Зразок заяви по законному відмови від мобілізації

ЦЕ ОБМАН! ЦЕ НЕ ДІЄ!
НЕ ведіться НА ТАКІ ПОРАДИ! КРАЩЕ ПРАВДИ НЕМАЄ!
Образец заявления по законному отказу от мобилизации

Заява подається до військкомату за місцем мобілізації і пишеться власноручно з підписом. Його потрібно оформляти в двох примірниках і здавати; на другому екземплярі ставиться відмітка про реєстрацію.

Все, що можуть зробити у відповідь влади - це погрожувати в'язницею. У Законі України чітко сказано: максимальний термін ув'язнення за відмову від мобілізації - 3 роки, і то за умови, якщо в країні оголошено військовий або надзвичайний стан. В іншому випадку, тюремне ув'язнення не передбачено.

 Військовому комісару ______________________________
 від громадянина (ки) України: ________________________
 адреси реєстрації: ________________________________

 З А Я В А
 Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (право и свободи громадянина України, в тому чіслі на захист життя и здоров'я, що не зобов'язання Виконувати явно злочінні Розпорядження чи накази, та неможлівість обмежуваті права и свободи людини й громадянина, кроме віпадків передбачення Констітуцією України - введенням воєнного або надзвичайного стану, свободі Переконаний, Совісті та віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. тисячу дев'ятсот дев'яносто три року (Особливий период - период Функціонування национальной економіки, ОРГАНІВ государственной власти, других державних ОРГАНІВ, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, Збройних сил України, других Військових Формування, сил цивільного захисту, предприятий, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже виконан Громадянам України свого Конституційного обов ' язку относительно захисту Вітчизни, незалежності та теріторіальної цілісності України, Який настає з моменту оголошення решение про мобілізацію (кроме цільової або доведення его до віконавців Стосовно пріхованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремий ее місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час и частково відбудовній период после Закінчення воєнніх Дій), Закону України «Про військовий обов'язок и військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та других Військових Формування.  1. Збройні Сили України та інші військові формирование комплектуються військовослужбовцями Шляхом: покличу громадян України на військову службу;  Прийняття громадян України на військову службу за контрактом.) ставлю Вас до відома, что мій син (чоловік, брат) П.І.П.б.  _____________________, ________________________ «__» _______ _____ Року народження, громадянин України НЕ буде Виконувати незаконні Розпорядження чи накази, Які погрожують его життя и здоров'ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного або надзвичайного стану в Україні (особливого ПЕРІОДУ), тоб-то в мирний час.
 Попереджаю Вас, пане воєнній комісар, про адміністратівну та крімінальну відповідальність посадових осіб вінніх в посадових злочини, Які прізвелі до значних збитків та загібелі або каліцтва людей.
 Прошу мені надаті письмовий відповідь в срок 48 годин, як около родичу особини, что підлягає мобілізації, про правові Підстави, умови, Терміни, а такоже способу покличу на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який віклікається до Військового комісаріату ____________________________________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ року, а такоже про Особливий период або інші Підстави мобілізації, для Звернення до суду про неправомірні Дії посадової особи, а такоже про незаконність явно злочинний Розпорядження або наказів, захисту своих констітуційніх прав и свобод та прав и свобод других громадян та притягнені вінніх посадових осіб до відповідальності.

 З повагою, __________ Громадянин (ка) України ________________
 підпис
 «___» ___________ 20___ року.
 Даній документ заповнюється Заявником в 2-х екземплярів, підпісується та ставитися дата, заноситися в канцелярію Військового комісаріату або надсілається по пошті замовності поштовий листом з Описом про вкладення та зворотнім письмовий повідомленням відправника.  На оригіналі заявника обов'язково вимагається відмітна та вхідній № и дата государственной встанови - Військового комісаріату.
 При відсутності ВІДПОВІДІ у встановлений у листі срок, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи - військового комісара ______________________, что прізвела до Порушення констітуційніх прав и свобод громадянина України та может прізвесті до загрозі їх життю та здоров ' ю ».
 Адміністративний иск подається з копією повісткі, заяви до Військового комісаріату, Копій документів, что підтверджують степень батьківщину отношений заявника та призовників (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт, воєнний білет, інші докази).  Обов'язково додається копія військового квитка призовників з доказ его військового обліку самє в даного Військовому комісаріаті, а такоже відмітку про військову спеціальність, проходження військового служби, звання, вручення мобілізаційного Приписами, Іншої информации.  Такоже могут додаватіся інші докази стану здоров'я, сімейних обставинам, матеріального стану, роботи, кредитів та других зобов'язань, тощо.
 Основним моментом такоже могут буті Релігійні Переконаний особини, яка мобілізується та Членів его родини (довідка від релігійної громади про віросповідання и неможлівість воювати).
 Судом может буті досліджені Особисті обставинам того, что у людини Слабкий психіка и ВІН НЕ может вбіваті іншу людину, что может прізвесті у Майбутнього до очень великих негативних НАСЛІДКІВ для здоров'я того, хто підлягає мобілізації).  Може буті додана особиста письмовий заява як до воєнкомату, так и до суду про неможлівість вбіваті іншу людину.
 З А Я В А

 Я, громадянин України (П.І.П.б.) __________________________________________
 «___» _________ ______ Року народження Із релігійніх та загальнолюдського Переконаний заявляю, что НЕ можу Виконувати військовий обов "язок через Релігійні та морально-психологічні Переконаний того, что нельзя вбіваті або завдаваті каліцтва іншій людіні.  Що мій психологічний стан та стан здоров'я может Суттєво и безповоротно постраждаті від того, что у мене в руках зброя и я можу буті прічетній до смерти або каліцтва Іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічних травм відповідно до Конституції України та « Загальної Декларації прав людини »ООН.

 «___» ____________ _______ Року _________ ________________ (П.І.П.б.)
 (Підпис)

 Заяву можна Додати до Заяви до воєнного комісаріату.

 У кожному окремий випадки повінні буті візначені додаткові Підстави неможлівості покличу по мобілізації.