This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Скрипти для системних адміністраторів, Корисні скрипти для Win2003 • Для підключення мережевого диска
 • Для підключення принтера
 • Перевірка змін параметрів в AD і відправка на електронну пошту або в список Sharepoint
 • Скрипт для видалення ліцензії терміналів на клієнтах, кожні 30 днів
 • Скрипт по боротьбі з mail.ru-агентом
 • Cкриптов робить backup системи і заливає його на фтп
 • блокує / розблоковують користувачів в AD, беручи з певного файлу список їх ПІБ
 • копіювання файлу в призначені для користувача переміщувані профілі
 • Скрипт шукає по всьому контролерам користувачів, які не логін вже більше 90 днів і дізейбліт їх
 • командний файл (closefl.bat) закриває всі файли, відкриті користувачами в мережі на вашому комп'ютері
 • Скрипт для повідомлення користувача про закінчення дії учеткі в домені за 10 днів
 • Скрипт для пошуку в каталозі користувачів з обмеженим терміном дії учеткі і експорту в файл
 • Скрипт Який перевіряеє Нових юзерів и відсілає ім лист з Вказаним текстом
 • Встановлювати або скидати прапорець «дозволити віддалений доступ до цього комп'ютера»
 • вимкнути - включити адаптер
 • Івентаризація всіх машин в домені
 • Determining When an Account Expires (Returns the expiration date for a user account)
 • Determining When a User Account Expires
 • Рекурсивно встановлює всім користувачам домену атрибут "User must change password on next logon"
 • Отримання SID (а) комп'ютера з AD
 • Пошук акаунтів в ActiveDirectory з простроченими паролями
 • Опитує комп'ютери, на предмет, який користувач залягання в даний момент
 • Моніторить системний журнал і оповіщає про зміну налаштувань браузера
 • Скрипт для перезапуску ADSL мопеда D-link DSL-2640U
 • скрипт для створення учеток користувачів зі списку. (txt, xls)
 • Перезапуск служб apache, mysql, cron, sendmail


 • Откриваеш блокнот, Копіюєш туди код і сохраняеш документ з розширенням .vbs. Далі якщо мережа без доменів Копіюєш цей файлик в автозавантаження кожному ПК. Якщо мережу з доменом, то створюєш групову політику (в AD), де в параметрах автозавантаження вставляеш даний файл. Далі при підключенні або перезавантаження облікового запису буде виконуватися скрипт


  Для підключення мережевого диска:
   Set WshNetwork = CreateObject ( "WScript.Network") 'Створення об'єкту типу Network Set Drives = WshNetwork.EnumNetworkDrives c = 0' пременися перевірки на наявність хоча б одного мережевого диска! i = 0 While i <= Drives.Count-1 'Перевірка на наявність мережевих Диков c = 1' MsgBox "У вас є мережевий диск" & Drives.Item (i) & "-" & Drives.Item (i + 1) i = i + 2 Wend if c = 0 then 'MsgBox "Немає жодного підключеного диска"' MsgBox "Спроба підключити мережевий диск" 'Set WshNetwork = CreateObject ( "WScript.Network") WshNetwork.MapNetworkDrive "Z:", "\ \ Імясервера \ ім'я папки "End if 

  Для підключення принтера:
   Set WshNetwork = WScript.CreateObject ( "WScript.Network")
   WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\ імяпрінтсервера \ ім'я принтера"
  
  

  Перевірка змін параметрів в AD і відправка повідомлення на електронну пошту або в список Sharepoint:


  / * ================================================ ========
  '
  'Script Information: Відправка повідомлення адміністратору
  'При зміні даних в AD можлива відправка повідомлення
  'На електронну пошту або створення завдання в MOSS 2007
  '
  'Author: Коротенко Володимир SDC 2008 Voronezh
  'Originally created: 15.04.2008 - 11:01:47
  'Original path: untitled.vbs
  'Description: Створення дампа схеми домену та порівняння
  'З попередньої копією для отримання змін і подальшим
  'оповіщенням
  '
  '================================================= =======
  * /
  // Секція налаштувань скрипта
  var SmtpHost, SmtpPort, MailSubject, MailTo, MailFrom, TextBody;
  var DumpCmdLine, WinDiff, DumpFile, DumpFileOld, WorkingFolder;
  var DiffFile, DiffMessage;
  var SpListGuid, SpHost, UseSp;

  SmtpHost = "comp1"; // поштовий сервер для відправки повідомлень
  SmtpPort = 25; // порт поштового сервера
  MailSubject = "Внесіть зміни в організаційну діаграму"; // заголовок повідомлення листи
  MailTo = "vkoroten@ot.comch.ru"; // Адреса одержувача
  MailFrom = "vkoroten@ot.comch.ru"; // Адреса відправника
  DumpCmdLine = "c: \\ windows \\ system32 \\ ldifde.exe"; // командний рядок для дампа даних їх AD
  WinDiff = "c: \\ temp \\ windiff.exe"; // Програма для порівняння 2
  DumpFile = "schema.ldf"; // Ім'я 1 файлу для збереження
  DumpFileOld = "schemaOld.ldf"; // Ім'я 2 файли для порівняння
  WorkingFolder = "c: \\ temp \\"; // робоча папка для тимчасових файлів

  DiffFile = "diff.log"; // Службовий файл для результатів порівняння
  DiffMessage = "1 files listed"; // рядок яку ми шукаємо при від явності файлів

  SpListGuid = "{3D9B5EFB-C0C5-434C-B1DA-61FEA6E9D63B}";
  SpHost = "http: // portal4";
  UseSp = true; // відправлення повідомлень в список Share Point

  // Кінець секції налаштувань

  / ************************************************* ********************
  Код змінювати тільки в разі глибокого розуміння для чого робите
  і головне ЯК робите !!!!!!!!!
  ************************************************** ******************** /

  var file, wsh;
  // створюємо об'єкт для роботи

  file = WScript.CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject");

  if (file.FileExists (WorkingFolder + DumpFileOld))
  file.DeleteFile (WorkingFolder + DumpFileOld);

  if (file.FileExists (WorkingFolder + DumpFile))
  file.MoveFile (WorkingFolder + DumpFile, WorkingFolder + DumpFileOld)

  wsh = WScript.CreateObject ( "WScript.Shell");

  wsh.Run (DumpCmdLine + "-f" + WorkingFolder + DumpFile, 1,1);
  TrimUnused (WorkingFolder + DumpFile);

  if (file.FileExists (WorkingFolder + DumpFileOld))
  CheckChanges (WorkingFolder + DumpFile, WorkingFolder + DumpFileOld);
  // Перевірка на відмінність 2 файлів
  function CheckChanges (pathFrom, pathTo)
  {
  var cmd;
  // WinDiff.Exe output.ldf schemaOld.ldf -Sx logcmd
  cmd = WinDiff + "" + pathFrom + "" + pathTo + "-Sx" + WorkingFolder + DiffFile;
  wsh.Run (cmd, 1,1);
  objFile = file.OpenTextFile (WorkingFolder + DiffFile, 1);
  var buff = new String ();
  buff = objFile.ReadAll ();
  objFile.Close ();
  var arr = new Array ();
  arr = buff.split ( "\ r \ n");

  for (var i = 0; i <arr.length; i ++)
  {
  // Перевіряємо чи відрізняються файли, якщо так відправляємо повідомлення

