This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

9. Вибір типу і параметрів УЗО

9.3. НОМІНАЛЬНИЙ ТОК НАВАНТАЖЕННЯ I n

Номінальний струм навантаження I n вибирається з ряду: 6, (10), 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО значення цього струму визначається, як правило, перетином провідників в самому пристрої і конструкцією силових контактів. Оскільки УЗО має бути захищене послідовним захисним пристроєм (ПЗУ), номінальний струм навантаження УЗО має бути скоординований з номінальним струмом ПЗУ.

Як вказувалося в п. 7.3 цих Рекомендацій, номінальний струм навантаження УЗО має дорівнювати або на щабель вище номінального струму послідовного захисного пристрою. У зарубіжних нормативних документах (наприклад, в австрійських OVE EN1, Т1, §12.12) є вимога підвищення на щабель номінального струму навантаження УЗО щодо номінального струму послідовного захисного пристрою. Це означає, що, наприклад, в ланцюг, що захищається автоматичним вимикачем з номінальним струмом 25 А, що визначається за методикою, описаною в гл. 7, має бути встановлено ПЗВ з номінальним струмом 40 А (табл. 9.1).

Таблиця 9.1.

Пристрій Номінальний струм навантаження
ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100
УЗО 16 25 40 63 80 100 125

Доцільність такої вимоги можна пояснити простим прикладом.

Якщо УЗО і автоматичний вимикач мають рівні номінальні струми, то при протіканні струму, що перевищує номінальний, наприклад, на 45%, тобто струму перевантаження, цей струм буде відключений автоматичним вимикачем за час до однієї години. Це означає, що цей період часу УЗО буде перевантажено.