; i++) writeln("&lt;OPTION&gt;" +ccselect[i]); writeln("&lt;/SELECT&gt;"); writeln('&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;'); writeln('&lt;FONT SIZE=3 COLOR=#808080 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;&lt;font color="Blue"&gt;&lt;center&gt;Подменю&lt;/font&gt;&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;br&gt;'); writeln('&lt;SELECT NAME="ccDoubleZ"&gt;'); for (i = 0; i &lt; maxLength; i++) writeln("&lt;OPTION&gt;" +website[i]); writeln("&lt;/SELECT&gt;"); for (i = maxLength; i &gt; trueLength; i--) { ccDoubleList.ccDoubleZ.options[i] = null; } writeln('&lt;/TD&gt;&lt;TD VALIGN=center&gt;&lt;A HREF = "javascript:changePage();"&gt;'); writeln('&lt;font size="+3" color="Green"&gt;&lt;b&gt;GO&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;'); writeln('&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;'); changeMenu(); writeln('&lt;/FORM&gt;'); writeln('&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&lt;br&gt;&lt;P&gt;'); writeln('&lt;/CENTER&gt;'); } // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;&lt;/center&gt;</code>

ПРИКЛАД-29 Меню з підміню

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript1.2&gt;&lt;!-- var head="display:''" function doit(header){ var head=header.style if (head.display=="none") head.display="" else head.display="none" } //--&gt;&lt;/script&gt;&lt;h3 style=cursor:hand onClick=doit(document.all[this.sourceIndex+1])&gt;Меню 1&lt;/h3&gt;&lt;span style=display:none style=&amp;{head};&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;Links 1&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;Links 2&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;Links 3&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;h3 style=cursor:hand onClick=doit(document.all[this.sourceIndex+1])&gt;Меню 2&lt;/h3&gt;&lt;span style=display:none style=&amp;{head};&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/site/js.shtml&amp;amp;usg=ALkJrhi5YPwhksiSH1ShirimBCgG44VGNg#nul&gt;&lt;img src=name.gif border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;</code>

ПРИКЛАД-30 При кліці, зверху висувається меню.

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript&gt;var eypos=-200, ejump=-4; var typos=-260, tjump=-4; var delay=2; function do_menue() { if(typos&gt;-260) { tjump=-4; if(typos&gt;=130) head_fahren(); } ejump=-ejump; if(eypos&lt;=-200 || eypos&gt;=20) menue_fahren(); } function menue_fahren() { if(document.layers) document.menue.top=eypos; else document.all.menue.style.top=eypos; eypos+=ejump; if(eypos&gt;-200 &amp;&amp; eypos&lt;20) setTimeout("menue_fahren()", delay); } function do_head() { if(eypos&gt;-200) { ejump=-4; if(eypos&gt;=20) menue_fahren(); } tjump=-tjump; if(typos&lt;=-260 || typos&gt;=130) head_fahren(); } function head_fahren() { if(document.layers) document.head.top=typos; else document.all.head.style.top=typos; typos+=tjump; if(typos&gt;-260 &amp;&amp; typos&lt;130) setTimeout("head_fahren()", delay); } &lt;/script&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY BGCOLOR=#DDDDDD TEXT=#000000 LINK=#0000FF VLINK=#7F007F ALINK=#FF0000&gt;&lt;div style="position:absolute; z-index:2; left:300;"&gt;&lt;TABLE BORDER=0&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;Навигация по сайту.&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;BIG&gt;&lt;TD align=center&gt;&lt;a href=javascript:do_menue()&gt;Нажми здесь!&lt;/a&gt;&lt;/BIG&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;</code>

ПРИКЛАД-31 Мінливий текст
Ширина і висота області з текстом задається параметрами:
var fwidth = 160 var fheight = 150
Затримка появи тексту задається параметром: faderdelay = 2000

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;script language=JavaScript1.2&gt; var delay=3500 var fcontent=new Array() begintag='&lt;font face="Arial" size=2&gt;' fcontent[0]="Здесь помещается текст, который вы хотите показывать " fcontent[1]="Этот текст будет периодически меняться..." fcontent[2]="Таких строк может быть сколько угодно." fcontent[3]="Не забывайте заходить на сайт WWW.EUROSTAR.COM.UA/JAVA.HTM" closetag='&lt;/font&gt;' var fwidth=200 var fheight=150 var ie4=document.all&amp;&amp;!document.getElementById var ns4=document.layers var DOM2=document.getElementById var faderdelay=0 var index=0 if (DOM2) faderdelay=2000 function changecontent(){ if (index&gt;=fcontent.length) index=0 if (DOM2){ document.getElementById("fscroller").style.color="rgb(255,255,255)" document.getElementById("fscroller").innerHTML=begintag+fcontent[index]+closetag colorfade() } else if (ie4) document.all.fscroller.innerHTML=begintag+fcontent[index]+closetag else if (ns4){ document.fscrollerns.document.fscrollerns_sub.document.write(begintag+fcontent[index]+closetag) document.fscrollerns.document.fscrollerns_sub.document.close() } index++ setTimeout("changecontent()",delay+faderdelay) } frame=20; hex=255 function colorfade() { if(frame&gt;0) { hex-=12; document.getElementById("fscroller").style.color="rgb("+hex+","+hex+","+hex+")"; frame--; setTimeout("colorfade()",20); } else{ document.getElementById("fscroller").style.color="rgb(0,0,0)"; frame=20; hex=255 } } if (ie4||DOM2) document.write('&lt;div id="fscroller" style="border:0px solid black;width:' +fwidth+';height:'+fheight+';padding:2px"&gt;</code> ') Window.onload = changecontent

ПРИКЛАД-32 Меню з кнопкою ВИБРАТИ
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;Form Name=take&gt;&lt;Select Name=take2 Size=7&gt; &lt;Option Selected Value=../java.htm&gt;JavaScript&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=../applets.html&gt;Applets&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=../notes.htm&gt;Cтатьи-Все для Вебмастера&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=../promotion.htm&gt;Раскрутка сайта&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=http://www.eurostar.com.ua&gt;Главная&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=http://&gt;Ваш текст - 1&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=http://&gt;Ваш текст - 2&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=http://&gt;Ваш текст - 3&lt;/Option&gt; &lt;Option Value=http://&gt;Ваш текст - 4&lt;/Option&gt;&lt;/Select&gt;&lt;Script&gt; function taking() {location=document.take.take2.options[document.take.take2.selectedIndex].value} &lt;/Script&gt;&lt;br&gt;&lt;Input Type=button Value="Выбрать" Name=B1 OnClick=taking()&gt;&lt;/Form&gt;</code>

