This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Робота з текстом

Робота з текстом

Так як всі браузери не передбачені для введення і редагуванні інформації, то нам з Вами знадобиться для освоєння цієї теми будь-якої HTML-редактор або просто Notepad (Блокнот). Якщо Ви вибрали другий варіант, то спочатку введіть в нього такі ключові слова в такій послідовності: <html> <head> </ head> <body> </ body> </ html>. Це вказує на те, що буде створюватися HTML-документ. Всередині контейнера <body> </ body> відбуватимуться основні події по розмітки сторінки і роботою з текстом в тому числі. Прагнемо туди.

Для роботи з текстом в мові HTML передбачена велика кількість тегів які ділиться за способом форматування на дві групи. До першої відноситься теги призначені для форматування абзацу (фрагмент тексту), а до другої-будь-якого окремого символу з тексту. Почнемо по порядку.

Теги для форматування абзаців.

Основним з них є тег <P> (c анг. Paragraph - абзац). Введіть в блокнот куди потрібно: <P> Browse Window </ P>, потім "збережіть як" в файл з розширенням .html і відкрийте в браузері. Ви побачите Browse Window. Теж саме повторите з тегами <FONT>, <BASEFONT>, <SPAN>, і <DIV> (ПРИМ. Вони також відносяться до цієї групи), але запишіть їх у стовпець і знайдіть відмінності в проміжках між абзацами. Надалі це стане в нагоді при виборі між ними.

Тепер попрацюємо над видозміною шрифту. Для того, щоб вибрати шрифт застосовуємо атрибут FACE до вищевказаних тегам, в значенні ставимо його назву (Arial, Tahoma і т.д) або слово serif - із зарубками; san_serif - без зарубок; cursive - курсивний; monospace - моно

Приклад: <SPAN FACE = "Tahoma, Arial, san_serif">.

Тут в значення описані кілька шрифтів не дарма. Якщо у кінцевого користувача не буде в операційній системі шрифту "Tahoma", то у нього на моніторі з'явиться "Arial" і т.д.

Потренуйтеся на своєму ПК з атрибутами SIZE (розмір шрифту) і COLOR (колір).

Теги <U> і <STRIKE> підкреслюють і перекреслюють текст відповідно.

Тег <PRE> призначений для вставки на сторінку готових HTML-документів, надаючи на неї окремий абзац. Це можуть бути різні таблиці, бланки, шаблони і т.п.

Теги для формування символів

  • <I> і <EM> - задають символам курсивне написання. Атрибутів не мають.
  • <B> і <STRONG> - задають символам напівжирне написання. Атрибутів не мають.

Про все вище викладене можна сказати, що воно носить загальнопізнавальну характер для повного розуміння структури мови HTML. Насправді на практиці застосовуються HTML-редактори з вбудованими засобами форматування тексту і каскадні листи стилів. Але ми настійно рекомендуємо Вам вивчити ці теги, тому як без цих знань Ви не зможете вручну підправляти код сторінки.

побудова списків

Списки на Web-сторінках застосовуються досить часто для перерахування чого-небудь. Вони діляться на три категорії. Наводимо їх перелік з візуальними прикладами:

  1. Нумеровані списки (Ordered List). Тег має позначення <OL> і поміщає в собі нумератори елементів списку, які укладені в контейнер <LI>. Наведемо приклад: <OL> <LI> елемент1 <LI> елемент2 ... <LI> елемент n </ OL>. Зверніть увагу, що тег <LI> не закривається. Тег <OL> має атрибут TYPE c значеннями: 1 -арабскіе цифри, A -пропісние латинські букви, а -строчние латинські букви, I -пропісние римські цифри, i -строчние римські цифри.
  • Маркери (Unordered List). Тег має позначення <UL> і за принципами побудові в HTML-коді однаковий з попереднім з різницею в значеннях атрибуту TYPE. Тут мають місце наступні значення: square -квадрат, circle -Окружні і disk -закрашенний диск.
Списки-олределенія
Складається з заголовка і змісту у вигляді переліку цього заголовка.
Позначення тега - <DL> (Definition List).
Вкладені теги для тега <DL>
<DT> - складає заголовок.
<DD> -становить опис для заголовка.
Примітка
Теги <DT> і <DD> не потребують закриванні.
Теги <DT> і <DD> не мають атрибутів.
завдання:
Знайдіть в HTML-коді цій сторінці порядок складання списків.
Скористаєтеся як прикладом і потренуйтеся на своєму комп'ютері.

Кодування сторінок

Якщо Ви достатній час проводили за комп'ютером, то Вам доводилося стикатися з таким явищем, коли моніторі виводився текст у вигляді незрозумілих символів. Це проблнма кодування. Весь фокус у тому, що символи в різних мовах (рос., Анг. І т.д.) мають різний поєднання і кількість бітів, які прийнято називати "кодуваннями тексту". Проблема кодування вирішується пупем зміни крдіровкі. Даний спосіб побудова тексту в машинному коді мають місце і в Інтернеті. Щоб відвідувачі Вашого сайту не побачили замість російських букв - "аббракодабра"; і їм не довелося "колупатися" в настройках браузера - вирішіть цю проблему вставивши в контейнер <HEAD> (див. вище) потрібне кодування. У Windows російську мову підтримують наступні кодування: Windows-1251, UTF-8, ISO-8859-5, KOI-8R, а російська кодування сторінки буде виглядати наступним чином:

<meta http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = windows-1251">

Примітка:
Значення атрибутів CONTENT і CHARSET заносяться в одні лапки
Для повної сумісності російської мови на різних ОС використовуйте Windows-1251.