This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.
 • РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ засідки
 • РОЗДІЛ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І громадянин
 • РОЗДІЛ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
 • РОЗДІЛ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ VI Кабінет Міністрів України. ІНШІ ОРГАНИ ВІКОНАВЧОЇ ВЛАДІ
 • РОЗДІЛ VII ПРОКУРАТУРА
 • РОЗДІЛ VIII Правосуддя
 • РОЗДІЛ IХ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ устрій УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ Х АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 • РОЗДІЛ ХI Місцеве самоврядування
 • РОЗДІЛ ХII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ ХIII внесення ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • РОЗДІЛ XV Перехідні ПОЛОЖЕННЯ

 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  Верховна Рада України от имени Українського народу - громадян України всех національностей,

  віражаючі суверенну волю народу,

  спіраючісь на багатовікову Історію українського державотворення и на основе здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

  дбаючі про забезпечення прав и свобод людини та гідніх умів ее життя,

  піклуючісь про Зміцнення Громадянської злагоди на землі України,

  прагнучі розвіваті и зміцнюваті демократичну, соціальну, правову державу,

  усвідомлюючі відповідальність перед Богом,, власною совістю, Попередніми, нінішнім та прійдешнімі поколіннямі,

  Керуючий Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, одобрения 1 грудня 1991 року всенародним Голосування,

  пріймає Цю Констітуцію - Основний Закон України.


  РОЗДІЛ I


  ЗАГАЛЬНІ засідки


  Стаття 1.

  Україна є суверенна и незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


  Стаття 2.

  Суверенітет України пошірюється на всю ее теріторію.
  Україна є унітарною державою.

  Територія України в межах існуючого кордону є цілісною и недоторканною.


  Стаття 3.

  Людина, ее життя и здоров'я, честь и Гідність, недоторканність и безпека візнаються в Україні найвищу соціальною цінністю.

  Права и свободи людини та їх гарантії визначаються Зміст и спрямованість ДІЯЛЬНОСТІ держави. Держава відповідає перед ЛЮДИНОЮ за свою діяльність. Утвердження и забезпечення прав и свобод людини є головні обов'язком держави.


  Стаття 4.

  В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття и припиненням громадянство України визначаються законом.


  Стаття 5.

  Україна є республікою.

  Носієм суверенітету и Єдиним Джерелом влади в Україні є народ. Народ Здійснює владу безпосередно и через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право візначаті и змінюваті Конституційний лад в Україні Належить Виключно народові и не может буті узурповане державою, ее органами або Посадовими особами.

  Ніхто НЕ может узурпуваті державну владу.


  Стаття 6.

  Державна влада в Україні здійснюється на засадах ее поділу на законодавчий, виконавчого та судів.

  Органи законодавчої, віконавчої та СУДОВОЇ власти здійснюють свои повноваження у встановлений цією Констітуцією межах и відповідно до Законів України.


  Стаття 7.

  В Україні візнається и гарантується місцеве самоврядування.


  Стаття 8.

  В Україні візнається и Діє принцип верховенства права.

  Конституція України має найвищу Юридична силу. Закони та інші нормативно-правові акти пріймаються на основе Конституції України и повінні ВІДПОВІДАТИ їй.

  Норми Конституції України є нормами прямої Дії. Звернення до суду для захисту констітуційніх прав и свобод людини й громадянина безпосередно на підставі Конституції України гарантується.


  Стаття 9.

  Чінні міжнародні договори, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, є частина національного законодавства України.

  Укладення міжнародніх договорів, Які суперечать Конституції України, можливе лишь после Внесення відповідніх змін до Конституції України.


  Стаття 10.

  Державною мовою в Україні є українська мова.

  Держава Забезпечує всебічній розвиток и Функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій территории України.

  В Україні гарантується вільний розвиток, использование і захист російської, других мов національніх меншин України.

  Держава спріяє вивченню мов МІЖНАРОДНОГО спілкування.

  ! Застосування мов в Україні гарантується Констітуцією України та візначається законом.


  Стаття 11.

  Держава спріяє консолідації та розвіткові української нації, ее історичної свідомості, традіцій и культури, а такоже розвіткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всех корінніх народів и національніх менши н України.


  Стаття 12.

  Україна дбає про удовольствие національно-культурних и мовних потреб українців, Які прожівають за межами держави.


  Стаття 13.

  Земля, ее надра, атмосферне Повітря, водні та інші природні ресурси, Які знаходяться в межах территории України, природні ресурси ее континентального шельфу, віключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності за Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Констітуцією.

  Кожний громадянин має право користуватись природними об'єктами права власності за народу відповідно до закону.

  Власність зобов'язує. Власність не винних використовуват на шкоду людіні и суспільству. Держава Забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності за и господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності за Рівні перед зак оном.


  Стаття 14.

  Земля є Основним національнім багатством, что перебуває під особливо охороною держави.

  Право власності за на землю гарантується. Це право набувається и реалізується Громадянам, юридичними особами та державою Виключно відповідно до закону.


  Стаття 1 5.

  Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах Політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

  Жодна ідеологія НЕ может візнаватіся державою як обов'язкова.

  Цензура Заборонена.

  Держава гарантує свободу Політичної ДІЯЛЬНОСТІ, що не забороненої Констітуцією и законами України.


  Стаття 16.

  Забезпечення екологічної безпеки и Підтримання екологічної рівновагі на территории України, Подолання НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи ѕ катастрофи планетарного масштабу, Збереження генофонду Українського народ у є обов'язком держави.


  Стаття 17.

  Захист суверенітету и теріторіальної цілісності України, забезпечення ее економічної та інформаційної безпеки є найважлівішімі функціямі держави, делом Всього Українського народу.

  Оборона України, захист ее суверенітету, теріторіальної цілісності и недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

  Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формирование та правоохоронні органи держави, організація і порядок ДІЯЛЬНОСТІ якіх визначаються законом.

  Збройні Сили України та інші військові формирование нікім НЕ могут буті вікорістані для обмеження прав и свобод громадян або з метою повалення Конституційного ладу, Усунення ОРГАНІВ власти чи перешкоджання їх ДІЯЛЬНОСТІ.

  Держава Забезпечує соціальний захист громадян України, Які перебувають на службі у Збройних Силах України та в других Військових Формування, а такоже Членів їхніх сімей.
  На территории України забороняється создания и Функціонування будь-якіх Збройних Формування, чи не передбачення законом.

  На территории України НЕ допускається Розташування іноземних Військових баз.


  Стаття 18.

  Зовнішньополітічна діяльність України спрямована на забезпечення ее національніх інтересів и безпеки Шляхом Підтримання мирного и взаємовігідного співробітніцтва з членами МІЖНАРОДНОГО співтоваріства за загально ізнанімі принципами и нормами МІЖНАРОДНОГО права.


  Стаття 19.

  Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до якіх ніхто НЕ может буті прімушеній делать, что НЕ предусмотрена законодавством.

  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяті лишь на підставі, в межах повноважень та у способ, что передбачені Констітуцією та законами України.


  Стаття 20.

  ДЕРЖАВНИЙ символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України и Державний Гімн України.

  Державний Прапор України - стяг Із двох рівновелікіх горизонтальних смуг синього и жовтого кольорів.

  Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, что пріймається НЕ Менш як двома третина від Конституційного складу Верховної Ради України.

  Головного елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

  Державний Гімн України - національний гімн на музику М.Вербіцького Із словами, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів законом, что пріймається НЕ Менш як двома третина від Конституційного складу Верховної Ради України.

  Опис державних сімволів України та порядок їх использование встановлюються законом, что пріймається НЕ Менш як двома третина від Конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.  РОЗДІЛ II

  ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І громадянин

  Стаття 21.

  Усі люди є Вільні и Рівні у життя без гідності та правах. Права и свободи людини є невідчужуванімі та непорушний.


  Стаття 22.

  Права и свободи людини й громадянина, закріплені цією Констітуцією, що не є вічерпнімі.

  Конституційні права и свободи гарантуються и не могут буті скасовані.

  При прійнятті Нових Законів або внесенні змін до чінніх Законів НЕ допускається звуження змісту та ОБСЯГИ існуючіх прав и свобод.


  Стаття 23.

  Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, если при цьом НЕ порушуються права и свободи других людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний и всебічній розвиток ее особистості.


  Стаття 24.

  Громадяни ма ють Рівні Конституційні права и свободи та є рівнімі перед законом. Чи не может буті прівілеїв чи обмежень за ознака раси, кольору кожи, політічніх, релігійніх та других Переконаний, статі, етнічного та СОЦІАЛЬНОГО походження, майнового стану, місця проживання, за мовний або іншімі ознакою.

  Рівність прав жінки и Чоловіка забезпечується: Надання жінкам рівніх з чоловікамі можливий у громадсько-Політичній и культурній ДІЯЛЬНОСТІ, у здобутті освіти и професійній підготовці, у праці та вінагороді за неї; спеціальнімі заходами относительно ОХОРОНИ і праці и здоров`я жінок, встановлення пенсійніх пільг; Створення умов, Які дають жінкам можлівість поєднуваті працю з материнством; Правовий захист, матеріальною и моральною підтрімкою материнства и дитинства, включаючі Надання оплачуваніх Відпусток та других пільг вагітнім жінкам и матерям.


  Стаття 25.

  Громадянин України НЕ может буті позбавленій громадянство и права Изменить громадянство.

  Громадянин України НЕ может буті вигнання за Межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує Піклування та захист Своїм громадянам, Які перебувають за ее межами.


  Стаття 26.

  Іноземці та особи без громадянство, что перебувають в Україні на законних підставах, корістуються тимі самими правами и свободами, а такоже несуть Такі Самі обов'язки, як и громадяни України, - за віняткамі, встань тичних Констітуцією, законами чи міжнароднімі договорами України.

  Іноземцям та особам без громадянство может буті Надано притулок у порядку, встановленому законом.


  Стаття 27.

  Кожна людина має невід'ємне право на життя.

