Як запустити Windows 7 (Bootcamp) в VirtualBox

По темі:


Как запустить Windows 7 (Bootcamp) в VirtualBox

Bootcamp супер, і все таке, але ... Але є на багато цікавіше рішення!

Іноді ви хочете зробити невелику задачу яка вимагає запущеного Windows, або альтернативного ПО для Mac, але ви не хочете перевантажуватися в BootCamp. Або ви хочете максимально швидко перемикатися між операційними системами ... VirtualBox, безумовно, може допомогти вам! Це реально смачний шматок безкоштовного (freeware) програмного забезпечення в який варто закохатися і навчиться ним користуватися. Відразу скажу - нічого складного!

VirtualBox дозволяє запускати Windows 7, що у вас на Bootcamp в якості віртуальної машини ( VM ) Без навичок програмування. Таким чином, ви можете використовувати Windows 7 без перезапуску системи і зберігати роботу Windows 7 в будь-який час, що дасть можливість запускати Windows з того місця на якому закінчили працювати. Таким чином синхронізовані дані залишаються всередині Mac OS. І найголовніше - Замість створення файлу віртуального жорсткого диска, як у звичайній віртуальної машини, він використовує невеликий спеціальний файл, що істотно зручніше.

Покрокова інструкція

 1. Проінсталіруйте VirtualBox (VM) в системі Mac OS X.
 2. Створіть нову Віртуальну Машину. Дотримуйтесь даної інструкції до моменту вибору Virtual hard Disk:
  • - Назвіть вашу VM, виберете Windows 7, натисніть кнопку Продовжити (я назвав "Bootcamp")
  • - Виділіть пам'ять (ОЗУ) для віртуальної машини (як мінімум поставте не менше 1 Гб, 1024 Мб) і натисніть Продовжити.
  • - Тепер залиште все як є, нічого не закривайте, ми зробимо щось ще, перш ніж продовжимо ...
 3. Відкрийте Finder, перейдіть на головну сторінку, зверніть увагу на папку з ім'ям "VirtualBox VMs", переконайтеся, що він містить папку Вашої віртуальної машини (у мене це Bootcamp).
 4. Відкрийте термінал (Applications> Utilities> Terminal) і введіть наступні команди diskutil list Натисніть Enter / Return, в розділі "/ dev / disk0" требутся знайти номер розділу асоційованим з VM (Bootcamp). Це повинен бути 4. diskutil unmount /dev/disk0s4 Якщо ваш номер, від попередньої команди, не 4, замініть його замість N на ваш, в disk0s N (це потрібно зробити і минулого і в наступній команді) sudo chmod 777 /dev/disk0s4 sudo vboxmanage internalcommands listpartitions -rawdisk /dev/disk0 Введіть все це в один рядок і натисніть Enter / Return.
  • - Введіть пароль адміністратора. Введення пароля ніяк не відображається на екрані, це нормально, продовжуйте вводити і переконайтеся, що ви вводите правильно. Потім натисніть клавішу Enter / Return.
  • - З'явиться список розділів. На цей раз ви не побачите їх імена. Так що зробіть свій paritition 4 (або ваш номер який ми дізналися в прикладі вище) Bootcamp розділом (Порівняйте розмір).
  cd VirtualBox VMs/Bootcamp/ Наберіть cd пробіл потім Virt і натисніть tab, термінал автоматично доповнить назву вашої папки. Наберіть Bootcamp (ваше ім'я VM) і потім натисніть клавішу Enter / Return. sudo vboxmanage internalcommands createrawvmdk -rawdisk /dev/disk0 -filename "win7.vmdk" -partitions 4 Введіть все це в один рядок і натисніть Enter / Return.
  • - Якщо процес пройшов успішно. Він покаже "RAW host disk access VMDK file win7.vmdk created successfully".
  • - Поверніться в Finder, перегляньте папку Bootcamp (папку VM). У ній повинні з'явиться win7.vmdk і win7-pt.vmdk.
  sudo chown (username) win7*.vmdk
  • - Замініть (username) на ім'я облікового запису (якщо ви не впевнені, наберіть whoami в термінальному вікні і натисніть Enter / Return.
  • - Натисніть Enter / Return і введіть ваш пароль.
 5. Поверніться до VirtualBox. Виберіть Використовувати існуючий жорсткий диск і натисніть жовту папку з правого боку, щоб знайти і вибрати створений win7.vmdk, і натисніть кнопку Далі.
 6. VirtualBox з'явиться на сторінці Підсумок після натисніть Готово.
 7. Відкрийте настройки створеної VM, щоб налаштувати параметри на свій смак.
  • Network: ви повинні вибрати адаптер Bridge і мережевий інтерфейс, використовуваний для підключення до Інтернету.
  • Shared Folders: виберіть папки, що б ви змогли обмінюватися файлами між Mac і Windows, при запуску віртуальної машини. Не забудьте поставити галочку автоматичного монтування.
 8. Запустіть VM.
  • - Встановіть Доповнення гостьовий ОС (виберіть з меню в Mac під час роботи з віртуальною машиною) Device> Install Guest Additions, після в Windows 7 з'явиться віртуальний CD. Встановіть і запустіть віртуальну машину.
  • - Після перезавантаження, якщо загальна папка не з`явилася, виберіть пункт Підключити мережевий диск на панелі інструментів і знайдіть загальну папку і встановіть прапорець Відновлювати при вході в систему.
  • - Якщо ви використовуєте VBox's Seamless Mode, це режим який запускає Windows додатки на Mac як рідні.