  if (arr [i] .indexOf (DiffMessage)> - 1)
  {
  var d = new Date ();
  TextBody = "Виявлено зміни в схемі. Час порівняння:" + d.toString ();
  SendMessage ();
  }
  }
  }  // Прибираємо рядки з часто змінними атрибутами
  function TrimUnused (name)
  {
  var ForReading = 1;
  var ForWriting = 2;
  var objFSo, objFile;


  objFSo = new ActiveXObject ( "Scripting.FileSystemObject");
  objFile = objFSo.OpenTextFile (name, ForReading);
  var strContents = new String ();
  strContents = objFile.ReadAll ();
  objFile.Close ();

  var arr = new Array ();
  arr = strContents.split ( "\ r \ n");

  objFile = objFSo.OpenTextFile (name, ForWriting);

  for (var i = 0; i <arr.length; i ++)
  {
  if (arr [i] .indexOf ( "lastLogon") == -1) {
  objFile.WriteLine (arr [i]);
  }
  }
  objFile.Close ();
  }  // Відправка повідомлення за адресою усі параметри повинні бути задані в секції глобальних змінних

  function SendMessage () {

  if (UseSp)
  {
  NewMessage (SpListGuid, SpHost, TextBody);
  return;
  }
  var objEmail = new ActiveXObject ( "CDO.Message");
  objEmail.From = MailFrom;
  objEmail.To = MailTo;

  objEmail.Subject = MailSubject;
  objEmail.Textbody = TextBody;
  objEmail.MimeFormatted = true;
  objEmail.BodyPart.Charset = "windows-1251";
  objEmail.Configuration.Fields.Item ( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2;
  objEmail.Configuration.Fields.Item ( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = SmtpHost;
  objEmail.Configuration.Fields.Item ( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = SmtpPort;
  objEmail.Configuration.Fields.Update ();
  objEmail.Send ();

  }

  // створюємо нове повідомлення в списку Sharepoint
  function NewMessage (list, hostName, message)
  {
  var web, req, batch;
  web = new ActiveXObject ( "MSXML2.XMLHTTP.3.0");

  batch = "<Batch ListVersion = '0'> <Method ID = '1' Cmd = 'New'> <Field Name = 'Title'>" + message + "</ Field> </ Method> </ Batch>" ;

  var req = "<? xml version = '1.0' encoding = 'utf-8'?> <soap: Envelope xmlns: xsi = 'http: //www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns: xsd = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns: soap = 'http: //schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <soap: Body> <UpdateListItems xmlns = 'http: // schemas.microsoft.com/sharepoint/soap / '> ";
  req + = "<listName>" + list + "</ listName>";
  req + = "<updates>" + batch + "</ updates> </ UpdateListItems> </ soap: Body> </ soap: Envelope>";


  var r = hostName + "/_vti_bin/Lists.asmx?op=UpdateListItems";
  web.Open ( "POST", r, False);
  web.setRequestHeader ( "Content-Type", "text / xml; charset = utf-8");
  web.setRequestHeader ( "SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/UpdateListItems");
  web.send (req);

  //'WScript.Echo req
  //'WScript.Echo Chr (13) & Chr (10)
  //'WScript.Echo web.responseText

  }

  Скрипт для видалення ліцензії терміналів на клієнтах, кожні 30 днів:

  'Видаляє при необхідності розділ реєстру, в якому зберігаються тимчасові ліцензії, якщо пройшло 30 днів.
  Option Explicit
  Dim iCount, dDat, dReadDat, strPath, strRegKey 'оголошення змінних
  Dim fso, fLogFile, wshSysEnv, wshShell 'оголошення об'єктів

  dDat = date 'отримуємо поточну дату
  err.clear 'yf всякий випадок чистимо стек помилок

  on error resume next 'Після цього повідомлення про помилки виводяться

  'Створюємо об'єкт Shell
  Set wshShell = WScript.CreateObject ( "WScript.Shell")
  'Створюємо об'єкт Environment, в якому знаходяться шукана системна змінна
  Set wshSysEnv = WshShell.Environment ( "PROCESS")
  'Витягуємо системну змінну (шлях до віндовскій папці) і поміщаємо її в строкову змінну для подальшого використання
  strPath = wshSysEnv ( "WINDIR")

  'Створюємо об'єкт доступу до файлової системи і об'єкт доступу до потрібного файлу на читання
  Set fso = CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject")
  set fLogFile = fso.OpenTextFile (strPath & "\ LiDelDat.alx", 1, false)

  'Основна умова видалення або неудаленія гілки реєстру
  If err.number <> 0 then
  'Виконання процедури видалення гілки реєстру
  Call DelLicense

  'Занесення останньої дати видалення ліцензії в файл журналу, затираючи наявну в ньому запис
  Call WriteToLog
  Else
  'Прочитуємо з файлу і порівнюємо дату останнього видалення ліцензії з поточною датою
  dReadDat = CDate (fLogFile.ReadLine ())

  'Мабуть (dDat - dReadDat)
  If (dDat - dReadDat)> 29 Then
  'Виконання процедури видалення гілки реєстру
  Call DelLicense

  'Занесення останньої дати видалення ліцензії в файл журналу, затираючи наявну в ньому запис
  Call WriteToLog
  End If
  End If

  'Уничтожаем всі непотрібні більш об'єкти
  Set WshShell = Nothing
  Set wshSysEnv = Nothing
  Set fso = Nothing

  '************************************************* ***********
  'Процедури
  '************************************************* ***********
  'Процедура видалення ліцензії
  Sub DelLicense ()
  'Видаляємо ліцензії-підключи по одній
  on error resume next
  err.clear

  for iCount = 0 to 9
  strRegKey = "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ MSLicensing \ Store \ LICENSE00" & iCount & "\"
  WshShell.RegDelete (strRegKey)

  If err.number <> 0 then
  err.clear
  End If
  next

  'Видаляємо підключи основного розділу
  WshShell.RegDelete ( "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ MSLicensing \ Store \")
  if err.number <> 0 then err.clear

  WshShell.RegDelete ( "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ MSLicensing \ HardwareID \")
  if err.number <> 0 then err.clear

  'Видаляємо основний розділ
  WshShell.RegDelete ( "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ MSLicensing \")
  if err.number <> 0 then err.clear

  End Sub

  'Процедура запису дати останнього видалення ліцензії в файл
  Sub WriteToLog ()
  err.clear

  'Створюємо об'єкт доступу до потрібного файлу на запис з затиранням попередніх записів
  set fLogFile = fso.OpenTextFile (strPath & "\ LiDelDat.alx", 2, true)

  'Записуємо в файл дату очищення реєстру
  fLogFile.Write (Date)

  set fLogFile = nothing 'знищуємо об'єкт
  End Sub

  Скрипт по боротьбі з mail.ru-агентом:

  Const DeleteReadOnly = TRUE

  Set WshShell = WScript.CreateObject ( "Wscript.Shell")
  Set WshSysEnv = WshShell.Environment ( "Process")

  Set objFSO = CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject")
  agentFile = WshSysEnv ( "userprofile") + "\ Application Data \ Mail.Ru \ Agent \ magent.exe"