ПРИКЛАД-33 Меню розкривається при наведенні на напис
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;STYLE type=text/css&gt;A:link { COLOR: #ffffff; FONT: 9pt Arial; TEXT-DECORATION: none} A:visited { COLOR: #ffffff; FONT: 9pt Arial; TEXT-DECORATION: none} A:hover { COLOR: #0000ff; FONT: 9pt Arial; TEXT-DECORATION: none} &lt;/STYLE&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;TABLE border=0 height=100 onmouseout="bgColor=''" onmouseover="bgColor='gray'" width=200&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD bgColor=navy&gt;&lt;FONT color=white&gt;&lt;B&gt;Навигация по сайту&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD onmouseout="bgColor=''" onmouseover="bgColor='76e000'"&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/applets.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjxFysmgkztYVefNgDplFr7hG7M-A&gt;&lt;b&gt;Java апплеты&lt;/b&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD onmouseout="bgColor=''" onmouseover="bgColor='76e000'"&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/java.htm&amp;amp;usg=ALkJrhhJfOQOwvE0NkPjMD5QACMo_5i4vg&gt;&lt;b&gt;Java Scripts&lt;/b&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD onmouseout="bgColor=''" onmouseover="bgColor='76e000'"&gt;&lt;A href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/notes.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjuZsS0wYNu847iXV6VSBD8XtbDiQ&gt;&lt;b&gt;Статьи&lt;/b&gt;-&lt;font size=-2&gt;Все для Вебмастера&lt;/font&gt;&lt;/A&gt; &lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</code>

ПРИКЛАД-34 переміщається меню
Працює тільки в IE. Дуже зручне і універсальне меню. Його можна розміщувати в будь-якому місці сайту, і вставляти в нього все що завгодно - текст, графіку і скрипти. Особливість меню в тому, що воно завжди залишається на екрані при прокручуванні і його можна переміщати за допомогою миші по всьому екрану.
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;style TYPE=text/css&gt;#superbest { position: absolute; left: 15; top: 150; width: 125; visibility: visible; z-index: 10; &lt;/style&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY&gt;&lt;div ID=superbest style="width: 206; height: 194"&gt;&lt;dd&gt;&lt;table BORDER=1 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=green size=-2&gt;&lt;font size=-2&gt;меню&lt;/font&gt;&lt;td bgcolor=white&gt;&lt;font face=arial,helvetica size=-1&gt;&lt;font color=Green&gt;&lt;b&gt;Перемещаемое&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/java.htm&amp;amp;usg=ALkJrhhJfOQOwvE0NkPjMD5QACMo_5i4vg target=_blank&gt;Коллекция скриптов&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/applets.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjxFysmgkztYVefNgDplFr7hG7M-A target=_blank&gt;Коллекция апплетов&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/notes.htm&amp;amp;usg=ALkJrhjuZsS0wYNu847iXV6VSBD8XtbDiQ target=_blank&gt;Архив статей-ВСЕ для Вебмастера&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/promotion.htm&amp;amp;usg=ALkJrhhJlUV6eL5pu6Pdh_d-mlGBPJftKQ target=_blank&gt; Раскрутка сайта&lt;br&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;amp;hl=ru&amp;amp;prev=hp&amp;amp;rurl=translate.google.com&amp;amp;sl=ru&amp;amp;sp=nmt4&amp;amp;tl=uk&amp;amp;u=http://www.shram.kiev.ua/click%3Fhttp://www.eurostar.com.ua/exch.htm&amp;amp;usg=ALkJrhiSXC85d5q9_U99j3JejqXYI0QAXg target=_blank&gt;Обмен баннерами&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt; &lt;script LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- self.onError=null; currentX = currentY = 0; whichIt = null; lastScrollX = 0; lastScrollY = 0; NS = (document.layers) ? 1 : 0; IE = (document.all) ? 1: 0; &lt;!-- STALKER CODE --&gt;function heartBeat() { if(IE) { diffY = document.body.scrollTop; diffX = document.body.scrollLeft; } if(NS) { diffY = self.pageYOffset; diffX = self.pageXOffset; } if(diffY != lastScrollY) { percent = .1 * (diffY - lastScrollY); if(percent &gt; 0) percent = Math.ceil(percent); else percent = Math.floor(percent); if(IE) document.all.superbest.style.pixelTop += percent; if(NS) document.superbest.top += percent; lastScrollY = lastScrollY + percent; } if(diffX != lastScrollX) { percent = .1 * (diffX - lastScrollX); if(percent &gt; 0) percent = Math.ceil(percent); else percent = Math.floor(percent); if(IE) document.all.superbest.style.pixelLeft += percent; if(NS) document.superbest.left += percent; lastScrollX = lastScrollX + percent; } } &lt;!-- /STALKER CODE --&gt;&lt;!-- DRAG DROP CODE --&gt;function checkFocus(x,y) { stalkerx = document.superbest.pageX; stalkery = document.superbest.pageY; stalkerwidth = document.superbest.clip.width; stalkerheight = document.superbest.clip.height; if( (x &gt; stalkerx &amp;&amp; x &lt; (stalkerx+stalkerwidth)) &amp;&amp; (y &gt; stalkery &amp;&amp; y &lt; (stalkery+stalkerheight))) return true; else return false; } function grabIt(e) { if(IE) { whichIt = event.srcElement; while (whichIt.id.indexOf("superbest") == -1) { whichIt = whichIt.parentElement; if (whichIt == null) { return true; } } whichIt.style.pixelLeft = whichIt.offsetLeft; whichIt.style.pixelTop = whichIt.offsetTop; currentX = (event.clientX + document.body.scrollLeft); currentY = (event.clientY + document.body.scrollTop); } else { window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); if(checkFocus (e.pageX,e.pageY)) { whichIt = document.superbest; StalkerTouchedX = e.pageX-document.superbest.pageX; StalkerTouchedY = e.pageY-document.superbest.pageY; } } return true; } function moveIt(e) { if (whichIt == null) { return false; } if(IE) { newX = (event.clientX + document.body.scrollLeft); newY = (event.clientY + document.body.scrollTop); distanceX = (newX - currentX); distanceY = (newY - currentY); currentX = newX; currentY = newY; whichIt.style.pixelLeft += distanceX; whichIt.style.pixelTop += distanceY; if(whichIt.style.pixelTop &lt; document.body.scrollTop) whichIt.style.pixelTop = document.body.scrollTop; if(whichIt.style.pixelLeft &lt; document.body.scrollLeft) whichIt.style.pixelLeft = document.body.scrollLeft; if(whichIt.style.pixelLeft &gt; document.body.offsetWidth - document.body.scrollLeft - whichIt.style.pixelWidth - 20) whichIt.style.pixelLeft = document.body.offsetWidth - whichIt.style.pixelWidth - 20; if(whichIt.style.pixelTop &gt; document.body.offsetHeight + document.body.scrollTop - whichIt.style.pixelHeight - 5) whichIt.style.pixelTop = document.body.offsetHeight + document.body.scrollTop - whichIt.style.pixelHeight - 5; event.returnValue = false; } else { whichIt.moveTo(e.pageX-StalkerTouchedX,e.pageY-StalkerTouchedY); if(whichIt.left &lt; 0+self.pageXOffset) whichIt.left = 0+self.pageXOffset; if(whichIt.top &lt; 0+self.pageYOffset) whichIt.top = 0+self.pageYOffset; if( (whichIt.left + whichIt.clip.width) &gt;= (window.innerWidth+self.pageXOffset-17)) whichIt.left = ((window.innerWidth+self.pageXOffset)-whichIt.clip.width)-17; if( (whichIt.top + whichIt.clip.height) &gt;= (window.innerHeight+self.pageYOffset-17)) whichIt.top = ((window.innerHeight+self.pageYOffset)-whichIt.clip.height)-17; return false; } return false; } function dropIt() { whichIt = null; if(NS) window.releaseEvents (Event.MOUSEMOVE); return true; } &lt;!-- DRAG DROP CODE --&gt;if(NS) { window.captureEvents(Event.MOUSEUP|Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown = grabIt; window.onmousemove = moveIt; window.onmouseup = dropIt; } if(IE) { document.onmousedown = grabIt; document.onmousemove = moveIt; document.onmouseup = dropIt; } if(NS || IE) action = window.setInterval("heartBeat()",1); // --&gt;&lt;/script&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;&lt;/dd&gt;</code>

