Посвідчення водія, міжнародні права, Бланк, Посвідчення водiй ГОСТ 78-45-002-2002

Посвідчення водiй та мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк.ГСТУ 78-45-002-2002

ГСТУ 78-45-002-2002

Галузевий СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Посвідчення водiй ТА мiжнародного Посвідчення водiй

Бланк. Загальнi вимоги

Чинний вiд 01.09.2002

1 ГАЛУЗЬ Використання

1.1 Цей стандарт пошірюється на бланки нацiонального Посвідчення водiй типу 1 i типу 2 та мiжнародного Посвідчення водiй (далi - Посвідчення).
1.2 Метою розроблення галузевого стандарту є впорядкування допуску водiїв транспортних засобiв (далi -ТЗ) до участi у дорожньому Русi.
1.3 Дотримання вимог цього стандарту обов'язкове.

2 Загальнi ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Посвідчення Видається реєстрацiйно-екзаменацiйнім пiдроздiлом Державтоiнспекцiї МВС України (далi - РЕП ДАI МВС України).
Порядок допуску до керування ТЗ громадян та відачi Посвідчення встановлено законом України "Про дорожнiй рух" i "Положенням про порядок відачi Посвідчення водiй та допуску громадян до керування транспортними засоби", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.05.1993 р. № 340 та вiдповiдно нормативними актами МВС України.
2.2 наявнiсть Посвідчення є обов'язковою умів для допуску громадян до керування транспортним засоби.
2.3 Бланки Посвідчення виготовляють вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1993 р. № 283 "Про встановлення виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворої звiтностi".
2.4 Бланки Посвідчення належати до документiв Суворов го облiку, ма ють облiкову серiю i номер, виготовляють друкарська способом iз ЗАСТОСУВАННЯ НЕ менше 8 ступенiв захисту вiд фальсіфiкацiї i пiдробок, якi визначаються ся пiдпріємством-виробника за узгодженням з головного управлiння Державтоiнспекцiї МВС України.
2.5 Бланки Посвідчення Заповнюють чорнилами, кулькова ручкою, с помощью друкарська машинок або друкарська прістроїв електронно-обчислювальних машин.

З Загальнi ВИМОГИ

3.1 Загальнi вимоги до нацiонального Посвідчення водiй типу 1
3.1.1 Посвідчення винне віготовлюватіся з паперу та покріватіся ламiнованою плiвкою. Розмiр Посвідчення винен становитися 105x147 (+ 0,5) мм. Зразок Посвідчення наведено у Додатках А.
3.1.2 Посвідчення заповнюється згiдно з нормативними актами МВС України вiдповiдно до передбачення у ньом реквiзітiв:
лицьової бiк Посвідчення
- Назва виду документа;
- 1 прiзвіще;
- 2 Iм'я;
- 2 по батьковi;
- З дата i мiсце народження;
- 4 мiсце проживання;
- Мiсце для Фотокартка;
- Серiя i номер Посвідчення;
- 5 назва органiзацiї, яка видала Посвідчення;
- 6 пiдпіс (проставляється пiдпіс посадової особи РЕП ДАI МВС України, яка бачила Посвідчення, а такоже день, мiсяць, рiк відачi Посвідчення. Пiдпіс завiряється печаткою);
- 9 мiсце печатки;
- 10 пiдпіс власника.

зворотнього бiк Посвідчення

- Назва держави;
- 11 категорiї транспортних засобiв, на керування Якими бачено Посвідчення, їх класіфiкацiя та мiсце печатки;
- Особлівi вiдмiткі;
- Серiя i номер Посвідчення;
- Реквiзіті пiдпріємства-виробника.

3.1.3 Реквiзіті та записи реквiзітiв повиннi буті віконанi українською мовою.

3.1.4 Записи реквiзітiв 1, 2, 3, 4 повиннi дублюватіся Лiтера латінської абетки.

3.2 Загальнi вимоги до нацiонального Посвідчення водiй типу 2

3.2.1 Посвідчення віготовлюється з довговiчного пластику. Розмiр Посвідчення винен становитися 55x86 (+ 0,5) мм. Зразок Посвідчення наведено у Додатках Б.

3.2.2 Посвідчення заповнюється згiдно з нормативними актами МВС України вiдповiдно до передбачення в ньом реквiзітiв: - назва виду документа;
- Прiзвіще;
- Iм'я;
- По батьковi;
- Дата i мiсце народження;
- Мiсце проживання;
- Мiсце для Фотокартка;
- Бачено. У реквiзітi зазначається назва МРЕВ ДАI МВС України, Пожалуйста бачило Посвідчення;
- Дата відачi;
- Голова комiсiї. Пiдпіс голови комiсiї;
- Пiдпіс власника;
- Серiя i номер Посвідчення.

