Чорнобиль: ч.4. ПРИЧИНИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС.

Інформація про аварію на Чорнобильській АЕС та її наслідки, підготовлена ​​для МАГАТЕ Доповідь №1 (INSAG-1)


З Про Д Е Р Ж А Н І Е
флешка
0. Введення
1. Опис Чорнобильської АЕС з реакторами РБМК-1000.
2. Хронологія розвитку аварії.
3. Аналіз процесу розвитку аварії на математичній моделі.
4. Причини аварії.
5. Запобігання розвитку аварії і зменшення її наслідків.
6. Контроль за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища і здоров'ям населення.
7. Рекомендації щодо підвищення безпеки ядерної енергетики.

4. ПРИЧИНИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Як показав наведений вище аналіз, аварія на четвертому блоці ЧАЕС відноситься до класу аварій, пов'язаних з введенням надлишкової реактивності. Конструкція реакторної установки передбачала захист від подібного типу аварій з урахуванням фізичних особливостей реактора, включаючи позитивний паровий коефіцієнт реактивності.

До числа технічних засобів захисту відносяться СУЗ по перевищенню потужності і зменшення періоду розгону, блокування і захисту по несправностей або перемикань обладнання і систем енергоблоку, а також САОР.

Крім технічних засобів захисту передбачалися також строгі правила і порядок ведення технологічного процесу на АЕС, які визначаються регламентом експлуатації енергоблоку. До числа найбільш важливих правил відносяться вимоги про неприпустимість зниження оперативного запасу реактивності нижче 30 стрижнів.

У процесі підготовки і проведення випробувань ТГ в режимі вибігу з навантаженням власних потреб блоку персонал відключив ряд технічних засобів захисту і порушив найважливіші положення регламенту експлуатації в частині безпечного ведення технологічного процесу (табл. 1).


Таблиця 1.
Найбільш небезпечні порушення режиму експлуатації, вчинені персоналом четвертого блоку ЧАЕС.

Основним мотивом поведінки персоналу було прагнення швидше закінчити випробування. Порушення встановленого порядку при підготовці і проведенні випробувань, порушення самої програми випробувань, недбалість в управлінні реакторною установкою свідчать про
недостатнє розуміння персоналом особливостей протікання технологічних процесів у ядерному реакторі і про втрату ним почуття небезпеки.

Розробники реакторної установки не передбачили створення захисних систем безпеки, здатних запобігти аварії при мав місце наборі навмисних відключень технічних засобів захисту і порушень регламенту експлуатації, оскільки вважали таке сполучення подій неможливим.

Таким чином, першопричиною аварії стало вкрай малоймовірне поєднання порушень порядку і режиму експлуатації, допущених персоналом енергоблоку.

Катастрофічні розміри аварія набула в зв'язку з тим, що реактор був приведений персоналом в таке нерегламентними стан, в якому істотно посилився вплив позитивного коефіцієнта реактивності на зростання потужності.