Інструкція про Виявлення у водіїв транспортних ЗАСОБІВ ознака алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України

від 9 вересня 2009 р. N 400/666

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

6 жовтня 2009 р. за N 931/16947

Інструкція

про Виявлення у водіїв транспортних ЗАСОБІВ ознака алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція візначає процедуру проведення Огляду водіїв транспортних ЗАСОБІВ з метою Виявлення ознака стану алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції (далі - стан сп'яніння), та оформлення результатів такого Огляду.

1.2. Огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних ЗАСОБІВ, относительно якіх в уповноваженої особи Державтоінспекції МВС є Підстави вважаті, что смороду перебувають у стані сп'яніння согласно з Ознака такого стану.

1.3. Ознака алкогольного сп'яніння є:

а) запах алкоголю з порожніні рота;

б) Порушення коордінації рухів;

в) Порушення мови;

г) вираженість тремтіння пальців рук;

ґ) різка зміна забарвлення шкірного покривив лица;

д) поведінка, что НЕ відповідає обстановці.

1.4. Ознака наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції, є:

а) наявність однієї чи декількох ознака стану алкогольного сп'яніння (кроме запаху алкоголю з порожніні рота);

б) звужені чи очень розшірені зініці, Які НЕ реагують на світло;

в) сповільненість або навпаки підвіщена жвавість чи рухлівість ходи, мови;

г) почервоніння лица або неприродна блідість.

1.5. Ця Інструкція НЕ пошірюється на проведення судово-медичної та судово-псіхіатрічної експертиз.

1.6. Огляд проводитися:

Уповноваженому особою Державтоінспекції МВС на місці зупинки транспортного засоби з використаних спеціальніх технічних засобів, дозволених до! застосування МОЗ та Держспоживстандартом (далі - СПЕЦІАЛЬНІ технічні засоби);

лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерський пункту, Який пройшов спеціальну підготовку).

1.7. У разі відмові водія транспортного засоби від проходження Огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засоби або его Незгода з результатами Огляду, проведеного уповноваженими особою Державтоінспекції МВС, огляд на стан сп'яніння проводиться в найближче закладі охорони здоров'я, якому Надано право на проведення такого Огляду відповідно до статті 266 Кодексу України про Адміністративні правопорушення (далі - заклад охорони здоров'я).

1.8. У разі дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), унаслідок якої є особи, что погибли або травмовані, проведення Огляду на стан сп'яніння учасников цієї пригоди є обов'язковим у віщезазначеніх закладах охорони здоров'я.

2. Проведення Огляду на стан алкогольного сп'яніння Уповноваженому особою Державтоінспекції МВС и оформлення его результатів

2.1. У разі наявності ознака, передбачення у пункті 1.3 розділу 1 цієї Інструкції, уповноважена особа Державтоінспекції МВС проводити огляд на стан сп'яніння за помощью спеціальніх технічних засобів, дозволених до! Застосування МОЗ та Держспоживстандартом.

2.2. Огляд на стан алкогольного сп'яніння водія транспортного засоби здійснюється уповноваженими особами Державтоінспекції МВС, Які ма ють СПЕЦІАЛЬНІ звання та пройшли відповідну підготовку.

2.3. Уповноваженими особами Державтоінспекції МВС Використовують СПЕЦІАЛЬНІ технічні засоби, Які ма ють, зокрема, свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про повірку.

2.4. Огляд на стан сп'яніння проводиться з Дотримання інструкції з ЕКСПЛУАТАЦІЇ спеціального технічного засоби та фіксацією результатів на паперових та Електрон носіях, если Спеціальний технічний засіб має Такі Функції.

2.5. Перед проведенням Огляду на стан сп'яніння уповноважена особа Державтоінспекції МВС інформує особу, яка підлягає Огляду на стан сп'яніння, про порядок! Застосування спеціального технічного засоби та на ее Вимоги надає свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про его повірку.

2.6. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного средства проводитися в прісутності двох свідків.

Чи не могут буті залучені як свідки працівники міліції або особи, относительно неупередженості якіх є сумніві.

2.7. Установлення стану алкогольного сп'яніння здійснюється на підставі ОГЛЯД, Який проводитися согласно з Вимогами цієї Інструкції уповноваженими особами Державтоінспекції МВС з використаних спеціальніх технічних засобів, показатели якіх после проведення тесту у видихуване повітрі ма ють ціфровійпоказнік более 0,2 проміле алкоголю в крови.

2.8. Форма направлення на огляд з метою Виявлення стану алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції, наведена у Додатках 1 до цієї Інструкції.

2.9. З метою забезпечення достовірності результатів Огляду водіїв транспортних ЗАСОБІВ, Які ма ють буті оглянуті в закладах охорони здоров'я, уповноважена особа Державтоінспекції МВС Забезпечує доставку ціх осіб до найближче закладу охорони здоров'я НЕ пізніше чем в течение двух годин з моменту Виявлення підстав для его проведення.

2.10. Результати Огляду на стан сп'яніння водія транспортного засоби зазначаються у відповідніх графах протоколу про Адміністративне правопорушення.

Если технічнімі характеристиками спеціального технічного засоби передбачається роздрукування на папері его показніків, ЦІ результати долучаються до протоколу про Адміністративне правопорушення.

2.11. Оформлення матеріалів Огляду на стан сп'яніння водія транспортного засоби здійснюється согласно з чіннім законодавством.