  If objFSO.FileExists (agentFile) Then

  objFSO.DeleteFile (agentFile), DeleteReadOnly


  if err.number = 0 then
  Set objEmail = CreateObject ( "CDO.Message")

  objEmail.From = "killer@kontora.ru"
  objEmail.To = "admin@kontora.ru"
  objEmail.Subject = "Mail.ru-агент"
  objEmail.Textbody = "Шановні панове системні адміністратори, повідомляю Вас про те що знищений ворожий mail.ru агент з" + WshSysEnv ( "userprofile")
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = _
  "Ip поштового сервера"
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
  objEmail.Configuration.Fields.Update
  objEmail.Send

  end if

  end if

  Cкриптов робить backup системи і заливає його на фтп:

  strComputer = "."
  Set WshShell = WScript.CreateObject ( "WScript.Shell")
  strCommand = "C: \ WINDOWS \ system32 \ ntbackup.exe backup @C: \ cmd \ Back-UP-Drive-C.bks / a / v: no / r: no / rs: no / hc: off / m normal / j Back-UP-Drive-C / l: s / f D: \ Back-Up \ Backup-drive-c.bkf "
  WshShell.Run strcommand, 1, true

  Set objWMIService = GetObject ( "winmgmts: \\" & strComputer & "\ root \ cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery ( "Select * from Win32_LocalTime")

  For Each objItem in colItems
  strCommand = "C: \ Arch \ 7z.exe a D: \ Back-Up \ Backup-dc-srv-01-DayOf-Week -" & objItem.DayOfWeek & ". 7z D: \ Back-Up \ *. bkf -t7z -m0 = BCJ2 -m1 = LZMA: d23 -m2 = LZMA: d19 -m3 = LZMA: d10M -mb0: 1 -mb0s1: 2 -mb0s2: 3 "
  Next
  WshShell.Run strcommand, 1, true
  strCommand = "ftp -s: C: \ CMD \ ctp-command.txt"
  WshShell.Run strcommand, 1, true

  Скрипт блокує / розблоковують користувачів в AD, беручи з певного файлу список їх ПІБ, і повідомляє адміністратора поштою про результати:

  Dim Mlogins (9000), MAdspath (9000), MFullName (9000)
  Dim objFileSystem, objInputFileFromKardy, strData
  Set objFSO = CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject")
  Const OPEN_FILE_FOR_READING = 1

  'Вказуємо домен
  Const strDomainName = "<ім'я домену наприклад domain.com>"
  'Вказуємо OU в AD, всередині якої ми будемо шукати
  Const strStartOU = "Domain Users"
  strDomainDN = "DC =" & Replace (strDomainName, ".", ", DC =")

  '---------------------Отримання даних--------------------
  Set objConnection = CreateObject ( "ADODB.Connection")
  objConnection.Open "Provider = ADsDSOObject;"
  Set objCommand = CreateObject ( "ADODB.Command")
  objCommand.ActiveConnection = objConnection
  objCommand.CommandText = "<LDAP: // OU =" & strStartOU & "," & strDomainDN & ">; (& (objectCategory = person) (objectClass = user)); ADsPath; subtree"
  objCommand.Properties ( "Page Size") = 4000

  Set objRecordSet = objCommand.Execute


  '------ Індексування --------
  index = 0
  While Not objRecordset.EOF
  strADsPath = objRecordset.Fields ( "ADsPath")
  Set objUser = GetObject (strADsPath)
  MFullName (index) = objUser.DisplayName & ""
  Mlogins (index) = objUser.sAMAccountName
  MAdspath (index) = strADsPath
  index = index + 1
  objRecordset.MoveNext

  Wend
  objConnection.Close

  index = index-1
  maxindex = index

  'Шлях в файлу в якому зберігається список ПІБ людей облікові записи яких потрібно відкрити / закрити
  strFileOfFiried = "d: \ file_of_firied.txt"

  Set objFileSystem = CreateObject ( "Scripting.fileSystemObject")
  Set objInputFileFromKardy = objFileSystem.OpenTextFile (strFileOfFiried, OPEN_FILE_FOR_READING)
  'Заганяємо вміст файлу в масив
  inputDataFromFiried = Split (objInputFileFromKardy.ReadAll, vbNewline)
  'Обнуляємо списки результатів
  UserDisables = ""
  UserUpdated = ""
  UserNoFound = ""
  UserDuplicated = ""
  ii = 0


  For each strFULL In inputDataFromFiried
  if Len (strFULL)> 5 then
  'Обнуляємо лічильник знайдених соответсвий
  e = 0
  '1е поле: виділяємо з рядка ПІБ користувача
  strFIO = Left (strFULL, InStr (strFULL, ";") - 1)
  'Розбиваємо по частинах ПІБ
  Familia = Left (strFIO, (Instr (strFIO, "") -1))
  N = Trim (mid (strFIO, Instr (strFIO, "")))
  Imya = Left (N, (Instr (N, "") -1))
  Otchestvo = Trim (mid (N, Instr (N, "")))
  'Збираємо по частинах ПІБ
  strFIO = Familia & "" & Imya & "" & Otchestvo

  index = maxindex
  While index> 1

  'Розбиваємо по частинах ПІБ в AD

  AdFamilia = ""
  AdImya = ""
  AdOtchestvo = ""
  AdFamilia = Left (MFullName (index), (Instr (MFullName (index), "") -1))
  if Len (Trim (mid (MFullName (index), Instr (MFullName (index), ""))))> 1 then
  AdN = Trim (mid (MFullName (index), Instr (MFullName (index), "")))
  if Len (Left (AdN, (Instr (AdN, ""))))> 1 then
  AdImya = Left (AdN, (Instr (AdN, "") -1))
  if Len (Trim (mid (AdN, Instr (AdN, ""))))> 1 then
  AdOtchestvo = Trim (mid (AdN, Instr (AdN, "")))
  end if
  end if

  end if


  'Збираємо по частинах ПІБ
  AdstrFIO = AdFamilia & "" & AdImya & "" & AdOtchestvo
  AdstrFIO1 = AdImya & "" & AdOtchestvo & "" & AdFamilia
  AdstrFIO2 = AdImya & "" & AdFamilia & "" & AdOtchestvo
  'Wscript.Echo AdstrFIO

  if (StrFIO = AdstrFIO) or (StrFIO = AdstrFIO1) or (StrFIO = AdstrFIO2) then
  e = e + 1
  Mindex = index
  end if
  index = index-1
  Wend


  if e = 1 then
  'Блокуємо логін в AD
  LockUser (Mlogins (Mindex))
  UserDisables = UserDisables & "User:" & strFIO & "is disabled" & vbCrLf
  end if
  «Не блокуємо / відкриваємо, тому що у нас знайдено кілька однакових ПІБ
  if e> 1 then
  UserNoFound = UserNoFound & "User:" & strFIO & "is found more than 1 times" & vbCrLf
  end if
  «Не блокуємо / відкриваємо, тому що Користувача не знайдено
  if e = 0 then
  UserDuplicated = UserDuplicated & "User:" & strFIO & "is not found" & vbCrLf
  end if

  end if


  Next


  'Якщо є якийсь результат, то
  if (len (UserDisables) + len (UserNoFound) + len (UserDuplicated)> 10) then
  'Починаємо відправляти пошту

