АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗАТРИМАННЯ, ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД, ОГЛЯД РЕЧЕЙ І ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ.
[ Kodeks.zip [188,044 кб] ]РОЗДІЛ IV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Глава 20. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ, ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД, ОГЛЯД РЕЧЕЙ І ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ.

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускаються: адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів з метою, передбачених цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.

(В ред. Від 05.04.2001)

Стаття 261. Адміністративне затримання.

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

(В ред. Від 05.04.2001)  

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.

Адміністративне затримання провадиться:

1) органами внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширенні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону , а також військовослужбовця чи образу їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби - у випадках незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольного прикордонного району, в територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах Україна, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях у п'яному вигляді , а також при порушенні правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;

5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні спеціальних технічних се дств дл я зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

(Шкода, від 29.05.85 р, 03.04.86 р, 12.06.87 р, 03.08.88 р, 27.04.89 р, 07.03.90 р, 20.04.90 р, 04.05.90 р ., 18.01.91 р, 15.02.95 р, 24.03.99 р, 02.07.99 р, 05.04.2001 р, 03.04.2003 р, 15.05.2003 р, 20.11.2003 р, 11.05.2004 р, 18.05.2004 р)

Стаття 263. Строки адміністративного затримання.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин. У виняткових випадках, у зв'язку з особливою потребою, законами України можуть бути встановлені інші строки адміністративного затримання.

Особи, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, можуть бути затримані на термін до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках - для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Особи, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, можуть бути затримані на термін до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках - для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Особи, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця, або образа їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, можуть бути затримані до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. До розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно перетнули або вчинили спробу незаконно перетнути державний кордон України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, або проявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземці та особи без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, можуть бути затримані до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби України.

Термін адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складання протоколу, а особи, яка перебувала в стані сп'яніння, - з часу його витвереження.

(В ред. Від 03.08.88 р, 07.03.90 р, 04.05.90 р, 18.01.91 р, 15.02.95 р, 02.07.99 р, 05.04.2001 р, 03.04.2003 м, 15.05.2003 р, 20.11.2003 р, 18.05.2004 р)

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей.

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а в, з променя, прямо передбачених законами України, також та інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з особою і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони , органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, в присутності особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (власника).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол, або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадяться в порядку, встановленому Митним кодексом України.

(Шкода, від 03.04.86 р, 04.05.93 р, 05.04.2001 р, 03.04.2003 р, 15.05.2003 р, 10.07.2003 р, 11.05.2004 р)

Стаття 265. Вилучення речей і документів.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 2341, 2342, 2444, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються надалі до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, визначених органами (посадовими особами), яким надано право проводити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, вони у встановленому порядку конфіскуються, або повертаються власнику, або знищуються, а при оплатне вилучення речей - реалізуються. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України після розгляду справи підлягають поверненню їх законному власнику, а якщо він не відомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню працівниками міліції.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

При вчиненні правопорушень, передбачених статтями 174, 190-1954 цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби мають право вилучити вогнепальну, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра зі швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси, електрошокові пристрої і спеціальні засоби. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби мають право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов'язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються тільки в невідкладних випадках.

При вчиненні правопорушень, передбачених частиною другою статті 2061 цього Кодексу, працівник міліції вилучає транспортний засіб до вирішення питання судом по суті. При вилученні транспортного засобу робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Вилучення транспортного засобу проводиться відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ.

(Шкода, від 03.04.86 р, 12.06.87 р, 19.05.89 р, 29.07.91 р, 15.11.91 р, 23.12.93 р, 25.04.96 р, 12.07.96 р ., 20.04.2000 р, 05.04.2001 р, 03.04.2003 р, 20.11.2003 р)

Стаття 266. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння.

Які керують транспортними засобами, річковими і маломірними суднами водії, судноводії та інші особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами або суднами та оглядові на стан сп'яніння. Напрямок зазначених осіб для огляду на стан сп'яніння і проведення огляду їх провадиться в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством юстиції України.

(Шкода, від 05.04.2001 р)

Стаття 267. Оскарження адміністративного затримання, огляду і вилучення речей та документів.

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів можуть бути оскаржені зацікавленою особою у вищий орган (вищій посадовій особі) стосовно органу (посадовій особі), застосував ці заходи, прокуророві або до суду.

(Шкода. Про т 05.04.2001)