This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Список елементів HTML - Короткий КЕРІВНИЦТВО ПО HTML • СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ HTML


  БАЗИСНІ ЕЛЕМЕНТИ


  тип документу

  <HTML> </ HTML>

  (Початок і кінець файлу)

  ім'я документа

  <TITLE> </ TITLE>

  (Повинно бути в заголовку)

  Заголовок

  <HEAD> </ HEAD>

  (Опис документа, наприклад його ім'я)

  тіло

  <BODY> </ BODY>

  (Вміст сторінки)

  
  


  ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ


  Назва

  <H?> </ H?>

  (Стандарт визначає 6 рівнів)

  з вирівнюванням

  <H? ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT> </ H?>

  секція

  <DIV> </ DIV>

  з вирівнюванням

  <DIV ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER> </ DIV>

  Цитата

  <BLOCKQUOTE> </ BLOCKQUOTE>

  (Зазвичай виділяється відступом)

  виділення

  <EM> </ EM>

  (Зазвичай зображується курсивом)

  додаткове виділення

  <STRONG> </ STRONG>

  (Зазвичай зображується жирним шрифтом)

  Відсилання, цитата

  <CITE> </ CITE>

  (Зазвичай курсив)

  код

  <CODE> </ CODE>

  (Для лістингів коду)

  приклад виведення

  <SAMP> </ SAMP>

  Введення з клавіатури

  <KBD> </ KBD>

  Мінлива

  <VAR> </ VAR>

  визначення

  <DFN> </ DFN>

  (Часто не підтримується)

  Адреса автора

  <ADDRESS> </ ADDRESS>

  великий шрифт

  <BIG> </ BIG>

  маленький шрифт

  <SMALL> </ SMALL>


  ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


  жирний

  <B> </ B>

  курсив

  <I> </ I>

  N3.0b

  підкреслений

  <U> </ U>

  (Часто не підтримується)

  перекреслений

  <STRIKE> </ STRIKE>

  (Часто не підтримується)

  N3.0b

  перекреслений

  <S> </ S>

  (Часто не підтримується)

  верхній індекс

  <SUB> </ SUB>

  Нижній індекс

  <SUP> </ SUP>

  Друкарська машинка

  <TT> </ TT>

  (Зображується як шрифт фіксованої ширини)

  форматування

  <PRE> </ PRE>

  (Зберегти формат тексту як є)

  Ширина

  <PRE WIDTH =?> </ PRE>

  (В символах)

  центрировать

  <CENTER> </ CENTER>>

  (Як текст, так і графіку)

  N1.0

  миготливий

  <BLINK> </ BLINK>

  (Найбільш осміяний елемент)

  Розмір шрифту

  <FONT SIZE =?> </ FONT>

  (Від 1 до 7)

  Змінити розмір шрифту

  <FONT SIZE = "+ | -?"> </ FONT>

  N1.0

  Базовий розмір шрифту

  <BASEFONT SIZE =?>

  (Від 1 до 7; за замовчуванням 3)

  колір шрифту

  <FONT COLOR = "# $$$$$$"> </ FONT>

  N3.0b

  вибір шрифту

  <FONT FACE = "***"> </ FONT>

  N3.0b

  Багатоколоночних текст

  <MULTICOL COLS =?> </ MULTICOL>

  N3.0b

  Пропуск між колонками

  <MULTICOL GUTTER =?> </ MULTICOL>

  (За замовчуванням 10 точок)

  N3.0b

  Ширина колонки

  <MULTICOL WIDTH =?> </ MULTICOL>

  N3.0b

  порожній блок

  <SPACER>

  N3.0b

  Тип порожнього блоку

  <SPACER TYPE = horizontal | vertical | block>

  N3.0b

  Величина порожнього блоку

  <SPACER SIZE =?>

  N3.0b

  Розміри порожнього блоку

  <SPACER WIDTH =? HEIGHT =?>

  N3.0b

  вирівнювання

  <SPACER ALIGN = left | right | center>

  
  


  ПОСИЛАННЯ І ГРАФІКА


  Посилання

  <A HREF="URL"> </A>

  Посилання на закладку

  <A HREF="URL#***"> </A>

  (В іншому документі)