  Set objNetwork = CreateObject ( "Wscript.Network")
  objComputerName = objNetwork.ComputerName
  objUserName = objNetwork.UserName
  Set objMessage = CreateObject ( "CDO.Message")
  objMessage.From = "<e-mail від кого відправляється пошта>"
  objMessage.To = "<e-mail кому відправляється пошта>"
  objMessage.Subject = "Тема листа"

  'Ставимо кодіровочку
  objMessage.bodypart.charset = "koi8-r"
  objMessage.TextBody = UserDisables & vbCrLf & UserNoFound & vbCrLf & UserDuplicated
  objMessage.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
  'Name or IP of Remote SMTP Server
  objMessage.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "<адреса smtp сервера>"
  'Server port (typically 25)
  objMessage.Configuration.Fields.Item _
  ( "Http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
  objMessage.Configuration.Fields.Update
  '== End remote SMTP server configuration section ==

  objMessage.Send


  end if  objInputFileFromKardy.Close
  Set objFileSystem = Nothing
  Sub LockUser (strText)
  'В цьому рядку значення TRUE - дісейбліт користувача, FALSE - відкриває користувача
  strDisableAccount = TRUE

  strUserLogin = strText
  set objUser = GetObject ( "WinNT: // <домен> /" & strUserLogin & ", user")


  if strDisableAccount = TRUE then
  objUser.AccountDisabled = strDisableAccount
  objUser.Description = "Account is Disabled because of firing" & "at" & "" & Date ()
  objUser.SetInfo
  end if

  if strDisableAccount = FALSE then
  objUser.AccountDisabled = strDisableAccount
  objUser.Description = "Account is Opened by script" & "at" & "" & Date ()
  objUser.SetInfo
  end if


  End Sub

  Цей скрипт призначений для копіювання файлу в призначені для користувача переміщувані профілі:

  // ************************************************ *****************************
  // JScript 2004 Shs
  // Цей скрипт призначений для копіювання файлу в призначені для користувача переміщувані профілі
  // (Додаємо ярличок в меню користувача)
  // ************************************************ ******************************
  //
  //
  // ************************************************ *****************************
  // Рекурсивна функція переходу по всіх підкаталогам, починаючи з заданого (PolFldr)
  // і копіювання заданого файлу (ScriptName) по заданим папок (FldrName)
  // ************************************************ ******************************
  function LoopSubFolders (PolFldr, DeepCount)
  {
  var SubFolders, // Колекція подкатологов системних політик
  fsoPolFldr, // об'єкт для доступу до папки
  CurFldr; // поточна папка

  DeepCount ++;
  //WScript.Echo(DeepCount);
  if (DeepCount <DeepLimit)
  {
  fsoPolFldr = FSO.GetFolder (PolFldr);
  // Отримуємо колекцію підкаталогів каталогу системних політик
  SubFolders = new Enumerator (fsoPolFldr.SubFolders);
  //
  for (;! SubFolders.atEnd (); SubFolders.moveNext ())
  {
  CurFldr = SubFolders.item ();
  if (CurFldr.Name == FldrName)
  {
  try {
  WScript.Echo (CurFldr.Path + "\\" + ScriptName);
  //WScript.Echo(Path2Scripts + "\\" + ScriptName);
  FSO.CopyFile (Path2Scripts + "\\" + ScriptName, CurFldr.Path + "\\" + ScriptName, true)
  }
  catch (e)
  {// обробляємо можливі помилки
  var Msg;
  if (e! = 0) Msg = "Error -" + e.description
  else Msg = "Ok";
  WScript.Echo (Msg);
  }
  }
  // рекурсивний виклик
  LoopSubFolders (CurFldr, DeepCount);
  } // end for
  } // end if
  }
  // ************************************************ ********************************

  //
  //


  // ************************************************ ********************************

  // Заглушка
  // ************************************************ ********************************

  // тут буде код, отримання з параметрів командного рядка
  // 1) найменування расспространяемого файлу
  // 2) найменування каталогу в кожному профілі, в який буде копіюватися розповсюджуваний файл
  // ************************************************ ********************************

  var ScriptName = "Оновлення робочого меню.lnk",
  FldrName = "Головне меню"; // Ім'я шуканої папки в профілі (в неї будемо копіювати файл-ярлик)
  // ************************************************ ********************************
  **
  // ************************************************ ********************************
  *
  // Оголошуємо глобальні змінні
  // ************************************************ ********************************
  *
  var FSO, // об'єкт FileSystemObject
  Path2Scripts, // Шлях до распростроняется файлу (передбачається, що файли лежать в тій же папці, що і цей файл)
  DeepCount, // Лічильник глибини рекурсії
  DeepLimit, // Обмеження глибини рекурсії
  PolF; // Корінь, з якого починається пошук і поширення файлів по низлежащего папок
  // ************************************************ ********************************
  *
  PolF = "\\\\ DC \\ UserFolders \\ OZI"; ////
  // Створюємо об'єкт FileSystemObject;
  FSO = WScript.CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject");
  DeepCount = 0;
  Path2Scripts = FSO.GetParentFolderName (FSO.GetFile (WScript.ScriptFullName));
  // Обмеження глибини рекурсивних викликів
  DeepLimit = 4;
  LoopSubFolders (PolF, DeepCount);

  Івентаризація всіх машин в домені:

  dim strclass, objAD, obj
  dim invdate
  dim constmb, constgb, sizegb
  dim compname, temp, compad
  constmb = 1048576
  constgb = 1073741824
  strclass = array ( "win32_ComputerSystem", "win32_bios", "win32_processor", _
  "Win32_diskdrive", "win32_videocontroller", "win32_NetworkAdapter", _
  "Win32_sounddevice", "win32_SCSIController", "win32_printer")

