This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Основні поняття

Основні поняття

HTML (Hyper Text Markup Languare) дослівно на російську мову перекладається як мову розмітки гіпертексту. Дана мова є основною мовою програмування при створенні Web-сторінок і застосовується для розміщення різних елементів сторінки (тесту, графіки, таблиць тощо) за допомогою певних команд. За своїй простоті і легкості у вивченні він стоїть окремим стовпом перед іншими мовами програмування. Зрозуміти і засвоїти його може навіть школяр, який не знає основ інформатики, т.к спочатку він замислювався для широкого кола користувачів ПК. HTML своіт За допомогою нього можна створити нескладні сайти без елементів просунутої інтерактивності. Мова HTML читається тільки браузерами і графічними HTML-редакторами (спеціальними програмами для складання сторінок Web у візуальному режимі).

Команди мови HTML називаються тегами. Повний набір таких команд в межах всієї сторінки прийнято називати HTML-кодом. Назва будь-якого тега складається з однієї або декількох букв укладених в кутові дужки (<>). Набір цих букв невипадковий, їм відповідають слова, скорочення слів і абревіатура слів англійського походження. Зроблено це для легкого визначення призначення тега. Наприклад слово table (таблиця) в тезі <table> дає команду на побудову таблиці, тег <a> (перша буква анг. Address - адреса) створить посилання, абревіатура OL (від анг. Ordered List - впорядкований список) в тезі <OL> вкаже на створення відповідного списку. Теги діляться на відкривають <tag>, які вказують на початок будь-якого дії на сторінці і закривають </ tag>, який покаже місце на сторінці, де завершить дію <tag>. Як бачите символ "/" позначає "закривання".

У HTML-коді тег в основному показує тільки спосіб зміни того чи іншого елемента сторінки. Всі параметри форматування об'єктів несе в собі атрибут зі своїм значенням. Атрибут вказує тегу характеристики форматування елемента (це може бути і вирівнювання - ALIGN, зміна кольору Сolor та ін. Повний список тут >>>), а значення - потрібний параметр для атрибута вказує в числовому вираженні або у вигляді конкретних і зрозумілих англійських слів (напр . left-вліво, top-верх і т.д). Атрибути тега в коді сторінки пишуться через "пробіл" в одних кутових дужках з ним, а значення атрибута укладені в лапки і розділені між собою знаком рівності. Наведемо з усього вищесказаного приклад:

<TABLE width = "800" height = "100%" border = "1" align = "left" bordercolor = "red"> елементи таблиці </ TABLE>

де <TABLE> і </ TABLE> - відкриває і закриває тег з зрозумілим призначенням; width, height, border, align, bordercolor - його атрибути, зміст яких можна легко зрозуміти взявши англо-російський словник, а решта є значеннями атрибутів.

Атрибути можуть вказуватися не все, а тільки в міру необхідності. При частому повторенні одних і тих же параметрів елементів на Web-сторінці доцільніше використовувати каскадні листи стилів.

Атрибут кольору тут варто особливо підкреслити. У його значенні майже завжди використовується дуже зрозуміла модель RGB (червоний / зелений / синій). У ній основні вказані кольори змішуються двома способами:

  1. У процентному змісті кожного з них від 00 до 99 (в коді пишеться разом). Приклад: bordercolor = "# 003366", де 0% - R, 33% - G і 66% - B.
  2. У шістнадцятковій системі числення, де вказуються десять цифр то 0 до 9 і шість букв A, B, C, D, E, F (код пишеться разом). Приклад: bordercolor = "# 00C3D6".

Зверніть увагу на те, що перед кожним значенням ставиться символ "#".

Атрибут "align" один з найпоширеніших і найважливіших атрибутів в мові HTML. Він задає положення об'єкта до іншого елементу або сторінки в цілому методом вирівнювання між собою.

Ширина і висота елемента вказується в процентах від величини розширення екрану або відношенням до іншого елементу (якщо він у нього поміщений) і в пікселях.

Говорячи про розвиток мови HTML можна сказати, що він стоїть на місці. Появляeтся багато елементів HTML (хоча і остання специфікація HTML 4.01 вийшла ще в далекому 1999р.), Які дають Web-майстру все нові можливості. Однак тут для розробників варто "камінь спотикання" - не всі браузери "розуміють" однаково той чи інший елемент, а в якихось випадках і повна "разногласность" до одного і того ж елементу. Новачкам варто вдатися до спеціальних вбудованим засобам багатьох HTML-редакторах, які допоможуть частково усунути цю проблему.