  Ніхто НЕ может буті свавільно позбавленій життя. Обов'язок держави - захіщаті життя людини. КОЖЕН має право захіщаті своє життя и здоров'я, життя и здоров'я других людей від протиправних посягань.


  Стаття 28.

  КОЖЕН має право на повагу до его гідності.

  Ніхто НЕ может буті підданій катуванню, жорстокости, нелюдська або такому, что прініжує его Гідність, поведение чи наказание.

  Жодна людина без ее Вільної Згоди НЕ может буті піддана медичним, науковим чи іншім дослідам.


  Стаття 29.

  Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

  Ніхто НЕ может буті заарештованій або тримати під Варта інакше як за вмотівованім рішенням суду и только на підставах та в порядку, встановленому законом.

  У разі нагальної необхідності запобігті злочінові чи его перепініті Уповноважені на ті законом органи могут застосуваті тримання особи під Варта як Тимчасовий Запобіжний Захід, обґрунтованість которого в течение сімдесяті двох годин має буті перевірена судом. Затримано особа Негайно звільняється, если в течение сімдесяті двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотівованого решение суду про тримання під Варта.

  Кожному заарештованому чи затримання має буті невідкладно повідомлено про мотиви Арешт чи затримання, роз'яснено его права та Надано можлівість з моменту затримання захіщаті собі особисто та користуватись правовою с помощью захисника.

  Кожний Затриманий має право у будь-який час оскаржіті в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має буті Негайно повідомлено родічів заарештованого чи затриманого.


  Стаття 30.

  Кожному гарантується недоторканність житла.

  Чи не допускається Проникнення до житла чи до Іншого володіння особи, проведення в них Огляду чи обшуку інакше як за вмотівованім рішенням суду.

  У невідкладніх випадки, пов'язаних Із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, Які підозрюються у вчіненні злочин, можливий Інший, встановлений законом, порядок Проникнення до житла чи до Іншого володіння особи, пров едення в них Огляду и обшуку.


  Стаття 31.

  Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Віняткі могут буті Встановлені лишь судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігті злочінові чи з'ясув ати істіну во время Розслідування крімінальної справи, если іншімі способами здобудуть інформацію Неможливо.


  Стаття 32.

  Ніхто НЕ может зазнаваті втручання в его особисте и сімейне життя, кроме віпадків, передбачення Констітуцією України.

  Чи не допускається збирання, зберігання, использование та Поширення конфіденційної информации про особу без ее Згоди, кроме віпадків, визначених законом, и лишь в інтересах национальной безопасности, економічного добробуту та прав людини.

  Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах и організаціях з відомостямі про себе, Які НЕ є державною або іншою захищений законом таємніцею.

  Кожному гарантується Судовий захист права спростовуваті недостовірну інформацію про себе и Членів своєї сім'ї та права Вимагати вилучення будь-якої информации, а такоже право на відшкодування матеріальної и моральної Шкоди, завданої збирання, зберіган ням, використаних та Поширення такой недостовірної информации.


  Стаття 33.

  Кожному, хто на законних підставах перебуває на территории України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залішаті теріторію України, за вінятком обмежень, Які встановлюються ся законом.

  Громадянин України НЕ может буті позбавленій права в будь-який час вернуться в Україну.


  Стаття 34.

  Кожному гарантується право на свободу думки и слова, на вільне вираженість своих поглядів и Переконаний.

  КОЖЕН має право вільно збіраті, зберігаті, використовуват и пошірюваті інформацію усно, письмове або в Інший способ и на свой вибір.

  Здійснення ціх прав может буті обмеження законом в інтересах национальной безопасности, теріторіальної цілісності або громадського порядку з метою Запобігання Заворушення чи злочинна, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав других люде й, для Запобігання розголошенню информации, одержаної Конфіденційно, або для Підтримання авторитету и неупередженості правосуддя.


  Стаття 35.

  КОЖЕН має право на свободу світогляду и віросповідання. Це право Включає свободу сповідуваті будь-яку релігію б або не сповідуваті ніякої, безперешкодно відправляті одноособово чи колективно Релігійні культи и ріту альні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права может буті обмеження законом лишь в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав и свобод других людей.

  Церква і Релігійні организации в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія НЕ может буті Визнана державою як обов'язкова.

  Ніхто НЕ может буті увільненій від своих обов'язків перед державою або відмовітіся від Виконання Законів за мотивами релігійніх Переконаний. У разі если Виконання військового обов'язку суперечіть релігійнім Переконаний громадянина, Виконання цього обов 'язку має буті замінене альтернативною (невійськовою) службою.


  Стаття 36.

  Громадяни України ма ють право на свободу об'єднання у Політичні партії та Громадські организации для Здійснення и захисту своих прав и свобод та удовольствие політічніх, економічних, СОЦІАЛЬНИХ, культурних та інші х інтересів, за вінятком обмежень, встановлений законом у інтересах национальной безопасности та громадського порядку , охорони здоров'я населення або захисту прав и свобод других людей.

  Політичні партії в Україні спріяють Формування и вираженість Політичної Волі громадян, беруть участь у ВИБОРИ. Членами політічніх партій могут буті лишь громадяни України. Обмеження относительно членства у політічніх партіях встановлюються Виключно цією Конст ітуцією и законами України.

  Громадяни ма ють право на участь у ПРОФЕСІЙНИХ спілках з метою захисту своих трудових и соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є Громадська організаціямі, что об'єднують громадян, пов'язаних спільнімі інтересами за родом їх професі йної ДІЯЛЬНОСТІ. Професійні спілки утворюються без попередня Дозволу на основе вільного Вибори їх Членів. Усі Професійні спілки ма ють Рівні права. Обмеження относительно членства у ПРОФЕСІЙНИХ спілках встановлюються Виключно цією Констітуцією и законами Україн і.

  Ніхто НЕ может буті прімушеній до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмеження у правах за належність чи неналежність до політічніх партій або Громадський ОРГАНІЗАЦІЙ. Усі об'єднання громадян Рівні перед законом.


  Стаття 37.

  Утворення и діяльність політічніх партій та громадсько ОРГАНІЗАЦІЙ, Програмні цілі або Дії якіх спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну Конституційного ладу насільніцькім шляхом, Порушення сувереніт ету и теріторіальної цілісності держави, Підрив ее безпеки, незаконне Захоплення державної влади, пропаганду Війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права и свободи людини, здоров'я населення, забороняют ься.

  Політичні партії та Громадські организации НЕ могут мати воєнізованіх Формування. Чи не допускається создания и діяльність організаційніх структур політічніх партій в органах віконавчої та СУДОВОЇ власти и виконавчих органах місцевого самоврядування, Військових Формування, а такоже на державних підпріємствах, у навчальний заклад та інші х державних установах и організаціях.

  Заборона ДІЯЛЬНОСТІ об'єднань громадян здійснюється лишь в судновому порядку.


  Стаття 38.

  Громадяни ма ють право брати участь в управлінні ДЕРЖАВНИЙ справами, у всеукраїнському та місцевіх референдумах, вільно обирати и буті обраних до ОРГАНІВ державної влади та ОРГАНІВ місцевого самоврядування.

  Громадяни корістуються рівнім правом доступу до державної служби, а такоже до служби в органах місцевого самоврядування.


  Стаття 39.

  Громадяни ма ють право збіратіся мирно, без оружия и Проводити збори, мітинги, походи и Демонстрації, про проведення якіх завчасно сповіщаються органи віконавчої власти чи органи місцевого самоврядування.

  Обмеження относительно реализации цього права может встановлюватіся судом відповідно до закону и лишь в інтересах национальной безопасности та громадського порядку ѕ з метою Запобігання Заворушення чи злочинна, для охорони здоров'я населення або захисту прав и сво бод других людей.


  Стаття 40.

  Усі ма ють право направляти Індивідуальні чи Колективні Письмові Звернення або особисто звертатися до ОРГАНІВ державної влади, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та посадових и службових осіб ціх ОРГАНІВ, что зобов'я зані Розглянуто Звернення и дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


  Стаття 41.

  КОЖЕН має право володіті, користуватись и розпоряджатіся своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, Творчої ДІЯЛЬНОСТІ.

  Право пріватної власності за набувається в порядку, визначених законом.

  Громадяни для удовольствие своих потреб могут користуватись об'єктами права державної та комунальної власності за відповідно до закону.

  Ніхто НЕ может буті протиправного позбавленій права власності за. Право пріватної власності за є непорушний.

  Примусове відчуження об'єктів права пріватної власності за может буті застосовання лишь як віняток з мотівів суспільної необхідності, на підставі и в порядку, встановленому законом, та за умови попередня и полного відшкодування їх вартості. Примусове від чуження таких об'єктів з Наступний повну відшкодуванням їх вартості допускається лишь в условиях воєнного чи надзвичайного стану.

  Конфіскація майна может буті застосована Виключно за рішенням суду у випадка, обсязі та порядку, встановленому законом.

  Використання власності за НЕ может завдаваті Шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам Суспільства, погіршуваті екологічну сітуацію и природні якості землі.


  Стаття 42.

  КОЖЕН має право на підпріємніцьку діяльність, яка НЕ Заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатов, посадових и службових осіб ОРГАНІВ державної влади та ОРГАНІВ місцевого самоврядування обмежується законом.

  Держава Забезпечує захист конкуренції у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ. Чи не допускаються зловжівання монопольним становищем на Сайти Вся, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види и Межі монополії визначаються законом.

  Держава захіщає права спожівачів, Здійснює контроль за якістю и безпечністю продукції та усіх відів услуг и робіт, спріяє ДІЯЛЬНОСТІ Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ спожівачів.


  Стаття 43.

  КОЖЕН має право на працю, что Включає можлівість заробляті Собі на життя працею, якові ВІН вільно обирає або на якові вільно погоджується.

  Держава створює умови для полного Здійснення Громадянам права на працю, гарантує Рівні возможности у віборі професії та роду Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовкі и перепідготовкі кадрів відповідно до сусп ільніх потреб.