  set objAD = getobject ( "LDAP: // CN = Computers, DC = aaa, DC = bbb, DC = ccc")
  objAD.filter = array ( "computer")
  on error resume next
  for each obj in objAD
  CompAD = right (obj.name, len (obj.name) -3)
  invdate = date
  temp = "<html>" + chr (10) + "Дата збору:" & invdate & "<table>" + chr (10)
  compname = ""
  'On error resume next
  set objWMIService = GetObject ( "winmgmts: //" & CompAD & "/ root \ cimv2")
  i = 0
  s = 0
  d = 0
  q = 0
  'Sizegb = ""
  for a = 0 to 8
  Set colitems = objwmiservice.instancesof (strclass (a))
  for each objitem in colitems
  select case a
  case 0
  temp = temp + "<tr> <td>"
  temp = temp + "Ім'я комп'ютера" + "</ td> <td>" + objitem.name + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  temp = temp + "<tr> <td>"
  temp = temp + "Оперативна пам'ять" + "</ td> <td>" + cstr (round (objitem.totalphysicalmemory / constmb)) + "MB </ td>" + chr (10)
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  temp = temp + "<tr> <td>"
  temp = temp + "Модель комп'ютера" + "</ td> <td>" + objitem.model + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  compname = objitem.name
  case 1
  temp = temp + "<tr> <td>"
  temp = temp + "Материнська плата" + "</ td> <td>" + objitem.SMBIOSBIOSVersion + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  temp = temp + "<tr> <td>"
  temp = temp + "BIOS" + "</ td> <td>" + objitem.caption + "</ td>" + chr (10) + "<td>" + chr (10) + "</ td>"
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  case 2
  s = s + 1
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "Процесор" + cstr (s) + "</ td>" + chr (10) + "<td>" + objitem.name + "Частота" + cstr (objitem.CurrentClockSpeed) + chr (10) + " </ td> "
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  case 3
  i = i + 1
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  if objitem.size> 0 then '= nill then
  sizegb = cstr (round (objitem.size / constgb, 2))
  else
  sizegb = cstr (0)
  end if
  temp = temp + "Жорсткий диск" + cstr (i) + "</ td>" + chr (10) + "<td>" + objitem.model + "" + sizegb + "GB </ td>" + chr ( 10)
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  case 4
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "Відеоконтролер" + "</ td>" + chr (10) + "<td>" + objitem.caption + chr (10) + "</ td>"
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  case 5
  if objitem.adaptertypeid = 0 and objitem.netconnectionstatus = 2 then
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "Мережевий адаптер" + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "<td>" + objitem.name + chr (10) + "</ td>"
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  end if
  case 6
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "Звукова карта" + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "<td>" + objitem.caption + chr (10) + "</ td> </ tr>" + chr (10)
  case 7
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "SCSI Адаптер" + "</ td>" + chr (10)
  temp = temp + "<td>" + objitem.manufacturer + "" + objitem.caption + chr (10) + "</ td> </ tr>" + chr (10)
  case 8
  d = d + 1
  temp = temp + "<tr>" + chr (10) + "<td>"
  temp = temp + "Принтер" + cstr (d) + "</ td>" + chr (10) + "<td>" + objitem.name + chr (10) + "</ td>"
  temp = temp + "</ tr>" + chr (10)
  end select
  next
  next
  'Заключна частина
  temp = temp + "</ table> </ html>"
  'Запис файлу
  Dim fso, tf
  Set fso = CreateObject ( "Scripting.FileSystemObject")
  Set tf = fso.CreateTextFile ( "\\ servak ​​\ comp \" & compname & ". Htm", True)
  tf.Write (temp)
  tf.Close
  next

  Determining When an Account Expires (Returns the expiration date for a user account):

  On Error Resume Next
  Set objUser = GetObject _
  ( "LDAP: // cn = myerken, ou = management, dc = fabrikam, dc = com")

  dtmAccountExpiration = objUser.AccountExpirationDate

  If err.number = -2147467259 Or _
  dtmAccountExpiration = "1/1/1970" Then
  WScript.echo "No account expiration specified"
  Else
  WScript.echo "Account expiration:" & _
  objUser.AccountExpirationDate
  End If

  Determining When a User Account Expires (Reports the date that the MyerKen Active Directory user account expires .):
   On Error Resume Next 
  Set objUser = GetObject _
  ( "LDAP: // cn = MyerKen, ou = Management, dc = NA, dc = fabrikam, dc = com")
  dtmAccountExpiration = objUser.AccountExpirationDate

  If Err.Number = -2147467259 Or dtmAccountExpiration = "1/1/1970" Then
  WScript.Echo "No account expiration specified"
  Else
  WScript.Echo "Account expiration:" & objUser.AccountExpirationDate
  End If

  Cкриптов рекурсивно встановлює всім користувачам домену атрибут "User must change password on next logon": PS Ддля коректної роботи необхідно в змінної strMyDomain визначити ім'я домену з точки зору LDAP - тобто всі точки замінити на "DC =". Таким чином, домен argo.com перетворюється в DC = argo, DC = com в змінну strMyOU необхідно помістити найменування Organization Unit а, користувачів якого необхідно піддати процедурі зміни пароля.

  Dim strMyOU
  Dim strMyDomain

  Dim objOU, objUser
  Dim strContainer, strLastUser

  strMyOU = "argo"
  strMyDomain = "DC = argo, DC = com"

  sub recurs (ou)
  strContainer = "OU =" + ou + "," + strMyDomain
  set objOU = GetObject ( "LDAP: //" & strContainer)
  For each objUser in objOU
  strLastUser = objUser.Get ( "name")
  If objUser.Class = "organizationalUnit" Then
  recurs (strLastUser + ", OU =" + ou)
  Elseif objUser.Class = "user" Then
  objUser.Put "pwdLastSet", 0
  objUser.SetInfo
  end if
  next
  end Sub

  recurs strMyOU

  WScript.Quit

  Отримання SID (а) комп'ютера з AD:

  On Error Resume Next
  Dim Tmp, x, b, Sid
  Set objSysInfo = CreateObject ( "ADSystemInfo")
  strComputerDN = objSysInfo.ComputerName
  Set objCmp = GetObject ( "LDAP: //" & strComputerDN)
  Sid = objCmp.objectSID
  gSID = "S-1-5 -" & Convert (16,19) & "-" & Convert (12,15) & "-" & Convert (8,11) & "-" & Convert (4,7) & "-" & Convert (0,3)
  Set objGroup = Nothing

  function Convert (u, l)
  Tmp = ""
  For x = UBound (Sid) -u to UBound (Sid) -l Step -1
  b = AscB (MidB (SID, x + 1))
  Tmp = Tmp & Hex (b \ 16) & Hex (b And 15)
  Next
  Convert = Clng ( "& H" & Tmp)
  end function
  wscript.echo (gSID)

  Пошук акаунтів в ActiveDirectory з простроченими паролями: Якщо NetBIOS ім'я домену відрізняється від DNS до першої точки, то руками замість рядка dom = getObject ( "LDAP: //" & DC) .get ( "Name") привласнити потрібне значення

  on Error resume next

  DC = getObject ( "LDAP: // RootDSE") .get ( "defaultNamingContext")
  dom = getObject ( "LDAP: //" & DC) .get ( "Name")
  pwAge = getObject ( "WinNT: //" & dom) .get ( "MaxPasswordAge") / 86400

  set objConnection = createObject ( "ADODB.Connection")
  objConnection.open "Provider = ADsDSOObject;"

  set objCmd = createObject ( "ADODB.Command")
  objCmd.ActiveConnection = objConnection

  '- Command for searching computer accounts
  'Cmd = "<LDAP: //" & DC & ">; (objectClass = computer); distinguishedName, samAccountName; subtree"

  '- Command for searching user accounts
  cmd = "<LDAP: //" & DC & ">; (objectCategory = person); distinguishedName, samAccountName; subtree"

  objCmd.CommandText = cmd

  set col = objCmd.execute

  if col.recordCount> 0 then
  col.moveFirst
  while not col.EOF
  dn = col.fields (0) .value
  acc=col.fields(1).value

  set obj=getObject("LDAP://" & dn)
  accCtrl=obj.get("userAccountControl")

  if (accCtrl and &h10000)=0 then
  pwChg=obj.PasswordLastChanged
  if (Err.Number<>0) then
  E=CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
  ' WScript.echo acc & space(16-len(acc)) & " - Error : " & E
  Err.clear
  else
  if (now-pwChg)>pwAge then
  WScript.echo acc & space(16-len(acc)) & " - Expired : " & (pwChg+pwAge)
  else
  ' WScript.echo acc & space(16-len(acc)) & " - Expire on : " & (pwChg+pwAge)
  end if
  end if
  else
  ' WScript.echo acc & space(16-len(acc)) & " - Never Expire"
  end if
  col.moveNext
  wend
  end If

  objConnection.close

  Скрипт опрашивает компьютеры домена на предмет того, какой пользователь залогинен в данный момент на каждом компьютере :

  On Error Resume Next

  Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2

  Set objRoot = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDomainName = objRoot.Get("DefaultNamingContext")
  Set objRoot = Nothing

  strComputer = ""
  Dim fso
  Dim file

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file = fso.OpenTextFile ("logged_user_list.txt", 2, True)
  Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")

  Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  objConnection.Open "Active Directory Provider"

  Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
  objCommand.CommandText = "Select Name, Location from 'LDAP://" & strDomainName & "'" _
  & "Where objectClass ='computer'"
  objCommand.Properties("Page Size") = 1000
  objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
  Set objRecordSet = objCommand.Execute

  & #39;****************************************************************************
  ******

  objRecordSet.MoveFirst

  Wscript.Echo "Processing information. This might take several minutes."

