This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Карти, які ніколи не покажуть на шкільних уроках географії

Карты, которые никогда не покажут на школьных уроках географии

Дійсно цікава інформація про країни світу, яку не розказували на уроках географії.

Карти і різні графіки є одним з основних інструментів, через які ми пізнаємо світ, тому не дивно, що люди постійно придумують їх нові види для відображення інформації.

Ще зі школи ми пам'ятаємо карти і атласи світу, країни в яких були розфарбовані в різні кольори в залежності від кількості нафти, від щільності населення та інших гео-політичних показників.

У картах нижче нічого нудного і подібного немає. Зате є карти де найбільші пеніси, груди, де більше бухають, де живуть самі товсті люди в світі та іншою корисною інформацією.

Натискайте на зображення карти - її можна подивитися у великому розмірі. Кожна з цих карт демонструє забавні і цікаві факти, за допомогою яких ми приходимо до цікавих висновків.

1. Найбільш фотографують місця в світі

1. Самые фотографируемые места в мире

2. Карта щастя

2. Карта счастья.

3. Як змінюються пори року на Землі

3. Как меняются времена года на Земле

4. Карта рівня сексуальності жінок в різних країнах

4. Карта уровня сексуальности женщин в разных странах

5. Карта рудоволосих Європи

5. Карта рыжеволосых Европы

6. Середні розміри жіночих грудей в різних країнах

6. Средние размеры женской груди в разных странах

7. Середній розмір чоловічих пенісів в різних країнах

7. Средний размер мужских пенисов в разных странах

8. Скільки пива можна придбати на мінімальну місячну зарплату в різних країнах Європи

8. Сколько пива можно приобрести на минимальную месячную зарплату в разных странах Европы

9. Всередині цього кола проживає більше людей, ніж за їх межами

9. Внутри этого круга проживает больше людей, чем за их пределами

10. Кількість "метал" -бендов на 100 000 населення

10. Количество металл-бэндов на 100 000 населения

11. Результати автозаповнення пошукового рядка Google: Європа

11. Результаты автозаполнения поисковой строки Google: Европа

12. Результати автозаповнення пошукового рядка Google: США

12. Результаты автозаполнения поисковой строки Google: США

13. Результати автозаповнення пошукового рядка Google: Азія

13. Результаты автозаполнения поисковой строки Google: Азия

14. Рівень емоційності людей в різних країнах світу

14. Уровень эмоциональности людей в разных странах мира

15. Кількість людей в Євросоюзі, у віці від 25 до 34 років, які до сих пір живуть зі своїми батьками

15. Количество людей в Евросоюзе, в возрасте от 25 до 34 лет, которые до сих пор живут со своими родителями