ПРИКЛАД-35 Динамічний меню
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;script LANGUAGE=JavaScript&gt;function makeArray(q){ for(i=1 ; i &lt; q ; i++){this[i]=0}} w=1; howmanysites=5; // Цифра 5 указывает сколько ссылок в скрипте Sites = new makeArray(howmanysites); Sites[1] = "http://www.eurostar.com.ua/notes.htm|Архив статей - ВСЕ для Вебмастера!"; //впишите адрес URL перед символом | а далее название ссылки. Sites[2] = "http://www.eurostar.com.ua/java.htm|Примеры JavaScript"; Sites[3] = "http://www.eurostar.com.ua/applets.htm|Примеры апплетов"; Sites[4] = "http://www.eurostar.com.ua/promotion.htm|Раскрутка сайта"; Sites[5] = "http://www.eurostar.com.ua/az/az.htm|Cправочник морской терминологии"; function showSites() { if (w &gt; howmanysites) { w=1; }; var string=Sites[w] + ""; var split=string.indexOf("|"); var url=string.substring(0,split); var word=string.substring(split + 1,string.length); document.form.url.value=url; document.form.word.value=word; w+=1; window.setTimeout('showSites()',3000); // Время переключения в милисекундах, 3000=3 секунд } function visitSite() { window.location=document.form.url.value; } // End --&gt;&lt;/script&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;center&gt;&lt;form name=form&gt;&lt;input type=hidden name=url value&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=center&gt;&lt;input type=text name=word value onFocus=visitSite() size=40&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/form&gt;&lt;script&gt;showSites(); &lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</code>

ПРИКЛАД-36 Меню на кольоровому тлі з кнопкою GO!
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;form method=POST action=--WEBBOT-SELF-- name=test&gt;&lt;script&gt;function warp(){ window.location=document.test.test2.options[document.test.test2.selectedIndex].value } &lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;select name=test2 size=1 style="background-color: rgb(25,238,255); font-weight: bold"&gt; &lt;option selected value=http://www.eurostar.com.ua/notes.htm&gt; Cтатьи-ВСЕ для ВЕБМАСТЕРА!&lt;/option&gt; &lt;option value=http://www.eurostar.com.ua/java.htm&gt;Примеры JavaScript&lt;/option&gt; &lt;option value=http://www.eurostar.com.ua/applets.htm&gt;Примеры апплетов&lt;/option&gt; &lt;option value=http://www.eurostar.com.ua/promotion.htm&gt;Раскрутка сайта&lt;/option&gt; &lt;option value=http://www.eurostar.com.ua/az/az.htm&gt;Морская терминология&lt;/option&gt; &lt;option value=http://www.eurostar.com.ua/vac.htm&gt;Открытые вакансии для моряков&lt;/option&gt; &lt;/select&gt; &lt;a href=javascript:warp() style=text-decoration:none;color:navy;&gt;&lt;font face=Arial&gt;&lt;font size=+2&gt;Go!&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/form&gt;&lt;/center&gt;</code>

ПРИКЛАД-37 Меню з'являється після натискання на картинку
(кнопку, банер, посилання)

