This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Панчанга [Ведический сонячно-місячний календар] на поточний момент

Айанамша (Аянамса, Айанамса, Аянамша)
à- ÿ ñ 16 à / ÿ / 08 2018 à 23:13 EET (UTC + 2)
à [à]: 12 ° 41'22 "7 = à [û] 7) à ÿ â è à [å û]: å ( é ì, å, «ì») ÿ ì ê ì è ó, ì, ì ( ì), ì, «ì». ///
å ü þ â è à. (R7)
ü è:ã
ñ à à
î é ä à
5) ã - ü "à" (è ó, û à ).
ó - î à à, à è / ÿ, à à, û / û, å (à) ê é ã è "å" ò ÿ ó, "à" ê à õ ë.
ã - î ü è è é, ü â è â; ü é, â è â. é é ü è.
 ã ò ü å þ, å ÿ ü å å, ÿ ñ è è è è.
ü è è è ( è) è, å å è, å è è è, ð, å å þ.
ò ü ò å õ è õ é, å - ü ó à, ÿ ê ì ò à.
ò è ó: é, é. /// ü è ó: é ð.
ÿ: à "3".
é ê ÿ â ã: é / é, é, é; í è è; ò é è ÿ; é, é.
þ ó ü â ã: þ, þ, î-þ, þ.
ü â ã: à ä; å ü: à ã.
å ÿ þ / é, è / é / è (î þ); å ü ì è ì; å ÿ; å ü ì; å ü.
ò à ò ü è ò à à: Â ã é î; è î ÿ, è ó à; å é, î å - ü ó þ , î ü é é è, ó ó ó; ü ì è ì.
þ ó / ó ü â ò ü è: Â ã - û / ó, å ò å è.à ó [ "à ð"] â à-å - í â î ó [ "å à"], î å à, á õ, î å, î è, î: https://youtube.com/watch?v=p-tQIBhUS4M
à: 15 = è
ñ 16.08.2018 12:19
î 17.08.2018 12:42
15) î é; ÿ ü; â í; å (å) ÿ; å â è ÿ; ê. ///
C) ð û é - Chara. ÿ å õ î ì ë, ÿ, å õ â, î ÿ / ÿ, î à, å. {Ch: Pu, Sva, Sra, Dha, Sat}
è: 7 = è
ñ 16.08.2018 21:33
î 17.08.2018 21:32
7) ÿ, ÿ õ â, à, è; å þ è ì; î è; å ÿ (è).
à: 5 = à
ñ 16.08.2018 21:33
î 17.08.2018 9:26
5) ÿ û, â í, î à.
à: 24 = à (à)
ñ 16.08.2018 13:19
î 17.08.2018 12:02
24) 'à' = «é». î ÿ õ é é / é.
à (à) : 24 ° 6'51 "

День тижня (та й ведичні добу взагалі) починається вранці в момент сходу сонця і закінчується в момент наступного сходу.

Панчанга - це щоденний астрологічний довідник (ведичний аналог ефемерида), який використовується в Джйотиш [Відичної астрології] . Ця сторінка показує поточну Панчангу.

Via vedavrat.org