16. Країни, в яких гомосексуалізм є злочином

16. Страны, в которых гомосексуализм является преступлением

17. Де найкраще і найгірше народитися

17. Где лучше всего и хуже всего родиться

18. Поділ світу на регіони з ВВП в 1 трильйон доларів

18. Разделение мира на регионы с ВВП в 1 триллион долларов

19. 2% населення Австралії живе в цьому регіоні

19. 2% населения Австралии живёт в этом регионе

20. Найбільш високооплачувані посади держслужбовців США по штатам

20. Самые высокооплачиваемые должности госслужащих США по штатам

21. Освітня база світових лідерів

21. Образовательная база мировых лидеров

22. Карта найбільш популярних видів алкогольних напоїв

22. Карта наиболее популярных видов алкогольных напитков

23. Світ на думку американців в 2012 році

23. Мир по мнению американцев в 2012 году

24. Європа на думку американців в 2012 році

24. Европа по мнению американцев в 2012 году

25. Карта поділу світу на сім регіонів з населенням понад 1 млрд. Осіб

25. Карта разделения мира на семь регионов с населением свыше 1 млрд. человек

26. 22 країни, в які ніколи не вторгалася Англія

26. 22 страны, в которые никогда не вторгалась Англия

27. Карта расової терпимості по країнам світу

27. Карта расовой терпимости по странам мира

28. Карта країн, в яких народжена дитина стає громадянином держави

28. Карта стран, в которых родившийся ребёнок становится гражданином государства

29. Кількість викурених сигарет на людину

29. Количество выкуриваемых сигарет на человека

30. Монархії світу

30. Монархии мира

31. Карта глобального розподілу атеїстів

31. Карта глобального распределения атеистов

32. Де люди відчувають себе найбільш і найменш улюбленими

32. Где люди чувствуют себя наиболее и наименее любимыми

33. Європа vs США: тривалість сонячного світла в годиннику за рік

33. Европа vs США: продолжительность солнечного света в часах за год

34. Карта непереносимості лактози

34. Карта непереносимости лактозы

35. Найпопулярніші для відвідування країни

35. Самые популярные для посещения страны

36. Карта США по самим прослуховується артистам США

36. Карта США по самым прослушиваемым артистам США

37. Найвідоміші бренди від кожного штату США

37. Самые известные бренды от каждого штата США

38. Карта країн світу, офіційно не використовують метричну систему

38. Карта стран мира, официально не использующих метрическую систему

39. Карта світу в прапорах

39. Карта мира во флагах

40. Часові пояси в Антарктиці

40. Часовые пояса в Антарктике

41. Карта загрози водної кризи

41. Карта угрозы водного кризиса

42. Карта виду руху на дорогах

42. Карта вида движения на дорогах

43. Карта рівня ожиріння

43. Карта уровня ожирения

44. Карта ставлення населення країн до туристів

44. Карта отношения населения стран к туристам

45. Карта рослинності на Землі

45. Карта растительности на Земле

46. ​​Карта частоти ударів блискавок

46. Карта частоты ударов молний

47. Карта захоплення світу соцмережами

47. Карта захвата мира соцсетями

48. Карта систем писемності

48. Карта систем письменности

49. Карта найпопулярніших прізвищ

49. Карта самых популярных фамилий

50. Дзеркальне відображення Північної і Південної півкуль щодо Екватора

50. Зеркальное отражение Северного и Южного полушарий относительно Экватора

51. Щільність населення в окремих містах

51. Плотность населения в отдельных городах

52. Найдовший морський шлях

52. Самый длинный морской путь

53. Використання Інтернету в залежності від часу доби

53. Использование Интернета в зависимости от времени суток

54. Порівняльна щільність населення

54. Сравнительная плотность населения

55. Карта популярних видів спорту

55. Карта популярных видов спорта

56. Доступність сервісу перегляду вулиць від Google

56. Доступность сервиса просмотра улиц от Google

57. Рівень щастя

57. Уровень счастья

58. Кількість вчених на 1 млн. Чоловік

58. Количество ученых на 1 млн. человек

59. Карта рівня IQ

59. Карта уровня IQ

60. Рівень споживання кави

60. Уровень потребления кофе

61. Споживання алкоголю на душу населення

61. Потребление алкоголя на душу населения

62. Поширеність McDonald's в світі

62. Распространенность McDonald’s в мире

63. Середній вік початку статевого життя

63. Средний возраст начала половой жизни

Найчастіше фотографують місця в світі, Карта щастя, Як змінюються пори року на Землі, Карта рівня сексуальності жінок в різних країнах, Карта рудоволосих Європи, Середні розміри жіночих грудей в різних країнах, Середній розмір чоловічих пенісів в різних країнах, Скільки пива можна придбати на мінімальну місячну зарплату в різних країнах Європи, Усередині цього кола проживає більше людей, ніж за їх межами, Кількість "метал" -бендов на 100 000 населення, Результати автозаповнення пошукового рядка Google: Європа, Результати автозаповнення по Сковен рядки Google: США, Результати автозаповнення пошукового рядка Google: Азія, Рівень емоційності людей в різних країнах світу, Кількість людей в Євросоюзі, у віці від 25 до 34 років, які до сих пір живуть зі своїми батьками, Країни, в яких гомосексуалізм є злочином, Де найкраще і найгірше народитися, Поділ світу на регіони з ВВП в 1 трильйон доларів, 2% населення Австралії живе в цьому регіоні, найбільш високооплачувані посади держслужбовців США по штатам, Освітня база світових лідерів, Карта найбільш по Відомими видів алкогольних напоїв, Мир на думку американців в 2012 році, Європа на думку американців в 2012 році, Карта поділу світу на сім регіонів з населенням понад 1 млрд. чоловік, 22 країни, в які ніколи не вторгалася Англія, Карта расової терпимості по країнам світу, Карта країн, в яких народжена дитина стає громадянином держави, Кількість викурених сигарет на людину, Монархії світу, Карта глобального розподілу атеїстів, Де люди відчувають себе найбільш і найменш улюбленими, Європа vs США: тривалість сонячного світла в годиннику за рік, Карта непереносимості лактози, Найпопулярніші для відвідування країни, Карта США по самим прослуховується артистам, Найвідоміші бренди від кожного штату США, Карта країн світу, офіційно не використовують метричну сістему.Карта світу в прапорах, Часові пояси в Антарктиці, Карта виду руху на дорогах, Карта рівня ожиріння, Карта ставлення населення країн до туристів, Карта рослинності на Землі, Карта частоти ударів блискавок, Карта захоплення світу соцмережами, Карта систем писемності, Карта найпопулярніших х прізвищ, Дзеркальне відображення Північної і Південної півкуль щодо Екватора, Щільність населення в окремих містах, Найдовший морський шлях, Використання Інтернету в залежності від часу доби, Порівняльна щільність населення, Карта популярних видів спорту, Під'їзд сервісу перегляду вулиць від Google, Рівень щастя, кількість вчених на 1 млн. чоловік, Карта рівня IQ, Рівень споживання кави, споживання алкоголю на душу населення, Поширеність McDonald's в світі, Середній вік початку статевого життя