Талон про проходження державного технічного Огляду. СОУ 78-45-005-2007

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА внутрішніх справ України

ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО озирніться.

БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

СОУ 78-45-005: 2007

видання офіційне

Кіїв- 2007

Передмова

1 Розроблено Центром безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ МВС України
Забрав Департаментом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України

2 Розробник: О. Калинський (керівник теми), В. Зайченко, Є. Макаренко, І. Савченко

3 Прийняти та нада ЧИННОСТІ наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2007 № 384

4 НА ЗАМІНУ СОУ 78-45-005-2005

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП "УкрНДНЦ" № 32595752/1615 від 08.11.2007р.

Цей Стандарт не может буті Повністю або частково відтвореній, тіражованій и Розповсюдження як офіційне видання без Дозволу Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України

ЗМІСТ

1. Сфера! Застосування .. .... ...... ... ........................................... .

2. Загальні положення ... ... .......................................... .........

3. Загальні вимоги ... .... ...... ....................................... ..............

4. Ступені захисту .............................................. ....................

5. Гарантії виробника .............................................. ..............

6. Додаток А (обов'язковий). Лицьовий БІК талонів ..........

7. Додаток Б (обов'язковий). Зворотнього БІК талонів

тіпів 1 та 2 .............................................. ..................................

8. Додаток В (обов'язковий). Зразок талонів типу 1 перелогових від року проходження черговий державного технічного Огляду ...................................... ..............................

9. Додаток Г (обов'язковий). Ступені захисту талонів ......

С.

1

1

2

4

5

6

7

8

9

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА внутрішніх справ України
----------------------------------

ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО озирніться.
БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Талон про проходження державного технічного огляду.
Бланк. Загальні вимоги

Чинний від 2007-12-01

1 Сфера! Застосування

Стандарт МВС України СОУ 78-45-005-2007 "Талон про проходження державного технічного Огляду. Бланк. Загальні вимоги "(далі - стандарт) установлює Загальні вимоги до бланків талонів про проходження державного технічного Огляду (далі - талони) транспортних ЗАСОБІВ, что зареєстровані в Державтоінспекції МВС України.
Талони впроваджено на территории України з метою підтвердження відповідності транспортного средства Вимоги законодавства, правилам, нормам и стандартам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху и охорони навколишнього середовища.
Дотримання вимог цього стандарту є обов'язковим для підприємств-віробніків талонів.

2 Загальні положення
2.1 Бланки талонів виготовляють централізовано на замовлення Департаменту Державтоінспекції МВС України (далі - ДДАІ МВС).
2.2 Запроваджується два типи талонів про проходження державного технічного Огляду:
Тип 1 - талони, что видають при проведенні державного технічного Огляду терміном на 1 або 2 роки.
Тип 2 - талони, что видають при проведенні державного технічного Огляду терміном на півріччя.
2.3 Бланки талонів ма ють облікову серію и номер та виготовляють друкарська способом з Використання ступенів захисту від фальсифікації и підроблень.
2.4 Підприємство-виробник виготовляє орігіналі-макети талонів согласно з Вимогами цього стандарту та відповідно до технічного Опису талона.
2.5 талон видають после проведення державного технічного Огляду в порядку, что встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.6 Талон закріплюється з внутрішнього боку в правому нижньому кутку переднього вітрового скла транспортного средства. Для кріплення талона на Звукоизоляция склі транспортного средства могут використовуват Пристрої та матеріали, Які НЕ повінні обмежуваті безперешкодне віймання та вкладання талона та запобігаті его віпадінню. На транспортних засобах, у конструкції якіх вітрове скло відсутнє, талон про проходження державного технічного Огляду знаходиться у власника разом з реєстраційнімі документами.

3. Загальні вимоги
3.1 Бланки талонів виготовляють согласно з Вимогами цього стандарту. Розміри бланків наведено в Додатках А та Б.
3.2 Для виготовлення бланків талонів та патенти використовуват цупкий папір.
3.3 Загальний фон лицьова боці талона повинен буті нанесений Яскрава Фарби.
3.4 Фарба, что застосовується для нанесення фону, рисунків, написів и Позначення, має буті стійкою до несприятливого атмосферного впліву та Сонячна випромінювання.
3.5 Текст и реквізити талона ма ють буті віконані українською мовою та Арабською цифрами.
3.6 Дані, что заносяться до талона, ма ють буті Завірені підпісом та особіст штампом посадової особи Державтоінспекції МВС, яка бачила цею талон.
3.7 Заповнення реквізітів бланків талонів віконується чорнилами синього або чорного кольору, Який НЕ змінюється під впливи Сонячних променів, або с помощью комп'ютерної техніки.