  Do Until objRecordSet.EOF
  strComputer = objRecordSet.Fields("Name").Value

  ' Проверяем доступность компьютера с помощью команды PING
  ' и анализа выходного потока

  Set objScriptExec = objShell.Exec("%comspec% /c ping.exe -n 1 " & strComputer)
  strPingResults = LCase(objScriptExec.StdOut.ReadAll)

  ' Если компьютер отвечает, подключаемся к его WMI

  If InStr(strPingResults, "ttl=") Then
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

  Set colComputer = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_ComputerSystem")

  ' Выводим список залогиненных пользователей в файл и на экран

  For Each objComputer in colComputer
  Wscript.Echo "Logged-on " &strComputer & " user: " & objComputer.UserName
  file.WriteLine("Logged-on " &strComputer & " user: " & objComputer.UserName)
  Next
  objRecordSet.MoveNext

  ' Если компьютер не отвечает - выводим сообщение и перемещаемся к следующему

  Else
  WScript.Echo(strComputer & ": Не отвечает...")
  objRecordSet.MoveNext
  End If
  Loop

  Этот скрипт просматривает системный журнал Безопасность и если обнаружит в нём запись об изменении настроек браузера, то уведомит об этом :

  On Error Resume Next
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{"{impersonationLevel=impersonate,(Security)}!\\" & strComputer & _
  "\root\cimv2")
  Set colMonitoredEvents = objWMIService.ExecNotificationQuery _
  ("SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA " _
  & "'Win32_NTLogEvent' AND TargetInstance.EventCode = '560' AND " _
  & "TargetInstance.Logfile = 'Security' GROUP WITHIN 2")
  Do
  Set objLatestEvent = colMonitoredEvents.NextEvent
  strAlertToSend = "Internet Explorer security settings have been " & _
  "changed."
  Wscript.Echo strAlertToSend
  Loop

  Скрипт ищет по всем контроллерам пользователей, которые не логинились уже более 90 дней и дизейблит их. После чего скидывает в файл их имена в форме Distinguished Name:

  Dim objRootDSE, strConfig, adoConnection, adoCommand, strQuery
  Dim adoRecordset, objDC
  Dim strDNSDomain, objShell, lngBiasKey, lngBias, k, arrstrDCs()
  Dim strDN, dtmDate, objDate, lngDate, objList, strUser
  Dim strBase, strFilter, strAttributes, lngHigh, lngLow
  Dim intUAC, objCurrentUser

  ' Использование объектов словаря чтоб потом узнать последние логоны пользователя.
  Set objList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  objList.CompareMode = vbTextCompare

  ' Получение местного времени с реестра.
  Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
  lngBiasKey = objShell.RegRead("HKLM\System\CurrentControlSet\Control\" _
  & "TimeZoneInformation\ActiveTimeBias")
  If (UCase(TypeName(lngBiasKey)) = "LONG") Then
  lngBias = lngBiasKey
  ElseIf (UCase(TypeName(lngBiasKey)) = "VARIANT()") Then
  lngBias = 0
  For k = 0 To UBound(lngBiasKey)
  lngBias = lngBias + (lngBiasKey(k) * 256^k)
  Next
  End If

  ' Получение конфигурациы и доменов из объектов RootDSE.
  Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strConfig = objRootDSE.Get("configurationNamingContext")
  strDNSDomain = objRootDSE.Get("defaultNamingContext")

  ' Использование ADO чтобы искать в Active Directory ObjectClass nTDSDSA.
  Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  adoConnection.Open "Active Directory Provider"
  adoCommand.ActiveConnection = adoConnection

  strBase = "<LDAP://" & strConfig & ">"
  strFilter = "(objectClass=nTDSDSA)"
  strAttributes = "AdsPath"
  strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"

  adoCommand.CommandText = strQuery
  adoCommand.Properties("Page Size") = 100
  adoCommand.Properties("Timeout") = 60
  adoCommand.Properties("Cache Results") = False

  Set adoRecordset = adoCommand.Execute


  k = 0
  Do Until adoRecordset.EOF
  Set objDC = _
  GetObject(GetObject(adoRecordset.Fields("AdsPath")).Parent)
  ReDim Preserve arrstrDCs(k)
  arrstrDCs(k) = objDC.DNSHostName
  k = k + 1
  adoRecordset.MoveNext
  Loop
  adoRecordset.Close

  ' Получение атрибута последнего логона для каждого пользователя в контроллерах домена.
  For k = 0 To Ubound(arrstrDCs)
  strBase = "<LDAP://" & arrstrDCs(k) & "/" & strDNSDomain & ">"
  strFilter = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))"
  strAttributes = "distinguishedName,lastLogon"
  strQuery = strBase & ";" & strFilter & ";" & strAttributes _
  & ";subtree"
  adoCommand.CommandText = strQuery
  On Error Resume Next
  Set adoRecordset = adoCommand.Execute
  If (Err.Number <> 0) Then
  On Error GoTo 0
  Wscript.Echo "Контроллер домена MGSM.RU не найден: " & arrstrDCs(k)
  Else
  On Error GoTo 0
  Do Until adoRecordset.EOF
  strDN = adoRecordset.Fields("distinguishedName")
  lngDate = adoRecordset.Fields("lastLogon")
  On Error Resume Next
  Set objDate = lngDate
  If (Err.Number <> 0) Then
  On Error GoTo 0
  dtmDate = #1/1/1601#
  Else
  On Error GoTo 0
  lngHigh = objDate.HighPart
  lngLow = objDate.LowPart
  If (lngLow < 0) Then
  lngHigh = lngHigh + 1
  End If
  If (lngHigh = 0) And (lngLow = 0 ) Then
  dtmDate = #1/1/1601#
  Else
  dtmDate = #1/1/1601# + (((lngHigh * (2 ^ 32)) _
  + lngLow)/600000000 - lngBias)/1440
  End If
  End If
  If (objList.Exists(strDN) = True) Then
  If (dtmDate > objList(strDN)) Then
  objList.Item(strDN) = dtmDate
  End If
  Else
  objList.Add strDN, dtmDate
  End If
  adoRecordset.MoveNext
  Loop
  adoRecordset.Close
  End If
  Next

  ' Создание логов
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objScriptFile = objFSO.OpenTextFile("c:\scripts\Account_lockout.vbs", _
  ForReading)
  Set objCommentFile = objFSO.OpenTextFile("c:\scripts\Lockedout_users.txt", _
  ForWriting, TRUE)

  'Сравнение дат

  dblCurrentdate = Cdbl(date)
  Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = 2
  Const ForReading = 1
  Const ForWriting = 2