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt; var visibleVar="null"; function init(){ if (navigator.appName == "Netscape") { layerStyleRef="layer."; layerRef="document.layers"; styleSwitch=""; visibleVar="show"; }else{ layerStyleRef="layer.style."; layerRef="document.all"; styleSwitch=".style"; visibleVar="visible"; } } function showHideLayerSwitch(layerName){ if (eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility == visibleVar')){ hideLayer(layerName); }else{ showLayer(layerName); } } function showLayer(layerName){ eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility="visible"'); } function hideLayer(layerName){ eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility="hidden"'); } function showLayer1(layerName){ if (eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility == visibleVar')){ showLayer(layerName); } } function hideLayer1(layerName){ if (eval(layerRef+'["'+layerName+'"]'+styleSwitch+'.visibility == visibleVar')){ hideLayer(layerName); } } &lt;/SCRIPT&gt;&lt;STYLE TYPE=text/css&gt;#pulldownButton {position: absolute; z-index: 59800; left: 300px; top: 50px;} #pulldownMenu {position: absolute; z-index: 59900; visibility: hidden; left: 100px; top: 116px;} &lt;/STYLE&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgcolor=#000000 text=#ffffff link=#ff5555 alink=#ff0000 vlink=#999999 onload=init()&gt; &lt;div id=pulldownButton&gt; &lt;a href=javascript:showHideLayerSwitch(&amp;#39;pulldownMenu&amp;#39;);&gt; &lt;IMG SRC=arrow-left.gif BORDER=0 alt="Жми, здесь ME Н Ю"&gt;&lt;/a&gt;</code>

ПРИКЛАД-38 Меню, що випадає без кнопки - навігація по сайту

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;Form&gt;&lt;Input Type=hidden Name="select value"&gt; &lt;Select Name=sel Size=1 OnChange="top.location.href = this.options[this.selectedIndex].value;"&gt; &lt;Option selected value=#&gt;Навигация по сайту&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 1&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 2&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 3&lt;/Option&gt; &lt;Option value=http://&gt;Ваш текст - 4&lt;/Option&gt;&lt;/Select&gt;&lt;/Form&gt;</code>

ПРИКЛАД-39 Меню, що випадає без кнопки - навігація по сайту
на кольоровому тлі

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;form&gt; &lt;select name=sel size=1 onchange="top.location.href = this.options[this.selectedIndex].value;" style="background-color: rgb(0,0,0); color: rgb(55,255,0); font-weight: bolder"&gt; &lt;option value=#nul&gt;Навигация по сайту:&lt;/option&gt; &lt;option value=#nul&gt;Ваша ссылка-1&lt;/option&gt; &lt;option value=#nul&gt;Ваша ссылка-2&lt;/option&gt; &lt;option value=#nul&gt;Ваша ссылка-3&lt;/option&gt; &lt;/select&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt; &lt;/center&gt;</code>

ПРИКЛАД-40 Дата, час UTC в рядку статусу

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;html&gt;&lt;HEAD&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;&lt;!-- function show_date_time() { var now=new Date(); window.status=now; window.setTimeout("show_date_time();",1000); } // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt; &lt;/HEAD&gt;&lt;BODY BGCOLOR=#FFFFFF TEXT=#000000 &gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/html&gt;</code>

ПРИКЛАД-41 Прокрутка тексту

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HTML&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;title&gt;Text Block Scrolling&lt;/title&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE=JavaScript&gt;var line_beak = "\n" var screen = "" // 1234567890123456789012345678901234567890 screen += "Будем прокручивать " screen += "Данный фрагмент текста " screen += "В поле типа " screen += "TEXTAREA " screen += "формы term " for(i=0;i&lt;6;i++) screen += " " var i=0 var j=40 flag = 0 function scroll() { if( flag== 0 ) { display_str = "" for(k=0;k&lt;11;k++) { display_str += screen.substring(i,j) i +=40;j = i + 40 if(i&gt;400) i = 0 } window.document.term.work_field.value = display_str i += 40 ; if(i&gt;400) i =0 } id = setTimeout("scroll()",1000) return true } function change_button() { if(flag==0) { flag = 1 return true } if(flag == 1) { flag = 0 return false } } &lt;/SCRIPT&gt;&lt;/HEAD&gt;&lt;BODY onLoad=scroll()&gt;&lt;CENTER&gt;&lt;H1&gt;Text Block Scrolling.&lt;/H1&gt;&lt;HR&gt;&lt;FORM NAME=term&gt;&lt;TEXTAREA NAME=work_field COLS=40 ROWS=10 WRAP=ON&gt;&lt; /TEXTAREA&gt;&lt;P&gt;&lt;INPUT NAME=alarm VALUE="Start/Stop" TYPE=button onClick="change_button()"&gt;&lt;/FORM&gt;&lt;/CENTER&gt;&lt;HR&gt;&lt;/BODY&gt;&lt;/HTML&gt;</code>