  <A HREF="#***"> </A>

  (В тому ж документі)

  N2.0

  На інше вікно

  <A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"> </A>

  визначити ятати

  <A NAME="***"> </A>

  ставлення

  <A REL="***"> </A>

  (Часто не підтримується)

  зворотне відношення

  <A REV="***"> </A>

  (Часто не підтримується)

  графіка

  <IMG SRC = "URL">

  вирівнювання

  <IMG SRC = "URL" ALIGN = TOP | BOTTOM | MIDDLE | LEFT | RIGHT >

  N1.0

  вирівнювання

  <IMG SRC = "URL" ALIGN = TEXTTOP | ABSMIDDLE | BASELINE | ABSBOTTOM>

  альтернатива

  <IMG SRC = "URL" ALT = "***">

  (Виводиться якщо картинка не зображується)

  Карта

  <IMG SRC = "URL" ISMAP>

  (Потрібна також програма)

  локальна карта

  <IMG SRC = "URL" USEMAP = "URL">

  визначення карти

  <MAP NAME = "***"> </ MAP>

  області карти

  <AREA SHAPE = "RECT" COORDS = ",,," HREF = "URL" | NOHREF>

  Розміри

  <IMG SRC = "URL" WIDTH =? HEIGHT =?>

  (В точках)

  окантовка

  <IMG SRC = "URL" BORDER =?>

  (В точках)

  відступ

  <IMG SRC = "URL" HSPACE =? VSPACE =?>

  (В точках)

  N1.0

  Замінник в низькому дозволі

  <IMG SRC = "URL" LOWSRC = "URL">

  N1.1

  оновити

  <META HTTP-EQUIV = "Refresh" CONTENT = "?; URL = URL">

  N2.0

  включити об'єктах

  <EMBED SRC = "URL">

  (Вставити об'єктах в сторінку)

  N2.0

  Розмір об'єктах

  <EMBED SRC = "URL" WIDTH =? HEIGHT =?>


  роздільник


  параграф

  <P> </ P>

  (Закривати елемент часто не обов'язково)

  вирівнювання

  <P ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT> </ P>

  новий рядок

  <BR>

  (Одиночний новий рядок)

  Прибрати вирівнювання

  <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

  горизонтальний роздільник

  <HR>

  вирівнювання

  <HR ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER>

  товщина

  <HR SIZE =?>

  (В точках)

  Ширина

  <HR WIDTH =?>

  (В точках)

  N1.0

  Ширина у відсотках

  <HR WIDTH = "%">

  (У відсотках від ширини сторінки)

  суцільна лінія

  <HR NOSHADE>

  (Без тривимірних ефектів)

  N1.0

  ні розбивки

  <NOBR> </ NOBR>

  (Забороняє новий рядок)

  N1.0

  перенесення

  <WBR>

  (Де розбивати рядок для перенесення при необхідності)


  СПИСКИ


  невпорядкований

  <UL> <LI> </ UL>

  (<LI> перед кожним елементом)

  компактний

  <UL COMPACT> </ UL>

  Тип мітки

  <UL TYPE = DISC | CIRCLE | SQUARE>

  (Для всього списку)

  <LI TYPE = DISC | CIRCLE | SQUARE>

  (Цей і наступні)

  нумерування

  <OL> <LI> </ OL>

  (<LI> перед кожним елементом)

  компактний

  <OL COMPACT> </ OL>

  Тип нумерації

  <OL TYPE = A | a | I | i | 1>

  (Для всього списку)

  <LI TYPE = A | a | I | i | 1>

  (Цей і наступні)

  перший номер

  <OL START =?>

  (Для всього списку)

  <LI VALUE =?>

  (Цей і наступні)

  список визначень

  <DL> <DT> <DD> </ DL>

  (<DT> = термін, <DD> = визначення)

  компактний

  <DL COMPACT> </ DL>

  Меню

  <MENU> <LI> </ MENU>

  (<LI> перед кожним елементом)

  компактне

  <MENU COMPACT> </ MENU>

  Каталог

  <DIR> <LI> </ DIR>

  (<LI> перед кожним елементом)

