This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Панчанга [Ведический сонячно-місячний календар] на поточний момент

Айанамша (Аянамса, Айанамса, Аянамша)
à- ÿ ñ 10 ÿ / ÿ / X 2018 à 19:54 EEST (UTC + 3)
à [à]: 13 ° 10'29 " 7) à ÿ â è à [å û]: å ( é ì, å, «ì») ÿ ì ê ì è ó, ì, ì ( ì), ì, «ì». ///
å ü þ â è à. (R7)
ü è:à
ñ à à
î é ä à
4) à - ü "ÿ" (è à, û ÿ) .
à - î à à è ü ü, à (ç è ç), à (û, ì) / ü (å û), ÿ ( "û"), ü.
à - î ü è è à, ü è ( " è "), ü ÿ, ü" à ", é ü ( "é", é, é ü).
ò è: é. ü: ä. ë: â â.
ÿ: à "5".
é ê ÿ â ó: é; î ò; é / é / é; é / é; ò è ò, ò; ò ÿ ì; é ê å è å.
þ ó ü â ó: þ, þ.
ü â ó: à ä; å ü: à ð.
ü î ÿ è à; å ü; å ü; å ü å ì; å ü å à.
ò à ò ü è ò à à: Â ó å é ÿ ñ è; è å å é; ò - î, à ü - å !; ¸ û â «å» (î ü ç-à è à).
þ ó / ó ü â ò ü è: Â ó - û / ó, å ò ò è û ÿ ÿ. à à [ "à é"] â à-å - í â î å [ "å ÿ"], î å ÿ / ÿ / à / è / à,
î: https://youtube.com/watch?v=0CjeQGx8oEg
à: è (15)
ñ 10.10.2018 8:32
î 11.10.2018 8:01
15) î é; ÿ ü; â í; å (å) ÿ; å â è ÿ; ê. ///
C) ð û é - Chara. ÿ å õ î ì ë, ÿ, å õ â, î ÿ / ÿ, î à, å. {Ch: Pu, Sva, Sra, Dha, Sat}
è: ÿ (2)
ñ 10.10.2018 4:56
î 11.10.2018 3:38
2) î é, õ ñ è è; ê; å è è; à à à, î; å é; å â ü; î û.
à: à (3)
ñ 10.10.2018 16:12
î 11.10.2018 3:38
3) ê, ð û, å é, à è, å.
à: à (1)
ñ 10.10.2018 9:28
î 11.10.2018 7:22
1) 'à' = «é ê». ÿ à. å î ÿ õ é.
à (à) : 24 ° 06'57 "

День тижня (та й ведичні добу взагалі) починається вранці в момент сходу сонця і закінчується в момент наступного сходу.

Панчанга - це щоденний астрологічний довідник (ведичний аналог ефемерида), який використовується в Джйотиш [Відичної астрології] . Ця сторінка показує поточну Панчангу.

Via vedavrat.org