- Назва виду документа;
- Прiзвіще;
- Iм'я;
- По батьковi;
- Дата i мiсце народження;
- Мiсце проживання;
- Мiсце для Фотокартка;
- Бачено. У реквiзітi зазначається назва МРЕВ ДАI МВС України, Пожалуйста бачило Посвідчення;
- Дата відачi;
- Голова комiсiї. Пiдпіс голови комiсiї;
- Пiдпіс власника;
- Серiя i номер Посвідчення.

зворотнього бiк Посвідчення
- Назва держави;
- Категорiї транспортних засобiв, на керування Якими бачено Посвідчення, їх класіфiкацiя та мiсце печатки;
- Особлівi вiдмiткі;
- Серiя i номер Посвідчення;
- Реквiзіті пiдпріємства-виробника.

3.2.3 Реквiзіті та записи реквiзітiв повиннi буті віконанi українською мовою.

3.2.4 Записи реквiзітiв "Прiзвіще, Iм'я, мiсце проживання" повиннi дублюватіся Лiтера латінської абетки.

3.3 Загальнi вимоги до мiжнародного Посвідчення водiй

3.3.1 мiжнародного Посвідчення водiй представляет собою книжку формату А-6 148x105 (+ 0,5) мм, має обкладинка сiрого кольору i складається iз аркушiв бiлого кольору. Зразок Посвідчення наведено у Додатках В.

3.3.2 лицьовій бiк Першої сторiнки обкладинки мiжнародного Посвідчення водiй повинен мiстить такi реквiзіті:
- Назву держави, что бачила Посвідчення;
- Назву документа;
- Назву документа, на пiдставi которого розроблено це Посвідчення (Конвенцiя про дорожнiй рух вiд 8 листопада 1968 року);
- Номер мiжнародного Посвідчення водiй;
- Дiйсне до. Зазначається Термiн дiї мiжнародного Посвідчення, Який не винних перевіщуваті трьох рокiв з часу его відачi;
- Виданє. Зазначається орган, Яким Було виданє мiжнародного Посвідчення, а такоже мiсце та дата его відачi.
- Номер нацiонального Посвідчення водiй. Зазначаються серiя, номер та дата відачi нацiонального Посвідчення водiй;
- Назва пiдроздiлу, Яким Було виданє мiжнародного Посвідчення, i дата его відачi.
Пiдпіс посадової особи та данi завiряються печаткою.
Лицьової i Внутрiшнiй бiк Першої сторiнки обкладинки друкуються українською мовою.

3.3.3 Реквiзіті Наступний сторiнок Посвідчення - Відомості про власника:

- Прiзвіще 1;
- Iм'я, по батьковi 2;
- Мiсце народження 3;
- Дата народження 4;
- Мiсце постiйного проживання 5;
- Категорiї транспортних засобiв, на керування Якими бачено Посвідчення, та їх класіфiкацiя;
- Умови, что обмежують Користування (например, керування тiльки в окулярах, дiйсне тiльки для керування транспортними засоби вагою ... ТОЩО).
Назви реквiзітiв та текст Наступний сторiнок Посвідчення повиннi буті віконанi русски, росiйською, Англiйська, iспанською, нiмецький та французькою мовами (iншими - за необхiднiстю).
Реквiзіті та текст реквiзітiв 1, 2, 3, 4, 5 Першої сторiнки Посвідчення повиннi буті надрукованi українською мовою.

3.3.4 Остання сторiнка мiжнародного Посвідчення (лiва сторiнка) винна мiстить такi реквiзіті:
- Прiзвіще 1;
- Iм'я, по батьковi 2;
- Мiсце народження 3;
- Дата народження 4;
- Мiсце постiйного проживання 5;
- Категорiї транспортних засобiв, на керування Якими бачено Посвідчення, та їх класіфiкацiя;
- Умови, что обмежують Користування.
Текст реквiзітiв винен буті Виконання французькою мовою.

3.3.5 Остання сторiнка мiжнародного Посвідчення (права сторiнка) винна Друкувати на внутрiшнього боцi Останньої сторiнки обкладинки i мати такi реквiзіті:
- 1 прiзвіще;
- 2 Iм'я, по батьковi;
- З мiсце народження;
- 4 дата народження;
- 5 мiсце проживання;
- Категорiї транспортних засобiв, на керування Якими бачено Посвідчення, та мiсце для печатки, яка проставляється поряд з категорiямі А, В, С, В або Е тiльки у тому разi, если власник має право Керувати транспортними засоби зазначеної категорiї;
- Мiсце для Фотокартка;
- Мiсце печатки;
- Мiсце для пiдпісу власника;
- Обмеження. Позбавлення права керування на теріторiї країни, на якiй Зроблено запис.
Назва реквiзітiв винна буті виконан французькою мовою. Записи реквiзітiв 1, 2, 3, 4, 5 повиннi буті віконанi Лiтера латінської абетки.

