Економічна теорія (посібник)

ВСТУП

ТЕМА 1. Основні етапи становлення І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
1. Зародження и еволюція політичної економії
2. Основні напрями сучасної економічної теорії
3. Розвиток економічної думки України
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА
1. Предмет І ФУНКЦІЇ економічної теорії
2. Економічні закони и категорії
3. Методи економічної теорії
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 3. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Суспільне виробництво: суть, структура
2. Основні фактори суспільного виробництва
3. Економічні спожи та Захоплення
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
1. Обмеженість виробничих ресурсов
2. Проблеми организации економіки
3. Економіка та ефективність. Крива виробничих можливости
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 5. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
1. отношения власності за як основа економічної системи
2. Форми власності за в економіці України
3. Особливості роздержавлення и ПРИВАТИЗАЦІЇ в Україні
4. Зміст економічної системи. Типи економічних систем
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 6. СУТЬ І ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Форми суспільного господарства. Товарне виробництво: умови Виникнення та характерні РІСД
2. Товар и его Властивості
3. Величина вартості товару
4. Теорії вартості
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 7. ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
1. Розвиток форм вартості та Виникнення грошей
2. Суть І ФУНКЦІЇ грошей
3. Основні Концепції грошей
4. Грошовий обіг и его закони
5. Сучасні Зміни в копійчаних обігу
6. Суть, причини та Наслідки інфляції
7. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 8. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ
1. Виникнення, сутність та функції Сайти Вся
2. Структура та види Сайти Вся
3. Інфраструктура Сайти Вся
4. Особливості становлення ринкового отношений в Україні
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 9. ОСНОВИ Попит І Предложения
1. Економічна природа попиту та пропозиції
2. Механізм ринкового саморегулювання
3. Фактори, что визначаються Попит та пропозіцію
4. еластичність Попит и Предложения
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 10. Конкуренція І монополія У РІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1. Ринкова конкуренція, ее суть, форми та значення у розвитку економіки
2. Монополія: суть, причини Виникнення та форми проявилися
3. Подолання монополізму и создания умів заради рінкової економіки
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 11. Підприємництво. НОВІ ФОРМИ господарювання
1. Сутність підприємництва
2. Формування системи підприємництва в Україні
3. Різноманітність форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ
4. Особливості становлення малих предприятий
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 12. ПІДПРИЄМСТВО У Системі ринкового отношений
1. Підприємство як первинна ланка ринкового виробництва. види предприятий
2. Фонді підприємства та їх кругообіг
3. Витрати виробництва та їх види
4. Дохід підприємства. Прибуток, его призначення, Розподіл и перерозподіл
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 13. Підприємництво в аграрній СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
1. Стан, проблеми та Особливості СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва
2. Розвиток підприємництва в сільському господарстві
3. Основні напрямки Реформування сільського господарства
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 14. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Суть і значення менеджменту
2. Сучасні Теорії менеджменту
3. Школи практичного менеджменту
4. Види та функції менеджменту
5. Стилі управління
6. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 15. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
1. Суть і значення маркетингу
2. Концепції управління маркетингом
3. Особливості МІЖНАРОДНОГО маркетингу
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 16. Суспільне ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ циклу
1. Суспільний продукт
2. Ціклічність економічного розвитку та ее причини
3. Великі економічні цикли або "довгі хвилі"
4. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 17. Доходи населення І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
1. Доходи населення и їх диференціація
2. Рівень життя и бідність
3. Заробітна винагороду: суть, форми і системи
4. Соціальна політика держави
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 18. Зайнятість І Безробіття
1. Зайнятість населення и ее основні форми
2. Ринок РОБОЧОЇ сили
3. Безробіття: суть, причини, види
4. Особливості зайнятості та Безробіття в Україні
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 19. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1. Місце держави в рінковій економіці
2. Методи и форми державного регулювання рінкової економіки
3. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 20. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА
1. Суть І ФУНКЦІЇ фінансів
2. Державний бюджет и его структура
3. Податки и податкова система
4. Страхування в условиях рінкової економіки
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 21. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
1. Суть, форми І ФУНКЦІЇ кредиту
2. Становлення и розвиток банковского системи. Діяльність національного банку України
3. Операції КОМЕРЦІЙНИХ банків
4. Кредитно-фінансові Інститути
5. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 22. Становлення І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
1. Суть и Тенденції розвитку СВІТОВОГО господарства
2. Міжнародна торгівля та світовий ринок
3. Міжнародна економічна інтеграція та необходимость включення економіки України в систему СВІТОВОГО господарства
4. Економічні аспекти глобальних проблем. Суть глобальних проблем сучасності
5. Сучасні форми проявити та возможности розв'язання глобальних проблем людства
6. Контрольні запитання и завдання

ТЕМА 23. МІЖНАРОДНА Валютно-ФІНАНСОВА СИСТЕМА
1. Національні и світова Валютні системи
2. Валютні курси и конвертованість валют
3. Валютний ринок и Валютні операции
4. Міжнародний кредит и світовий ринок позичкового капіталів
5. Контрольні запитання и завдання