  компактний

  <DIR COMPACT> </ DIR>


  ФОН І КОЛЬОРУ


  фонова картинка

  <BODY BACKGROUND = "URL">

  Колір фону

  <BODY BGCOLOR = "# $$$$$$">

  (Порядок: червоний / зелений / синій)

  колір тексту

  <BODY TEXT = "# $$$$$$">

  колір посилання

  <BODY LINK = "# $$$$$$">

  пройдена посилання

  <BODY VLINK = "# $$$$$$">

  активне посилання

  <BODY ALINK = "# $$$$$$">

  ( Додаткова інформація )

  
  


  СПЕЦІАЛЬНІ СИМВОЛИ
  (зобов'язані бути в нижньому регістрі)


  спеціальний символ

  & # ?;

  (Де? Це код ISO 8859-1)

  <

  & lt;

  >

  & gt;

  &

  & amp;

  "

  & quot;

  Торгова марка ТМ

  & reg;

  Copyright

  & copy;

  неподільні пробіл

  & nbsp;

  ( Повний список )

  
  


  ФОРМИ


  визначити форму

  <FORM ACTION = "URL" METHOD = GET | POST> </ FORM>

  N2.0

  посилка файлу

  <FORM ENCTYPE = "multipart / form-data"> </ FORM>

  Полі введення

  <INPUT TYPE = "TEXT | PASSWORD | CHECKBOX | RADIO | IMAGE | HIDDEN | SUBMIT | RESET ">

  ім'я поля

  <INPUT NAME = "***">

  значення поля

  <INPUT VALUE = "***">

  Відзначено?

  <INPUT CHECKED>

  (Checkboxes і radio boxes)

  Розмір поля

  <INPUT SIZE =?>

  (В символах)

  Максимальна довжина

  <INPUT MAXLENGTH =?>

  (В символах)

  список варіантів

  <SELECT> </ SELECT>

  ім'я списку

  <SELECT NAME = "***"> </ SELECT>

  число варіантів

  <SELECT SIZE =?> </ SELECT>

  множинного вибору

  <SELECT MULTIPLE>

  (Можна вибрати більше одного)

  опція

  <OPTION>

  (Елемент який може бути обраний)

  Опція за замовчуванням

  <OPTION SELECTED>

  Введення тексту, розмір

  <TEXTAREA ROWS =? COLS =?> </ TEXTAREA>

  ім'я тексту

  <TEXTAREA NAME = "***"> </ TEXTAREA>

  N2.0

  Розбивка на рядки

  <TEXTAREA WRAP = OFF | VIRTUAL | PHYSICAL> </ TEXTAREA>


  таблиці


  визначити таблицю

  <TABLE> </ TABLE>

  окантовка таблиці

  <table border =?> </ TABLE>

  Відстань між осередками

  <TABLE CELLSPACING =?>

  доповнення осередків

  <TABLE CELLPADDING =?>

  Бажана ширина

  <TABLE WIDTH =?>

  (В точках)

  Ширина у відсотках

  <TABLE WIDTH = "%">

  (Відсотки від ширини сторінки)

  рядок таблиці

  <TR> </ TR>

  вирівнювання

  <TR ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER | MIDDLE | BOTTOM>

  осередок таблиці

  <TD> </ TD>

  (Повинна бути всередині рядка)

  вирівнювання

  <TD ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER | MIDDLE | BOTTOM>

  Без перекладу рядка

  <TD NOWRAP>

  Розтягування по колонці

  <TD COLSPAN =?>

  Розтягування по рядку

  <TD ROWSPAN =?>

  N1.1

  Бажана ширина

  <TD WIDTH =?>

  (В точках)

  N1.1

  Ширина у відсотках

  <TD WIDTH = "%">

  (Відсотки від ширини сторінки)

  N3.0b

  колір осередки

  <TD BGCOLOR = "# $$$$$$">

  заголовок таблиці

  <TH> </ TH>

  (Як дані, але жирний шрифт і центровка)

  вирівнювання

  <TH ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER | MIDDLE | BOTTOM>

  Без перекладу рядка

  <TH NOWRAP>

  Розтягування по колонці

  <TH COLSPAN =?>

  Розтягування по рядку

  <TH ROWSPAN =?>

  N1.1

  Бажана ширина

  <TH WIDTH =?>

  (В точках)

