This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

7. Розрахункова перевірка режимів роботи електроустановки

7.3. ЗАХИСТ ВІД СТРУМІВ ПЕРЕГРУЗКИ

Пристрої захисту повинні відключати будь-який струм перевантаження, що протікає по провідникам, раніше, ніж такий струм міг би викликати підвищення температури провідників, небезпечне для ізоляції, з'єднань, затискачів або середовища, що оточує провідники.

ГОСТ Р 50571.5-94 "Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від надструмів" пред'являє наступні вимоги до захисних пристроїв.

433.2. Узгодженість провідників і захисних пристроїв.

Робоча характеристика будь-якого захисного пристрою, що захищає кабель від перевантаження, повинна відповідати умовам:

I в = n = z;

I 2 = <1,45 I z,

де I в - робочий струм ланцюга; I z - допустимий тривалий струм кабелю; I n - номінальний струм пристрою захисту (для пристрою захисту з регульованими характеристиками номінальним струмом I n є струм обраної установки); I 2 - струм, який забезпечує надійне спрацьовування пристрою захисту, практично I 2 приймають рівним:

току спрацьовування при заданому часу спрацьовування для автоматичних вимикачів;

току плавлення плавкою вставки при заданому часу спрацьовування для запобіжників.

Примітка. У певних випадках, щоб уникнути непередбачуваного спрацьовування захисту слід врахувати пікові значення струмів навантаження. У разі циклічного навантаження значення I n і I z вибирають на основі значень I в і I z для термічно еквівалентної постійної навантаження.

Відповідність параметрів УЗО умов експлуатації установки за номінальною включає і відключає здібності по диференційному струму визначається при проектуванні шляхом розрахунку значення струму короткого замикання на землю в даній електроустановці.

Перевірка відповідності УЗО найбільш важливого параметру - умовного розрахункового струму короткого замикання здійснюється відповідним розрахунком струму короткого замикання в даній електроустановці.

У всіх випадках застосування ПЗВ його параметри повинні відповідати максимальним струмів навантаження і струмів короткого замикання.

Схема включення УЗО має передбачати послідовне захисний пристрій (автоматичний вимикач, плавкахвставка), що забезпечує захист від надструмів.

Номінальний струм навантаження УЗО має дорівнювати або на щабель вище номінального струму послідовного захисного пристрою.