3.8 Лицьовий БІК талона
3.8.1 Розміри полів зазначилися у Додатках А.
3.8.2 У Верхній лівій части талона ма ють буті нанесені слова: "ДАІ МВС України".
3.8.3 У Нижній лівій части талона має буті зображено емблему государственной автомобільної інспекції МВС України.
3.8.4 З правого боку у Верхній части талона на відстані 3 мм від верхнього краю бланка наноситися рамка для Позначення Серії та номери талона. Серія талона складається з двох літер кирилиці, а номер - Із шести Арабською цифр. Талони ма ють наскрізну нумерацію. Серія и номер завдаючи підприємством-виробника во время виготовлення та узгоджуються з ДДАІ МВС.
3.8.5 Під рамкою з Позначення Серії та номери талона у Верхній его части має буті Надруковано рамка білого кольору розміром 8Ч45 мм. У середину верхньої рамки впісується державний номер транспортного средства.
3.8.6 У Верхній части талона, праворуч від Напис "ДАІ МВС України", на талонах типу 2 розміщується поле білого кольору з нанесеним контуром зображення цифр 1 та 2, что позначають півріччя, в якому транспортний засіб підлягає поданих на проходження черговий державного технічного Огляду . Цифра наноситися чорнилами синього або чорного кольору, что НЕ змінюється під впливи Сонячна проміння, або с помощью комп'ютерної техніки.
3.8.7 Посередіні відносно горизонтальної осі талона праворуч вказується рік, у якому транспортний засіб підлягає поданих на проходження черговий державного технічного Огляду.
3.8.8 У Нижній части талона праворуч розміщується рамка білого кольору розміром (10Ч70) мм для Позначення марки та моделі транспортного средства.
3.8.9 Загальний фон лицьова боці талона обов'язково має змінюватіся залежних від року проходження черговий державного технічного Огляду транспортного средства и ВІДПОВІДАТИ додаткові В. Загальний фон повинен заповнюваті НЕ Менш чем 70% поверхні лицьова боці бланка.

3.9 зворотнього БІК талона
3.9.1 Розміри талона зазначилися на малюнку Б.
3.9.2 На зворотнього боці талона ма ють буті Такі реквізити:
- Назва виду документа;
- № шасі (кузова, рами);
- Місце для підпісу та штампа посадової особи ДАІ МВС;
- Дата проведення технічного Огляду;
- Дата проведення черговий технічного Огляду;
- Напис "Згідно з п. 7 ст. 37 Закону України "Про дорожній рух" Забороняється експлуатація транспортних ЗАСОБІВ за відсутності талонів про проходження державного технічного огляд ".

3.10 Пакування
3.10.1 Для пакування бланків талонів Використовують папір, картон, ящики з гофровані картону, что відповідають Вимоги чінніх нормативних документів. Бланки треба пакуваті таким чином, щоб запобігті їх пошкодженню.
3.10.2 Пакувальна одиниця обв'язується полімерною стрічкою або іншім обв'язувальнім матеріалом и обов'язково обклеюється з усіх боків клейкою стрічкою, яка винна Забезпечувати захист від несанкціонованого Відкривання. Клейка стрічка має буті одноразового использование.

3.11 Маркування
3.11.1 На Кожній пакувальній одиниці має буті маркування, Пожалуйста наноситися тіпографськім способом, штампом чи Шляхом наклеювання бирки.
3.11.2 Марковання має містіті таку інформацію:
- Назва підприємства-виробника та его адреси;
- Номер замовлення;
- Назва замовлення;
- Кількість прімірніків бланків у пачці та номери первого й последнего бланків пакувальної одиниці;
- Відмітка відділу технічного контролю;
- Штамп пакувальник;
- Дата пакування;
- Позначення цього стандарту;
- Умови зберігання и транспортування.

3.12 Транспортування
Перевозіті бланки та патенти таким чином, щоб запобігті механічнім пошкодженням та потраплянню на них волога во время транспортування будь-яким видом транспорту.

3.13 Зберігання
Бланки талонів ма ють зберігатіся в Закритому пріміщенні з відносною вологістю НЕ более 70% та за умови відсутності будь-якіх віпарів.

4. Ступені захисту
4.1 Талон повинен мати Ступені захисту від фальсифікації и підроблень, а самє:
- Захисна сітку;
- Мікрошріфт;
- Голографічній Захисний елемент;
- Позначення, нанесені невидимою Фарби.
4.2 захисних сітка талона на зворотнього боці складається з Кіл, усередіні якіх почергово нанесено Державний Герб України та мікротекстом - слово "ДАІ". Герб, текст и кола віконуються такою ж Фарба, что ої основної колір бланка на Лицьова боці.
4.3 Лінії чорного кольору, что знаходяться на зворотнього боці талона про проходження державного технічного ОГЛЯД, после слів "№ шасі (кузова, рами)" та "Посадова особа ДАІ МВС" мають складатіся зі слова "ДАІ", Виконання мікротекстом.
4.4 Невидима фарба, что під ультрафіолетовімі Променя вісвітлюється жовтим кольори, застосовується для нанесення на Лицьова боці талона Державного Герба України, року проходження черговий державного технічного Огляду транспортного засоби та розпізнавального автомобільного знака України.
4.5 Види ступенів захисту, їх Розташування та колір невидимої фарби могут змінюватіся за узгодженням з ДДАІ МВС України.
4.6 Зразки Нанесення ступенів захисту на бланках талонів наведено в Додатках Г.

5. Гарантії виробника
5.1 Кількість и номери бланків в одній упаковці повінні ВІДПОВІДАТИ кількості та номерам, зазначену на бірці.
5.2 Кількість бланків в одній упаковці Залежить від матеріалу, Який застосовується для пакування.
5.3 Наявність усіх реквізітів на бланку та ВІДСУТНІСТЬ механічніх пошкоджень контролюється візуально.
5.4 Гарантійний срок ЕКСПЛУАТАЦІЇ талонів два роки.

Додаток А
(Обов'язковий)
Лицьовий БІК талонів


Рисунок А.1. - Лицьовий БІК талона типу 1


Рисунок А.2. - Лицьовий БІК талона типу 2

Додаток Б
(Обов'язковий)
Зворотнього БІК талонів тіпів 1 та 2


Додаток В
(Обов'язковий)
Зразок талонів типу 1 перелогових від року проходження
Чергова державного технічного Огляду


03.220.20
Ключові слова: талон про проходження державного технічного ОГЛЯД, Ступені захисту.