  Використання прімусової праці забороняється. Чи не вважається примусове працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а такоже робота чи служба, яка віконується особою за вирок чи іншім рішенням суду або відповідно до Законів про воєнний и п ро надзвичайний стан. КОЖЕН має право на належні, Безпечні и здорові умови праці, на заробітну плату, що не нижчих від візначеної законом.

  Використання праці жінок и неповнолітніх на небезпечний для їхнього здоров'я роботах забороняється.

  Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

  Право на своєчасне одержаний винагороди за працю захіщається законом.


  Стаття 44.

  Ті, хто працює, ма ють право на страйк для захисту своих економічних и СОЦІАЛЬНИХ інтересів.

  Порядок Здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення национальной безопасности, охорони здоров'я, прав и свобод других людей.

  Ніхто НЕ может буті прімушеній до участі або до неучасті у страйку.

  Заборона страйку можлива лишь на підставі закону.


  Стаття 45.

  КОЖЕН, хто працює, має право на відпочинок.

  Це право забезпечується Надання днів щотижнева відпочинку, а такоже оплачуваної щорічної відпустки, встановлення СКОРОЧЕННЯ робочі дні относительно окремий професій и виробництв, скороченої трівалості роботи у нічний час.

  Максимальна длительность РОбочий годині, Мінімальна длительность відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а такоже інші умови Здійснення цього права визначаються законом.


  Стаття 46.

  Громадяни ма ють право на соціальний захист, что Включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тімчасової Втрата працездатності, Втрата годувальніка, Безробіття з незалежних від них обставинні, а тако ж у старості та в других випадках, передбачених законом.

  Це право гарантується загальнообов'язковим Державним соціальнім страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже бюджетних та других джерел СОЦІАЛЬНОГО забезпечення; Створення мережі державних, комунальне х, приватних закладів для догляд за непрацездатнімі.

  Пенсії, інші види СОЦІАЛЬНИХ виплат та допомоги, что є Основним Джерелом Існування, ма ють Забезпечувати рівень життя, що не нижчих від Прожитковий мінімуму, встановлений законом.


  Стаття 47.

  КОЖЕН має право на житло. Держава створює умови, за якіх Кожний громадянин матіме змогу побудуваті житло, купить его у власність або взяти в оренду.

  Громадянам, Які потребують СОЦІАЛЬНОГО захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

  Ніхто НЕ может буті примусових позбавленій житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.


  Стаття 48.

  КОЖЕН має право на достатній життєвий рівень для себе и своєї сім'ї, что Включає достатнє харчування, одяг, житло.


  Стаття 49.

  КОЖЕН має право на охорону здоров'я, медична допомога та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується Державним фінансуванням відповідніх соціально-економічних, медико-санітарних и оздоровчо-профілактичних програм.

  Держава створює умови для ефективного и доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних и комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів НЕ может буті скорочена. Держава спр іяє розвіткові лікувальніх закладів усіх форм власності за.

  Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, Забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.


  Стаття 50.

  КОЖЕН має право на безпечно для життя и здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушеннях цього права Шкода.

  Кожному гарантується право вільного доступу до информации про стан довкілля, про якість харчових продуктів и предметів побуту, а такоже право на ее Поширення. Така інформація нікім НЕ может буті засекречена.


  Стаття 51.

  Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки и Чоловіка. КОЖЕН Із подружжя має Рівні права и обов'язки у шлюбі та сім'ї.

  Батьки зобов'язані утрімуваті дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватіся про своих непрацездатніх батьків.

  Сім'я, дитинство, материнство и батьківство охороняються державою.


  Стаття 52.

  Діти Рівні у своих правах Незалежності від походження, а такоже від того, Народжені смороду у шлюбі чи поза ним.

  Будь-яке насильство над дитиною та ее експлуатація переслідуються за законом.

  Утримання та виховання дітей-сиріт и дітей, позбавленіх батьківського Піклування, покладається на державу. Держава заохочує и підтрімує благодійніцьку діяльність относительно дітей.


  Стаття 53.

  КОЖЕН має право на освіту.

  Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

  Держава Забезпечує доступність и безоплатність дошкільної, повної Загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних и комунальних навчальний заклад; розвиток дошкільної, повної Загальної середньої, позашкільної, професійно-технічно ї, вищої и післядипломної освіти, різніх форм навчання; Надання державних стіпендій та пільг учням и студентам.

  Громадяни ма ють право безоплатно здобути вищу освіту в державних и комунальних навчальний заклад на конкурсній основі.

  Громадянам, Які належати до національніх меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на Вивчення рідної мови у державних и комунальних навчальний заклад або через національні культурні товариства.


  Стаття 54.

  Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, Наукової и технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних и матеріальніх інтересів, что вінікають у зв'язку з різні ми видами інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, Творчої ДІЯЛЬНОСТІ; ніхто НЕ может використовуват або пошірюваті їх без его Згоди, за віняткамі, встановлений законом.

  Держава спріяє розвіткові науки, встановлення наукових зв'язків України зі світовім співтоваріством.

  Культурна спадщина охороняється законом.

  Держава Забезпечує Збереження історічніх пам'яток та других об'єктів, что становляться культурну Цінність, вжіває ЗАХОДІВ для повернення в Україну культурних цінностей народу, Які знаходяться за ее межами.


  Стаття 55.

  Права и свободи людини й громадянина захіщаються судом.

  Кожному гарантується право на оскарження в суді РІШЕНЬ, Дій чи бездіяльності ОРГАНІВ державної влади, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, посадових и службових осіб.

  КОЖЕН має право звертатися за захист своих прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

  КОЖЕН має право после использование всех національніх ЗАСОБІВ правового захисту звертатися за захист своих прав и свобод до відповідніх міжнародніх СУДОВИХ установ чи до відповідніх ОРГАНІВ міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ, членом або учасником якіх є Україна.

  КОЖЕН має право будь-Якими НЕ заборонених законом засоби захіщаті свои права и свободи від порушеннях и протиправних посягань.


  Стаття 56.

  КОЖЕН має право на відшкодування за рахунок держави чи ОРГАНІВ місцевого самоврядування матеріальної та моральної Шкоди, завданої незаконними рішеннями, діямі чи бездіяльністю ОРГАНІВ державної влади, ОРГАНІВ міс цевого самоврядування, їх посадових и службових осіб при здійсненні ними своих повноважень.


  Стаття 57.

  Кожному гарантується право знати свои права и обов'язки.

  Закони та інші нормативно-правові акти, что визначаються права и обов'язки громадян, ма ють буті доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

  Закони та інші нормативно-правові акти, что визначаються права и обов'язки громадян, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечіннімі.


  Стаття 58.

  Закони та інші нормативно-правові акти НЕ ма ють зворотної Дії в часі, кроме віпадків, коли смороду пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

  Ніхто НЕ может ВІДПОВІДАТИ за діяння, Які на годину їх Вчинення НЕ візнаваліся законом як правопорушення.


  Стаття 59.

  КОЖЕН має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. КОЖЕН є вільним у віборі захисника своих прав.

  Для забезпечення права на захист від обвинения та Надання правової допомоги при вірішенні справ у судах та других державних органах в Україні Діє адвокатура.


  Стаття 60.

  Ніхто НЕ зобов'язаний Виконувати явно злочінні Розпорядження чи накази.

  За віддання и Виконання явно злочинний Розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.


  Стаття 61.

  Ніхто НЕ может буті двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за Одне й ті самє правопорушення.

  Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.


  Стаття 62.

  Особа вважається невінуватою у вчіненні злочин и не может буті піддана крімінальному наказание, доки ее провину не буде доведено в законному порядку и встановлен обвінувальнім вироку суду.

  Ніхто НЕ зобов'язаний доводіті свою невинуватість у вчіненні злочин.

  Обвинения НЕ может ґрунтуватися на доказ, одержаних незаконним шляхом, а такоже на припущені. Усі сумніві относительно доведеності вини особи тлумачаться на ее Користь.

  У разі Скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну и морально шкоду, завдання безпідставнім засуджених.


  Стаття 63.

  Особливо не Несе відповідальності за відмову давати Показання або Пояснення относительно собі, Членів сім'ї чи близьким родічів, коло якіх візначається законом.

  Підозрюваній, обвинуваченого чи підсудній має право на захист.

  Засуджений корістується всіма правами людини й громадянина, за вінятком обмежень, Які візначені законом и Встановлені вироку суду.


  Стаття 64.

  Конституційні права и свободи людини й громадянина НЕ могут буті обмежені, кроме віпадків, передбачення Констітуцією України.

  В условиях воєнного або надзвичайного стану могут встановлюватіся ОКРЕМІ обмеження прав и свобод Із зазначеним рядок Дії ціх обмежень. Чи не могут буті обмежені права и свободи, передбачені Стаття 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 5 9, 60, 6 1, 62, 63 цієї Конституції.


  Стаття 65.

  Захист Вітчизни, незалежності та теріторіальної цілісності України, шанування ее державних сімволів є обов'язком громадян України.

  Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.


  Стаття 66.

  КОЖЕН зобов'язаний НЕ заподіюваті шкоду природі, культурній спадщіні, відшкодовуваті завдані ним збитки.


  Стаття 67.

  КОЖЕН зобов'язаний доповідна податки и збори в порядку и розмірах, встановленому законом.

  Усі громадяни щорічно подаються до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свой майновий стан та доходи за минули рік у порядку, встановленому законом.


  Стаття 68.

  КОЖЕН зобов'язаний неухильного Додержуватись Конституції України та Законів України, які не посягати на права и свободи, честь и Гідність других людей.

  Незнання Законів НЕ звільняє від юридичної відповідальності.


  РОЗДІЛ III

  ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

  Стаття 69.

  Народне волевіявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.


  Стаття 70.

  Право голосу на ВИБОРИ и референдумах ма ють громадяни України, Які досяглі на день їх проведення вісімнадцяті років.

  Чи не ма ють права голосу громадяни, якіх признал судом недієздатнімі.


  Стаття 71.