  For Each strUser In objList.Keys

  dblUserdate = Cdbl(objList.Item(strUser))

  If (dblCurrentdate - dblUserdate > 90) Then  Set objCurrentUser = GetObject ("LDAP://" & strUser & "")
  intUAC = objCurrentUser.Get("userAccountControl")

  objCurrentUser.Put "userAccountControl", intUAC OR ADS_UF_ACCOUNTDISABLE
  objCurrentUser.SetInfo

  objCommentFile.Write strUser & VbCrLf

  ' Wscript.Echo strUser & " заблокирован"  Else

  ' Wscript.Echo strUser & " недавно логинился"  End if


  Next

  'Закрытие логов
  objScriptFile.Close
  objCommentFile.Close


  ' Очистка.
  adoConnection.Close
  Set objRootDSE = Nothing
  Set adoConnection = Nothing
  Set adoCommand = Nothing
  Set adoRecordset = Nothing
  Set objDC = Nothing
  Set objDate = Nothing
  Set objList = Nothing
  Set objShell = Nothing
  Set objCurrentUser = Nothing

  командный файл (closefl.bat ) закрывает все файлы, открытые пользователями в сети на вашем компьютере:
  if exist d:\files.txt del d:\files.txt
  net file > d:\files.txt
  for /f "skip=5 tokens=1" %%i in (d:\files.txt) do net file %%i /close
  del d:\files.txt
  
  

  Скрипт для уведомления пользователя об окончании действия учетки в домене за 10 дней: строке - dtmDaysToExpire > 10 ). Бросать в логон. В 5-й и 7-й строке подставить свои значения для домена и подразделения.

  ' Script name: WarnUserAboutAccountExpiration.vbs
  ' Created by Alex_GR - 26/05/2008

  'Указываем домен
  Const strDomainName="domen.com"
  'Указываем OU в AD, внутри которой мы будем искать
  Const strStartOU="Domain Users"
  strDomainDN="DC="&Replace(strDomainName,".",",DC=")

  On Error Resume Next
  'Option Explicit
  Dim strUserName, oNetwork, aConnection, aCommand, aResult, strDN, dtmAccountExpiration, dtmDaysToExpire, oShell
  Set oNetwork = CreateObject("Wscript.network")
  Set oShell = CreateObject("Wscript.shell")
  strUserName = oNetwork.UserName
  Set aConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set aCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  aConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  aConnection.Open
  aCommand.ActiveConnection = aConnection
  aCommand.CommandText="<LDAP://OU="&strStartOU&","&strDomainDN&">;(&(objectCategory=User)(samAccountName=" & strUserName & "));distinguishedName;subTree"
  Set aResult = aCommand.Execute()
  strDN = aResult.Fields("distinguishedName")
  Set objUser = GetObject("LDAP://" & strDN)
  dtmAccountExpiration = objUser.AccountExpirationDate
  dtmDaysToExpire = DateDiff("d", Now, dtmAccountExpiration)
  If Err.Number = -2147467259 Or dtmAccountExpiration = "1/1/1970" Or dtmAccountExpiration = "01/01/1601 03:00:00" Or dtmAccountExpiration = "01.01.1601 03:00:00" Or dtmAccountExpiration = "1.1.1970" Or dtmDaysToExpire > 10 Then
  ' Можно выводить другое сообщение, если найдено соответствие условию
  ' MsgBox "Всe good "
  Else
  oShell.Popup "До окончания испытательного срока осталось " & dtmDaysToExpire & " дней!" & vbCrLf & _
  "Учётная запись действительна до " & dtmAccountExpiration & vbCrLf & _
  "Просьба об этом уведомить Вашего руководителя.", 60, "Уведомление от ИТ Департамента", 48+0
  End If

  Скрипт для поиска в активном каталоге пользователей с ограниченым сроком действия учётки и экспорта в файл: В 5-й и 7-й строке подставить свои значения для домена и подразделения.

  ' Script name: UserAccountExpirationDate.vbs
  ' Created by Alex_GR - 12/05/2008

  'Указываем домен
  Const strDomainName="domen.com"
  'Указываем OU в AD, внутри которой мы будем искать
  Const strStartOU="Domain Users"
  strDomainDN="DC="&Replace(strDomainName,".",",DC=")

  ---------------------Получение данных--------------------
  Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;"
  Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  objCommand.ActiveConnection = objConnection
  objCommand.CommandText = "<LDAP://OU="&strStartOU&","&strDomainDN&">;(&(objectCategory=person)(objectClass=user));ADsPath;subtree"
  objCommand.Properties("Page Size")=9000

  Set objRecordSet = objCommand.Execute

  Const ForAppending = 2
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile ("c:\UserAccountExpirationDate.txt", ForAppending, True)

  '------Индексирование --------
  While Not objRecordset.EOF
  strADsPath = objRecordset.Fields("ADsPath")
  Set objUser = GetObject(strADsPath)

  dtmAccountExpiration = objUser.AccountExpirationDate

  If err.number = -2147467259 Or dtmAccountExpiration = "01/01/1970" Or dtmAccountExpiration = "01/01/1601 03:00:00" Or dtmAccountExpiration = "01.01.1601 03:00:00" Or dtmAccountExpiration = "01.01.1970" Then
  'Вывод сообщением
  'WScript.echo ""

  'запись в файл пустого значения
  objTextFile.Write ""
  objRecordset.MoveNext

  Else
  'Вывод сообщением
  ' WScript.echo objUser.displayName & " - учётка действительна до: " & objUser.AccountExpirationDate

  'Запись в файл
  objTextFile.WriteLine objUser.displayName & " - учётка действительна до: " & objUser.AccountExpirationDate
  objRecordset.MoveNext
  End If

  Wend
  objConnection.Close
  WScript.echo "Экспорт закончен, файл создан - C:\UserAccountExpirationDate.txt"

  Скрипт який перевіряеє нових юзерів і відсилає ім лист з вказаним текстом: (переверяє з тією ж періодичністю з якою виконуеться скрипт тобто та яка вказана в Scheduled Tasks)

  'Created by Mike Ruman 8/13/05
  'Sends an email to accounts created today.

  Dim StrDate, CurrentUTC

  'Create the current date and time stamp for query for day before last
  CurrentUTC = DatePart("yyyy", Date)
  'now add Month in mm if only M add leading 0
  if DatePart("m" , Now) < 10 then
  CurrentUTC = CurrentUTC & 0 & DatePart("m" , Now)
  else
  CurrentUTC = CurrentUTC & DatePart("m" , Now)
  end if
  'now add Day in dd if only d add leading 0
  if DatePart("d" , Now) < 10 then
  'OPTIONAL - FOR MANY DAYS, replace line below with CurrentUTC = CurrentUTC & 0 & DatePart("d" , Now - X) where X = # of days

  CurrentUTC = CurrentUTC & 0 & DatePart("d" , Now)
  else
  'OPTIONAL - FOR MANY DAYS, replace line below with CurrentUTC = CurrentUTC & DatePart("d" , Now - X) where X = # of days
  CurrentUTC = CurrentUTC & DatePart("d" , Now)
  end if
  ' Tag hour, minute, second on
  strDate = CurrentUTC&"000001.0Z"