ПРИКЛАД-42 Календар 2000 - 2004 рр
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;!-- Вставьте эту часть кода между тегами &lt;HEAD&gt;&lt;/HEAD&gt; вашего документа --&gt;&lt;HEAD&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"&gt;&lt;!-- Oригинал: Nick Korosi (nfk2000@hotmail.com) --&gt;&lt;!-- Begin var dDate = new Date(); var dCurMonth = dDate.getMonth(); var dCurDayOfMonth = dDate.getDate(); var dCurYear = dDate.getFullYear(); var objPrevElement = new Object(); function fToggleColor(myElement) { var toggleColor = "#ff0000"; if (myElement.id == "calDateText") { if (myElement.color == toggleColor) { myElement.color = ""; } else { myElement.color = toggleColor; } } else if (myElement.id == "calCell") { for (var i in myElement.children) { if (myElement.children[i].id == "calDateText") { if (myElement.children[i].color == toggleColor) { myElement.children[i].color = ""; } else { myElement.children[i].color = toggleColor; } } } } } function fSetSelectedDay(myElement){ if (myElement.id == "calCell") { if (!isNaN(parseInt(myElement.children["calDateText"].innerText))) { myElement.bgColor = "#c0c0c0"; objPrevElement.bgColor = ""; document.all.calSelectedDate.value = parseInt(myElement.children["calDateText"].innerText); objPrevElement = myElement; } } } function fGetDaysInMonth(iMonth, iYear) { var dPrevDate = new Date(iYear, iMonth, 0); return dPrevDate.getDate(); } function fBuildCal(iYear, iMonth, iDayStyle) { var aMonth = new Array(); aMonth[0] = new Array(7); aMonth[1] = new Array(7); aMonth[2] = new Array(7); aMonth[3] = new Array(7); aMonth[4] = new Array(7); aMonth[5] = new Array(7); aMonth[6] = new Array(7); var dCalDate = new Date(iYear, iMonth-1, 1); var iDayOfFirst = dCalDate.getDay(); var iDaysInMonth = fGetDaysInMonth(iMonth, iYear); var iVarDate = 1; var i, d, w; if (iDayStyle == 2) { aMonth[0][0] = "Воскресенье"; aMonth[0][1] = "Понедельник"; aMonth[0][2] = "Вторник"; aMonth[0][3] = "Среда"; aMonth[0][4] = "Четверг"; aMonth[0][5] = "Пятница"; aMonth[0][6] = "Суббота"; } else if (iDayStyle == 1) { aMonth[0][0] = "Вск"; aMonth[0][1] = "Пон"; aMonth[0][2] = "Вт"; aMonth[0][3] = "Ср"; aMonth[0][4] = "Чт"; aMonth[0][5] = "Пт"; aMonth[0][6] = "Сб"; } else { aMonth[0][0] = "Вс"; aMonth[0][1] = "Пн"; aMonth[0][2] = "Вт"; aMonth[0][3] = "Ср"; aMonth[0][4] = "Чт"; aMonth[0][5] = "Пт"; aMonth[0][6] = "Сб"; } for (d = iDayOfFirst; d &lt; 7; d++) { aMonth[1][d] = iVarDate; iVarDate++; } for (w = 2; w &lt; 7; w++) { for (d = 0; d &lt; 7; d++) { if (iVarDate &lt;= iDaysInMonth) { aMonth[w][d] = iVarDate; iVarDate++; } } } return aMonth; } function fDrawCal(iYear, iMonth, iCellWidth, iCellHeight, sDateTextSize, sDateTextWeight, iDayStyle) { var myMonth; myMonth = fBuildCal(iYear, iMonth, iDayStyle); document.write("&lt;table border='1'&gt;") document.write("&lt;tr&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][0] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][1] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][2] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][3] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][4] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][5] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;td align='center' style='FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT: bold'&gt;" + myMonth[0][6] + "&lt;/td&gt;"); document.write("&lt;/tr&gt;"); for (w = 1; w &lt; 7; w++) { document.write("&lt;tr&gt;") for (d = 0; d &lt; 7; d++) { document.write("&lt;td align='left' valign='top' width='" + iCellWidth + "' height='" + iCellHeight + "' id=calCell style='CURSOR:Hand' onMouseOver='fToggleColor(this)' onMouseOut='fToggleColor(this)' onclick=fSetSelectedDay(this)&gt;"); if (!isNaN(myMonth[w][d])) { document.write("&lt;font id=calDateText onMouseOver='fToggleColor(this)' style='CURSOR:Hand;FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:" + sDateTextSize + ";FONT-WEIGHT:" + sDateTextWeight + "' onMouseOut='fToggleColor(this)' onclick=fSetSelectedDay(this)&gt;" + myMonth[w][d] + "&lt;/font&gt;"); } else { document.write("&lt;font id=calDateText onMouseOver='fToggleColor(this)' style='CURSOR:Hand;FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:" + sDateTextSize + ";FONT-WEIGHT:" + sDateTextWeight + "' onMouseOut='fToggleColor(this)' onclick=fSetSelectedDay(this)&gt; &lt;/font&gt;"); } document.write("&lt;/td&gt;") } document.write("&lt;/tr&gt;"); } document.write("&lt;/table&gt;") } function fUpdateCal(iYear, iMonth) { myMonth = fBuildCal(iYear, iMonth); objPrevElement.bgColor = ""; document.all.calSelectedDate.value = ""; for (w = 1; w &lt; 7; w++) { for (d = 0; d &lt; 7; d++) { if (!isNaN(myMonth[w][d])) { calDateText[((7*w)+d)-7].innerText = myMonth[w][d]; } else { calDateText[((7*w)+d)-7].innerText = " "; } } } } // End --&gt;&lt;/script&gt;&lt;/head&gt;&lt;!-- Вставьте эту часть кода в html документ --&gt;&lt;BODY&gt;&lt;script language="JavaScript" for=window event=onload&gt;&lt;!-- Begin var dCurDate = new Date(); frmCalendarSample.tbSelMonth.options[dCurDate.getMonth()].selected = true; for (i = 0; i &lt; frmCalendarSample.tbSelYear.length; i++) if (frmCalendarSample.tbSelYear.options[i].value == dCurDate.getFullYear()) frmCalendarSample.tbSelYear.options[i].selected = true; // End --&gt;&lt;/script&gt;&lt;form name="frmCalendarSample" method="post" action=""&gt;&lt;input type="hidden" name="calSelectedDate" value=""&gt;&lt;table border="1"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;select name="tbSelMonth" onchange='fUpdateCal(frmCalendarSample.tbSelYear.value, frmCalendarSample.tbSelMonth.value)'&gt;&lt;option value="1"&gt;Январь&lt;/option&gt;&lt;option value="2"&gt;Февраль&lt;/option&gt;&lt;option value="3"&gt;Март&lt;/option&gt;&lt;option value="4"&gt;Апрель&lt;/option&gt;&lt;option value="5"&gt;Май&lt;/option&gt;&lt;option value="6"&gt;Июнь&lt;/option&gt;&lt;option value="7"&gt;Июль&lt;/option&gt;&lt;option value="8"&gt;Август&lt;/option&gt;&lt;option value="9"&gt;Сентябрь&lt;/option&gt;&lt;option value="10"&gt;Октябрь&lt;/option&gt;&lt;option value="11"&gt;Ноябрь&lt;/option&gt;&lt;option value="12"&gt;Декабрь&lt;/option&gt;&lt;/select&gt; &lt;select name="tbSelYear" onchange='fUpdateCal(frmCalendarSample.tbSelYear.value, frmCalendarSample.tbSelMonth.value)'&gt;&lt;option value="2000"&gt;2000&lt;/option&gt;&lt;option value="2001"&gt;2001&lt;/option&gt;&lt;option value="2002"&gt;2002&lt;/option&gt;&lt;option value="2003"&gt;2003&lt;/option&gt;&lt;option value="2004"&gt;2004&lt;/option&gt;&lt;/select&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;script language="JavaScript"&gt;var dCurDate = new Date(); fDrawCal(dCurDate.getFullYear(), dCurDate.getMonth()+1, 30, 30, "12px", "bold", 1); &lt;/script&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/form&gt;&lt;/body&gt;</code>