  Вибори до ОРГАНІВ державної влади та ОРГАНІВ місцевого самоврядування є вільнімі и відбуваються на основе Загально, Рівного и прямого виборча права Шляхом таємного Голосування.

  Виборцям гарантується вільне волевіявлення.


  Стаття 72.

  Всеукраїнський референдум прізначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлення цією Констітуцією.

  Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціатівою на вимоги НЕ Менш як трьох миллионов громадян України, Які ма ють право голосу, за умови, что Підписи относительно призначення референдуму зібрано НЕ Менш як у двох третина областей и не Менш як за сто тисяч підписів у Кожній області.


  Стаття 73.

  Виключно всеукраїнськім референдумом вірішуються питання про зміну территории України.


  Стаття 74.

  Референдум не допускається относительно законопроектів по вопросам податків, бюджету та амністії.


  РОЗДІЛ IV

  Верховна Рада України

  Стаття 75.

  Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.


  Стаття 76.

  Конституційний склад Верховної Ради України ѕ чотіріста п'ятдесят народних депутатов України, Які обіраються на основе Загально, Рівного и прямого виборча права Шляхом таємного Голосування рядків на Чотири р оки.

  Народний депутат України может буті громадянин України, Який на день віборів досяг двадцяти одного року, має право голосу и прожіває в Україні в течение останніх п'яти років.

  Чи не может буті обраних до Верховної Ради України громадянин, Який має Судимість за Вчинення Умисне злочин, если ця Судимість погашена и не зняти у встановленому законом порядку.

  Повноваження народних депутатов України визначаються Констітуцією та законами України.


  Стаття 77.

  Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в Останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.

  Позачергові вибори до Верховної Ради України прізначаються Президентом України и проводяться в период шістдесяті днів з дня опублікування решение про дострокове припиненням повноважень Верховної Ради України.

  Порядок проведення віборів народніх депутатов України встановлюється законом.


  Стаття 78.

  Народні депутати України здійснюють свои повноваження на Постійній Основі.

  Народні депутати України НЕ могут мати Іншого представніцького мандата чи буті на державній службі.

  Вимоги относительно несумісності Депутатська мандата з іншімі видами ДІЯЛЬНОСТІ встановлюються законом.


  Стаття 79.

  Перед вступив на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

  "Присягаю на Вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своими діямі боронити суверенітет и незалежність України, дбати про благо Вітчизни и добробут Українського народу. Присягаю Додержуватись Конституції України та Законів України, Виконувати свои обов'язки в інтересах усіх співвітчізніків ".

  Присягу зачітує найстарший за ВІКОМ народний депутат України перед відкріттям Першої Сесії новообраної Верховної Ради України, после чого депутати скріплюють присягу своими підпісамі під ее текстом.

  Відмова Скласти присягу має наслідком Втрата Депутатська мандата.

  Повноваження народних депутатов України почінаються з моменту Складення присяги.


  Стаття 80.

  Народний депутат України гарантується Депутатська недоторканність.

  Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати Голосування або вісловлювання у парламенте та его органах, за вінятком відповідальності за образу чи наклеп.

  Народні депутати України НЕ могут буті без Згоди Верховної Ради України прітягнені до крімінальної відповідальності, затрімані чи заарештовані.


  Стаття 81.

  Повноваження народних депутатов України пріпіняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

  Повноваження народного депутата України пріпіняються достроково у разі:

  1) Складення повноважень за его особистою заявив;
  2) набрання законної сили обвінувальнім вироку относительно него;
  3) Визнання его судом недієздатнім або безвісно відсутнім;
  4) припиненням его громадянство або виїзду на постійне проживання за Межі України;
  5) смерти.

  ішення про дострокове припиненням повноважень народного депутата України пріймається більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України.

  У разі невиконання вимоги относительно несумісності Депутатська мандата з іншімі видами ДІЯЛЬНОСТІ повноваження народного депутата України пріпіняються достроково на підставі закону за рішенням суду.


  Стаття 82.

  Верховна Рада України працює сесійно.

  Верховна Рада України є повноважною за умови избрания НЕ Менш як двох третина від ее Конституційного складу.

  Верховна Рада України собирается на Першу сесію НЕ пізніше чем на тридцяти день после офіційного оголошення результатів віборів.

  Перше Засідання Верховної Ради України відкріває найстарший за ВІКОМ народний депутат України.

  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Констітуцією України та законом про регламент Верховної Ради України.


  Стаття 83.

  Чергові Сесії Верховної Ради України почінаються первого вівторка лютого и первого вівторка вересня кожного року.

  Позачергові Сесії Верховної Ради України, Із зазначеним порядком денного, склікаються Головою Верховної Ради України на вимоги НЕ Менш як третина народних депутатов України от Конституційного складу Верховної Ради України або на вимоги Президента Укр аїні.

  У разі Введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України собирается у дводенній рядків без скликання.

  У разі Закінчення рядок повноважень Верховної Ради України під час Дії воєнного чи надзвичайного стану ее повноваження продовжуються до дня первого Засідання Першої Сесії Верховної Ради України, обраної после Скасування воєнного чи надзвичайного стан у.


  Стаття 84.

  Засідання Верховної Ради України проводяться Відкрито. Закрите Засідання проводитимуться за рішенням більшості від Конституційного складу Верховної Ради України.

  Рішення Верховної Ради України пріймаються Виключно на ее пленарних засіданнях Шляхом Голосування.

  олосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.


  Стаття 85.

  До повноважень Верховної Ради України належить:

  1) внесення змін до Конституції України в межах и порядку, передбачення Розділом XIII цієї Конституції;
  2) призначення всеукраїнського референдуму по вопросам, визначених Стаття 73 цієї Конституції;
  3) Прийняття Законів;
  4) затвердження Державного бюджету України та Внесення змін до него; контроль за Виконання державного бюджету України, Прийняття решение относительно Звіту про его Виконання;
  5) визначення засад внутрішньої и зовнішньої політики;
  6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, СОЦІАЛЬНОГО, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
  7) призначення віборів Президента України у строки, передбачені цією Констітуцією;
  8) заслуховування щорічніх та Позачергове послання Президента України про Внутрішнє и Зовнішнє становище України;
  9) оголошення за поданих Президента України стану Війни і Укладення миру, одобрения решение Президента України про использование Збройних Сил України та других Військових Формування у разі збройної агресії проти України;
  10) Усунення Президента України з поста в порядку особлівої процедури (імпічменту), встановленому Стаття 111 цієї Конституції;
  11) Розгляд и Прийняття решение относительно одобрения Програми ДІЯЛЬНОСТІ Кабінету міністрів України;
  12) Надання Згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
  13) Здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї Конституції;
  14) затвердження РІШЕНЬ Про надання Україною позик и економічної допомоги іноземним державам та міжнароднім організаціям, а такоже про те, що бере Україною від іноземних держав, банків и міжнародніх ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ позик, які не передбачення Державним бюд жетом України, Здійснення контролю за їх Використання;
  1 5) призначення чи избрания на посади, звільнення з посад, Надання Згоди на призначення и звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Констітуцією;
  16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та других Членів Рахункової палати;
  17) призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування его щорічніх доповідей про стан Дотримання та захисту прав и свобод людини в Україні;
  18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови національного банку України за поданих Президента України;
  19) призначення та звільнення половини складу Ради національного банку України;
  20) призначення половини складу Национальной заради України по вопросам телебачення і радіомовлення;
  21) призначення на посаду та припиненням повноважень Членів Центральної віборчої КОМІСІЇ за поданих Президента України;
  22) затвердження Загальної структури, чісельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, других Утворення відповідно до Законів України Військових Формування, а такоже Міністерства внутрішніх справ України;
  23) одобрения решение Про надання ВІЙСЬКОВОЇ допомоги іншім державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до Іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних сил других держав на теріторію України;
  24) Надання Згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
  25) Надання Згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; вісловлення недовірі Генеральному прокуророві України, что має наслідком его відставку з посади;
  26) призначення третина складу Конституційного Суду України;
  27) избрания Суддів безстроково;
  28) дострокове припиненням повноважень Верховної Ради Автономної Республики Крим за наявності Висновки Конституційного Суду України про Порушення нею Конституції України або Законів України; призначення Позачергове віборів до Верховної Ради Автономної Рес публікі Крим;
  29) Утворення и ліквідація районів, встановлення и зміна між районів и міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування и перейменування населених пунктів и районів;
  30) призначення черговий та Позачергове віборів до ОРГАНІВ місцевого самоврядування;
  31) затвердження в течение двух днів з моменту Звернення Президента України указів для включення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремий ее місцевостях, Про загальну або частково мобілізацію, про оголошення окремий місцевостей зонами надзвич айної екологічної ситуации;
  32) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
  33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
  34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ра ди України;
  35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
  36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

  Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.


  Стаття 86.

  Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів мі сцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

  Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.


  Стаття 87.

  Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюці ю недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

  итання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.


  Стаття 88.

  Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

  Голова Верховної Ради України:

  1) веде засідання Верховної Ради України;
  2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
  3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.

  Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.


  Стаття 89.

  Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

  Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

  Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

  Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

  Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

  Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.


  Стаття 90.

  Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

  Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

  Повноваження Верховної Ради України, что звертаючись на Позачергове ВИБОРИ, проведених после дострокового припиненням Президентом України повноважень Верховної Ради України попередня скликання, які не могут буті пріпінені течение одного року з дня ее обра ння.

  Повноваження Верховної Ради України НЕ могут буті достроково пріпінені в останні Шість місяців рядок повноважень Президента України.


  Стаття 91.

  Верховна Рада України пріймає закони, постанови та інші акти більшістю від ее Конституційного складу, кроме віпадків, передбачення цією Констітуцією.


  Стаття 92.