  'Create AD Connection
  Set oConnection1 = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set oCommand1 = CreateObject("ADODB.Command")
  oConnection1.Provider = "ADsDSOObject" ' This is the ADSI OLE-DB provider name
  oConnection1.Open "Active Directory Provider"
  ' Create a command object for this connection.
  Set oCommand1.ActiveConnection = oConnection1
  'Set Query definition
  ' тут задаем доменные параметры берем из AD
  oCommand1.CommandText = "select mail from 'LDAP://DC=it, DC=local' WHERE objectCategory='Person' AND objectClass='user'AND msExchHideFromAddressLists<>'True' AND whenCreated>='" & strDate & "'"

  oCommand1.Properties("Page Size") = 30000
  ' Execute the query.
  Set rs = oCommand1.Execute


  rs.movefirst
  'Create the loop of results
  Do Until rs.EOF = True


  'Create Email
  ' настройки письма для пользователя
  Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
  objEmail.From = "Admin@mycantora.ua"
  objEmail.To = rs.Fields("mail")
  'Optional BCC field
  'objEmail.BCC = "Admin@mycantora.ua"
  objMessage.BodyPart.CharSet = "windows-1251"
  objEmail.Subject = "A welcome message from Exchange"
  objEmail.Textbody = "Добро пожаловать в ........."
  'Optional Add an attachment
  'objEmail.AddAttachment "C:\new_hire_audio_message.wav"
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = _
  "ExchangeServer" 'Replace ExchangeServer with server IP or name
  objEmail.Configuration.Fields.Item _
  ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
  objEmail.Configuration.Fields.Update
  'Optional - Read the message before it's sent
  'MsgBox objEmail.GetStream.ReadText
  objEmail.Send
  rs.movenext
  Loop

  'Close AD Connection
  oConnection1.close

  Этот скрипт vbs, написанный мной спонтанно, позволяет устанавливать или сбрасывать флажок «разрешить удалённый доступ к этому компьютеру» на вкладке удалённые сеансы в свойствах системы! Теперь вы сможете подключаться к удалённому рабочему столу любой машины в вашей сети…: Переписать скрипт на любой язык программирования, включая мой любимый С++ не составит труда даже для самых юных кодеров! VBS выбран мной только из соображений лени, если так можно выразиться (под руками был генератор скриптов именно vbs) правда править его ручками пришлось всё равно!

  1. подставьте нужные значения
  strComputer = "ИмяУдалённогоКомпьютера"
  strDomain = "ИмяДомена"
  2. подставьте имя машины на которой запускаете скрипт
  ServerName='ИмяКомпьютера'
  3. параметр = 1 установит флажок параметр = 0 сбросит его
  objInParam.Properties_.Item("AllowTSConnections") = 1

  Запустить скрипт легко по контекстному меню смотрите рисунки.

  PS Проверено на 32 битных и 64 битных системах (WindowsServer2003, WindowsXP)

  strComputer = "ИмяУдалённогоКомпьютера"
  strDomain = "ИмяДомена"
  Wscript.StdOut.Write "Please enter your user name:"
  strUser = Wscript.StdIn.ReadLine
  Set objPassword = CreateObject("ScriptPW.Password")
  Wscript.StdOut.Write "Please enter your password:"
  strPassword = objPassword.GetPassword()
  Wscript.Echo

  Set objSWbemLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
  Set objWMIService = objSWbemLocator.ConnectServer(strComputer, _
  "root\CIMV2", _
  strUser, _
  strPassword, _
  "MS_409", _
  "ntlmdomain:" + strDomain)
  ' Obtain an instance of the the class
  ' using a key property value.
  Set objShare = objWMIService.Get("Win32_TerminalServiceSetting.ServerName='ИмяКомпьютера'")

  ' Obtain an InParameters object specific
  ' to the method.
  Set objInParam = objShare.Methods_("SetAllowTSConnections"). _
  inParameters.SpawnInstance_()


  ' Add the input parameters.
  objInParam.Properties_.Item("AllowTSConnections") = 1

  ' Execute the method and obtain the return status.
  ' The OutParameters object in objOutParams
  ' is created by the provider.
  Set objOutParams = objWMIService.ExecMethod("Win32_TerminalServiceSetting.ServerName='ИмяКомпьютера'", "SetAllowTSConnections", objInParam)

  ' List OutParams
  Wscript.Echo "Out Parameters: "
  Wscript.echo "ReturnValue: " & objOutParams.ReturnValue


  выключить--включить адаптер:

  strNetConn = "Сетевые подключения" ' Network Connections для англ. версии ОС
  strConn = "Подключение по локальной сети" ' имя или часть имени подключения
  strEnable = "&Включить" ' En&able для англ. версии ОС
  strDisable = "&Отключить" ' Disa&ble для англ. версии ОС

  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
  Set objCP = objShell.Namespace(3) ' Панель управления
  For Each elem in objCP.Items
  If elem.Name = strNetConn Then
  ' получение папки "Сетевые подключения"
  Set colNetwork = elem.GetFolder
  Exit For
  End If
  Next

  Set Conn = Nothing
  For Each clsConn in colNetwork.Items
  If Instr(LCase(clsConn.name), LCase(strConn)) Then
  ' получение указанного подключения
  Set Conn = clsConn
  Exit For
  End If
  Next
  If Conn Is Nothing Then
  WScript.Echo "Network Connection not found"
  WScript.Quit
  End If

  bEnabled = True
  Set objEnable = Nothing
  Set objDisable = Nothing
  For Each clsVerb in Conn.verbs
  ' если доступен глагол "Enable", подключение отключено
  If clsVerb.Name = strEnable Then
  Set objEnable = clsVerb
  bEnabled = False
  End If
  ' если доступен глагол "Disable", подключение подключено
  If clsVerb.name = strDisable Then
  Set objDisable = clsVerb
  End If
  Next

  If bEnabled Then
  objDisable.DoIt
  strStatus = "disabled."
  Else
  objEnable.DoIt
  strStatus = "enabled."
  End If
  WScript.Sleep 1000

  WScript.Echo Conn.Name & " " & strStatus

  Скрипт для перезапуска ADSL мопеда D-link DSL-2640U: "telnet.exe 192.168.1.1" - или другой IP на котором сидит модем Будет работать и на других моделях но возможно придется посмотреть в телнете что писать в oShell.SendKeys "??" & chr(13) после того как залогинишся
   rem Заходим на мопед 
  Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  oShell.Run "telnet.exe 192.168.1.1"
  WScript.Sleep 1000
  oShell.SendKeys "Имя" & chr(13)
  WScript.Sleep 1000
  oShell.SendKeys "Пароль" & chr(13)
  rem Перезапускаем
  WScript.Sleep 1000
  oShell.SendKeys "13" & chr(13)
  WScript.Sleep 1000
  oShell.SendKeys "1" & chr(13)

  скрипт для создания учеток пользователей из списка. (txt, xls): где файл users.csv должен содержать информацию о юзерах в следующем формате.
  Import-CSV users.csv | ForEach-Object { New-QADUser -ParentContainer scorpio.local/users -Name ($_.Familia + ', ' + $_.Imya) -samAccountName ($_.Imya[0] + $_.Familia) -Department $_.Department -Title $_.Title}
  
  

  Перезапуск служб apache , mysql , cron , sendmail :
  #!/bin/bash
  echo "Services restart: ";
  
  cd /etc/rc.d/init.d/
  ./httpd restart
  ./mysqld restart
  ./crond restart
  ./sendmail restart