ПРИКЛАД-43 Електронні годинники (24H)
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;body onunload="cleartids()"&gt;&lt;script language="LiveScript"&gt;function GoBack() { if (confirm("Are you sure you want to go to the previous page?")) { history.back() } } timestr = "00:00:00"; tid = 0; pause = 0; var to; var bcount; var tcount; function writer(){ document.write("test"); } function time(n) { tid=window.setTimeout("time(1)",to); today = new Date() if(today.getMinutes() &lt; 10){ pad = "0"} else pad = ""; if(today.getSeconds() &lt; 10){ pads = "0"} else pads = ""; timestr=today.getHours()+":"+pad+today.getMinutes()+":"+pads+today.getSeconds(); f.result.value = timestr; window.status = timestr; window.clearTimeout(tid); tid=window.setTimeout("time()",to); } function start(x) { f=x; to=60; time(x); } function cleartids() { window.clearTimeout(tid); } &lt;/script&gt;&lt;form name="time"&gt;&lt;input type="text" size="8" name="result" onfocus="this.blur()" style="text-align: center; font-family: sans-serif; font-size: 8pt; background-color: #DAFADE; color: rgb(255,0,0)"&gt;&lt;/form&gt;&lt;/body&gt;</code>

ПРИКЛАД-44 Електронні годинники (АМ / PM)
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;BODY &gt;&lt;CENTER&gt;&lt;span id=tick2&gt;&lt;/span&gt;&lt;script&gt; &lt;!-- function show2(){ var Digital=new Date() var hours=Digital.getHours() var minutes=Digital.getMinutes() var seconds=Digital.getSeconds() var dn="AM" if (hours&gt;12){ dn="PM" hours=hours-12 } if (hours==0) hours=12 if (minutes&lt;=9) minutes="0"+minutes if (seconds&lt;=9) seconds="0"+seconds var ctime="&lt;b&gt;&lt;font face='Verdana' color='#8000FF'&gt;"+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn+"&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;" if (!document.all) document.write(ctime) else tick2.innerHTML=ctime } function loadclock(){ if (document.all) setInterval("show2()",1000) } if (!document.all) show2() //--&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;/body&gt;</code>

ПРИКЛАД-45 Годинники (24H)
Чи включаються після натискання
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;head&gt;&lt;script language=javaScript&gt;&lt;!-- var hours var minutes var seconds function showtime() { var thistime= new Date() hours=thistime.getHours() minutes=thistime.getMinutes() seconds=thistime.getSeconds() if (eval(minutes) &lt; 10) {minutes="0"+minutes} if (eval(seconds) &lt; 10) {seconds="0"+seconds} if (eval(hours) &lt; 10) {hours="0"+localhours} thistime = hours+":"+minutes+":"+seconds document.bigwatch.button.value=thistime var timer= setTimeout("showtime()",1000) } // - End of JavaScript - --&gt;&lt;/script&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgcolor="#FFFFFF"&gt;&lt;form name="bigwatch"&gt;&lt;input name="button" type="button" value="ЧАСЫ !" onClick="showtime()" style="font-family:times;font-size:20pt;color:navy"&gt;&lt;/form&gt;&lt;/body&gt;</code>

ПРИКЛАД-46 Час в різних містах
»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;head&gt;&lt;script language=javaScript&gt;&lt;!-- Beginning of JavaScript - var worldtime = new Array() worldtime[0]="Azores,-1" worldtime[1]="Baghdad,3" worldtime[2]="Beijing,8" worldtime[3]="Berlin,1" worldtime[4]="Buenos Aires,-3" worldtime[5]="Chicago,-6" worldtime[6]="Denver,-7" worldtime[7]="Hong Kong,8" worldtime[8]="Honolulu,-10" worldtime[9]="Johannesburg,2" worldtime[10]="Kairo,2" worldtime[11]="Lima,-5" worldtime[12]="London,0" worldtime[13]="Mexico City,-6" worldtime[14]="Moscow,4" worldtime[15]="New York,-5" worldtime[16]="Paris,1" worldtime[17]="Perth,8" worldtime[18]="Rio de Janheiro,-2" worldtime[19]="San Francisco,-8" worldtime[20]="Sydney,11" worldtime[21]="Tokyo,9" var hours var shifthours var minutes var seconds var localhours var pause=2000 var thisplace var thisline="" var showmenu=1 function showtime() { for (i=0; i&lt;=worldtime.length-1;i++) { thisplace=worldtime[i].split(",") thistime= new Date() hours=thistime.getUTCHours() hours=eval(hours) shifthours=eval(thisplace[1]) localhours=eval(shifthours+hours) if (localhours &lt;0) {localhours=24+localhours} if (localhours &gt;=24) {localhours=localhours-24} minutes=thistime.getUTCMinutes() seconds=thistime.getUTCSeconds() if (thisplace[0]=='Delhi') { minutes=eval(minutes+30) if (minutes&gt;=60) { minutes=eval(minutes-60) localhours=eval(localhours+1) } } if (eval(minutes) &lt; 10) {minutes="0"+minutes} if (eval(seconds) &lt; 10) {seconds="0"+seconds} if (eval(localhours) &lt; 10) {localhours="0"+localhours} thisline+=localhours+":"+minutes+":"+seconds+" "+thisplace[0]+"&lt;br&gt;" } if (document.all) { timediv.innerHTML=thisline thisline="" var timer=setTimeout("showtime()",1000) } if (document.layers) { document.timediv.document.write("&lt;span id='nn' class='timestyle'&gt;") document.timediv.document.write(thisline) document.timediv.document.write("&lt;/span&gt;") document.timediv.document.close() thisline="" } } function dblclick() { if (document.all &amp;&amp; showmenu==1) { document.all.timediv.style.visibility="visible" document.all.timediv.style.posLeft=x document.all.timediv.style.posTop=y showtime() } if (document.layers &amp;&amp; showmenu==1) { document.timediv.visibility="visible" document.timediv.left=x-40 document.timediv.top=y-80 showtime() } if (document.all &amp;&amp; showmenu!=1) { document.all.timediv.style.visibility="hidden" } if (document.layers &amp;&amp; showmenu!=1) { document.timediv.visibility="hidden" } showmenu=showmenu*-1 } if (document.layers) { document.captureEvents(Event.ONDBLCLICK); } document.ondblclick=dblclick; if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); } document.onmousemove = handlerMM; function handlerMM(e){ x = (document.layers) ? e.pageX : event.clientX y = (document.layers) ? e.pageY : event.clientY } // - End of JavaScript - --&gt;&lt;/script&gt;&lt;STYLE&gt;.timestyle { position:absolute; left:50px; top:100px; font-family:Verdana; font-size:8pt; color:880000; background-color:DDDDFF; } .explainstyle { position:absolute; left:10px; top:160px; font-family:Verdana; font-size:8pt; color:000000; } &lt;/STYLE&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgcolor=#FFFFFF&gt;&lt;DIV id=source class="explainstyle"&gt;&lt;b&gt;Часы появятся/исчезнут при двойном клике мышью&lt;/b&gt;</code>

