This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Анатомія людини в картинках онлайн

Атлас анатомии человека Синельникова, Строение тела человека онлайн

Анатомія людини - дуже складний предмет. Саме з пізнання будови організму людини починають свій шлях лікарі, медсестри та інші медичні працівники. Анатомія відкриває перед нами таємниці будови людського організму як зовні, так і всередині. Анатомія lает зрозуміти, на скільки пропорційно людське тіло, окремі його частини, органи, їх макро і мікроскопічну будову.

Атлас анатомії людини Синельникова

Анатомія людини в картинках

Найповніша, детальна і якісна інформація про будову тіла людини знаходиться в Атласі Синельникова (анатомія людини в картинках).

Студенти медичного університету дають Вам в безоплатне користування Онлайн Атлас Синельникова.

Це повністю звільняє від бібліотек і важких книг. Підготовка до занять стане доступнішим, а значить знання якісніше, що і є метою навчання.

Вся інформація на цьому сайті для вивчення анатомії від і для студентів Smile happy

Будова тіла людини

Будова тіла людини

Анатомія людини ставить перед собою завдання дослідження головних етапів розвитку людського організму в процесі еволюції, особливості будівлі тіла, і будову різних органів людини в його різні вікові періоди, формування людського тіла в умовах навколишньої природи. На тлі всіх тварин людина дуже високо. У людей з'явилася своя мова, інтелект, розвинулося характерне для людини свідомість. Людина природно відрізняється від тварин завдяки своїй соціальній сутності, яка дається соціальними умовами, суспільно-історичним досвідом, сукупністю суспільних відносин. Сучасну людину зробив працю, соціальні потреби. Зростання соціальних потреб привів до низці метаморфоз особливостей будови, до прогресу біологічному.

Всі живі істоти належать тваринному світу. Виходячи з цього, анатомія вивчає будову людини, з огляду на біологічні закономірності, які характерні всім живим організмам, особливо ссавцям - вищим хребетним. У будові людський організм можна виділити індивідуальні особливості, вікові, характерні конкретному підлозі. У дитячому, підлітковому і навіть юнацькому віці ще ростуть органи, триває диференціювання тканинних елементів. Уже в дорослому віці зміни в організмі менш активні, будова тіла ставати більш стабільним. Але хочеться відзначити, що і в цей період відбувається перебудова в органах відповідно до умов життя, впливу зовнішнього середовища.

Деякі відомості про будову тіла людини в зв'язку з досвідом бальзамування трупів були отримані в Давньому Єгипті, містилися в лечебнике китайського імператора Гванг Ті (близько 3 тис. Років до н.е.). В індійських Ведах (1-е тис. До н. Е.) Вказувалося, що у людини 500 м'язів, 90 сухожиль, 900 зв'язок, 300 кісток, 107 суглобів, 24 нерва, 9 органів, 400 судин з 700 розгалуженнями.

Додався новий розділ Атлас Неттера . Дуже якісні малюнки!

Один з основоположників анатомії Аристотель, вивчаючи анатомію на тваринах, вказав на відмінність між сухожиллями і нервами, ввів термін "аорта". Представники олександрійської школи лікарів (3 ст. Дон. Е.) Виробляли розтину трупів і вівісекції засуджених на смерть злочинців. Вони відкрили діафрагму, вивчили скелет і нутрощі, склали уявлення про лімфатичних судинах, нервах, клапанах серця, оболонках мозку і пр. К. Гален (2 ст.), Грунтуючись на раніше отриманих, часто недостовірних, даних, а також на час розтинів трупів тварин , систематизував анатомічні відомості. Його анатомічні уявлення служили основою медицини майже 1,5 тис. Років, т. К. Церква в середні століття забороняла розтин трупів і вивчення анатомії.

Розквіт наук і мистецтва в епоху Відродження супроводжувався розвитком анатомічних досліджень. Були переглянуті основні положення вчення К. Галена і створена база для розвитку сучасної анатомії. У 16 ст. Леонардо да Вінчі, А. Везалій, Г.Фаллопій, Б. Євстахій та ін. Отримали перші систематичні дані про будову різних органів тіла людини. Анатомічні дослідження лягли в основу або сприяли появі ряду найбільших відкриттів в біології. Відкриття в 1628 У. Гарвея кругообігу крові в організмі стало поворотним етапом у вивченні кровоносної системи.

Опис лімфатичних судин брижі італійським анатомом Г. Азеллі послужило подальшому розвитку вчення про лімфатичну систему. М. Мальпігі в 1661 відкрив циркуляцію в капілярах, підтвердивши єдність артеріальної і венозної частин судинного русла. Француз К. Біша (18 ст.) Заклав основи вчення про тканини і створив передумови для розвитку науки про мікроскопічну будову тканин і органів - гістології. Ж.Кюв'є узагальнив численні дані по порівняльної анатомії тварин і палеонтології, що дозволило встановити принцип кореляції в розвитку органів.

Анатомія людини в картинках

Відкриття М. Шлейденом (1838) і Т. Шванном (1839) клітини як структурної одиниці тканин у рослин і тварин стало свідченням єдності органічного світу і сприяло вдосконаленню методичних прийомів мікроскопічної анатомії. Клітинна теорія отримала в подальшому широке застосування в розвитку Р. Вірхова патологічної анатомії. Відкрив закон спадкової передачі ознак Р. Мендель (1865) заклав основи генетичних досліджень механізмів формообразовательних процесів. Розроблена Ч. Дарвіном еволюційна теорія забезпечила розвиток еволюційного напряму і в анатомії.

Будова тіла людини, її органів і систем вивчає анатомія. Для розуміння особливостей будови людини необхідно знати, як виникли і розвивалися його органи філогенетично. Чимала роль у розумінні цього відводиться порівняльної анатомії і еволюційної морфології - наукам, які досліджують будову різних тварин, а також викопних решток. Життєві процеси, що відбуваються в організмі, вивчає фізіологія.

Тіло людини утворено величезною кількістю клітин. Вони розташовуються в організмі людини не безладно, а об'єднуються в певні групи - тканини. У тілі людини розрізняють чотири основних види тканин: епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова. Епітеліальна тканина утворює покриви тіла і добре захищає розташовані під нею внутрішні органи. З сполучної тканини складаються хрящі, кістки і жирова речовина, а кров і лімфа складають внутрішнє середовище організму. М'язова тканина забезпечує рух тіла людини і роботу його внутрішніх органів. Нарешті, нервова тканина утворює нерви, головний і спинний мозок.

Тканини утворюють органи: шлунок, серце, нирки і т. Д. Кожен з органів має певну форму, будову, розташування та виконує властиву йому роботу. Пов'язані між собою органи, об'єднані спільною роботою, складають систему органів. Всі органи людини підрозділяються на кілька систем: опорно-рухову, травну, кровоносну, дихальну, видільну, нервову, статеву і ендокринну. Розглянемо основні характеристики вищеназваних систем.