This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Відповіді на екзаменаційні квитки. Іонова СМ., Шуму С.С.

Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними викл. Тут знайдеш все необ дімое по Менеджменту, а інше - справа техніки. Ні пуху ні пера!

Тут знаходяться всі обублікованние а також не опубліковані матеріали з розділу шпаргалки в зручному для роздруківки вигляді. Після роздруківки можна розрізати по пунктиру - вийде справжня шпора!

СКАЧАТИ Шпаргалка по МНЕДЖМЕНТУ (.pdf) [ СКАЧАТИ Шпаргалка по МНЕДЖМЕНТУ (.pdf) ] [ СКАЧАТИ Шпаргалка по МНЕДЖМЕНТУ (.pdf) ] Virus Free by KAV

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЗМІСТ

 • 1. Менеджмент, його сутність і різновиди 5
 • 2. Сутність і характерні риси сучасного менеджменту 5
 • 3. Принципи менеджменту 5
 • 4. Функції управління 7
 • 5. Методи менеджменту 7
 • 6. Школи менеджменту 7
 • 7. Соціально-психологічні функції менеджменту 9
 • 8. Технологічні функції менеджменту '. 9
 • 9. Менеджмент в соціальній сфері 9
 • 10. Етика менеджера 11
 • 11. Ефективність менеджменту 11
 • 12. Методологічні основи оцінки менеджменту 11
 • 13. Результативність менеджменту 13
 • 14. Маркетинг в системі менеджменту 13
 • 15. Азіатський стиль менеджменту 13
 • 16. Західний стиль менеджменту 15
 • 17. Характерні риси російського менеджменту. Основні групи російських керівників 15
 • 18. Менеджер: особисті якості, знання та вміння 15
 • 19. Самоменеджмент 17
 • 20. Обмеження менеджерів 17
 • 21. Ефективність і якість діяльності менеджера 17
 • 22. Стилі керівництва 19
 • 23. Класифікація керівників за їх мотивами і кінцевим цілям 19
 • 24. Управлінська решітка Блейка-Моутон 19
 • 25. Сутність і типові моделі кар'єри 21
 • 26. Поняття повноважень і відповідальності 21
 • 27. Характеристика повноважень 21
 • 28. Делегування. Централізація і децентралізація завдань управління 23
 • 29. Поняття лідерства 23
 • 30. Концепції лідерства 23 31. Планування 25
 • 32. Роль вторинної інформації в плануванні 25
 • 33. Управління проектом 25
 • 34. Підходи до формування напрямків розвитку 27
 • 35. Способи мобілізації ресурсів підприємства 27
 • 36. Бізнес-план 27
 • 37. Зміст стратегічного плану міжнародної компанії 29
 • 38. Сутність організації та її основні ознаки 29
 • 39. Місія і цілі організації 29
 • 40. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації 31
 • 41. Закони розвитку організацій 31
 • 42. Управління якістю 31
 • 43. Управління ризиками 33
 • 44. Сутність і ЕВОЛЮЦІЯ поняття мотивація 33
 • 45. Сучасні теорії мотивації 33
 • 46. ​​Способи поліпшення мотивації праці 35
 • 47. Теорії мотивації праці на Заході 35
 • 48. Теорія мотивації МакКлелланда 35
 • 49. Теорія мотивації Фредеріка Герцберга 37
 • 50. Теорія мотивації по А. Маслоу 37
 • 51. Управлінський контроль 37
 • 52. Комунікації в менеджменті 39
 • 53. Процес обміну інформацією 39
 • 54. Ділове спілкування 39
 • 55. Сутність і класифікація управлінських рішень 41
 • 56. Алгоритм вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, 41
 • 57. Якість управлінських рішень 41
 • 58. Сутність і характеристики людських ресурсів 43
 • 59. Система управління людськими ресурсами 43
 • 60. Оцінка ефективності людських ресурсів в організації 43
 • 61. Кваліфікаційні вимоги до персоналу 45
 • 62. Співбесіда як спосіб відбору і прийому персоналу 45
 • 63. Поняття трудового колективу. Стадії розвитку 45
 • 64. Конформізм, його сутність і роль в управлінні колективом 47
 • 65. Фактори, що визначають становище людини в суспільстві 47
 • 66. Сутність і принципи управління фінансами 47
 • 67. Інструменти управління фінансами 49
 • 68. Концепції управління грошово-кредитною сферою 49
 • 69. Роль центральних банків в управлінні грошово-кредитною сферою 49
 • 70. Управління конфліктами 51
 • 71. Причини конфлікту 51
 • 72. Поняття і сутність стресу 51
 • 73. Сутність інноваційного менеджменту 53
 • 74. Організаційні форми і ресурсне забезпечення систем інноваційного типу розвитку 53
 • 75. Сутність і функції організаційної культури 53
 • 76. Елементи організаційної культури і перепони при її розробці 55
 • 77. Взаємодія менеджменту і організаційної культури. Її визначають параметри 55
 • 78. Комплексний аналіз культурного зовнішнього середовища 55
 • 79. Сутність міжнародного менеджменту, його відмінність від національної моделі 57
 • 80. Структура аналізу зовнішніх критеріїв 57
 • 81. Вибір приймаючої країни 57
 • 82. Вибір зарубіжного партнера 59
 • 83. Вибір сфери діяльності на зовнішньому ринку 59
 • 84. Етапи розвитку відносин головної компанії із зарубіжними філіями 59
 • 85. Посадові обов'язки міжнародного менеджера 61
 • 86. Багатонаціональні компанії: причини зростання 61
 • 87. Організаційне побудова багатонаціональної компанії (МНК) 61
 • 88. Специфіка впливу на персонал за кордоном 63
 • 89. Принципи підходу держави до діяльності міжнародних компаній на його території 63
 • 90. Державне регулювання діяльності міжнародних компаній 63