  N1.1

  Ширина у відсотках

  <TH WIDTH = "%">

  (Відсотки ширини таблиці)

  N3.0b

  колір осередки

  <TH BGCOLOR = "# $$$$$$">

  Назва таблиці

  <CAPTION> </ CAPTION>

  вирівнювання

  <CAPTION ALIGN = TOP | BOTTOM>

  (Зверху / знизу таблиці)

  
  


  фрейми


  N2.0

  Документ з фреймами

  <FRAMESET> </ FRAMESET>

  (замість <BODY>)

  N2.0

  Висота рядків

  <FRAMESET ROWS = ,,,> </ FRAMESET>

  (Точки або%)

  N2.0

  Висота рядків

  <FRAMESET ROWS = *> </ FRAMESET>

  (* = Відносний розмір)

  N2.0

  Ширина колонок

  <FRAMESET COLS = ,,,> </ FRAMESET>

  (Точки або%)

  N2.0

  Ширина колонок

  <FRAMESET COLS = *> </ FRAMESET>

  (* = Відносний розмір)

  N3.0b

  Ширина окантовки

  <FRAMESET BORDER =?>

  N3.0b

  окантовка

  <FRAMESET FRAMEBORDER = "yes | no">

  N3.0b

  колір окантовки

  <FRAMESET BORDERCOLOR = "# $$$$$$">

  N2.0

  визначити фрейм

  <FRAME>

  (Зміст окремого фрейма)

  N2.0

  документ

  <FRAME SRC = "URL">

  N2.0

  ім'я фрейму

  <FRAME NAME = "***" | _blank | _self | _parent | _top>

  N2.0

  Ширина кордону

  <FRAME MARGINWIDTH =?>

  (Права і ліва кордону)

  N2.0

  Висота кордону

  <FRAME MARGINHEIGHT =?>

  (Верхня і нижня межі)

  N2.0

  Скролінг?

  <FRAME SCROLLING = "YES | NO | AUTO">

  N2.0

  постійний розмір

  <FRAME NORESIZE>

  N3.0b

  окантовка

  <FRAME FRAMEBORDER = "yes | no">

  N3.0b

  колір окантовки

  <FRAME BORDERCOLOR = "# $$$$$$">

  N2.0

  Зміст без фреймів

  <NOFRAMES> </ NOFRAMES>

  (Для переглядачів що не підтримують фрейми)


  МОВУ JAVA


  Applet

  <APPLET> </ APPLET>

  Applet - ім'я файлу

  <APPLET CODE = "***">

  параметри

  <APPLET PARAM NAME = "***">

  Applet - адреса

  <APPLET CODEBASE = "URL">

  Applet - ім'я

  <APPLET NAME = "***">

  (Для посилань з інших частин сторінки)

  альтернативний текст

  <APPLET ALT = "***">

  (Для програм не підтримують Java)

  вирівнювання

  <APPLET ALIGN = "LEFT | RIGHT | CENTER">

  Розміри

  <APPLET WIDTH =? HEIGHT =?>

  (В точках)

  відступ

  <APPLET HSPACE =? VSPACE =?>

  (В точках)


  РІЗНЕ


  коментар

  <! - *** ->

  (Ігнорується переглядачем)

  Пролог HTML 3.2

  <! DOCTYPE HTML PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 3.2 // EN">

  Пошук

  <ISINDEX>

  (Означає початкову точку пошуку)

  запрошення

  <ISINDEX PROMPT = "***">

  (Текст запрошення для поля введення)

  запустити пошук

  <A HREF="URL?***"> </a>

  (Використовуйте дійсно знак питання)

  URL цього файлу

  <BASE HREF = "URL">

  (Повинно бути в заголовку)

  N2.0

  Ім'я базового вікна

  <BASE TARGET = "***">

  (Повинно бути в заголовку)

  ставлення

  <LINK REV = "***" REL = "***" HREF = "URL">

  (Повинно бути в заголовку)

  метаінформація

  <META>

  (Повинно бути в заголовку)

  стилі

  <STYLE> </ STYLE>

  (Часто не підтримується)

  програма

  <SCRIPT> </ SCRIPT>

  (Часто не підтримується)