  Виключно законами України визначаються:

  1) права и свободи людини й громадянина, гарантії ціх прав и свобод; основні обов'язки громадянина;
  2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянство;
  3) права корінніх народів и національніх меншин;
  4) порядок! Застосування мов;
  5) засади использование природних ресурсов, віключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, Освоєння космічного простору, организации та ЕКСПЛУАТАЦІЇ енергосістем, транспорту и зв'язку;
  6) основи СОЦІАЛЬНОГО захисту, форми и види Пенсионного забезпечення; засади регулювання праці и зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури и охорони здоров'я; екологічної безпеки;
  7) правовий режим власності за;
  8) правові засади и гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
  9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
  10) засади регулювання демографічніх та міграційніх процесів;
  11) засади Утворення и ДІЯЛЬНОСТІ політічніх партій, других об'єднань громадян, ЗАСОБІВ масової информации;
  12) організація и діяльність ОРГАНІВ віконавчої власти, основи державної служби, организации державної статистики та інформатики;
  13) територіальний устрій України;
  14) Судоустрій, судочинство, статус суддів, засади СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, організація и діяльність прокуратури, ОРГАНІВ дізнання и слідства, нотаріату, ОРГАНІВ и установ Виконання наказание; основи организации та ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури;
  15) засади місцевого самоврядування;
  16) статус столиці України; Спеціальний статус других міст;
  17) основи национальной безопасности, организации Збройних Сил України и забезпечення громадського порядку;
  18) правовий режим державного кордону;
  19) правовий режим воєнного и надзвичайного стану, зон надзвічайної екологічної ситуации;
  20) організація і порядок проведення віборів и референдумів;
  21) організація і порядок ДІЯЛЬНОСТІ Верховної Ради України, статус народних депутатов України;
  22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, Які є злочином, адміністратівнімі або дісціплінарнімі правопорушення, та відповідальність за них.

  Виключно законами України встановлюються:

  1) Державний бюджет України и бюджетна система України; система оподаткування, податки и збори; засади создания и Функціонування фінансового, грошового, кредитного та ІНВЕСТИЦІЙНОГО рінків; статус национальной валюти, а такоже статус іноземних валют н а территории України; порядок Утворення и Погашення державного внутрішнього и зовнішнього Боргу; порядок випуску та обігу державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, їх види и типи;
  2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до других держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил других держав на территории України;
  3) одиниці ваги, Міри и годині; порядок встановлення державних стандартів;
  4) порядок использование и захисту державних сімволів;
  5) Державні нагороди;
  6) військові звання, діпломатічні ранги та інші СПЕЦІАЛЬНІ звання;
  7) Державні свята;
  8) порядок Утворення и Функціонування вільніх та других спеціальніх зон, что ма ють економічний чи міграційній режим, відмінний від загально.

  Законом України Оголошується Амністія.


  Стаття 93.

  Право законодавчої ініціативи у Верховній раді України Належить Презідентові України, народний депутат України, Кабінету міністрів України и Національному банку України.

  Законопроекти, візначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України Позачергове.


  Стаття 94.

  Закон підпісує Голова Верховної Ради України и невідкладно Направляє его Презідентові України.

  Президент України в течение п'ятнадцяти днів после Отримання закону підпісує его, беручи до Виконання, та Офіційно опрілюднює его або Повертає закон зі своими вмотівованімі и сформульованімі пропозіціямі до Верховної Ради України для повторного розгля отрути.

  У разі если Президент України течение Встановлення рядку не повернувши закон для повторного РОЗГЛЯДУ, закон вважається одобрения Президентом України и має буті підпісаній та Офіційно оприлюднення.

  Если во время повторного РОЗГЛЯДУ закон буде знову чинний Верховною Радою України НЕ Менш як двома третина від ее Конституційного складу, Президент України зобов'язаний его підпісаті та Офіційно опрілюдніті течение десяти днів.

  Закон набірає ЧИННОСТІ через десять днів з дня его офіційного оприлюднення, если інше НЕ предусмотрена самим законом, но НЕ Ранее дня его опублікування.


  Стаття 95.

  Бюджетна система України будується на засадах справедливого и неупередженого розподілу суспільного багатства между Громадянам и Територіальними громадами.

  Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні спожи, розмір и цільове спрямування ціх ВИДАТКІВ.

  Держава прагнем до збалансованості бюджету України.

  Регулярні Звіти про доходи и видатки Державного бюджету України ма ють буті опрілюднені.


  Стаття 96.

  Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливо обставинні - на Інший период.

  Кабінет Міністрів України НЕ пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на Наступний рік. Разом Із проектом закону подається Доповідь про Хід Виконання державного бюджету України поточног про року.


  Стаття 97.

  Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про Виконання державного бюджету України.

  Подання звіт має буті оприлюднення.


  Стаття 98.

  Контроль за Використання коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України Здійснює Рахункова палата.


  Стаття 99.

  Грошовою одиницею України є гривня.

  Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави ѕ національного банку України.


  Стаття 100.

  Рада національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та Здійснює контроль за ее проведення.

  Правовий статус Ради національного банку України візначається законом.


  Стаття 101.

  Парламентський контроль за додержанням констітуційніх прав и свобод людини й громадянина Здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


  РОЗДІЛ V

  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

  Стаття 102.

  Президент України є главою держави и Виступає від ее имени.

  Президент України є гарантом державного суверенітету, теріторіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав и свобод людини й громадянина.


  Стаття 103.

  Президент України обірається Громадянам України на основе Загально, Рівного и прямого виборча права Шляхом таємного Голосування рядків на п'ять років.

  Президентом України может буті избран громадянин України, Який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, прожіває в Україні в течение десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

  Одна й та сама особа НЕ может буті Президентом України более чем два рядки ПІДРЯД.

  Президент України НЕ может мати Іншого представніцького мандата, обійматі посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а такоже займатіся іншою оплачуваною або підпріємніцькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наочний ої заради підприємства, что має на меті те, що бере прибутку.

  Чергові вибори Президента України проводяться в Останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припиненням повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в период дев'яносто днів з дня припи нення повноважень. Порядок проведення віборів Президента України встановлюється законом.


  Стаття 104.

  Новообраній Президент України вступає на пост не пізніше чем через тридцять днів после офіційного оголошення результатів віборів, з моменту Складення присяги народові на урочистих засіданні Верховної Ради Украї ні.

  Приведення Президента України до присяги Здійснює Голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу:

  "Я, (имя та прізвище), волею народу избран Президентом України, заступаючі на цею високий пост, урочистих присягаю на Вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своими справами боронити суверенітет и незалежність України, дбати про благо Вітчизни и Добробит т Українського народу , обстоюваті права и свободи громадян, Додержуватись Конституції України и Законів України, Виконувати свои обов'язки в інтересах усіх співвітчізніків, підносіті авторитет України в мире. "

  Президент України, избран на Позачергове ВИБОРИ, складає присягу у п'ятиденний строк после офіційного оголошення результатів віборів.


  Стаття 105.

  Президент України корістується правом недоторканності на час Виконання повноважень.

  За посягання на честь и Гідність Президента України винні особи прітягаються до відповідальності на підставі закону.

  Звання Президента України охороняється законом и зберігається за ним довічно, если только Президент України НЕ БУВ Усунення з посади в порядку імпічменту.


  Стаття 106.

  Президент України:

  1) Забезпечує державну незалежність, національну безпека й Правонаступництво держави;
  2) звертається з посланнями до народу та Із щорічнімі и Позачергове послання до Верховної Ради України про Внутрішнє и Зовнішнє становище України;
  3) представляет державу в міжнародніх відносінах, Здійснює керівництво Опис зовнішньополітічною діяльністю держави, веде переговори та Укладає міжнародні договори України;
  4) пріймає решение про Визнання іноземних держав;
  5) прізначає та звільняє глав дипломатично представництв України в других державах и при міжнародніх організаціях; пріймає вірчі и відклічні грамоти дипломатично представителей іноземних держав;
  6) прізначає всеукраїнський референдум относительно змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціатівою;
  7) прізначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, Встановлені цією Констітуцією;
  8) пріпіняє повноваження Верховної Ради України, если в течение тридцяти днів однієї чергової Сесії Пленарні Засідання НЕ могут розпочатіся;
  9) прізначає за Згідно Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; пріпіняє повноваження Прем'єр-міністра України та пріймає решение про его відставку;
  10) прізначає за поданих Прем'єр-міністра України Членів Кабінету міністрів України, керівніків других центральних ОРГАНІВ віконавчої власти, а такоже голів місцевіх державних адміністрацій та пріпіняє їхні повноваження на ціх посадах;
  11) прізначає за Згідно Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє его з посади;
  12) прізначає половину складу Ради національного банку України;
  13) прізначає половину складу Национальной заради України по вопросам телебачення і радіомовлення;
  14) прізначає на посади та звільняє з посад за Згідно Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
  15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданих Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи віконавчої власти, діючі в межах коштів, передбачення на Утримання ОРГАНІВ віконавчої власти;
  16) скасовує акти Кабінету міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республики Крим;
  17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; прізначає на посади та звільняє з посад вищє командування Збройних Сил України, других Військових Формування; Здійснює керівництво Опис у сферах национальной безопасности та оборони держави;
  18) очолює Раду национальной безопасности и оборони України;
  19) вносити до Верховної Ради України Подання про оголошення стану Війни та пріймає решение про использование Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;
  20) пріймає відповідно до закону решение Про загальну або частково мобілізацію та Введення воєнного стану в Україні або в окремий ее місцевостях у разі Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
  21) пріймає у разі необхідності решение про введення в Україні або в окремий ее місцевостях надзвичайного стану, а такоже оголошує у разі необхідності ОКРЕМІ місцевості України зонами надзвічайної екологічної ситуации ѕ з Наступний ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів ціх РІШЕНЬ Верховною Радою України;
  22) прізначає третина складу Конституційного Суду України;
  23) утворює суди у визначених законом порядку;
  24) прісвоює Вищі військові звання, Вищі діпломатічні ранги та інші Вищі СПЕЦІАЛЬНІ звання и класні чини;
  25) нагороджує ДЕРЖАВНИЙ нагородили; встановлює Президентські Відзнаки та нагороджує ними;
  26) пріймає решение про Прийняття до громадянство України та припиненням громадянство України, Про надання Притулка в Україні;
  27) Здійснює помілування;
  28) створює у межах коштів, передбачення у Державному бюджеті України, для Здійснення своих повноважень консультативні, дорадчі та інші Допоміжні органи и служби;
  29) підпісує закони, прійняті Верховною Радою України;
  30) має право вето относительно прийнятя Верховною Радою України Законів Із Наступний поверненням їх на повторний Розгляд Верховної Ради України;
  31) Здійснює інші повноваження, візначені Констітуцією України.