3.3.6 Кiлькiсть сторiнок мiжнародного Посвідчення Залежить вiд кiлькостi мов, Якими воно друкується.

3.4 Пакування, маркування, транспортування i зберiгання

3.4.1 Для пакування бланкiв Посвідчення вікорістовується Папiр, картон, ящики з гофровані картону. Бланки слiд пакуваті таким чином, щоб запобiгті пошкодженням.

3.4.2 Пакувальна одиниця обв'язується полiмерною стрiчкою або iншими обв'язувальнімі матерiалами i обов'язково обклеюється з усiх бокiв клейкою стрiчкою, яка винна Забезпечити захист вiд несанкцiонованого вiдкрівання (клейка стрiчка винна буті одноразового использование).

3.4.3 3 одного боку пакувальної одініцi наклеюється паперовий ЯРЛИК з такими реквiзітамі:
- Найменування пiдпріємства, Пожалуйста віготовіло бланки;
- Номер замовлення;
- Найменування замовлення;
- Кiлькiсть бланкiв у пачцi та номери первого i последнего бланкiв пакувальної одініцi;
- Номер технiчних умов;
- Вiдмiтка вiддiлу технiчних контролю;
- Штамп пакувальник;
- Дата пакування.

3.4.4 Транспортування готової продукцiї здiйснюється на транспортi з охороною.

3.4.5 Зберiгаті бланки необхiдно таким чином, щоб запобiгті механiчного пошкодженням та попаданню волога.

4 ВИМОГИ ДО БЛАНКА

4.1 На бланках Посвідчення повиннi буті склад реквiзітiв i порядок їх Розташування, якi встановленi ЦІМ стандартом.
4.2 Для виготовлення бланкiв Посвідчення вікорістовується Папiр за дiючімі нормативними документами.
4.3 Шрифти, что Використовують для оформлення реквiзітiв Посвідчення, необхiдно Виконувати за "Каталогом - довідником", Москва, "Книга", 1983 р.
4.4. Фон бланка нацiонального Посвідчення типу 1 повинен буті рожевого кольору. Фон бланка нацiонального Посвідчення типу 2 - рiзнокольоровім. Фон бланка мiжнародного Посвідчення винен буті бiлого кольору, а обкладинка - сiрого.
4.5 Для оформлення Посвідчення повиннi використовуват фарби вiдповiдно до "Каталогу кольорів системи змішування" Веселка "изд. ВНДІ Поліграфія, Москва, 1991, том I - IV.
4.6 Щоб избежать использование пiдробленіх Посвідчення для бланкiв, слiд використовуват ступенi захисту, якi не дають можлівостi вiдтворіті згаданi документи у будь-який ксерографiчній спосiб. Ступенi захисту повиннi буті узгодженi з ГУ ДАI МВС України.

4. 7Методі контролю

4.7.1 Контроль якостi виготовлення бланкiв Посвідчення винен здiйснюватіся контролерами вiдповiдно служб пiдпріємства-виробника на всiх етапах їх виготовлення.

4.7.2 Бланки Посвідчення повиннi вiдповiдаті Вимоги цього стандарту.

4.7.3 Кiлькiсть i номери бланкiв в однiй пакувальнiй одініцi повиннi вiдповiдаті кiлькостi i номерам, зазначену у ярлики.
Кiлькiсть бланкiв у пакувальнiй одініцi Залежить вiд матерiалами, Який застосовується для пакування.

4.7.4 наявнiсть усiх реквiзітiв, вiдсутнiсть механiчного пошкоджень визначаються вiзуально.

4.8 Гарантiї виробника

4.8.1 Пiд час виготовлення Посвідчення виробник повинен дотримуватись розроблення i затверджених Держзнак України технологiй i засобiв захисту.

4.8.2 Виготовлення бланкiв винне здiйснюватіся за Вимогами цього стандарту та спеціфiкацiї, у якiй зазначається перелiк ступенiв захисту вiд пiдробок та фальсіфiкацiї.
Знищення технiчних вiдходiв, Друкований форм та полiграфiчного шлюбу винне здiйснюватіся за Вимогами Правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв i доку ментiв суворого облiку. Знищення вiдходiв та залішкiв паперу повинною здiйснюватіся пiсля повної здачi тиражу Замовнику i за узгодженням з ним.

Посвідчення водiй ТА мiжнародного
Посвідчення водiй.
БЛАНК.ГСТУ 78-45-002-2002

Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Посвідчення водiя.Бланк.
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк.
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк.
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк.
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк.
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Мiжнародного Посвідчення водiя.Бланк
Сподобалося? Підпишись на RSS новини!
Ви також можете підтримати shram.kiev.ua, тисніть:

Не зайвим буде і твоїм друзям дізнатися цю інформацію, поділися з ними статтею!

Розгорнути / згорнути Розгорнути / згорнути вікно з коментарями

Коментарі

Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.
Кредитка безкоштовно з лімітом в 15000 грн.