 9. Корисні доповнення для зручності використання VM:
  • - Перед запуском Bootcamp в VM, завжди спершу потрібно вивантажувати (unmount) Bootcamp partition. Також ви повинні надати дозвіл на доступ до даних на диску (2-а і 3-я термінальні команди в кроці 4)
  • - Якщо ви хочете, щоб це відбувалося автоматично після входу в Mac, відкрийте термінал і виконайте наступні дії:
  • sudo nano /etc/rc.local
  • - Введіть пароль і натисніть Enter. Teminal покаже порожню сторінку.
  • - Введіть нижче зазначені рядки в термінал (змініть число N в / dev / disk0sN, щоб відповідати числу вашого Bootcamp диска).
  • # grant VBox permissions to Bootcamp
   sudo chmod 777 /dev/disk0s4
   diskutil unmount /dev/disk0s4
  • - Натисніть Control + O, після Enter для збереження.
  • - Натисніть Control + X для виходу.
 10. Готово!

How To: Run Windows 7 (Bootcamp) in VirtualBox (original English topic)

»Натисніть, щоб показати спойлер - натисніть знову, щоб приховати ...«

Bootcamp is great and all, but ... the fact that we have to reboot is not!

Sometimes you want to do a little task that really has to be run on Windows or there's no alternative software for Mac, but you do not want to reboot into Bootcamp to do it. And you want to keep Bootcamp, since it lets you run Windows to its potential. Well, VirtualBox can certainly help you! It's a great piece of freeware that I recently fell in love with.

It lets you startup Windows 7 that you have on Bootcamp as a virtual machine ( VM ) Relatively easy. So the data stays in sync whether you boot up from Bootcamp or VBox inside Mac OS (since it's really the same installation). Instead of creating a virtual hard disk file like normal virtual machine, it uses a small special file that essential let the VM access the real physical disk.

Step-by-step guide:

 1. Install VirtualBox in Mac OS X.
 2. Create New Virtual Machine, follow the step until you have to select Virtual Hard Disk , Leave it like that. The steps are,
  • Name your VM, select Windows 7, click Continue (I name mine "Bootcamp")
  • Allocate Memory (Ram) for the VM (essentially, you should give at least 1 GB, 1024 MB), press Continue
  • Virtual Hard Disk, leave it like that for now, do not close it or anything, we'll do something else before continue.
 3. Open Finder, go to Home Directory, look for folder named "VirtualBox VMs", make sure it contains your VM folder (mine is Bootcamp).
 4. Open Terminal (Applications> Utilities> Terminal) and type these commands,
  •  diskutil list 

   press Enter / Return, then look under "/ dev / disk0? find the partition number associate with your VM (Bootcamp). It should be 4.

  •  diskutil unmount / dev / disk0s4 

   If your number from previous command is not 4, replace it N with yours, in disk0sN. (Do the same in the next command)

  •  sudo chmod 777 / dev / disk0s4 
  •  sudo vboxmanage internalcommands listpartitions -rawdisk / dev / disk0 

   Type it all in one line, and press Enter / Return

   • Type your Admin password (should be your own password). Nothing will show while you're typing the password, and it's normal, keep typing and make sure you type correctly. Then press Enter.
   • It will show a Partitions List. This time you'll not see their names. So make your paritition 4 (or whatever yours is) is the Bootcamp partition. (Compare the size)
    .
  •  cd VirtualBox VMs / Bootcamp / 

   Type cd, space, then Virt and press tab, Terminal will automatically complete the folder name for you. Type Bootcamp (VM ​​name) and press Enter.

  •  sudo vboxmanage internalcommands createrawvmdk -rawdisk / dev / disk0 -filename "win7.vmdk" -partitions 4 

   Type it all in one line, and press Enter / Return

   • If the process is successful. It will show "RAW host disk access VMDK file win7.vmdk created successfully."
   • Go back to Finder, look inside Bootcamp Folder (or your VM folder) that win7.vmdk and win7-pt.vmdk are there.
    .
  •  sudo chown (username) win7 * .vmdk 
   • Replace (username) with your Account name (If you're not sure, type whoami in Terminal and press Enter).
   • Press Enter and type your password.
    .
 5. Go back to VirtualBox. Select Use existing hard disk and click yellow folder on the right side to find and select the created win7.vmdk, and click Continue.
 6. VirtualBox will present you a Summary page, click Done.
 7. Open up Settings of the created VM, configure the settings to your liking.
  • Network: you should select Bridge Adaptor, and the network interface you use to connect to the Internet.
  • Shared Folders: select a folder, so you can share files between Mac and Windows while running the VM. Do not forget to tick Auto-mount.
   .
 8. Start up the VM.
  • Install Guest Additions (Select from Menu Bar in Mac while running the VM ) Device> Install Guest Additions, then in Windows 7, a virtual CD will be there. Install and restart the VM.
  • After restart, if the Shared Folder does not show up in Computer, click Map network drive in Toolbar and look for your Shared Folder and tick Reconnect at login.
  • If you use VBox's Seamless Mode, it'll be like Windows app is running on Mac natively (of course not truly natively), pretty cool.
   .
 9. Back to Mac OS, this is what you need to know.
  • Before starting up Bootcamp in VM, you'll always have to unmount Bootcamp partition first. Also you have to grant permission to access the data on the disk. (2nd and 3rd Termianl commands in step 4)
  • If you want this to happen automatically after you login to Mac account, open up Terminal and follow the steps,
    sudo nano /etc/rc.local 
   1. Type your password, Enter. Teminal will show a relatively blank page.
   2. Type these lines in (change N number in / dev / disk0sN to match your Bootcamp disk)
     # Grant VBox permissions to Bootcamp
     sudo chmod 777 / dev / disk0s4
     diskutil unmount / dev / disk0s4 
   3. Press Control + O, and Enter to save chanegs.
   4. Press Control + X to exit.
 10. End of Story