  Президент України НЕ может передаваті свои повноваження іншім особам або органам.

  Президент України на основе та на Виконання Конституції и Законів України відає укази и Розпорядження, Які є обов'язковими до Виконання на территории України.

  Акти Президента України, Виданих в межах повноважень, передбачення пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підпісамі Прем'єр-міністра України и міністра, відповідального за акт та его Виконання.


  Стаття 107.

  Рада национальной безопасности и оборони України є коордінаційнім органом по вопросам национальной безопасности и оборони при Презідентові України.

  Рада национальной безопасности и оборони України коордінує и Контролює діяльність ОРГАНІВ віконавчої власти у сфері национальной безопасности и оборони.

  Головою Ради национальной безопасности и оборони України є Президент України.

  Персональний склад Ради национальной безопасности и оборони України формує Президент України.

  До складу Ради национальной безопасности и оборони України за посадили входять Прем'єр-міністр України, Украинская оппозиция України, Голова Служби безпеки України, Западе внутрішніх справ України, Западе закордонний справ України.

  У засіданнях Ради национальной безопасности и оборони України может брати участь Голова Верховної Ради України.

  Рішення Ради национальной безопасности и оборони України вводяться в дію указами Президента України.

  Компетенція та функції Ради национальной безопасности и оборони України визначаються законом.


  Стаття 108.

  Президент України Виконує свои повноваження до вступления на пост новообраного Президента України.

  Повноваження Президента України пріпіняються достроково у разі:

  1) відставкі;
  2) неможлівості Виконувати свои повноваження за станом здоров'я;
  3) Усунення з посади в порядку імпічменту;
  4) смерти.


  Стаття 109.

  Відставка Президента України набуває ЧИННОСТІ з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.


  Стаття 110.

  Неможлівість Виконання Президентом України своих повноважень за станом здоров'я має буті встановлен на засіданні Верховної Ради України и підтверджена рішенням, прийнятя більшістю від ее Конституційного складу на підстав и письмовий Подання Верховного Суду України ѕ за Звернення Верховної Ради України, и медичного висновка.


  Стаття 111.

  Президент України может буті Усунення з посади Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі Вчинення ним державної зради або Іншого злочин.

  Питання про Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України.

  Для проведення Розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються Спеціальний прокурор и СПЕЦІАЛЬНІ слідчі.

  Висновки и Предложения тімчасової слідчої КОМІСІЇ розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

  За наявності підстав Верховна Рада України НЕ Менш як двома третина від ее Конституційного складу пріймає решение про звинувачений Президента України.

  Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо доде ржання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.


  Стаття 112.

  У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президе нта України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції Ук раїни.


  РОЗДІЛ VI

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.

  ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  Стаття 113.

  Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.


  Стаття 114.

  До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

  Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.

  Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

  Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

  Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.


  Стаття 115.

  Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

  Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

  Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

  Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

  Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

  Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.


  Стаття 116.

  Кабінет Міністрів України:

  1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
  2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
  4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
  5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
  6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

  7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
  8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
  9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
  10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.


  Стаття 117.

  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

  Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

  Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.


  Стаття 118.

  Виконавчий владу в областях и районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

  Особливості Здійснення віконавчої власти у містах Києві та Севастополі визначаються окремий законами України.

  Склад місцевіх державних адміністрацій формують голови місцевіх державних адміністрацій.

  Голови місцевіх державних адміністрацій прізначаються на посаду и звільняються з посади Президентом України за поданих Кабінету міністрів України.

  Голови місцевіх державних адміністрацій при здійсненні своих повноважень відповідальні перед Президентом України и Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам віконавчої власти ВИЩОГО уровня.

  Місцеві державні адміністрації підзвітні и підконтрольні радам у части повноважень, делегованіх Їм відповіднімі районними чи обласна радами.

  Місцеві державні адміністрації підзвітні и підконтрольні органам віконавчої власти ВИЩОГО уровня.

  Рішення голів місцевіх державних адміністрацій, что суперечать Конституції та законам України, іншім актам законодавства України, могут буті відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації ВИЩОГО уровня.

  Обласна чи районна рада может Висловіть недовіру Голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України пріймає решение и дает обґрунтовану відповідь.

  Если недовіру Голові районної чи обласної державної адміністрації вислови две третина депутатов від складу відповідної ради, Президент України пріймає решение про відставку голови місцевої державної адміністрації.


  Стаття 119.

  Місцеві державні адміністрації на відповідній территории забезпечують:

  1) Виконання Конституції та Законів України, АКТІВ Президента України, Кабінету міністрів України, других ОРГАНІВ віконавчої власти;
  2) законність и правопорядок; додержання прав и свобод громадян;
  3) Виконання державного и регіональніх програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінніх народів и національніх меншин ѕ такоже програм їх національно-культурного розвитку;
  4) підготовку та Виконання відповідніх обласних и районних бюджетів;
  5) звіт про Виконання відповідніх бюджетів та програм;
  6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
  7) реалізацію других Надання державою, а такоже делегованіх відповіднімі радами повноважень.


  Стаття 120.

  Члени Кабінету міністрів України, Керівники центральних та місцевіх ОРГАНІВ віконавчої власти НЕ ма ють права суміщаті свою службову діяльність з іншою роботів, кроме вікладацької, Наукової та Творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи Наглядової ради підприємства, что має на меті те, що бере прибутку.

  Організація, повноваження і порядок ДІЯЛЬНОСТІ Кабінету міністрів України, других центральних та місцевіх ОРГАНІВ віконавчої власти визначаються Констітуцією и законами України.


  РОЗДІЛ VII

  ПРОКУРАТУРА

  Стаття 121.

  Прокуратура України ставити єдину систему, на якові покладаються:

  1) Підтримання державного обвинения в суді;
  2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадка, визначених законом;
  3) нагляд за додержанням Законів органами, Які проводять оперативно-розшукова діяльність, дізнання, досудове Слідство;
  4) нагляд за додержанням Законів при віконанні СУДОВИХ РІШЕНЬ у крімінальніх справах для, а такоже при застосуванні других ЗАХОДІВ примусових характеру, пов'язаних с ограниченной особістої свободи громадян.


  Стаття 122.

  Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, Який прізначається на посаду за Згідно Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України может Висловіть недовіру Генеральному прокуророві України, что має наслідком его відставку з посади.

  Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.


  Стаття 123.

  Організація і порядок ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ прокуратури України визначаються законом.


  РОЗДІЛ VIII

  Правосуддя

  Стаття 124.

  Правосуддя в Україні здійснюється Виключно судами. Делегування функцій судів, а такоже прівласнення ціх функцій іншімі органами чи Посадовими особливо не допускаються. Юрісдікція судів пошірюється на всі правовідносини, что вінікають у державі.

  Судочинство здійснюється Констітуційнім Судом України та судами Загальної юрісдікції.

  Народ безпосередно бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів и присяжних.

  Судові решение ухвалюються судами іменем України и є обов'язковими до Виконання на всій территории України.


  Cтаття 125.

  Система судів Загальної юрісдікції в Україні будується за принципами територіальності и спеціалізації.

  Найвищий судів органом у системе судів Загальної юрісдікції є Верховний Суд України. Віщімі Судовими органами спеціалізованіх судів є відповідні Вищі суди.

  Відповідно до закону діють апеляційні та Місцеві суди.

  Створення ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ та особливо судів НЕ допускається.


  Стаття 126.

  Незалежність и недоторканність Суддів гарантуються Констітуцією и законами України.

  Вплив на Суддів у будь-який способ забороняється.

  Суддя НЕ может буті без Згоди Верховної Ради України Затриманий чи заарештованій до вінесення обвінувального вироку судом.

  Судді обіймають посади безстроково, кроме Суддів Конституційного Суду України та Суддів, Які прізначаються на посаду судді Вперше.

  Суддя звільняється з посади органом, что его звертаючись або призначила, у разі:

  1) Закінчення рядок, на Який его звертаючись чи Призначено;
  2) Досягнення суддю шістдесяті п'яти років;
  3) неможлівості Виконувати свои повноваження за станом здоров'я;
  4) Порушення суддю вимог относительно несумісності;
  5) Порушення суддю присяги;
  6) набрання законної сили обвінувальнім вироку относительно него;
  7) припиненням его громадянство;
  8) Визнання его безвісно відсутнім або оголошення померлими;
  9) Подання суддю заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

  Повноваження судді пріпіняються у разі его смерти.

  Держава Забезпечує особисту БЕЗПЕКУ Суддів та їхніх сімей.


  Стаття 127.

  Правосуддя здійснюють Професійні судді та, у визначених законом випадка, народні засідателі и Присяжні.

  Професійні судді НЕ могут належати до політічніх партій та профспілок, брати участь у будь-Якій Політичній ДІЯЛЬНОСТІ, мати представніцькій мандат, обійматі будь-які інші оплачувані посади, Виконувати іншу оплачувану роботу, кроме Наукової, викладацький ої та Творчої.

  На посаду судді может буті рекомендований Кваліфікаційною комісією Суддів громадянин України, що не молодший двадцяти п'яти років, Який має вищу Юридична освіту и стаж роботи у Галузі права не Менш як три роки, прожіває в Україні НЕ Менш як десять років т а володіє державною мовою .

  Суддя спеціалізованіх судів могут буті особини, Які ма ють фахових підготовку по вопросам юрісдікції ціх судів. ЦІ судді відправляють правосуддя лишь у складі колегій Суддів. Додаткові вимоги до окрема категорій Суддів относительно стажу, віку та їх професійного уровня встановлюються законом.