ПРИКЛАД-47 Світовий Час в рядку статусу

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;head&gt;&lt;script language=javaScript&gt;&lt;!-- var worldtime = new Array() worldtime[0]="Azores,-2" worldtime[1]="Baghdad,3" worldtime[2]="Beijing,8" worldtime[3]="Berlin,2" worldtime[4]="Buenos Aires,-3" worldtime[5]="Chicago,-6" worldtime[6]="Denver,-7" worldtime[7]="Hong Kong,8" worldtime[8]="Honolulu,-10" worldtime[9]="Johannesburg,2" worldtime[10]="Kairo,2" worldtime[11]="Lima,-5" worldtime[12]="London,0" worldtime[13]="Mexico City,-6" worldtime[14]="Moscow,4" worldtime[15]="New York,-5" worldtime[16]="Paris,1" worldtime[17]="Perth,8" worldtime[18]="Rio de Janheiro,-3" worldtime[19]="San Francisco,-8" worldtime[20]="Sydney,11" worldtime[21]="Tokyo,9" // The speed of the ticker (milliseconds) var speed=1000 // The length of the steps var step=10 // Do not edit the variables below var hours var shifthours var minutes var seconds var localhours var thisplace var i_substring=0 var content function extracttime() { content=" -------------------------------------" for (i=0;i&lt;=worldtime.length-1;i++) { thisplace=worldtime[i].split(",") thistime= new Date() hours=thistime.getUTCHours() hours=eval(hours) shifthours=eval(thisplace[1]) localhours=eval(shifthours+hours) if (localhours &lt;0) {localhours=24+localhours} if (localhours &gt;=24) {localhours=localhours-24} minutes=thistime.getUTCMinutes() seconds=thistime.getUTCSeconds() if (thisplace[0]=='Delhi') { minutes=eval(minutes+30) if (minutes&gt;=60) { minutes=eval(minutes-60) localhours=eval(localhours+1) } } if (eval(minutes) &lt; 10) {minutes="0"+minutes} if (eval(seconds) &lt; 10) {seconds="0"+seconds} if (eval(localhours) &lt; 10) {localhours="0"+localhours} thistime = localhours+":"+minutes content+=" ------ "+thisplace[0]+": "+thistime } content+=" -------------------------------------" scrolltime() } function scrolltime() { if (i_substring&lt;=content.length-1) { window.status=content.substring(i_substring,content.length-1) i_substring=i_substring+step var timer=setTimeout("extracttime()",speed) } else { i_substring=0 clearTimeout(timer) extracttime() } } // - End of JavaScript - --&gt;&lt;/script&gt;&lt;/head&gt;&lt;body bgcolor=#FFFFFF &gt;&lt;DIV ID="deletethisblock" class="redirstyle" style="position:absolute;left:10px;top:110px;color:000000;font-family:Verdana;font-size:10pt"&gt;Мировое время в строке статуса</code>

ПРИКЛАД-48 Прозорі годинник

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;head&gt;&lt;script language=javaScript&gt;&lt;!-- function clockon() { thistime= new Date() var hours=thistime.getHours() var minutes=thistime.getMinutes() var seconds=thistime.getSeconds() if (eval(hours) &lt;10) {hours="0"+hours} if (eval(minutes) &lt; 10) {minutes="0"+minutes} if (seconds &lt; 10) {seconds="0"+seconds} thistime = hours+":"+minutes+":"+seconds if(document.all) { bgclocknoshade.innerHTML=thistime bgclockshade.innerHTML=thistime } if(document.layers) { document.bgclockshade.document.write('&lt;div id="bgclockshade" style="position:absolute;visibility:visible;font-family:Verdana;color:FFAAAAA;font-size:120px;top:10px;left:12px"&gt;'+thistime+'</code> ') Document.bgclocknoshade.document.write ('
'+ Thistime +'
') Document.close ()} var timer = setTimeout ( "clockon ()", 200)} // - End of JavaScript - ->

ВСЕ для Вашого сайту

приклади JavaScript

приклади аплетів

Архів статей

Розкрутка сайту

Ви створили новий оригінальний проект, розмістили на хорошому хостингу, поставили лічильники, але вони день за днем показують тільки Ваші заходи, а також заходи Ваших друзів і колег. Що робити? Невже нічого не можна зробити? Можна, можливо! Якщо Ви впевнені, що Ваш сайт виглядає так, що не відштовхує своїм виглядом,
Ви можете створювати нові

Основні терміни Інтернет

Таблиця колірних кодів

HTML довідник


ПРИКЛАД-49 Календар (1 місяць + час)

