This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Панчанга [Ведический сонячно-місячний календар] на поточний момент

Айанамша (Аянамса, Айанамса, Аянамша)
à- ÿ ñ 22 à / ÿ / 08 2017 à 4:37 EET (UTC + 2)
à [à]: 9 ° 30'42 "5 = à [â] 5) à ÿ â è à [å â]: å ( é ì, å, «ì») ÿ ì, ì, ì, ì, ÿ ü õ è ÿ ê è. ///
å ü þ â è à, î ÿ è à. (R5)
ü è:ê
ñ à à
î é ä à
3) ê - ü "à". (È û, û è). ü - ó.
à - î à è (î, å "ÿ"), ü / ü, å / ü, å, ü / î, ü / ü / ü.
ê - î ü è, é è õ é; å ì é, é, é, é, å é ü.
å ò ü å à, å ê. î ü ì à å, ÿ ü à, õ â, é.
ò û [ "à"]: é; î ü: é ë.
ÿ: à "9", à å "7".
é ê ÿ î ê: é à ê; ò û - û / û / þ / ÿ); é / é / é; é / é è é î ó.
þ ó ò ü î ê: þ, þ.
î ü: ê (â ì ü í ÿ ê).
å ü: à ð.
å ü å à; ü ê è ÿ ü ì; å ü þ ü (î); å ü - ÿ ò ì, ð, õ â.
ò à ò ü è ò à à: î ê è î, ÿ ó ÿ ü è; è, î ÿ ü - î ü î à; ÿ í: å ü é !, ÿ í: è à ó î ì ì.
þ ó / ó ü â ò ü è: î ê - û / ó, å ò þ, ü. à à [ "à ñ"] â à-å - í â î å [ "å à"], î å / å è, á è / è, á å ÿ è è, î: https://www.youtube.com/watch?v=52ZnTdCVo4w
à: 10 = à
ñ 21.08.2017 12:22
î 22.08.2017 11:14
10) å õ; ü, ÿ ñ é; ê; à è å å ÿ. ///
U) ð û é - Ugra. ü é, é, õ â, à. å ü ó, å ü è (ä ã, â ã). à ñ ì / ì, ì è ì.è, à ÿ, å / ê. {Sa: Bha, Mag, P, P, P}
è: 1 = ò
ñ 21.08.2017 20:31
î 22.08.2017 18:46
1) è; ÿ; å â ü, ê; à, å ñ è è è; å ñ.
à: 11 = à
ñ 21.08.2017 20:31
î 22.08.2017 7:35
11) å à, ÿ, û ÿ, å è (ê è ð.).
à: 20 = à (à)
ñ 22.08.2017 2:33
î 23.08.2017 00:10
20) 'à' = «é õ». î ÿ õ é õ.
à (à) : 24 ° 6'6 "

День тижня (та й ведичні добу взагалі) починається вранці в момент сходу сонця і закінчується в момент наступного сходу.

Панчанга - це щоденний астрологічний довідник (ведичний аналог ефемерида), який використовується в Джйотиш [Відичної астрології] . Ця сторінка показує поточну Панчангу.

Via vedavrat.org