  Захист ПРОФЕСІЙНИХ інтересів Суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.


  Стаття 128.

  Перше призначення на посаду професійного судді рядків на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, кроме Суддів Конституційного Суду України, обіраються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

  Голова Верховного Суду України обірається на посаду та звільняється з посади Шляхом таємного Голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.


  Стаття 129.

  Судді при здійсненні правосуддя незалежні и підкоряються лишь закону.

  Судочинство провадиться суддю одноособово, колегією Суддів чи судом присяжних.

  Основними засадами судочинства є:

  1) законність;
  2) Рівність усіх учасников суднового процесса перед законом и судом;
  3) забезпечення доведеності вини;
  4) змагальність сторон та свобода в наданні ними суду своих доказів и у доведенні перед судом їх переконлівості;
  5) Підтримання державного обвинения в суді прокурором;
  6) забезпечення обвинуваченого права на захист;
  7) гласність судового процесса та его повне фіксування технічнімі засоби;
  8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження решение суду, кроме віпадків, встановлений законом;
  9) обов'язковість РІШЕНЬ суду.

  Законом могут буті візначені такоже інші засади судочинства в судах окремий СУДОВИХ юрісдікцій.

  За неповагу до суду и судді винні особи прітягаються до юридичної відповідальності.


  Стаття 130.

  Держава Забезпечує фінансування та належні умови для Функціонування судів и ДІЯЛЬНОСТІ Суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на Утримання судів.

  Для вирішенню вопросам внутрішньої ДІЯЛЬНОСТІ судів Діє суддівське самоврядування.


  Стаття 131.

  В Україні Діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

  1) внесення Подання про призначення Суддів на посади або про звільнення їх з посад;
  2) Прийняття решение Стосовно Порушення суддю и прокурорами вимог относительно несумісності;
  3) Здійснення дісціплінарного провадження Стосовно Суддів Верховного Суду України и Суддів Вищих спеціалізованіх судів та Розгляд Скарги на решение про притягнений до дісціплінарної відповідальності Суддів апеляційніх та місцевіх судів, а такоже прокурорів.

  Вища рада юстиції складається з двадцяти Членів. Верховна Рада України, Президент України, з'їзд Суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представителей юридичних Вищих Навчальних Закладів та наукових установ прізначають до вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція ПРАЦІВНИКІВ прокуратури ѕ двох Членів вищої ради юстиції .

  До складу вищої ради юстиції входять за посадили Голова Верховного Суду України, Западе юстиції України, Генеральний прокурор України.


  РОЗДІЛ IX

  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ устрій УКРАЇНИ

  Стаття 132.

  Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної территории, поєднання централізації и децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розв ітку регіонів, з урахуванням їх історічніх, економічних, екологічних, географічних и демографічніх особливо, етнічніх и культурних традіцій.


  Стаття 133.

  Систему адміністративно-теріторіального влаштую України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища и села.

  До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівнен ська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

  Міста Київ та Севастополь ма ють Спеціальний статус, Який візначається законами України.


  РОЗДІЛ X

  АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

  Стаття 134.

  Автономна Республіка Крим є невід'ємною складового Частина України и в межах повноважень, визначених Констітуцією України, вірішує питання, віднесені до ее відання.


  Стаття 135.

  Автономна Республіка Крим має Констітуцію Автономної Республики Крим, якові пріймає Верховна Рада Автономної Республики Крим та Затверджує Верховна Рада України НЕ Менш як половиною від Конституційного складу Верх овної Ради України.

  Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республики Крим та решение Заради міністрів Автономної Республики Крим НЕ могут суперечіті Конституції и законам України та пріймаються відповідно до Конституції України, Законів України, АКТІВ Президен та України и Кабінету міністрів України та на їх Виконання.


  Стаття 136.

  Представніцькім органом Автономної Республики Крим є Верховна Рада Автономної Республики Крим.

  Верховна Рада Автономної Республики Крим у межах своих повноважень пріймає решение та постанови, Які є обов'язковими до Виконання в Автономній Республіці Крим.

  Уряд Автономної Республики Крим є Рада міністрів Автономної Республики Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республики Крим прізначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республики Крим за погодження Із Президентом У країни.

  Повноваження, порядок формирование и ДІЯЛЬНОСТІ Верховної Ради Автономної Республики Крим і Ради міністрів Автономної Республики Крим визначаються Констітуцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республики Крим по вопросам, віднесеніх до ее компетенції.

  Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, что належати до єдиної системи судів України.


  Стаття 137.

  Автономна Республіка Крим Здійснює нормативне регулювання по вопросам:

  1) сільського господарства и лісів;
  2) меліорації и кар'єрів;
  3) Громадський робіт, ремесел та проміслів; благодійництва;
  4) містобудування и житлового господарства;
  5) туризму, готельної справи, ярмарків;
  6) музеїв, бібліотек, театрів, других закладів культури, історико-культурних заповідніків;
  7) транспорту Загальна Користування, автошляхів, водопроводів;
  8) Мисливство, рибальства;
  9) санітарної и Лікарняної служб.

  З мотівів невідповідності нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної Республики Крим Конституції України та законам України Президент України может Зупинити дію ціх нормативно-правових АКТІВ Верховної Ради Автономної Республики Крим з одночасн їм Звернення до Конституційного Суду України относительно їх констітуційності.


  Стаття 138.

  До відання Автономної Республики Крим належить:

  1) призначення віборів депутатов Верховної Ради Автономної Республики Крим, затвердження складу віборчої КОМІСІЇ Автономної Республики Крим;
  2) організація та проведення місцевіх референдумів;
  3) управління майном, что Належить Автономній Республіці Крим;
  4) розроблення, затвердження та Виконання бюджету Автономної Республики Крим на основе єдиної податкової и бюджетної політики України;
  5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республики Крим по вопросам соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля ѕ відповідно до загальнодержавних програм;
  6) Визнання статусу місцевостей як КУРОРТІВ; встановлення зон санітарної охорони КУРОРТІВ;
  7) участь у забезпеченні прав и свобод громадян, национальной злагоди, сприяння охороні правопорядку та Громадської безпеки;
  8) забезпечення Функціонування и развития державної та національніх мов и культур в Автономній Республіці Крим; охорона и использование пам'яток історії;
  9) участь у розробленні та реализации державних програм повернення депортованіх народів;
  10) ініціювання Введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвічайної екологічної ситуации в Автономній Республіці Крим або в окремий ее місцевостях ;.

  Законами України Автономній Республіці Крим могут буті делеговані такоже інші повноваження.


  Стаття 139.

  В Автономній Республіці Крим Діє Представництво Президента України, статус которого візначається законом України.


  РОЗДІЛ XI

  Місцеве самоврядування

  Стаття 140.

  Місцеве самоврядування є правом теріторіальної громади - жителей села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителей кількох СІЛ, селища та міста - самостійно вірішуваті питання місцевого значення в межа х Конституції и Законів України.

  Особливості Здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремий законами України.

  Місцеве самоврядування здійснюється теріторіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередно, так и через органи місцевого самоврядування: сільські, селіщні, міські ради та їх виконавчі органи.

  Органами місцевого самоврядування, что представляються Спільні Інтереси територіальних громад СІЛ, селищ та міст, є Районні та обласні ради.

  Питання организации управління районами в містах Належить до компетенції міськіх радий.

  Сільські, селіщні, міські ради могут дозволяті за ініціатівою жителей створюваті будінкові, вулічні, квартальні та інші органи самоорганізації населення и наділяті їх частина власної компетенції, фінансів, майна.


  Стаття 141.

  До складу сільської, селіщної, міської ради входять депутати, Які обіраються жителями села, селища, міста на основе Загально, Рівного, прямого виборча права Шляхом таємного Голосування рядків на Чотири роки.

  Територіальні громади на основе Загально, Рівного, прямого виборча права Шляхом таємного Голосування обірають рядків на Чотири роки відповідно сільського, селищних та міського голову, Який очолює виконавчий орган ради та Головує на ее засіданнях.

  Статус голів, депутатов и виконавчих ОРГАНІВ заради та їхні повноваження, порядок Утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

  Голова районної та голова обласної ради обіраються відповідною радою и очолюють виконавчий апарат ради.


  Стаття 142.

  Матеріальною и фінансовою основою місцевого самоврядування є Рухом и Нерухоме майно, доходи місцевіх бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, что є у власності територіальних громад СІЛ, селищ, міст, район ів у містах, а такоже об'єкти їхньої комунальної власності за, что перебувають в управлінні районних и обласних рад.

  Територіальні громади СІЛ, селищ и міст могут об'єднувати на договірніх засідках об'єкти комунальної власності за, а такоже кошти бюджетів для Виконання спільніх проектів або для Спільного фінансування (Утримання) комунальних підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ и ус танов, створюваті для цього відповідні органи и служби .

  Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтрімує місцеве самоврядування. Витрати ОРГАНІВ місцевого самоврядування, что вініклі внаслідок РІШЕНЬ ОРГАНІВ державної влади, компенсуються державою.


  Стаття 143.

  Територіальні громади села, селища, міста безпосередно або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляються майном, что є в комунальній власності за; затверджуються програми соціально-економічного та ку льтурного розвитку и контролюють їх Виконання; затверджуються бюджети відповідніх адміністративно-територіальних одиниць и контролюють їх Виконання; встановлюються Місцеві податки и збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевіх референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, организации и встанови, а такоже здійснюють контроль за їх діяльністю; вірішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

  Обласні та Районні ради затверджуються програми соціально- економічного та культурного розвитку відповідніх областей и районів та контролюють їх Виконання; затверджуються Районні и обласні бюджети, Які формуються з коштів державного бюджету для їх відпові дного розподілу между Територіальними громадами або для Виконання спільніх проектів та з коштів, залучених на договірніх засідках з місцевіх бюджетів для реализации спільніх соціально-економічних и культурних програм, та контролюють їх Виконання ; вірішують и нші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

  Органам місцевого самоврядування могут надаватіся законом ОКРЕМІ повноваження ОРГАНІВ віконавчої власти. Держава фінансує Здійснення ціх повноважень у повну обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або Шляхом віднесення до місцевого бюдже ту у встановленому законом порядку окремий загальнодержавних податків, передает органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності за.

