This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

14. Монтаж і експлуатація УЗО в електроустановках

14.1. МОНТАЖ УЗО

Монтаж УЗО має здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом, що має ліцензію на виконання електромонтажних робіт.

Рекомендується перед введенням електроустановки з УЗО в експлуатацію провести заміри "фонових" струмів витоку на землю при одночасному або послідовному включенні всіх електроприймачів.

Методика визначення значення відключає диференціального струму - порога спрацьовування УЗО, вимірювання струму витоку в зоні захисту УЗО, виявлення дефектних ланцюгів і електроприймачів в електроустановці приведена в Додатку 4 .

Перевірка працездатності ПЗВ в складі електроустановки будівлі здійснюється за допомогою спеціального тестового приладу, наприклад, типу Астро * ТЕСТ, розробленого ЗАТ "Астро-УЗО" ( див. Додаток 5 ).

В даний час в нашій в країні в експлуатації перебувають як старі електроустановки з системою заземлення TN-C, так і нові, з системою заземлення TN-CS.

При монтажі УЗО необхідно провести уважне дослідження системи заземлення в конкретної електроустановки і виконати чіткий поділ нульового робочого та нульового захисного провідників в зоні захисту УЗО.

Для правильного функціонування УЗО необхідно, щоб в зоні захисту УЗО нульовий робочий провідник не мав електричного контакту з заземленими елементами установки.