2.12. У разі наявності підстав вважаті, что водій транспортного засоби перебуває у стані наркотичного чи Іншого сп'яніння або під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції, согласно з Ознака, визначеними у пункті 1.4 розділу 1 цієї Інструкції, уповноважена особа Державтоінспекції МВС Направляє Цю особу до найближче закладу охорони здоров'я.

3. Проведення Огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я і оформлення его результатів

3.1. Перелік закладів охорони здоров'я, Яким надається право проведення Огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується міністром охорони здоров'я Автономної Республики Крим, начальниками Управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та Управління охорони здоров 'я Севастопольської міськіх державних адміністрацій та доводитися до відома МВС.

3.2. Огляд может такоже проводитись в спеціально обладнання ПЕРЕСУВНА пунктах (автомобілях), что належати закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимог.

3.3. Огляд у закладах охорони здоров'я относительно Виявлення стану сп'яніння проводитися лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерський пункту), Який пройшов Тематичне удосконалення за відповідною програмою согласно з чіннім законодавством.

3.4. Метою цього Огляду є встановлення наявності чи відсутності стану сп'яніння в обстежуваної особи.

3.5. Лікар (фельдшер) повинен ознайомітіся з документами особи, якові оглядає (паспорт, особисте посвідчення, посвідчення водія ТОЩО) (за наявності).

3.6. ВІДСУТНІСТЬ документів НЕ может буті причиною для відмові у проведенні Огляду на стан сп'яніння. У цьом разі в акті медичного огляду з метою Виявлення стану алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції (додаток 2) (далі - акт медичного огляду), зазначаються дані относительно зовнішнього вигляд особини , якові оглядають, а такоже, что дані про Цю особу запісані з ее слів. У разі Надходження документів дані про озирнутися особу долучаються до акта.

3.7. Проведення лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ на визначення наркотичного засоби або псіхотропної Речовини обов'язкове.

3.8. Метою лабораторного дослідження є Виявлення або уточнення наявний Речовини, что здатні спричинюватися стан сп'яніння.

3.9. Використання в закладах охорони здоров'я для проведення лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ вимірювальної техніки та обладнання, дозволених МОЗ, підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію, свідоцтвом про повірку.

3.10. Зразки біологічного середовища для лабораторного дослідження відбіраються у две ємності. Вміст однієї ємності вікорістовується, для первинного дослідження, вміст Другої ємності зберігається в течение 90 днів.

3.11. За Збереження та транспортування ємності з біологічнім середовища до Іншого закладу охорони здоров'я, цілісність пломбування відповідає заклад охорони здоров'я, у якому проводівся відбір біологічного середовища.

3.12. Предметом дослідження біологічного середовища могут буті сліна, січа та зміві з поверхні губ, шкірного покривив лица и рук.

3.13. Для дослідження біологічного середовища может використовуват кров, если в обстежуваної особи Неможливо взяти зразки біологічних середовище, Вказаним у пункті 3.12 цього розділу.

3.14. Если водій - учасник дорожнього руху внаслідок ДТП перебуває у несвідомому стані або з якихось тяжкими травмами, обов'язково проводитися дослідження біологічного середовища або крови на вміст алкоголю, наркотичного чи психотропних Речовини у закладах охорони здоров'я, куди ВІН доставлених.

3.15. За результатами Огляду на стан сп'яніння та лабораторними дослідженнямі встановлюється діагноз, Який вноситися до акту медичного огляду.

3.16. Висновок относительно результатів медичного огляду з метою Виявлення стану алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції (далі - Висновок относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння) (додаток 3), Видається на підставі акта медичного огляду.

3.17. Зміст Висновки относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повідомляється оглянутій особі в прісутності уповноваженої особи Державтоінспекції МВС, яка ее доставила, про что робиться записниках згаданому вищє Висновки.

3.18. Усі записи в акті медичного огляду та висновка относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повінні буті розбірлівімі, що не допускається формулювання "Норма".

3.19. Акт медичного огляду особи складається в одному прімірніку, Який залішається в закладі охорони здоров'я.

3.20. Висновок относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння складається в усіх випадка безпосередно после Огляду особини у трьох прімірніках: перший примірник Видається під підпис уповноваженій особі Державтоінспекції МВС, яка доставила Дану особу на огляд, другий Видається оглянутій особі, а третій залішається в закладі охорони здоров'я.

3.21. Кожний випадок Огляду на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я реєструється в Журналі реєстрації медичний оглядів осіб з метою Виявлення стану алкогольного, наркотичного чи Іншого сп'яніння або перебування під Вплив лікарських препаратів, что зніжують Рамус та ШВИДКІСТЬ Реакції (додаток 4) .

3.22. Висновки относительно результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушеннях вимог цієї Інструкції, вважаються Недійсними.

3.23. Організація забезпечення закладів охорони здоров'я бланками акта медичного огляду, висновка относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння покладається на міністра охорони здоров'я Автономної Республики Крим, начальніків Управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міськіх державних адміністрацій.

ВІДСУТНІСТЬ бланків акта медичного огляду на стан сп'яніння та висновка относительно результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння НЕ может буті приводом для відмові в огляді на стан сп'яніння.

3.24. Український медичний та моніторінговій центр з алкоголю та наркотіків Міністерства охорони здоров'я Здійснює клінічний моніторинг якості та результатів медичний оглядів клініко-анамнестичних Даних обстежуваної особи та методичний контроль за проведенням оглядів на стан сп'яніння.

Начальник Департаменту ДАІ

МВС України С. Г. Коломієць

В. о. директора Департаменту розвитку

медичної допомоги МОЗ України Р. М. Таран