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;HEAD&gt; &lt;title&gt;Календарь&lt;/title&gt; &lt;/HEAD&gt;&lt;BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#7F007F" ALINK="#FF0000"&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"&gt;&lt;!-- setCal() function getTime() { // initialize time-related variables with current time settings var now = new Date() var hour = now.getHours() var minute = now.getMinutes() now = null var ampm = "" // validate hour values and set value of ampm if (hour &gt;= 12) { hour -= 12 ampm = "PM" } else ampm = "AM" hour = (hour == 0) ? 12 : hour // add zero digit to a one digit minute if (minute &lt; 10) minute = "0" + minute // do not parse this number! // return time string return hour + ":" + minute + " " + ampm } function leapYear(year) { if (year % 4 == 0) // basic rule return true // is leap year /* else */ // else not needed when statement is "return" return false // is not leap year } function getDays(month, year) { // create array to hold number of days in each month var ar = new Array(12) ar[0] = 31 // January ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // February ar[2] = 31 // March ar[3] = 30 // April ar[4] = 31 // May ar[5] = 30 // June ar[6] = 31 // July ar[7] = 31 // August ar[8] = 30 // September ar[9] = 31 // October ar[10] = 30 // November ar[11] = 31 // December // return number of days in the specified month (parameter) return ar[month] } function getMonthName(month) { // create array to hold name of each month var ar = new Array(12) ar[0] = "January" ar[1] = "February" ar[2] = "March" ar[3] = "April" ar[4] = "May" ar[5] = "June" ar[6] = "July" ar[7] = "August" ar[8] = "September" ar[9] = "October" ar[10] = "November" ar[11] = "December" // return name of specified month (parameter) return ar[month] } function setCal() { // standard time attributes var now = new Date() var year = now.getYear() var month = now.getMonth() var monthName = getMonthName(month) var date = now.getDate() now = null // create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs var firstDayInstance = new Date(year, month, 1) var firstDay = firstDayInstance.getDay() firstDayInstance = null // number of days in current month var days = getDays(month, year) // call function to draw calendar drawCal(firstDay + 0, days, date, monthName, 0 + year) } function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) { // constant table settings var headerHeight = 50 // height of the table's header cell var border = 2 // 3D height of table's border var cellspacing = 4 // width of table's border var headerColor = "midnightblue" // color of table's header var headerSize = "+3" // size of tables header font var colWidth = 50 // width of columns in table var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week var dayColor = "darkblue" // color of font representing week days var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar var timeColor = "purple" // color of font representing current time // create basic table structure var text = "" // initialize accumulative variable to empty string text += '&lt;CENTER&gt;' text += '&lt;TABLE BORDER=' + border + ' CELLSPACING=' + cellspacing + '&gt;' // table settings text += '&lt;TH COLSPAN=7 HEIGHT=' + headerHeight + '&gt;' // create table header cell text += '&lt;FONT COLOR="' + headerColor + '" SIZE=' + headerSize + '&gt;' // set font for table header text += monthName + ' ' + year text += '&lt;/FONT&gt;' // close table header's font settings text += '&lt;/TH&gt;' // close header cell // variables to hold constant settings var openCol = '&lt;TD WIDTH=' + colWidth + ' HEIGHT=' + dayCellHeight + '&gt;' openCol += '&lt;FONT COLOR="' + dayColor + '"&gt;' var closeCol = '&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;' // create array of abbreviated day names var weekDay = new Array(7) weekDay[0] = "Sun" weekDay[1] = "Mon" weekDay[2] = "Tues" weekDay[3] = "Wed" weekDay[4] = "Thu" weekDay[5] = "Fri" weekDay[6] = "Sat" // create first row of table to set column width and specify week day text += '&lt;TR ALIGN="center" VALIGN="center"&gt;' for (var dayNum = 0; dayNum &lt; 7; ++dayNum) { text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol } text += '&lt;/TR&gt;' // declaration and initialization of two variables to help with tables var digit = 1 var curCell = 1 for (var row = 1; row &lt;= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) { text += '&lt;TR ALIGN="right" VALIGN="top"&gt;' for (var col = 1; col &lt;= 7; ++col) { if (digit &gt; lastDate) break if (curCell &lt; firstDay) { text += '&lt;TD&gt;&lt;/TD&gt;' curCell++ } else { if (digit == date) { // current cell represent today's date text += '&lt;TD HEIGHT=' + cellHeight + '&gt;' text += '&lt;FONT COLOR="' + todayColor + '"&gt;' text += digit text += '&lt;/FONT&gt;&lt;br&gt;' text += '&lt;FONT COLOR="' + timeColor + '" SIZE=2&gt;' text += '&lt;CENTER&gt;' + getTime() + '&lt;/CENTER&gt;' text += '&lt;/FONT&gt;' text += '&lt;/TD&gt;' } else text += '&lt;TD HEIGHT=' + cellHeight + '&gt;' + digit + '&lt;/TD&gt;' digit++ } } text += '&lt;/TR&gt;' } // close all basic table tags text += '&lt;/TABLE&gt;' text += '&lt;/CENTER&gt;' // print accumulative HTML string document.write(text) } // --&gt;&lt;/SCRIPT&gt;&lt;/BODY&gt;</code>

ПРИКЛАД-50 Число, час прописом

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«
<code>&lt;BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#7F007F" ALINK="#FF0000"&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"&gt;current_date = new Date(); document.write("&lt;p&gt;&lt;i&gt;Текуща\я дата:&lt;/i&gt; " + current_date + ".&lt;p&gt;"); &lt;/SCRIPT&gt; &lt;br&gt;Также можно вывести сокращенный вариант для этого используются методы getDate, getMonth, getYear. Обратите внимание, что нумерация месяцев начинается с нуля. &lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"&gt;current_date = new Date(); document.write("&lt;p&gt;&lt;i&gt;Число:&lt;/i&gt; " + current_date.getDate() + "." + current_date.getMonth() + "." + current_date.getYear() + ".&lt;p&gt;"); &lt;/SCRIPT&gt;&lt;br&gt;Или такой вариант: &lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"&gt;current_date = new Date(); document.write("&lt;p&gt;&lt;i&gt;Врем\я:&lt;/i&gt; " + current_date.getHours() + "." + current_date.getMinutes() + "." + current_date.getSeconds() + ".&lt;p&gt;"); &lt;/SCRIPT&gt; &lt;/BODY&gt;</code>