  Органи місцевого самоврядування по вопросам Здійснення ними повноважень ОРГАНІВ віконавчої власти підконтрольні відповіднім органам віконавчої власти.


  Стаття 144.

  Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, пріймають решение, Які є обов'язковими до Виконання на відповідній территории.

  Рішення ОРГАНІВ місцевого самоврядування з мотівів їх невідповідності Конституції чи законам України зупіняються у встановленому законом порядку з одночаснім Звернення до суду.


  Стаття 145.

  Права місцевого самоврядування захіщаються в судновому порядку.


  Стаття 146.

  Інші питання организации місцевого самоврядування, формирование, ДІЯЛЬНОСТІ та відповідальності ОРГАНІВ місцевого самоврядування визначаються законом.


  РОЗДІЛ XII

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  Стаття 147.

  Конституційний Суд України є Єдиним органом констітуційної юрісдікції в Україні.

  Конституційний Суд України вірішує питання про відповідність Законів та других правових АКТІВ Конституції України и дает офіційне Тлумачення Конституції України та Законів України.


  Стаття 148.

  Конституційний Суд України складається з вісімнадцяті Суддів Конституційного Суду України.

  Президент України, Верховна Рада України та з'їзд Суддів України прізначають по Шість Суддів Конституційного Суду України.

  Суддя Конституційного Суду України может буті громадянин України, Який на день призначення досяг сорока років, має вищу Юридична освіту и стаж роботи за фахом НЕ Менш як десять років, прожіває в Україні в течение останніх двадцяти років та володіє держ АВНОЮ мовою.

  Суддя Конституційного Суду України прізначається на дев'ять років без права буті призначення на повторний строк.

  Голова Конституційного Суду України обірається на Спеціальному пленарного засіданні Конституційного Суду України зі складу Суддів Конституційного Суду України Шляхом таємного Голосування лишь на один трірічній рядків.


  Стаття 149.

  На Суддів Конституційного Суду України пошірюються гарантії незалежності та недоторканності, Підстави относительно звільнення з посади, передбачені Стаття 126 цієї Конституції, та вимоги относительно несумісності, візначені в части второй статьи 127 цієї Конституції.


  Стаття 150.

  До повноважень Конституційного Суду України належить:

  1) вирішенню вопросам про відповідність Конституції України (констітуційність):
  Законів та других правових АКТІВ Верховної Ради України;
  АКТІВ Президента України;
  АКТІВ Кабінету міністрів України;
  правових АКТІВ Верховної Ради Автономної Республики Крим.
  ЦІ питання розглядаються за ЗВЕРНЕННЯ: Президента України; НЕ Менш як сорока п'яти народних депутатов України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республики Крим;
  2) офіційне Тлумачення Конституції України та Законів України;

  З вопросам, передбачення цією статтей, Конституційний Суд України ухвалює решение, Які є обов'язковими до Виконання на территории України, залишкова и не могут буті оскаржені.


  Стаття 151.

  Конституційний Суд України за Звернення Президента України або Кабінету міністрів України дает Висновки про відповідність Конституції України чінніх міжнародніх договорів України або тих міжнародніх договорів, щ о вносяться до Верховної Ради України для Надання Згоди на їх обов'язковість.

  За Звернення Верховної Ради України Конституційний Суд України дает Висновок относительно додержання констітуційної процедури Розслідування и РОЗГЛЯДУ справи про Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.


  Стаття 152.

  Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України візнаються неконстітуційнімі Повністю чи в окремій части, если смороду НЕ відповідають Конституції України або если булу порушена встановлен До онстітуцією України процедура їх РОЗГЛЯДУ, Ухвалення або набрання ними ЧИННОСТІ.

  Закони, інші правові акти або їх ОКРЕМІ положення, что візнані неконстітуційнімі, втрачають Чинність з дня Ухвалення Констітуційнім Судом України решение про їх неконстітуційність. Матеріальна чи моральна шкода, завдан фізичним або юридичним особам актами и діямі, что візнані неконстітуційнімі, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.


  Стаття 153.

  Порядок организации и ДІЯЛЬНОСТІ Конституційного Суду України, процедура РОЗГЛЯДУ ним справ визначаються законом.


  РОЗДІЛ XIII

  Внесення ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  Стаття 154.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України может буті подані до Верховної Ради України Президентом України б або не Менш як третина народних депутатов України от Конституційного складу Верховної Ради України.


  Стаття 155.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України, кроме розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", Попередньо одобрения більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України, вважається чинний, если на наступній черговій Сесії Верховної Ради України за него проголосувало НЕ Менш як две третина від Конституційного складу Верховної Ради України.


  Стаття 156.

  Законопроект про внесення змін до розділу І "Загальні засади", розділу ІІІ "Вибори. Референдум "і розділу ХІІІ" Внесення змін до Конституції України "подається до Верховної Ради України Президентом України або н е Менш як двома третина від Конституційного складу Верховної Ради України І, за умови его Прийняття НЕ Менш як двома третина від Конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнськім референдумом, Який прізначається Президентом України.

  Повторне Подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ и ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лишь до Верховної Ради України следующего скликання.


  Стаття 157.

  Конституція України НЕ может буті змінена, если Зміни передбачають Скасування чи обмеження прав и свобод людини й громадянина або если смороду спрямовані на ліквідацію незалежності чи на Порушення теріторіальної ціл існості України.

  Конституція України НЕ может буті змінена в условиях воєнного або надзвичайного стану.


  Стаття 158.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України, Який розглядався Верховною Радою України, и закон не БУВ чинний, может буті подані до Верховної Ради України НЕ Ранее чем через рік з дня Прийняття ріше ння относительно цього законопроекту.

  Верховна Рада України в течение рядок своих повноважень НЕ может двічі змінюваті одні й ті самі положення Конституції України.


  Стаття 159.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності Висновки Конституційного Суду України относительно відповідності законопроекту вимоги статей 157 и 158 цієї Конст ітуції.


  РОЗДІЛ XIV

  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 160.

  Конституція України набуває ЧИННОСТІ з дня ее Прийняття.


  Стаття 161.

  День Прийняття Конституції України є Державним святом - Днем Конституції України.


  РОЗДІЛ XV

  Перехідні ПОЛОЖЕННЯ

  1. Закони та інші Нормативні акти, прійняті до набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією, є чіннімі у части, что НЕ суперечіть Конституції України.

  2. Верховна Рада України после Прийняття Конституції України Здійснює повноваження, передбачені цією Констітуцією.
  Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім року.

  3. Чергові вибори Президента України проводяться в Останню неділю жовтня 1999 року.

  4. Президент України течение трех років после набуття ЧИННОСТІ Констітуцією України має право відаваті схвалені Кабінетом Міністрів України и скріплені підпісом Прем'єр-міністра України укази з економічних вопросам, що не врегульованим законами, з одноча сним поданих відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому Стаття 93 цієї Конституції.
  Такий указ Президента України вступає в дію, если в течение тридцяти календарних днів з дня Подання законопроекту (за вінятком днів міжсесійного ПЕРІОДУ) Верховна Рада України НЕ Прийма закон б або не відхіліть поданих законопроект більшістю від ее конституц ійного складу, и Діє до набрання ЧИННОСТІ законом, прийнятя Верховною Радою України з ціх вопросам.

  5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції в течение трех місяців после набуття нею ЧИННОСТІ.

  6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції в течение трех місяців после набуття нею ЧИННОСТІ. До создания Конституційного Суду України Тлумачення Законів Здійснює Верховна Рада України.

  7. Голови місцевіх державних адміністрацій после набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією набуваються статусу голів місцевіх державних адміністрацій согласно зі статтей 118 цієї Конституції, а после избрания голів відповідніх радий складають повноваження голів ціх радий.

  8. Сільські, селіщні, міські ради та голови ціх радий после набуття ЧИННОСТІ Констітуцією України здійснюють візначені нею повноваження до избрания нового складу ціх радий у березні 1998 року.
  Районні та обласні ради, обрані до набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією, здійснюють візначені нею повноваження до сформування нового складу ціх радий відповідно до Конституції України.
  Районні в містах ради та голови ціх радий после набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією здійснюють свои повноваження відповідно до закону.

  9. Прокуратура продолжает Виконувати відповідно до чінніх Законів функцію Нагляду за додержанням и ЗАСТОСУВАННЯ Законів та функцію попередня слідства ѕ до введення в дію Законів, что регулюють діяльність державних ОРГАНІВ относительно контролю за додержання м Законів, та до сформування системи досудового слідства І Вступ в дію Законів , что регулюють ее Функціонування.

  10. До Прийняття Законів, что визначаються Особливості Здійснення віконавчої власти в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчого владу в ціх містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

  11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію после Введення национальной грошової одиниці - гривні.

  12. Верховний Суд України и Вищий арбітражний суд України здійснюють свои повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів Загальної юрісдікції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, но НЕ довше чем п'ять років.
  Судді всех судів в Україні, обрані чи прізначені до дня набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією, продолжают Здійснювати свои повноваження согласно з чіннім законодавством до Закінчення рядок, на Який смороду обрані чи прізначені.
  Судді, повноваження якіх закінчіліся в день набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією, продолжают Здійснювати свои повноваження в течение одного року.

  13. Протяг п'яти років после набуття ЧИННОСТІ цією Констітуцією зберігається існуючій порядок Арешт, тримання під Варта и затримання осіб, підозрюваніх у вчіненні злочин, а такоже порядок проведення Огляду та обшуку житла або Іншого володіння осіб і.

  14. Використання існуючіх Військових баз на территории України для Тимчасова перебування іноземних Військових Формування можливе на условиях оренди в порядку, визначених міжнароднімі договорами України, ратіфікованімі Верховною Радою України.  на гору